Op 30 januari meldden we over de ideeënbus van de overheid om voorstellen voor bezuiniging in te dienen.*)

Tot onze niet geringe verbazing zien we vandaag dat ons idee “Uit EU treden” nog op de eerste rangorde-pagina staat.**)

Een reden om te gaan kijken en het aan te moedigen?

We hebben in het oorspronkelijke artikel ook gewezen op de mogelijkheid om in ideeën die je daar deponeert, te verwijzen naar de Vrijspreker. Je weet nooit wat het oplevert.

Op die eerste pagina staan trouwens nog een aantal libertarische aanbevelingen. Als de overheid die allemaal gaat opvolgen, gaat er echt wat gebeuren in Nederland.
————————————————-
*) De overheid heeft een goed idee! Doe mee!
Zie; www.bezuinigenkunjezelf.nl
**) www.vrijspreker.nl/vs/index…

2 REACTIES

  1. Ik merk op dat de impliciete veronderstelling is dat de geldbesparende maatregelen zullen leiden tot een lagere belastingheffing of iets dergelijks. Het lijkt me eerder dat het een efficientere overheid creeert welke alleen maar MEER kan doen voor wat betreft allerhande bemoeienissen en levensvruegde beperkende maatregelen. Lijkt me niet de bedoeling?

  2. [1] Daarom geef ik bij veel reacties aan dat de doelstelling moet zijn om de voordelen aan de burger terug te geven in de vorm van belastingverlaging. Als je het te impliciet vindt let niets je om dit expliciet te maken door het er even bij te zetten.

    Overigens zijn er ook veel reacties die aangeven hoe vast men inmiddels zit in het web van regeltjes. Met het oprechte idee een bezuiniging voor te stellen pleit men bv. voor nog meer ge- en verboden, zonder er bij stil te staan dat die vervolgens weer gecontroleerd moeten worden en dus tot hogere kosten leiden.

Comments are closed.