De volgende week gaat een groot aantal mensen weer gedwee naar de stembus.

We hebben op deze site al vaak over stemmen geschreven. (zie zoekfunctie).

Toch blijkt ook uit verschillende actuele draden, dat er door de verkiezingen van de volgende week, weer speciale interesse voor dit onderwerp is.

Het kan nuttig zijn te proberen om de diverse facetten van dit proces afzonderlijk te beschouwen om zoveel mogelijk nut van de discussie te hebben.
In dit stukje wil ik graag uw aandacht vestigen op de immoraliteit van de verkiezingen. Ik weet daarvoor gen betere verklaring dan het klassieke “Gratis Stemadvies” van Frank van Dun:
Zie: www.libertarian.nl/NL/archi…

Onder dit hoofdstuk past ook wel de oplossing van “je moet van alle kwaden de minst kwade nemen”.
Dit blijft een drogreden. Ook de minste van kaden, is kwaad! En door jouw stem te geven, geef je er dan ook (een beetje??) extra kwaad bij.
Er bestaat geen enkele partij die het geweldssysteem wil afschaffen. Allemaal willen ze een beetje minder hier en een beetje meer daar.

Het is dan ook onmogelijk dat je door wat kwaad aan het systeem toe te voegen, het systeem zou kunnen verbeteren.
Als je echt wat wil verbeteren, besteed dan je tijd aan het uitdragen van hoe een morele samenleving van soevereine mensen kan werken in het belang van iedereen.

11 REACTIES

 1. Stem wel! Stem zo extreem mogelijk. Zonder breed spectrum zal er ook nooit ruimte zijn voor een libertarische partij. Daarbij is geen stem een stem voor het opheffen van Nederland in de EU. En als dat gebeurd is, is de hoop voor vrijheid geheel vervlogen. Dit maal gaat mijn stem daarom (helaas, maar noodzakelijkerwijs) naar de SP.

 2. [1] "Misschien" dat de SP op korte termijn de zaak EVEN kan afremmen, omdat de koers niet socialistisch genoeg is. Daarna ga je harder de put in.

  Hier zo maar wat uit hun EU programma geplukt:

  — De SP was tegen de Europese grondwet omdat de EU zich daarmee zou ontwikkelen tot een neoliberale Europese superstaat

  — Bestaande bevoegdheden van de Unie op deze gebieden dienen gerepatrieerd te worden, zodat een slankere en slagvaardigere EU ontstaat.

  — De rol van nationale parlementen binnen de Europese Unie dient daarom te worden vergroot.

  — De SP wil het vrije verkeer van werknemers in de EU beperken. Een ongecontroleerde instroom bedreigt de werkgelegenheid van velen,
  leidt tot verstoring van de arbeidsmarkt en is een bedreiging voor het loon en de arbeidsvoorwaarden

  — Economische samenwerking in de Europese Unie zou het algemeen belang van alle burgers en niet het eigen belang van grote ondernemers
  en mensen met veel geld moeten dienen.

 3. Het enige wat er gebeurt als je niet stemt is dat de verdeelsleutelanders komt te liggen. Er zijn toch altijd een X aantal zetels te halen en die komen vol. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Delfzijl was iedereen hier de politiek helemaal zat. Van de 60% die stemde, stemde er maar liefst 25% blanco. En waar resulteerde dit in: Winst voor de PvdA, die er de afgelopen 4 jaar een potje van had gemaakt.

  Door te stemmen kun je zelf uitmaken welke partij het minste kwaad doet, terwijl je bij niet stemmen het overlaat aan anderen. Dan lijkt het mij toch beter zelf te stemmen.

 4. Bestaat er nog zoiets als ‘stemniet’-partijen die wel stemmen en zetels vergaren, maar die vervolgens leeg laten?

 5. Ja, hoor, moet je gewoon doen zolang je:
  -nog denkt dat het iets uitmaakt in jouw voordeel,
  -je denkt dat je het dwangsysteem daardoor niet verterkt wordt en dat het niet tegen je gaat werken,
  -je nog vertrouwen hebt in de
  vertegenwoordiger aan wie je jouw mandaat geeft,
  -er mee kunt leven dat die vertegenwoordiger nieuwe wetten gaat maken ten koste van jezelf en vele anderen,
  -en ik kan nog een paar puntjes bedenken die net de hier genoemde naar mijn overtuiging allemaal onjuist zijn.

  Denk an de korte EN aan de lange termijn om je eigen inzicht te vergroten.

 6. Ik stem al decennia niet meer om een erg simpele reden. Ik wil niet dat ik later verantwoordelijk kan worden gehouden voor wat “wij” met z’n allen afspreken. Ik weet dat “mijn” stem door “zij” via een verdeelsleutel wordt verdeeld maar hieraan heb “ik” geen schuld.

 7. [4]
  Da’s misschien een idee, de Blanco Partij. Notarieël vast laten leggen, dat er niks gebeurt met de zetels.

  Als er een grote partij zou zijn die het districtenstelsel in zou voeren, zou dat feit alleen wellicht al de moeite waard zijn om op te stemmen.

 8. De SP stemmen? Dus omdat je als libertarier ageert tegen het oprukkende collectivisme en het feit dat alle partijen collectivistisch zijn, ga je uit protest stemmen op de partij die het meest collectivistisch is?

  Dat is wel een heel interssante vorm van sadomasochisme. 🙂

  Persoonlijk stem ika ltijd wel om de schade nog wa te beperken. Immers of de VVD, SP of VVD aan de macht komt maakt best veel uit. Het is het verschil tussen x% eraf of 2x% eraf zeg maar. Ik houd dat geld liever in de zak.

 9. Wat valt er eigenlijk in Nederland te stemmen, of je wilt socialisme, meer socialisme of nog meer socialisme. De keuze is aan u. Ik keek eigenlijk op de achterkant van het formulier dat ik kreeg of er nog andere partijen, maar nee hoor, alleen de 10 socialistische partijen was het aanbod.

 10. [2] [8] De SP is niet bepaald ‘mijn kluppie’. Ik wil slechts de onomkeerbare schade stoppen van de extra bestuurslaag, die EU heet. Niet stemmen zal dit procent niet remmen of terugdraaien en de VVD biedt de democratische controle over onze vrijheden en welvaart aan op een zilveren dienblad. En geeft ze aan de hordes post-communisten binnen ‘onze’ EU-grenzen.

  Een paar libertariërs op 16 miljoen is verdomd weinig. Maar een paar libertariërs op een democratisch continent nog veel minder.

Comments are closed.