…maar het mag niet gezegd worden.


De lijst met slachtofferloze misdrijven is deze week in België weer een ietsje langer geworden. Sedert 1 februari is het een misdrijf om uit de wagen te stappen bij pech of ongeval op een auto(snel)weg, zonder een retorreflecterend veiligheidsvest te dragen.
De maatregel is amper twee dagen oud en de verwarring is er al. Volgens de commentatoren is het bij zich hebben van een fluo-vestje verplicht terwijl de site van de bevoegde minister (of moet ik zeggen de schuldige minister) duidelijk maakt dat alleen “het niet gebruiken van het veiligheidsvest […] strafbaar is en niet het ontbreken ervan in het voertuig.” Hoewel het nut van het dragen van zo’n vest niet ontkend hoeft te worden, is er geen enkele reden om het dragen ervan verplicht te maken. Het niet dragen op zich heeft geen slachtoffer.

Slachtofferloze misdrijven zijn in feite een contradictio in terminis. Het fundament van de libertarische rechtsfilosofie is het individuele recht op leven, vrijheid en eigendom. Het betreft eigenlijk negatieve rechten omdat zij alleen bepalen wat anderen niet mogen doen. Er kan dus geen misdrijf zijn wanneer niet het recht iemand anders geschonden wordt.
Voorbeelden van slachtofferloze misdrijven zijn er legio. De verkoop en het bezit van alcohol of drugs, gokken, prostitutie, homoseksualiteit, prostitutie, abortus, exhibitionisme… Maar ook het werken zonder vergunning, het invoeren zonder invoerrechten te betalen, … Slachtofferloze misdrijven verschillen naar land en cultuur. Het zijn in wezen allemaal morele opvattingen over plichten, oughts, die door dictators tot wet verheven worden.
Van alle slachtofferloze misdrijven zal er wal altijd iemand roepen dat er wel degelijk een slachtoffer is.
To believe prostitution has no victims, one must ignore these statistics published in Farley’s Fact Sheet:
78 percent of 55 women who sought help from the Council for Prostitution Alternatives in 1991 reported being raped an average of 16 times a year by pimps, and were raped 33 times a year by johns.
62 percent reported having been raped in prostitution.
73 percent reported having experienced physical assault in prostitution.
72 percent were currently or formerly homeless.
92 percent stated that they wanted to escape prostitution immediately.
83 percent of prostitutes are victims of assault with a weapon.
75 percent of women in escort prostitution had attempted suicide.
67 percent meet diagnostic criteria for posttraumatic stress disorder (PTSD).
In short, the victims of prostitution are mostly the prostitutes themselves. It just may be that they no longer have the ability left to “consent” to be a willing participant in their so-called victimless crime.

Een dergelijke redenering faalt natuurlijk. De vrouwen die de auteur als slachtoffer voorstelt zijn meestal slechts slachtoffer van hun eigen vrijwillige beslissing. Slachtoffer van verkrachters of aanranders waren ze misschien ook geweest als ze niet in de prostitutie zaten. Zelfmoordneigingen hadden ze misschien ook gehad als ze niet achter het raam werkten. En daarbij heb ik nog de bedenking dat de prostituees juist meer met criminaliteit en maatschappelijke randfenomenen in contact komen precies omdat de prostitutie gecriminaliseerd en gemarginaliseerd is. Tot slot is het al te gemakkelijk om de relatieve (kans)armoede van de slachtoffers als excuus in te roepen voor het ontbreken van vrijwillige instemming. We noemen onszelf toch ook niet onvrij omdat we niet kunnen vliegen terwijl we dat wel zouden willen?

Een belangwekkende thesis van Hans Hermann Hoppe en Walter Block in deze is dat eigendom in een vrije samenleving alleen betrekking kan hebben op fysieke zaken, niet op de waarde ervan. Als A eigenaar zou zijn van de waarde van een stuk grond dat hij bezit, dan zou het voor B onmogelijk zijn om zijn grond op de markt te brengen, omdat daardoor alleen al de waarde van de grond van A zou dalen. Als B zijn eigendom niet kan verkopen dan is hij geen eigenaar, in ieder geval geen vrij eigenaar. Een vergelijkbaar voorbeeld is dit. In een vrije arbeidsmarkt zou het beginnen werk zoeken een neerwaartse prijsdruk veroorzaken en de waarde van de arbeid die de andere marktspelers bezitten doen dalen. Alleen door sommigen de toegang tot de arbeidsmarkt te ontzeggen (bijvoorbeeld door het invoeren van een minimumloon of het reguleren van bekwaamheidseisen voor een bepaald beroep) kan de neerwaartse prijsdruk in de arbeidsmarkt tegengaan. Een opvatting als zou een individu eigenaar zijn van de waarde van zijn goederen kan alleen werken wanneer er een klasse bestaat die voorrang krijgt. Maar zoiets kunnen we bezwaarlijk een ethisch rechtsprincipe noemen. Het is uitbuiting.
Uit de stelling dat niemand eigenaar is van de waarde van zijn goederen, moet worden afgeleid dat niemand eigenaar is van de waarde van zichzelf. Dit is onder meer van belang bij de beoordeling van een slachtofferloos misdrijven zoals laster en eerroof. In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen is een mens geen eigenaar van zijn eer, zijn goede naam, zijn reputatie. De reputatie bestaat immers alleen in de gedachten van anderen. En aangezien niemand eigenaar kan zijn van de gedachten van anderen, is het ook onmogelijk om eigenaar te zijn van een reputatie.

Dat Verhofstadt een hoer is zal voor ieder rechtgeaard libertariër duidelijk zijn. De man die ooit een hoofdstuk in zijn eerste burgermanifest de titel “het recht om uit de staat te stappen” meegaf, is nu de grootste verdediger geworden is van “ons Europees sociaal model”, van het socialisme met andere woorden. Er is in mijn ogen geen enkele redelijke verklaring voor te geven. Nergens heeft Verhofstadt ook gezegd: ik ben van gedacht veranderd. Ik was mis. Ik ben een socialist geworden. Wel in tegendeel. Ik zie geen andere reden voor die ommezwaai dan het politiek zelfbehoud. Alleen het behoud van het lucratieve baantje van eerste minister of het jagen naar een nog veel lucratiever baantje van Europees commissaris of iets van dien aard, alleen persoonlijk geldgewin kan verklaren waarom deze man zichzelf zo verlaagt. Waarom hij zichzelf verkoopt, zich prostitueert. Niet fysiek natuurlijk, daarvoor ontbreekt het de man aan sex appeal, maar geestelijk des te meer. En als prostitutie geen slachtofferloos misdrijf is omwille van de “schade” die de maatschappij erdoor lijdt, dan is politiek bedrijven a fortiori geen slachtofferloos misdrijf.

16 REACTIES

 1. Verhofstadt wordt het best getypeert met het etiket van verrader, naast de correcte aantijging dat hij zich prostitueert aan macht. (Hoewel ik het altijd een eigenaardig soort macht heb gevonden om bevoegdheid te hebben over beslissingen die hij, indien hij écht de touwtjes in handen had, nooit zou nemen – hij prostitueert zich derhalve voor een soort ersatz-macht, hij stelt zich reeds tevreden met surrogaatmacht) . Hij heeft het socialisme aan de macht geholpen met behulp van onder andere mijn stem. Nu kan je wel zeggen zie je wel dat je beter niet kan gaan stemmen maar ik zie vooralsnog geen manier om uit de politieke wurggreep te geraken dan om die kliek te bevechten met hun eigen wapens.

  Wat vinden jullie van snelheidsbeperkingen en dito overtredingen? Dit is voor mij de meest irriterende alledaagse beperking en ik beschouw speeding dan ook louter als een slachtofferloos misdrijf. Ik heb de indruk dat sommige (heel wat) libertariërs hier ophouden libertariër te zijn, ze vinden wel degelijk dat snelheidsbeperkingen terecht zijn. Dat is ongeveer hetzelfde als een libertariër die voorstander blijft van de war on drugs.

  De aanwezigheid van slachtofferloze misdrijven in een maatschappij is derhalve een graadmeter voor het gehalte aan dictatuur.

 2. Ik heb Verhofstadt altijd al een walgelijke man gevonden. Een machtsgeile parasiet die België kan missen als kiespijn en dan ben ik zelf een Nederlandse liberaal, want Verhofstadt heeft zich ontpopt als een fascist.

 3. [1] Langzaam of snel rijden staat los van het libertarisme totdat je komt op een punt als:
  –Anderen in gevaar brengen.
  en
  –Hoe er gereden mag worden, mag bepaald worden door de "eigenaar" van de weg.
  Dit ZOU kunnen betekenen dat in een libertarische maatschappij de eigenaar LAGERE maximumsnelheden eist.

  Ik verwacht een artikel over snelheden.
  Mogelijk kan dit punt op die draad verder uitgediept worden?

 4. Goed artikel van Arjen.

  Ik had een oom die ten tijde van de regeringen Dehaene een grote fan van
  Verhofstadt.Oom was kleine zelfstandige en verwachtte van Verhofstadt belastingverlagingen, minder regelgeving,aanpakken van de vakbonden en Vlaamsgezindheid…allemaal dingen die Verhofstadt in die tijd ook beloofde.

  Zelf vertrouwde ik de man evenwel niet,
  om drie redenen : de VLD werkte op gemeentelijk en provinciaal niveau op vele plaatsen samen met de sossen
  en in 1991 had Verhofstadt reeds geprobeerd een regering met de sossen
  te vormen.In het verleden hadden de "liberalen" dikwijls met de sossen en zelfs met de communisten in federale en gewestelijke regeringen gezeten.Als antisocialist was dat voor mij onverteerbaar (ik ben zeer
  voorstander van een "cordon sanitaire"
  rond linx).

  En de tweede reden was dat figuren
  als Patrick Dewael (die als minister van cultuur altijd rijkelijk met subsidies had rondgestrooid) , Jaak Gabriels, Pierre Chevalier , Herman Decroo (met z’n 20.000 dienstbetoon-dossiers ) me helemaal geen liberale figuren leken.

  En ten derde natuurlijk de nadruk op
  "democratie"…ik had en heb tegen "democratie" dat het de rechten
  van de minderheid afhankelijk maakt van de gunst van de meerderheid.Als 50%+1 morgen stemt dat ik onteigend moet worden, word ik onteigend, als 50%+1 stemt dat ik 90% belasting moet betalen, moet ik 90% belasting betalen enz…

  Verhofstadt had het altijd maar over "democratie en de burger" maar ik
  had van de mythische burger niet zo’n hoge pet op en dus ook niet van de cultus van de "democratie"…

  Na bijna 8 jaar Verhofstadt bewind blijkt de hoop van mijn oom niet en mijn wantrouwen wel terecht te zijn geweest.

  De man zelf lijkt me eigenlijk altijd al een macht nastrevend mens, een power-hungry man, te zijn geweest.Iemand die kickt op de mogelijkheid dingen te kunnen regelen
  en in beweging te zetten waarbij hij gaandeweg is gaan inzien dat minister zijn nog leuker is als je veel government hebt inplaats van weinig.

  Groetz,

  Cincinnatus

 5. WIE kan mij het e-mail adres van Guy Verhofstadt bezorgen, dan zal ik hem dit artikel doorsturen?

 6. Sinds ik in augustus naar 0032 ben verkast volg ik de 0032-politiek ook met interesse. In Bierbeek worden bijvoorbeeld mensen bij de VLD gevraagd omdat ze vrouw zijn. Als ik dan een van die personen vraag over haar politieke standpunten dan lijkt het wel of ik de PvdA (spa heet dat in 0032) hoor praten. Tenenkrommend is dat, en dat durft zich dan ook nog liberaal te noemen.

  Voor wat betreft maximumsnelheden, zoals Hub aangeeft een rare sprong, ik negeer die gewoon. Ook al heb je in België op de snelwegen veel minder beperkingen dan in NL, en ben dan ook niet ontevreden.

 7. [10] PvdA/VLD, hier de verklaring. Men ziet een man (ene De Clercq) die in een speech van iets meer dan 3 minuten minstens twee vormen van liberalisme aanmeet waarvan 1 slechts dient als pose (namelijk het echte liberalisme wat nu libertarisme heet) (http://www.youtube.com/watc…). Een en ander heeft te maken met de breedte van de denkstroming liberalisme (zowel Hegel (sic!) als Von Mises behoren er toe). Daarom pleit voor een modificatie in de Nederlande taal. We spreken van libertarisme liberalisme wanneer we het woord liberaalisme gebruiken. En we spreken van sociaal-democratisch (verzorgingsstaat) liberalisme als we het over ‘liberal’isme hebben. (Dit zou dan ook op z’n engels uitgesproken moeten worden). Dit is zowel duidelijk voor het Nederlandse taalgebied als het Engelse. Liberalism is gewoon NSB-ism en liberaalism is LIBERAAL-ism. Dit consequent toepassen zou een lang vervlogen wens van Ludwig von Mises in de praktijk brengen, namelijk de confiscatie van de term liberalisme door de socialisten.

 8. Over slachtofferloze misdaden geproken. Ik hoorde laatst op BBC2 op Newsnight dat de "New Labour"regering van Tony Blèr, de opportunistische bloedbroeder van Verhofstad, sinds haar aan de macht komen zo’n 10 jaar geleden, 3000 (drieduizend!) nieuwe verboden heeft ingesteld:

  http://news.independent.co….

 9. [4] O jé. Wie is eigenaar van de weg in NL? De overheid? Niet dus, hoewel de overheid uiteraard meent van wel; tenslotte hebben ze daar een heel ministerie voor. De gehele weg, de aanleg, het asfalt, de grond eronder, de bebording, alles is betaald door de burgers van dit land die in de private sector werken (iedereen in overheidsdienst betaalt weliswaar ook belasting, maar dit is alleen maar rondpompemn van eerder al door de private sector betaalde belasting). Dus in jouw redenering is iedereen die werkzaam is in de private sector eigenaar van de weg. Zo’n gecombineerd eigenaarschap is wat lastig qua verkrijgen van concensus, zelfs als we alleen de gebruikers van de wegen als beslissingsbevoegd zouden aanmerken (tenslotte betalen zij via allerlei aan mobiliteit gerelateerde belastingen en accijnzen meer dan zij terugkrijgen). Zou een dergelijke concesus verkregen kunnen worden, dan zouden we dus onmiddellijk via de rechter alle snelheidsbeperkingen kunnen afschaffen en alleen nog uitzonderingen toestaan voor bv. wegwerkzaamheden, en dan alleen als er ook echt gewerkt wordt. Ik vrees alleen dat dit niet gaat lukken.

 10. open VLD heeft het gevonden om de banken nog rijker te maken en de kinderen te onterven;nml. de opeethypotheek:als je oud bent schenk je huis aan de bank,die betalen je een rente.Sterf je later dan het overeengekomen jaartal:pech,de kinderen moeten het maar oplossen.Maar je erfenis ben je kwijt….Kinderen zijn nog altijd verantwoordelijk om geldelijk bij te leggen als ouders naar een home moeten.Dat jou kinderen ook geld kosten maakt niet uit.

 11. open VLD heeft het gevonden om de banken nog rijker te maken en de kinderen te onterven;nml. de opeethypotheek:als je oud bent schenk je huis aan de bank,die betalen je een rente.Sterf je later dan het overeengekomen jaartal:pech,de kinderen moeten het maar oplossen.Maar je erfenis ben je kwijt….Kinderen zijn nog altijd verantwoordelijk om geldelijk bij te leggen als ouders naar een home moeten.Dat jou kinderen ook geld kosten maakt niet uit.

Comments are closed.