Een prachtig voorbeeld van “misdaden” zonder (zelfs potentieel!) slachtoffer is het flitsen van automobilisten en motorrijders voor het in geringe mate overschrijden van snelheidslimieten, bij voorkeur op plaatsen met grote pakkans(maar met relatief laag risico).

Dit worden “gedragingen” genoemd en man en macht worden ingezet om ons toch maar zo vaak mogelijk hierop te betrappen! Deze praktijken beginnen onderdehand echter de spuigaten uit te lopen:
“verkeersofficier” J.Spee trekt vanuit zijn eigen ministerie, het “Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie”, aan de touwtjes, ondanks het feit dat hij volkomen de weg kwijt is.

Waarschijnlijk zijn de 600 miljoen euro die deze afpersingspraktijken dit jaar zullen opbrengen dermate aantrekkelijk dat niemand (2e kamer?) durft aan de orde te stellen dat het hier gaat om gelegaliseerde diefstal.
Het is uitermate verwonderlijk dat deze praktijken zich hebben kunnen ontwikkelen tot het monster dat het nu is, een ware escalatie zonder enige goede motivatie!
Als de aangevoerde drogredenen zoals “veiligheid” en “milieu” door specialisten met statistieken van tafel zijn geveegd is het enige waar de politie, Spee zelf en rechters, uiteindelijk nog mee kunnen komen “het mag nu eenmaal niet”!

Zaterdagavond in dat afschuwelijke programma “wegmisbruikers” heeft Spee het zelf echter aangetoond: hij vond dat de tegenstanders van zijn beleid overdreven “7 miljoen bestuurders in Nederland en 7 miljoen bekeuringen, dat is er maar één per bestuurder per jaar”.
Dat vindt meneer dus niet zo veel. Als je dit aantal nou eens afzet tegen het aantal slachtoffers in het verkeer, wat inmiddels is gedaald tot zo’n 800 per jaar, dan is 7 miljoen bekeuringen ineens wél erg veel!
Spee is naar eigen zeggen toch zo begaan met de slachtoffers “elke verkeersdode is er een te veel”, maar helaas (dat komt niet in zijn straatje te pas!) gaat hij hierbij aan een paar dingen voorbij:
De verkeersintensiteit in Nederland eist nu eenmaal zijn tol, een minimum aantal slachtoffers is daar inherent aan; tevens is het een feit dat door de zwaar overdreven “verkeershandhaving” (zegge “regeltjeshandhaving” met vooral sanctie!) de politie niet toe komt aan het in behandeling nemen van de echte criminaliteit, slachtoffers worden afgescheept of gevraagd “terug te komen”, aangifte doen duurt twee uur en je hoort er nooit meer wat van; dus dit is een duidelijk geval van verkeerde prioriteiten; Ook is de heer Spee blijkbaar minder begaan met de honderdduizenden die per jaar aan ernstige ziekten overlijden en waarvan de bestrijders deur aan deur om muntjes moeten bedelen!

Als je nu tenslotte statistisch zou gaan kijken naar de oorzaken van dodelijke verkeersongevallen dan blijkt dat puur de snelheid zéér zelden de oorzaak is; aangezien bovendien 90% van de snelheidsboetes betrekking hebben op zeer geringe overschrijdingen van de snelheidslimieten, welke sowieso geen enkele invloed hebben op de verkeersveiligheid, kun je dus niet anders dan concluderen dat het bewijs is geleverd dat wij simpelweg bestolen worden! Het is blijkbaar niet voor niets dat het praktisch onmogelijk is cijfers en statistieken te verkrijgen van de overheid, anders dan hun eigen statistieken die keurig aantonen wat men beweert maar die men terecht met zéér veel wantrouwen mag bekijken. Laat de heer Spee eens zeggen met hoeveel slachtoffers hij denkt het aantal van 800 omlaag te brengen: zouden dit er nog eens 100 (onwaarschijnlijk!) kunnen zijn dan is de verhouding tot die 7.000.000 flitsbekeuringen per jaar wel héél erg scheef!

Als we ons nu realiseren dat Spee dus geen enkel aandeel heeft aan het terugdringen van het aantal slachtoffers, terwijl het ons anderzijds zeer moeilijk wordt gemaakt de averrechtste effecten van de flitsterreur te begroten (die er wel degelijk zijn), dan zou je toch zeggen dat er voldoende aanleiding is om Spee onmiddellijk met pensioen te sturen en te zorgen dat de politie zich werkelijk gaat bezighouden met verkeersveiligheid en criminaliteitsbestrijding!! Ook zal er paal en perk gesteld moeten worden aan het systematisch verlagen van snelheidslimieten zonder aanleiding. Hier zijn schokkende voorbeelden van te geven: keurige wegen, overzichtelijk en zonder kruisingen en dan de snelheidslimiet van 70 naar 50, welke nieuwe snelheidslimiet intensief “gehandhaafd” wordt!
We worden bedonderd en bestolen en het is hoog tijd dat hier een einde aan komt!
—————————————————
Ingezonden door Eric

44 REACTIES

 1. en wat dacht van overtredingen die je niet hebt gemaakt maar waarvoor je wel een boete kunt krijgen omdat je technisch in staat bent die te maken ?

  Brommers worden op rollerbanken gezet om hun vermogen te meten. Met dat vermogen wordt aan de hand van een tabel gekeken hoe hard zo’n ding theoretisch zou kunnen rijden en daar is de boete naar.

  Stel je brommer heeft het vermogen om 70 km/h te rijden terwijl maximaal 40 km/h is toegestaan dan krijg je een boete voor 30 km/h te hard rijden terwijl nergens vaststaat dat je dat werkelijk hebt gereden.

  Volslagen van de pot gerukt maar het bonnetje moet je toch betalen.

  Feitelijk kun je die controles als gewapende overvallen beschouwen want ze worden door gewapende staatsstruikrovers in politieuniform gehouden die lichamelijk geweld en hun wapens tegen je zullen gebruiken als je weigert mee te werken.

 2. Meneer Spee is typisch een geval van "bij gebrek aan gewicht boven komen drijven".
  De stelling dat het handhaven van maximum snelheden niet plaats dient te vinden vanwege het gestelde slachtofferloze karakter daarvan onderschrijf ik niet, dat het in de handhaving te veel aandacht krijgt dan vanuit veiligheidsoogpunt gerechtvaardigd is wel.
  Het karakter van aanrijdingen in het verkeer (zeer kleine kans op zeer grote schade) in combinatie met de invloed van snelheid daarop (hogere snelheid is een grotere zeer kleine kans) maakt dat de mens moeilijk een juiste inschatting kan maken van de optimale snelheid en snel te hard rijdt [vanuit de economische theorie kan dit onderbouwd worden met de theorie van het leren (o.a. Fudenberg) en de lessen uit de gedragskundige economie (Kahneman, Tversky)]. Als men streeft naar welzijnsmaximalisatie, doet men er verstandig aan om gebruikers via een heffing op gedrag i.p.v. uitkomst met dat deel van de maatschappelijke kosten die hen niet toevallen te confronteren, al dan niet in zoverre het gedrag inefficient is.

  Een ander mooi voorbeeld van doorgeschoten handhaving is m.i. de explosieve toename van verkeersdrempels. Het verbaast me keer op keer dat we het normaal vinden dat we de overheid betalen voor het verslechteren van de wegkwaliteit. Wanneer komt mobiliteit weer centraal te staan in de mobiliteitsnota?
  Laat de politie zich eens richten op mensen die te langzaam rijden (60 op een 80km/u weg is net zo gevaarlijk als 100 op diezelfde weg) of vrachtwagens die inhalen waar dat niet is toegestaan.

 3. [2] ja, breng ze vooral op ideeen: de minimumsnelheid invoeren, dan gaat Spee die ook flitsen.

  Nog meer geld naar de fokking staat.

  Wel een goudmijn want ze kunnen dagelijks honderden km files beboeten voor te langzaam rijden en flink ook want als je met 10 voortkruipt in de file waar je 120 mag dan is dat 110 km te langzaam. Tegen dezelfde tarieven als 110 te snel zijn we binnen een jaar van de staatsschuld af.

 4. Sowieso moeten al die 7000 flitspalen verdwijnen. Dat is een inbreuk op de privacy. Alleen streng bestraffen als de daad is gebeurd, als er bijvoorbeeld iemand is aangereden met te hoge snelheid. De wegen in Nederland zijn berekend op een maximum van 120 km. per uur. Ook is de achterblijvende infrastructuur te wijten aan de overheid, wat weer ongevallen in de hand werkt.

 5. Een klein misverstandje in het artikel: Er is wel degelijk een verband tussen de snelheid van auto’s en het aantal verkeersongevallen: Hoe lager de snelheid, des te minder ongelukken. Dit gaat door totdat de snelheid 0 km/u bedraagt: het aantal ongelukken is dan eveneens gedaald tot 0. (Dit is echter een exponentieel verband dwz, dat 200 km in de kom veel nog riskant maar dat 70km/u ongeveer net zo gevaarlijk is als 50 km/u)
  Echter, ik ben het met de auteur eens dat flitsboetes geen positieve invloed hebben op de verkeersveiligheid. Flitsboetes zorgen helaas wel voor frustratie en agressie in het verkeer(plotseling remmen, aandacht voor de paal ipv de weg). Het gevolg: u raadt het al…
  Is er iemand die weet wat we zoal tegen die flits-terreur kunnen doen?

 6. [3]

  Het kan nu al met behulp van art. 5 WVW.
  En hoewel ik de intellectuele capaciteiten van Spee c.s. ernstig in twijfel trek, acht ik het afdoende waarschijnlijk dat zelfs zij voldoende andere delicten kunnen vinden in de wetgeving om te controleren.

  Ach, straks staan er overal trajectcontroles, gaat de maximum snelheid naar 30km/u en worden we zo allemaal gedwongen met het openbaar vervoer te gaan. Op die manier heeft de overheid de mobiliteit en vrijheid van de burger weer echt in de hand. [Op zondag geen dienst?].

  [5]

  de website van flitsservice goed in de gaten houden voordat je de weg op gaat. Werkt bij mij redelijk. En Veronica of BNR op de radio c.q. RDS.

  Heeft u overigens ook van het relative speed kills paradigma gehoord? Deze stelt dat niet absolute snelheid bepalend is voor de kans (en de omvang) van een ongeluk, maar de relatieve snelheid. Voor stilstande objecten (bomen bijvoorbeeld) maakt dat niet veel uit, maar voor het overige verkeer wel. Zo is 110 op een autoweg zonder gescheiden rijbanen veel en veel gevaarlijker dan 160 op de autosnelweg.

  De beleidsmakers negeren dit belangrijke verschil nogal. Overigens net als de kosten van zorg voor de weggebruiker, zoals de hernia die ik krijg van de drempels en de langere reistijd die volgt uit de 80km/h zones…

 7. [1] "overtredingen die je niet hebt gemaakt maar waarvoor je wel een boete kunt krijgen"

  –heeft iemand dat ooit geprobeerd juridisch aan te vechten?
  Ik denk dat er heel wat auto’s zijn die harder dan 120 kunnen. Die zou je met deze brommer-procedure dan allemaal kunnen beboeten.

 8. [1]
  "en wat dacht van overtredingen die je niet hebt gemaakt maar waarvoor je wel een boete kunt krijgen omdat je technisch in staat bent die te maken ?
  "

  Voorzorgsbeginsel..

  Zo kan ik met m’n auto fout gaan parkeren, en gaan vergeten de richtingaanwijzer aan te doen, etc.

  Op enig consequent gedrag anders dan geld aftroggelen van de onderdaan in het algemeen zul je de regelverzinnende ambtenarij in Bananamonarchie Nederland niet kunnen betrappen, zoveel is duidelijk.

  Wat dacht je van de APK: een voertuig dat je niet gebruikt en op privéterrein staat, is bekeuringswaardig volgens Drs. J.G. Hakkenberg, Algemeen Directeur van de RDW, Divisie Registratie en Informatie. Je bent HOUDER van het voertuig, je RIJDT er niet in op de openbare weg en daarom MOET het APK-goedgekeurd zijn want je ZOU er wel eens in kunnen gaan rijden..

  Nog een vorm van verkapte belasting, dus. Helemaal gestoord, compleet.

 9. [7]
  Ik weet al wat mijn advocaat gaat zeggen; die is nogal tegen windmolengevechten..

 10. wat ook niet klopt is dat de staat boetes oplegt voor onrecht aangedaan door derden aan derden. Als ik zou roepen dat alle Marokkanen het land uit moeten, dan kan ik een boete opgelegd krijgen en moet ik die aan de staat betalen, maar wat schieten de beledigde Marokkanen daarmee op ?

 11. [7]

  Het zit iets beter in elkaar.
  Je hebt brommers en je hebt motorfietsen. Twee belangrijke verschillen tussen die twee zijn het vermogen en het vereiste rijbewijs.

  Technisch gezien is dat apparaat in het verhaal van Wladi geen brommer, maar een motor. Om te voorkomen dat je dan iedereen direct beboet voor 1) het rijden zonder geldig rijbewijs, 2) het rijden zonder verzekering en 3) het rijden zonder een goedgekeurde helm gaat de overheid er iets coulanter mee om en geeft je gewoon een boete voor het te hoge vermogen. Is tamelijk schappelijk. Wel kun je de aan de wet ten grondslag liggende logica, namelijk het zeer beperkte remvermogen van de bromfiets, dankzij de grootschalige introductie van de schijfrem in twijfel trekken. Die aanpassing zal echter via de wetgever moeten lopen.

 12. [10]

  Niets. Daarom is vergelding een ondergeschikt doel van het strafrecht. De gedachte is dat vanwege de boete jij (of iemand anders) zo verstandig bent om mensen niet te beledigen, tenzij dat gerechtvaardigd is of dat jou niet toegerekend kan worden.
  Algemene en speciale preventie heet dat.
  Zie De Hullu, Materieel strafrecht.

 13. [11] ik begrijp het niet: het controleren van het vermogen gebeurt naast het controleren van het rijbewijs en de verzekering, niet in plaats van en je krijgt voor alle drie een aparte bon.
  Daarom begrijp ik je betoog niet.

  Verklaar nader.

 14. [12] jawel, maar in dit geval is de staat dus namens de Marokkanen beledigd en wil daarvoor een vergoeding. En wie zegt dat het ze iets kan schelen ? Misschien voelen ze zich helemaal niet beledigd.

  Het lijkt mij zuiverder als de beledigde partij zelf mij voor de rechter zou slepen.

 15. [1]
  Laat ik voorop stellen, mijn bromfiets reed in mijn jeugdige tijd ruim 120.
  Een bromfiets heeft een maximale toegelaten snelheid van 40 km/u, die boete is in mijn ogen te begrijpen. Deze vergelijking gaat dus mank t.o.v. een auto die maximaal 120 mogen maar 400 kunnen halen.

  [5]
  Gijs, in Duitsland zijn ambtenaren ieder jaar bezig om de snelheid op de auto banen te reduceren.
  Hier zijn al vele discussies over geweest maar een recent uitgebracht rapport laat duidelijk zien dan 95% van alle gevallen onder de 100 km/u plaats vindt.
  Bijzondere hierin, in Duitsland mag je buiten de bebouwde kom maximaal 100!
  Deze beoordeling treft dus de wegen die voor 85% opgaan bij 100 of hoger.
  (85% heb ik geschat) Verder zijn de hoeveelheid verkeerslachtoffers in Nordrijnwestfalen maar iets hoger dan in Nederland.
  (deze provincie wordt wel vaker vergeleken met Nederland i.v.m. veel overeenkomstige variabelen, zoals hoeveelheid inwoners e.d.)
  Dus in een Duitse provincie waarbij de snelheid op autobanen voor minimaal 40% onbeperkt is heb je maar iets meer slachtoffers dan in Nederland.
  Dit vind ik een zeer strikte veroordeling aan het Nederlandse verkeersbeleid van de heer Spee. (In Elsevier van anderhalf jaar geleden stond een interview van de voorganger van Spee met duidelijke commentaar omtrent Spee’s invulling van het verkeersbeleid, conclusie teveel overtrokken)

  Weg dus met die idiote flits palen op onzin plekken.
  De asocialen in het verkeer mogen van mij hard aangepakt worden maar wel met gevoel van realiteit.
  Mijn boete op de A12 tussen Woerden en Utrecht rond 02:30 van 126 kan ik niet waarderen.
  Dit was een mobiele controle en deze had ik op dit tijdstip niet verwacht maar stond er wel.
  Ik vermoed dat ze op dit tijdstip waarschijnlijk 5 tot 6 auto’s per minuut kunnen controleren en dat zegt iets over de aanwezige drukte op deze vierbaansweg.

 16. [13]

  Aangenomen dat je bromfiets te veel vermogen heeft en daarom technisch geen bromfiets maar een motorfiets is, kun je met een brommerbewijs en brommerverzekering niet voldoen aan de verplichting om een verzekering voor een motorfiets en een rijbewijs voor een motor tot je beschikking te hebben.
  Dat je, indien je brommer niet harder dan 45km/u kan, ook over een juiste verzekering en bewijs van rijbevoegdheid (in dit geval voor een brommer) moet beschikken doet daar niet aan af.

  In de praktijk gaat de politie niet zo strikt om met opgevoerde brommers. Als je over een juiste verzekering en een geldig brombewijs op een brommer met te veel vermogen rondrijdt, krijg je alleen een boete voor het vermogen / de snelheid en laten ze het feit dat je verzekering etc. niet geldig is buiten beschouwing. Zou ook wat draconisch zijn als we zo met de regels zouden omgaan.

  [14]

  De staat is niet namens of in de plaats van de slachtoffers beledigd. Zij heeft enkel de taak op zich genomen dergelijke gedragingen af te schrikken, c.q. zij behartigd het belang van haar onderdanen om niet onrechtmatig beledigd te worden.
  De grondslag is dus ook niet een proxy-beldeging, maar preventie.

  Nu weet ik niet zeker of belediging een klachtdelict is, zodat aangifte vereist is, maar desondanks is het in ieder geval zo dat op enig moment jouw gedrag bij het OM bekend moet worden. Het meest voor de hand liggende is dat dit het gevolg is van een aanklacht door het slachtoffer. Of men daadwerkelijk beledigd is wordt waarschijnlijk duidelijk in het gerechtelijk vooronderzoek of het onderzoek ter terechtzitting.

  Dat private handhaving het mooiste zou zijn ben ik direct met je eens, maar dat kan niet altijd. Zo kan er sprake zijn van een afhankelijkheidsrelatie, geen mogelijkheid tot handhaving van het vonnis, budget beperkingen aan de kant van het slachtoffer, onbekendheid van het slachtoffer met de dader etc. etc.

  Overigens heeft/had het strafrecht een aanzienlijk voordeel ten opzichte van het privaatrecht: Omdat de straf niet ten goede kwam aan het slachtoffer, heeft/had deze geen prikkel om aan rent-seeking te doen. Of dit na de introductie van de voeging van het slachtoffer in het strafproces nog steeds zo is durf ik niet te zeggen.

 17. [1] "en wat dacht van overtredingen die je niet hebt gemaakt maar waarvoor je wel een boete kunt krijgen omdat je technisch in staat bent die te maken ?"

  Ja, daarmee is het hek helaas van de dam.
  Even een analogie.

  Meneer, wilt u uw broek eens uittrekken?
  Wat zie ik daar? Een piemel?!
  Daarmee zou u een kind kunnen verkrachten.
  Bij deze arresteer ik u wegens pedofilie…

 18. [20]
  Ik vraag me af of het wel zín heeft om zonder helm op het toilet te gaan. De afbeelding van een vergiet komt ineens op mijn netvlies..

 19. [19] Jij mag dat wél Ronald. Als je je namelijk zoiets afvraagt zit er niets in je hoofd dat enige bescherming behoeft !

 20. [15] De vergelijking tussen aantal inwoners, maximum snelheid en aantal ongelukken is volledig irrelevant. Wil je een zuivere vergelijking, dan zul je het aantal verkeersdoden per gereden kilometer als variabele moeten hanteren.

 21. [15] waarom gaat de vergelijking bromfiets die 40 mag en 60 kan met een auto die 120 mag en 200 kan mank ?

  Dat zie ik niet, als ik maar onder de 41 blijf met mijn brommer dan is er toch niks aan de hand, net als die auto die onder de 121 moet blijven.

 22. [1] Inderdaad, Wladimir. Dit is werkelijk te gek voor woorden. Stel je bent met je brommer onderweg naar een buitenland waar deze maximumsnelheid niet geldt. Dan moet je zeker op de grens gaan sleutelen.
  Medeweggebruikers moedwillig in gevaar brengen is een ander verhaal. En dat doe je als je op een weg harder rijdt dan verkeerstechnisch veilig is. Dit is wel degelijk een crime met victims, zij die doodsangsten uitstaan en geregeld op akelige wijze de weg moeten verlaten (namelijk in een ziekenwagen of begrafenisauto). Wel ben ik van mening dat de maximumsnelheid op snelwegen afgeschaft moet worden net als in Duitsland en die op doorgaande wegen net als in Duitsland naar 100 km/u kan. Dat is perfect veilig wijst de praktijk in Duitsland uit.

 23. [25] even een technisch praatje: het gaat hier niet eens om opgevoerde brommers. Bromscooters (50 cc) bijvoorbeeld kunnen in de originele staat zoals ze uit de fabriek komen rond de 70 km/h rijden. Vervolgens worden ze hier afgeknepen om niet boven de 45 km/h te kunnen. Kleinere sproeier en een beperking op de automatische transmissie zodat het ding maximaal in zijn twee kan ipv de 4 om het met een gewone versnellingbak te vergelijken.

  Het "opvoeren" bestaat meestal uit het terugdraaien van die beperkingen en het terugbrengen van de scooter naar zijn originele fabrieksstaat.

  Verder kun je precies dezelfde scooter vaak als motorfiets krijgen, die hebben dan een 80/100 cc motor ipv 50 cc voor brommers.
  Die dingen zijn dus gemaakt om 120 km per uur te weerstaan wat remmen enzo betreft. Het zijn niet de Mobyletjes van vroeger met velgremmen die tot 80 km/h werden opgevoerd.

 24. Aangezien de snelheid altijd een negatieve rol speelt bij ongevallen is
  het belangrijk daar op te letten.
  Het makkelijkste gaat dat met een flitser.
  Je moet er toch niet aan denken dat ze niet meer controleren op snelheid.
  Want houden aan de Vmax, is verminderen van doden en gewonnen.

 25. [28] Als ik dit soort reacties lees moet ik me altijd ontzéttend inhouden om niet ontzéttend bot te worden. Dit is nu precies de onzin die als argument wordt gebruikt voor het flitsen en gewoon niet wáár is ! De domheid van deze reactie is haast niet te bevatten ! Natuurlijk speelt snelheid een negatieve rol bij ongevallen , daar is geen discussie over ; maar dat wil toch niet zeggen dat flitsen voor 4-10 km/u "te snel" bijdraagt aan het voorkómen van ongevallen ? Als je ten behoeve van de "pakkans" voor het draaien van een goede "omzet" op de plekken gaat staan waar geen énkel risico is voor derden , wat is daar dan de argumentatie achter? Het is trouwens van de gekke dat gezien dit feit de zwakkere verkeersdeelnemers bij meer gelegenheden voorrang hebben gekregen op snelverkeer , waarna het snelverkeer "aangepakt" moest worden van wege het gevaar voor fietsers en voetgangers , "de snelheid moet er uit" ! Weer zo’n typisch Nederlandse idiote maatregel. Eerst de zwakkeren middels vergezochte regeltjes blootstellen aan de confrontatie met snelverkeer , dan verbaast constateren "het snelverkeer is een gevaar voor fietsers en voetgangers" en dan allerlei draconische maatregelen nemen om het snelverkeer te beperken en proberen ons een schuldcomplex aan te praten ! Héérlijk oliedom typisch Nederlands en weer de obligate oliedomme instemmers hiermee !

 26. [28]
  Waarom rijden we dan niet allemaal stapvoets? Volgens jouw redenatie is snelheid schadelijk en daarom onwenselijk, dus moeten we dat minimalizeren? Of zou er dan toch meer factoren een rol spelen?

  [29]
  Het domme van opmerkingen zoals die van Kees zit hem in de eenzijdige afweging, niet in de gestelde relatie tussen snelheid en verwachte schade. Zorg is kosteloos in de optiek van mensen die dat soort argumenten hanteren.
  Gegeven dat de relatie tussen verwachte schade en snelheid continu en monotoon is, spelen ook kleine overtredingen een rol. Voor zover actoren niet met deze kosten geconfronteerd worden, is er dan een argument om ook kleine overtredingen te bekeuren.
  Overigens ben ik wel met je eens dat de politie de verkeerde plekken uitzoekt. Dat volgt uit de prikkels waaraan zij blootstaan en de aard van snelheidsregulering. Vanwege de transactiekosten kunnen we geen optimale maximumsnelheden vaststellen, dat wil zeggen maximumsnelheden, of een mechanisme voor maximumsnelheden, die voor ieder stuk weg op ieder tijdstip die maximumsnelheid van toepassing verklaart die optimaal is (marginale verwachte schade = marginale kosten van zorg). Gevolg is dat de daadwerkelijk toepasselijke maxima soms te laag en soms te hoog zijn. Rationele bestuurders zullen, indien hun kosten van zorg afdoende hoog zijn, in dat laatste geval de efficiente snelheid rijden die hoger ligt dan het maximum. Als je de politie afrekent op het aantal boetes hebben zij dan een prikkel om vooral op die plaatsen te controleren waar de norm te streng is.
  Heb je trouwens kennis genomen van het onderzoek waaruit bleek dat er bij rotondes minder ongelukken waarbij fietsers betrokken zijn plaatsvinden als de fietser geen voorrang heeft. Intuitief logisch: Fietsers hebben een beter overzicht en kunnen makkelijker tot stilstand komen dan overige verkeersdeelnemers, maar leuk dat het nu ook eens bewezen is.

Comments are closed.