AMSTERDAM – De spoorwegvakbonden roepen machinisten op om treinen niet te laten rijden wanneer ze denken dat de veiligheid in het geding is. Treinen moeten niet vertrekken als ze overvol zitten, stellen de vakbonden VVMC en FNV Spoor.

Het lijkt er dus op dat de Chinese praktijken van overvolle treinen zich ook in Nederland gaan aandienen. Treinen zo vol dat het onverantwoord is om ze nog te laten rijden. Machinisten en conducteurs zijn blijkbaar zelfs bang voor dodelijke ongevallen door deze overvolle treinen.

Eigelijk is dit toch wel raar…. Immers, alle milieumaatschappijen en overheden zijn namelijk juist van mening dat er veel meer mensen met het openbaar vervoer moeten gaan. Immers, dat leidt dan weer tot een vermindering van het broeiaseffect, minder zure regen, een betere ozonlaag, blah blah blah:

www.milieuloket.nl:
Doelstellingen om het autoverkeer te beperken zijn niet gehaald. In het nieuwe Nationaal verkeers- en vervoersplan (NVVP) is geen uitdrukkelijk verkeersdoel opgenomen.

De overheid probeert burgers te stimuleren het openbaar vervoer te verkiezen boven de auto. Ook probeert de overheid uitbreiding te beperken van het wegennet, van vliegvelden en het vliegverkeer.

Wat kun je zelf doen?
Wanneer je moet reizen is het veel beter om het openbaar vervoer te nemen. En wanneer je een grote afstand moet afleggen is de trein meestal te verkiezen boven het vliegtuig. Daarnaast is het aan te bevelen te kiezen voor producten die van minder verre oorden afkomstig zijn. De herkomst van een product is vaak af te lezen op de verpakking.

Inderdaad. Er kan altijd nog wel meer bij. Hoe meer hoe beter. Op den duur zou het wellicht de bedoeling zijn dat burgers zich als vee de bussen en treinen in laten stouwen. In China gebeurt dit al in geruime mate. Er zijn daar zelfs speciale mensen aangesteld in de functie van een “Douwer”. De taak van deze douwer is om groepen mensen door het overvolle station te douwen naar de trein toe waarnaar deze groep, tot de laatste persoon toe, met alle geweld de trein in wordt gedouwd. Zie voor een klein voorbeeldje betreffende de werkzaamheden van een dergelijke douwer, onderstaande video.

nu.nl

Door de overvolle treinen is de veiligheid voor de reizigers niet gegarandeerd maar ook de veiligheid voor de machinist is een probleem, zegt VVMC-bestuurder Wim Eilert. “Het balkon naast de cabine van de machinist is zo vol, dat er geen vluchtroute is voor de machinist.”

Blijkbaar is de openbare veiligheid van ondergeschikt belang als het gaat om het bestrijden van de CO-2, zure regen, ozonlag, oilpeak, etc. Beter 1 persoon in z’n grafkist, dan 10 op de snelweg in de auto!, zal het motto binnen de overheid wel klinken.

De volkskrant is het daar natuurlijk helemaal mee eens. Deze zijn namelijk van mening dat het openbaar vervoer nog verder moet worden gestimileerd, aangemoedigd, etc. U weet wel, een van de kenmerken van de maakbare samenleving. Namelijk het onder dwang omvormen van mensen naar een bepaalde richting toe. Zie voor meer informatie over maakbare samenlevingen de vele literatuur betreffende de Sovjet Unie.
Maargoed, hierbij de mening van de Volkskrant:

Het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren is de afgelopen kabinetsperiode niet gebeurd. Zeker in de wat dunner bevolkte gebieden zijn de zo genaamde ‘plattelands’ lijnen tot bijna nul gereduceerd. Het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren doe je niet door de auto duurder te maken, maar door het openbaar vervoer goedkoper te maken. En dat bereik je zeker niet door een marktwerking te forceren! Dan verdwijnen dus inderdaad plattelands lijnen en zijn mensen gedwongen de auto te gebruiken. We hebben een fijnmazig openbaar vervoer netwerk, zeker in de randstad, daarbuiten moet veel gebeuren, maar de capaciteiten en de wil is er!

Ondertussen blijft de vakbond zich maar zorgen maken over de veiliheid van de conducteurs en machinisten. Over de reizigers uiteraard niet. Immers, dat is alleen maar een stapel vee dat van punt A naar punt B getransporteerd dient te worden.

Eind vorig jaar stuurde de VVMC daarom een brief aan de NS met enkele voorstellen om de vluchtroute van de machinist te garanderen. “We stelden onder meer voor een duidelijke markering te maken, zodat de machinist alle ruimte heeft om naar buiten te kunnen”, stelt Eilers.

Ook is het volgens ons een optie om reizigers te beboeten wanneer zij geen ruimte willen maken.

Hoe dit mogelijk zou moeten worden gemaakt indien de trein al overvol is, is nog niet bekend. Waarschijnlijk zal de machinist derhalve altijd een prive-douwer bij zich hebben. Wanneer hij of zij zich dan door de mensenmassa heen moet wurmen, zorgt zijn prive-douwer dan voor een goed doorloopbaar pad.

Indien u geïnteresseerd bent naar wat de heren en mevrouw ambtenaren, volkskranten en Greenpeaces in petto hebben om het de capaciteit van de treinen te verhogen, zie dan onderstaande foto:

Indien u geschrokken bent van bovenstaande foto en u dergelijke transporten nog geen dier zou willen toewensen, dan wijst dit uit dat u niet Europees denkt. Dergelijke transporten moedigt onze Barmhartige, Almachtige, etc EU met 52 miljoen euro subsidie per jaar juist aan.

Wilt u emigreren? Wat egoistisch en niet-sociaal! Maar kijk wel snel op: http://www.emigratie.nl/cmsweb/index.php

6 REACTIES

 1. Goed stuk, het laatste wat er toe doet is de klant. Zie ook het onderwijs.
  Het fetish-achtige opereren over ’treinen die op tijd moeten komen’ brengt ons lieden die minder treinen inzetten bij slecht weer want ‘dan kunnen we de norm wel halen’. Normgericht vervoer dus dat minstens zo slecht is als normgericht onderwijs. Dit in combinatie met het streven naar het uitbannen van alle risico’s en het uit alle macht doodsubsidieren van een afgeschreven vervoerswijze leidt tot leuke baantjes voor Ons Soort Politici, voer voor de hype-minnende media maar bovenal een immer uitdijende kostenpost voor de belastingbetaler.

 2. Mijn oog viel op dit stukje tekst, toegekend aan De Volkskrant: "Het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren is de afgelopen kabinetsperiode niet gebeurd. Zeker in de wat dunner bevolkte gebieden zijn de zo genaamde ‘plattelands’ lijnen tot bijna nul gereduceerd. Het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren doe je niet door de auto duurder te maken, maar door het openbaar vervoer goedkoper te maken. En dat bereik je zeker niet door een marktwerking te forceren! Dan verdwijnen dus inderdaad plattelands lijnen en zijn mensen gedwongen de auto te gebruiken. We hebben een fijnmazig openbaar vervoer netwerk, zeker in de randstad, daarbuiten moet veel gebeuren, maar de capaciteiten en de wil is er!"

  Vooral het fragment "goedkoper maken" vind ik leuk. Wat uiteraard bedoeld wordt is het verschuiven van de lijn tussen financiële dekking door de overheid en dekking door de eindgebruiker, i.e. de passagier. Hoe je de balans ook verschuift, uiteindelijk moet hetzelfde geld op tafel komen. Van ‘goedkoper maken’ of zelfs ‘gratis maken’ is dus geen sprake. Maar what’s new.

  Wil je OV een alternatief maken voor de auto, dan moet je de gebruiker een vervoersnetwerk bieden dat hetzelfde doet als de auto: de gebruiker op een goedkope wijze van A naar B vervoeren, wanneer hij maar wil. Het geldaspect is al behandeld. Zelfs een metrolijn in een drukke stad is bij lange na niet kostendekkend: de exploitatiekosten zijn enorm, en dat kan niet direct op de gebruiker verhaald worden omdat het product zich dan van de markt prijst.

  Het aspect ‘van A naar B’ loopt ook mank. Ik koppel het voor het gemak even aan het derde aspect, dat van ‘elk moment’. OV is geen bedrijf dat zich aanpast aan de wensen van de gebruiker; het tegendeel is waar. Dat kan ook niet anders, want de kracht van het OV schuilt in het collectieve karakter ervan. Dan heb je dus veel mensen nodig die op hetzelfde tijdstip dezelfde kant op moeten. Dat kan wel in een stad, maar op het platteland is dat kapitaalvernietiging. Je kunt heel vrolijk elk uur een bus laten rijden, maar als die om de kosten eruit te halen rijdt via allerlei andere dorpjes, is elke vorm van tijdswinst via OV weg. Het feit dat je werk kunt doen in de trein/bus omdat het vervoersmiddel door een ander wordt bestuurd, is dan weggecompenseerd. Even ervan uitgaande dat je daadwerkelijk kunt werken in een bus of trein, waar mensen over je laptop kotsen of je de bladzijde van je krant niet kunt omslaan zonder dat je andere reizigers een oog ontneemt.

  Al in de jaren ’20 verloor de trein het van de auto, en dat is ondanks de files nog steeds zo. Het sleutelwoord is overheid. ‘Marktwerking’ bestaat ook helemaal niet: uitbesteden aan particuliere bedrijven wel, maar dat is alleen marktwerking op het moment dat er offertes moeten komen. Nee, geef mij maar de auto. Gaat altijd waar ik naar toe wil, wanneer ik dat wil. Een klantgerichter vervoersmiddel dan mijn eigen auto bestaat niet.

 3. Ik vind vooral de uitspraak:
  "zeker niet door een marktwerking te forceren!" shocking. marktwerking is gedefinieerd als:dat wat er gebeurt als je niets forceert en partijen vrij laat met elkaar te handelen onder bescherming van eigendomsrechten. marktwerking forceren is dus net zo iets onzinnigs als ‘opheffing van slavernij’ forceren of ‘niet forceren’ forceren.

 4. Nog even een leuk weetje over de kosten. Het rijk betaalt dit jaar zo’n 634 miljoen euro aan de vervoersbedrijven voor de OV-studentenkaart. Er zijn 600.000 studenten in Nederland. Even ervan uitgaand dat zij allemaal recht hebben op zo’n kaart en van dat recht gebruik maken, kom je op een bedrag van dik 1050 euro per student. Kun je ze nog beter een auto cadeau doen.

 5. Overigens reizen de getoonde varkens tegenwoordig best wel comfortabel naar hun diverse adressen. Dankzij wetgeving.
  Maar varkens hebben natuurlijk geen keus. Mensen wel.

Comments are closed.