Dit was de titel van een héél mooi liedje van Annie M.G. Schmidt uit vervlogen tijden waarin de naderende Apocalyps werd bezongen, die ons in het eerste rapport aan de Club van Rome in het vooruitzicht werd gesteld.
Sindsdien is het spectaculair beter gegaan met de wereld. Zo zijn bijvoorbeeld welvaart, levensverwachting en onderwijs de laatste decennia zonder precedent toegenomen.

Maar de mensheid wordt opnieuw bedreigd! Nu de Koude Oorlog voorbij is, is het dit maal een naderende klimaatcatastrofe – althans volgens het laatste rapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), dat vrijdag in Parijs werd gepresenteerd. De doemscenario’s van dit gezelschap zijn een schot voor open doel voor tal van politici met een Messiascomplex, waaronder de gedoodverfde Nobelprijswinnaar Al Gore, die met zijn film “An Inconvenient Truth’ – een meesterwerk van misleidende klimaatpropaganda – filmproducenten als Leni Riesenthal en Joris Ivens naar de kroon steekt.

Onze staatssecretaris voor milieu, die verantwoordelijk is voor het klimaat (over menselijke hoogmoed gesproken), kon natuurlijk niet achterblijven. Hij acht snelle actie voor het klimaat noodzakelijk. “Vluchten kan niet meer”. De VN-commissie stelt dat de mens de belangrijkste oorzaak is van de snelle klimaatverandering. Men vraagt zich echter af hoe zij daarbij komen. Immers klimaat is een – nu wordt het even technisch … sorry – complex, non-lineair, stochastisch systeem. Dat is zo ingewikkeld dat er geen objectieve methode bestaat om de waarschijnlijkheid vast te stellen van de menselijke invloed op het klimaat. Bovendien zijn de gebruikte modellen nog erg primitief. Ze kunnen niet eens het verleden voorspellen, laat staan de toekomst. Maar ja, het IPCC is inmiddels zodanig gepolitiseerd dat het “helpful to policymakers” (die aan de subsidiekraan staan) wil zijn. Dus heeft men de waarschijnlijkheid van de menselijke invloed die in het vorige rapport nog zo’n 60% werd geschat opgewaardeerd naar meer dan 90%. Objectieve wetenschap? Nee natuurlijk niet. “Group think”!

Volgens onze staatssecretaris gaan de huidige veranderingen, zoals de temperatuurstijging, het extreme weer en de zeespiegelstijging, steeds sneller en zetten versterkt door. Is dat nu wel zo? Nou nee, Moeder Natuur wil het spel even niet meespelen.

Sinds februari 1998 is de temperatuurstijging opgehouden. Staat dat in het IPCC-rapport? Ja, maar heel onzichtbaar in de rechterbovenhoek van een grafiekje over het temperatuurverloop van de afgelopen 150 jaar. Hier is het verloop uitvergroot.
<%image(20070203-Milieu_grafiek.jpg|480|360|)%>

Gevonden op de website van Simon Rozendaal, wetenschapsredacteur van Elsevier:
www.elsevier.nl/opinie/webl…

Niks geen versnelde stijging van de temperatuur dus!

Versnelde stijging van de zeespiegel? De maximale stijging van de zeespiegel was in het ontwerp van het nieuwe IPCC-rapport teruggebracht tot zo’n 43 cm. In het vorige rapport was dat nog 88 cm. Dat was de uitkomst van modelstudies. Maar ja, een groepje wetenschappers onder leiding van de Duitser Rahmsdorf vond dat niet alarmerend genoeg was. Dus schoven ze de modeluitkomsten terzijde en kwamen met een ad hoc berekeningsmethode die een wat hogere stijging aangaf, bijna 60 cm − maar nog steeds minder dan het vorige rapport. Merkwaardig − immers die modellen waren toch zo betrouwbaar! Gelukkig kwam het KNMI de staatssecretaris te hulp en wees erop dat in deze schattingen het versnelde afsmelten van het landijs van Groenland en Antarctica niet was meegenomen. Het KNMI schatte het effect daarvan op ongeveer 10 cm. Hiermee komt het KNMI voor Nederland op een voorlopige maximale zeespiegelstijging van 85 cm. Gelukkig! Bijna evenveel als de vorige keer.

Vervelend is echter dat vele wetenschappers uit astrofysische kring een nieuw kleine ijstijd verwachten en daarvoor hele goede argumenten hebben. Maar er zitten waterdichte schotten tussen de klimatologie en de astrofysica. Dus aan de opvattingen van de astrofysici hebben de klimatologen geen boodschap.

En hoe zit het met Europa? Van Geel vindt dat de conclusies van het IPCC om snelle actie vragen. Hij noemt het daarom een goede zaak dat Europa leiderschap wil tonen en verantwoordelijkheid neemt. Tsja, maar dat leiderschap kent zijn grenzen. Recente commissievoorstellen tot vermindering van de CO2- uitstoot van auto’s stuitten op verzet van de Duitse auto-industrie, gesteund door de machtige vakbeweging. Leiderschap is mooi, maar het moet vooral retorisch blijven.
En geef ze maar eens ongelijk!

31 REACTIES

 1. Een van de meest opvallende zaken naar aanleiding van het IPCC rapport is de leugens die Pieter van Geel, andere politici en media aan het volk vertellen.
  Onder andere wordt:
  "de waarschijnlijkheid dat de mens invloed heeft" aan het volk overgebracht als: "de invloed van de mens op deze klimaatverandering is 90%".

  Dat zouden ze nu eens hard moeten maken, want waarschijnlijk is die invloed nog geen 0,9 %.

  Natuurlijk heeft de mens "invloed". ALLES heeft invloed op alles. Maar de vraag is "Hoeveel?"
  Net zoveel als de zuurgraad van het zeewater in Los Angeles toeneemt, als ik in Scheveningen in de Noordzee een plasje doe?

 2. [1] Plassen in de Noordzee??!
  Dat is strafbaar hoor, als milieu-delict: wildplassen!!

  😉

 3. Het wordt tijd dat de politici, indien er sprake is van stupiditeit of moedwilligheid, vervolgt en veroordeelt gaan worden voor misstappen begaan tijdens hun termijn als bestuurder.

 4. [3]
  Dat zal niet gaan lukken. Politici-ambtenaren en andere derivaten zijn de moderne Untouchables. Ze moeten zelf dit soort maatregelen ten slotte goedkeuren. Denk je nou WERKELIJK, dat dat zooitje ongeregeld dat nog niet eens in staat is om zichzélf in de hand te houden en almaar meer geld over de balk te smijten, zichzelf vrijwillig aansprakelijk zal laten stellen ? Neeeee echt niet. Dat is UITSLUITEND van toepassing op het bedrijfsleven, die hel en verdoemenis over zich heenkrijgen als ze het wagen iets fout te doen en de regeltjes per ongeluk dan wel opzettelijk overtreden. De Untouchables verzinnen Autoriteiten voor van alles en nog wat, BEHALVE voor henzelf. Stel je voor, de NMa die overheidsmonopolies aan gaat pakken.. HAHAHA dat zou pas een grap zijn.. En wat dacht je van die nieuwe Consumentenautoriteit – als DIE zich eens zou gaan verdiepen in de "diensten" van de overheid..

  En nu dan dat geouwehoer over het miljeu, na de zure regen en het ozongat. Die Samson (of hoe heet-ie ook nog) van de Partij van de Arbeid (deden ze dat maar, helaas hebben de meesten geen vak geleerd en zijn de meesten olologen) kunnen ze beter bij Samson en Gert laten spelen, zoveel onzin kraamt die uit. Schandalig dat dat soort geteisem (want in die kringen is niet alleen geschiedsvervalsing maar ook wetenschapsvervalsing aan de orde van de dag !!) ONGESTRAFT kan parasiteren op mijn hard verdiende centen. Het wordt dus inderdaad tijd zoals je zegt, maar ik vrees dat dat nog wel even gaat duren helaas, met name zolang 80% van de meute "het toch zo goed heeft" – althans denkt te hebben. Klootjesvolk, dat is het.

 5. Goed Hub, nog één keer dan. Het 4e rapport van de IPCC is nog niet uitgekomen, sterker nog: Het is nog niet eens af. In mei wordt het rapport gepresenteerd.
  Vrijdag is de Summary for Policymakers gepresenteerd. Een samenvatting dus, van een rapport dat niet af is. De IPCC kan aan de hand van de reacties op de Summary nog wijzigingen aanbrengen in het definitieve rapport, zodat eea in de pas loopt met de politieke consensus.
  Triest, maar echt waar.

 6. [5] "zodat eea in de pas loopt met de politieke consensus."

  Dat maakt het allemaal nog triester. Het uiteindelijk resultaat is daardoor heel duidelijk geen "wetenschap"maar ordinaire politiek!

  Waarom ziet niet iedereen dat?

 7. [6] Omdat de politiek, en daarmee de mainstream media, niet wil dat we dat zien. Global Warming is big business, major business. Bovendien is een angstige bevolking een kneedbare bevolking.

 8. Ik zag laatst die Wijnand Duijvendak op TV. Hij waarschuwde voor een klimaatcatstrofe, maar het was nog niet te laat om aktie te ondernemen. Had hij in zijn RaRa tijd maar geen benzinestations van de Makro in de fik moeten steken tegen de apartheid, dan hadden we nu geen global warming gehad.

 9. [8]
  Zou Wijnand Duijvendak onderdak hebben gevonden bij de Bilderbergers, net als Al Gore ?

 10. [7]
  Is geen kwestie van niet willen zien. Denktanks als Bilderberg (met leden als Rara, Bea, Al, Maxiempje, Weijers en v.d. Veer bijvoorbeeld; de connectie tussen monarchie, politiek en grote corporaties) koken middels achterkamerpolitiek alles voor om vervolgens via de poppenkast-democratie het volk te fukken middels collectivistische maatregelen.
  Kortom: het is een kwestie van NIET WILLEN, punt.
  En zo past alles mooi in elkaar en is Jan met de korte Achternaam, die het toch zo goed denkt te hebben, inderdaad de sjors, zonder het zelf door te hebben.
  http://www.elsevier.nl/opin
  http://www.prisonplanet.com

 11. [9][10] André,
  Helemaal juist !! Een van de meest trieste zaken is het feit, dat niet alleen de klimaathysterie, maar ook de islamisering van de samenleving en feitelijk structureel allerlei andere verstikkende maatregelen nog met ons belastinggeld worden betaald ook. Dat proces zou je autokatalytische destructie kunnen noemen: De nog aanwezige particuliere middelen om je te verzetten worden je stuk voor stuk afgepakt.

 12. [11]
  Dat klopt. Alles voorgekookt, kant en klaar. En zélfs als je denkt dat er een marktpartij activiteiten ontwikkelt (Shell bijvoorbeeld), moet je je beseffen dat dat geen toeval kan zijn als je bedenkt dat er aantoonbare banden zijn tussen vd Veer en de miljeumaffia. Niet alleen het volk als volk wordt gefukt, het volk als aandeelhouder wordt ook nog eens gefukt.. Nou hoeft dubbel gefukt worden niet per sé slecht te zijn dunkt me, alleen niet op deze manier..

  Nog een link, was ik vergeten te posten: http://www.folia.nl/Nieuwso

 13. [11]
  Ja, helemaal waar. Het is dus zaak om die particuliere middelen als individu veilig te stellen.
  Daar zal ACP het ook helemaal mee eens zijn, als ik dat zo in mag schatten.

 14. [7] Global warming is niet big business voor de media. De politieke scene is big business voor de media. Daar ligt namelijk hun voordeel. In dit geval het ontwijken van hun nadeel.
  Dus dat moet worden aangepakt. Hoe?
  Wellicht door zelf de media te confronteren. Hoe? Door het maken van afspraken met degenen die sites onder hun beheer hebben.

 15. [15] Peterk,
  Voor een `afspraak` heb je tenminste twee partijen nodig, die hetzelfde willen. De vraag is weer, wie er achteraan gaat…

 16. [15]
  Peterk,
  Global warming = politieke scene !
  Er zijn inderdaad enorme belangen mee gemoeid, getuige de betrokkenheid van bijv. de Bilderberg groep. De mythe zal coût que coût in stand worden gehouden, nota bene mede door sosjalistiese sujetten als Jan Maorijnissen, de Nederlandse rookworst-moralist..

 17. [17] Ik had het over de media. De media zal global warming een worst wezen!! De media hebben hun eigen positie. Daarom is het mogelijk om die partij van de politiek los te weken.

 18. [18]
  "De media hebben hun eigen positie."
  Welke media ?
  Welke positie ?
  Is die positie onafhankelijk ?
  En waar ligt precies het voordeel van die media ?

 19. [17] Ik zag zelfs PwC warmlopen voor het broeikasverhaal. Je zult maar "senior consultant air trading" op je visitekaartje hebben staan. Ik durf te wedden dat ze ze al hebben laten printen. En dan maar denken dat alleen de politiek handelde in gebakken lucht. 🙁

 20. [16] Er zijn voorbeelden bekend van websites die door hun tegenstander werden opgekocht. Voorbeeld politiek.be

  Er zijn voorbeelden bekend van websites wier actiefste leden werden weggepest door de politiek. Voorbeeld is de stemmenkampioen.be waar gangmaker Thevissen werd weggepest door de VLD, die ontevreden was met voor hen nadelige peilingen en de gunstige peilingen voor het Vlaams Belang.

  De eerste ‘peiling’ na het vertrek van Thevissen heeft al direct het gewenste resultaat: VLD +3%, CD&V-NVA +3% en VB -6%!

 21. Ook bedrijven gooien olie op het vuur, door uit het marketing budget steun voor de Global Warming sekte te bekostigen. Ik weet uit eigen ervaring, hoe belangrijk het is een milieu statement te maken, hoe onzinnig dat statement ook vaak is.

  De politiek wil doen geloven, dat nu zélfs het bedrijfsleven de ernst van de situatie inziet. De waarheid is, dat bedrijven niet weten hoe snel ze achter de hype moeten aanrennen, omdat anders de consument weleens zou kunnen denken dat het milieu ze koud laat. Betrokkenheid? My ass. Marketing.

 22. Volgens mij hebben de politici met het milieu probleem in het algemeen, en global warming in het bizonder, een voldoende VAGE en niet-te-definieren universele (machiaveliaansche) vijand gevonden waar zij nog vele jaren mee uit de voeten kunnen (en waarmee zij hun weinig presterende nakomelingen aan allerhande baantjes kunnen helpen). Eerder deed men dat immers met de hongersnood, epidemien, zoveelste-wereld-toestanden, de nadelen van nucleaire en ander energie(bronnen) en wat-al-niet.

  Dat het inmiddels zowat de voornaamste een politieke "racket" is … komt bovendien omdat zij het als mondiale linxe bindmiddel hopen te kunnen gebruiken voor zulke van-de-pot-gerukte globaal politieke stromingen als "de derde weg". Niet voor niets wordt die troep in de VS daarom ook voorgezeten door zulke collectivistische figuren als een Gore en Clinton, zowel als een Blair en hun Duitse en Franse shitsjialistische tegenvoeters, waar het doel steeds ideologische wereld-hegemonie en world-govermnment is …

  Want wat men echter de mensheid ook toedenkt, het mondiale klimaat wordt uiteindelijk steeds bepaald door externe zaken als meteorietinslagen en vulkanische uitbarstingen. Het eerste kan men zien aankomen, edoch het laaste helaas nog steeds niet. Beiden zullen echter (wanneer het gebeurt) een veel groter impact hebben op het aardse klimaat, maar dan heeft men wel weer een ander verhaal klaar … Of niet soms?

  Dat business in het algemeen het spelletje meespeelt heeft met het opgeklopte "probleem" inderdaad geen eene koethaar te maken … omdat het niet meer is dan een incrementele en opgedrongen … "cost of doing business" …

  Het zijn echter de mondiale consumenten die uiteidelijk voor de hele farce opdraaien …

 23. Ik begrijp niet zo goed het probleem. Stel dat de klimaathysterie nergens op berust, wat is dan het gevaar? Dat we auto’s hebben die 1 op 30 rijden? Zonnepanelen op ons dak hebben? Een gedecentraliseerd energie-netwerk? Energiezuinige apparaten? Onafhankelijkheid van het Midden-Oosten?

  Bij veel complottheorieën heb ik nog zoiets van: Oké, als dat waar is, dan is dat best wel heftig en schandalig. Als de neo-cons de Twin Towers hebben laten ontploffen, als er UFO’s zijn, als de hele geschiedschrijving een farce is, als de evolutietheorie van geen kant klopt, als de hele Bilderberg-groep uit kinderverkrachtende reptielen bestaat, dan moet verdomme elke steen omgedraaid worden en het onrecht een halt toegeroepen, etc. Maar als de opwarming van de aarde niet door mensen komt of er zelfs helemaal niet is, so what? Ik maak me meer zorgen over het militair-industrieel complex dat je gewoon om laat leggen als je gevaarlijk wordt dan een stel prutsende groene rakkers die ook graag een beetje massa willen bespelen (wat ze nauwelijks lukt).

  Kan iemand mij dit uitleggen aub? Is het dat er miljarden verspild gaan worden aan het terugpompen van CO2 onder de zeebodem? Worden er niet al miljarden verspild aan het bewaken van de papavervelden, aan het spekken van mensen die te lui zijn om te werken, aan het systematisch vermoorden van vrouwen en kinderen om oliepijpleidingen te beheersen, aan een wapenindustrie waar niemand wat aan heeft?

  Of is het een probleem dat de massa voorgelogen wordt? Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven.

  Leg het me alstublieft uit. Ik ben erg naïef in dit soort dingen.

 24. [27] Henk,
  Das toch simpel ? Als niemand had rondgebazuind, dat de neo-cons de Twin Towers zouden hebben kunnen laten ontploffen, dat er misschien UFO’s rondvliegen, dat de hele geschiedschrijving waarschijnlijk een farce is, dat de hele Bilderberg-groep uit kinderverkrachtende reptielen bestaat, etc. dan zou jij niet van mening kunnen zijn, dat verdomme elke steen omgedraaid moet worden en het onrecht een halt toegeroepen. Dit geldt mutatis mutandis dus ook voor de miljeuklimaathypnose.

  Want wat is er mooier dan nu de collectieve schuld aan het klimaat te geven (in wezen aan ieder menselijk wezen) en de wereldregering uit te roepen, i.p.v. later te moeten meemaken, hoe miljarden H. sapientes van het islamitische of Chinese ras (etc., noem maar op) door de neonazi’s worden genuked ?

 25. http://cagle.msnbc.com/work

  [18] De ‘wetenschapsredactie’ van de Azijnbode heeft met zoveel woorden gemeld op het Volkskrantblog dat zij aan censuur doen. Het klimaatartikel van Hans Labohm, waar Hub ook nog aan had meegewerkt, had nooit geplaatst mogen worden, maar de forumredacteur had de wetenschapsredactie niet ingelicht.
  http://www.volkskrantblog.n

  Het wordt dus nog wat lastig om die media ‘los te weken’, met zoveel narcistische arrogantie.

 26. [28] quote: ‘Das toch simpel ? Als niemand had rondgebazuind, dat de neo-cons de Twin Towers zouden hebben kunnen laten ontploffen, dat er misschien UFO’s rondvliegen, dat de hele geschiedschrijving waarschijnlijk een farce is, dat de hele Bilderberg-groep uit kinderverkrachtende reptielen bestaat, etc. dan zou jij niet van mening kunnen zijn, dat verdomme elke steen omgedraaid moet worden en het onrecht een halt toegeroepen. Dit geldt mutatis mutandis dus ook voor de miljeuklimaathypnose.’

  Dat ben ik uiteraard met je eens. Wat dat betreft is het altijd goed als er ook andere geluiden zijn dan alleen de mainstream media.

  Het punt wat ik echter wilde maken, is: UFO’s, 9/11, NWO, illuminati, Reptilians, etc., vind ik persoonlijk een stuk heftiger dan de klimaathype. Dat wil zeggen: Als die dingen waar zijn, dan heeft dat enorme gevolgen. Ik zie de kwalijke gevolgen van de klimaathype minder, zeg maar. ‘O jee, ze hebben ons belazerd, we hebben allemaal zonnepanelen op ons dak’. Snap je wat ik bedoel?

Comments are closed.