Het concept-regeerakkoord is bekend, en langzamerhand wordt duidelijk dat onze overheid klaar is met onze vrijheden.
En dat het gevaar niet zozeer schuilt in Wouter Bos, maar meer in Andre Rouvoet en zijn geloofsbroeders.


Met stijgende verbazing heb ik vanavond zitten kijken naar Netwerk (1), waarin de EO inzoomde op een van de compromissen in het regeerakkoord, namelijk de strengere controle op abortussen. In Nederland is namelijk bepaald dat er een noodzaak moet zijn voor het uitvoeren van een abortus. Die controle vindt eigenlijk nooit plaats, en waarom ook? Immers, de persoon die het beste kan aangeven of er sprake is van noodzaak voor abortus is de draagster zelf, en op een goede tweede plaats de behandelend arts.

De kranten doen ons geloven dat Rouvoet de wetgeving met betrekking tot abortus en euthanasie onaangeroerd heeft gelaten als wisselgeld in de onderhandelingen. Niets is minder waar. Het komende kabinet wil namelijk, zo meldt Netwerk, de controles op abortussen fors opvoeren. Want, en daar gaan we weer, de overheid weet wat goed voor u is. De ambtenarij zal nu intensiever toezien of een verzoek tot abortus wel zo ‘noodzakelijk’ is als de moeder voorstelt.

Natuurlijk is een abortus een ingrijpend fenomeen: je kunt er een hoop doekjes om winden, maar het komt neer op het doden van een ongeboren vrucht, klaar uit. Dat er mensen zijn die het daar moeilijk mee hebben, begrijp ik. Maar moeten zij anderen op basis van emotionele gronden hun wil opleggen? Dat is wat nu gebeurt.

Zoals gezegd zal een ambtenaar (lees: een hele batterij ambtenaren) geval voor geval controleren. Maar op basis waarvan? Allicht dat er moeders uit worden gefilterd die geen baby willen omdat het interfereert met hun vakantieplannen, maar ik vrees dat ook schrijnende gevallen nu in grote getale aan de ambtelijke controlestrijkstok blijven hangen. Omdat ‘noodzaak’ voor iedereen verschillend is, en dus niet wettelijk is vastgelegd, denk ik dat de controles neer zullen komen op willekeur.

Veertig jaar geleden vochten de vrouwen met succes voor hun eigen lijf, en nu zijn ze een belangrijk zelfbeschikkingsrecht kwijt.
Dat doet mij als man evengoed zeer.

Ingezonden door Skarsgard
——————————————————-
1) www.netwerk.tv/

13 REACTIES

 1. Het wordt nog lachen gieren brullen met deze aanstaande spruitjescoalitie. De atheistische- en grrristelijke calvinisten gaan weer bepalen wat goed is voor u en ik, want zij hebben er meer verstand van. Abortus is slechts het begin, ik ben benieuwd naar wat er nog meer uit de hoge hoed komt. Het zal naar mijn verwachting het ‘verkopen’ van libertarische standpunten een stuk makkelijker maken. De ‘zorgzame’ staat ‘zorgt’ op alle fronten voor haar melkvee …kuch… kiezers.

 2. Als vrouwen zoals u zegt, baas moeten zijn over hun eigen lijf, dan neem ik aan dat u ook geen problemen heeft bij een abortus na 8 1/2 maand.

 3. @ Bill:

  Dat gebeurt nu al in hoge mate. Alleen noemen ze het dan eufemistisch ’te vroeg geboren’.

  Even serieus. Nu al geldt als medische richtlijn een limiet bij 24 weken zwangerschap. Dat blijft zo. Waar het mij even om gaat is ‘het moment van bezinning’ dat voorafgaat aan een abortus provocatus. Daar zal de ambtenarij onder druk van de coalitie op controleren. Het signaal dat daarvan uitgaat, namelijk dat moeders ‘moeten bezinnen’, vind ik bespottelijk. Abortus is een ingrijpend iets voor een moeder. Elk weldenkend mens weet dat de beslissing die aan abortus voorafgaat nooit makkelijk is, en vaak achteraf gepaard gaat met trauma’s. Daar ging het me even om.

  Op de ethische discussie over het wel of niet laakbaar zijn van abortus ga ik hier niet in. Die discussie is, naar ik heb begrepen, al eerder op de Vrijspreker gevoerd.

 4. De overheid in Nederland is al tijden de baas in vrouwenbuiken, aangezien het de overheid is die abortussen financiert en de pil (weer) bekostigd. Bovendien is het ook nog eens de overheid die andere Nederlanders dwingt om mee te betalen aan andermans abortus of anticonceptiepil, ook al zijn die Nederlanders het fundamenteel daar mee oneens. (Overigens iets waar bijzonder weinig Nederlanse ‘libertariërs’ zich druk over maken.) Progressief Nederland heeft derhalve de staat alleen maar meer juridische en morele toestemming gegeven om verregaand invloed te hebben in vrouwenbuiken en bovendien andermans keuzevrijheid en portemonnee. En nu zien we dat clubs die (op die punten) wat minder links zijn en thans meer invloed hebben gekregen in die staat, slim gebruik maken van de al bestaande juridische en morele legitimatie. ‘Eigen schuld, dikke bult’, heet dat.

 5. Even wakker worden: hiermee is abortus nu dus afgeschaft in NL. U dacht toch niet dat die ambtenaren hier een haastklus van gaan maken he? Dus moet er hoor en wederhoor worden toegepast alvorens er een beslissing komt, daar kan dan verweer tegen worden ingesteld, en dan zitten we dus al na week 24, en dan mag het dus niet meer.

 6. Met stijgende verbazing heb ik deze coulmn gelezen….ik sta perplex….

  Dit is cultural marxism….

  Dit is verdomme cultural marxism….

  op dit forum wordt verdomme de slander van de feminazi’s geplaatst…

  dit is….

  woorden schieten ff te kort….

  ik zit hier verdomme bij de feminazi’s op schoot….

  dit is….

  wow…a bridge to far….

 7. Libertariërs moeten toch uitkijken dat ze het onderscheid maken tussen echt zelfbeschikkingsrecht en politiek correctisme. In dit artikeltje wordt de kant van de "baas in eigen buik" dolle mina’s gekozen, terwijl de rechten van het kind en de man worden genegeerd/minacht en in die zin heeft Cin gelijk.

  Nog een voorbeeld daarvan is het verschil tussen de visie van libertariërs en linkiewinkies op spaarzaamheid. Dat is een eigenschap die hoog wordt geacht door beide, maar de motieven waarom staan diametraal tegenover elkaar. De libertariër waardeert spaarzaamheid als onderdeel van een verantwoordelijke en productieve levenswandel, terwijl de linkiewinkie datzelfde voorstaat uit afwijzing van de kapitalistische consumptiemaatschappij en vanuit ecologisme. De goede nieuwspraakspreker zal het algauw koppelen aan "duurzaamheid" en wil spaarzaamheid om de spaarzaamheid, waardoor hij zelfs extra belastingen gerechtvaardigd acht om de spaarzame levensstijl op te leggen. de linkiewinkie wil dat (andere) mensen een spaarzame levensstijl hanteren terwijl de individualistische libertariër iedereen zelf laat kiezen welke levensstijl hij wil leiden, en spaarzaamheid hoogacht omdat het ertoe kan bijdragen om financieel onafhankelijk te worden of zelfredzaam te zijn/blijven. Een bondgenootschap tussen partijen die hetzelfde doel nastreven maar om andere motieven kan gevaarlijk zijn en als een boemerang in je eigen gezicht terecht komen.

  Zo ook een bondgenoodschap tussen libertariërs en dolle mina’s omdat abortus één van de breekijzers van de mannelijkheid is voor feministen.
  Een bondgenootschap met zulken kan er zelfs toe leiden dat de term libertariër door libertijnse collectivisten of anarcho-communisten wordt geclaimd, zoals ze ook met onze oorspronkelijke benaming, de term liberaal, gedaan hebben. Dat is trouwens al (matig) het geval.

  Onder libertarisme verstaan wij wel degelijk het anarcho-kapitalisme en het klassiek-liberalisme die beide de eigendomsrechten en de zelfbeschikking centraal stellen en de verantwoordelijkheden die hiermee gepaard gaan accepteren.

 8. "Natuurlijk is een abortus een ingrijpend fenomeen: je kunt er een hoop doekjes om winden, maar het komt neer op het doden van een ongeboren vrucht, klaar uit….."

  Wie zegt dat een ongeboren vrucht geen recht heeft op het eigen leven? Geld het "geboren worden" dan als een omschakeling tussen het hebben van wel rechten/geen rechten? Lijkt mij een vervelende ontwikkeling…

  Een goed debat tussen medici en filosofen zou echter moeten uitwijzen of de nu aangehouden grens van ca 2 maanden wel of niet te lang is. Feit is dat ik persoonlijk deze 2 maanden te lang vind….

 9. [8] "wel of niet te lang is. " =>

  ,op morele gronden in het teken van het meest soevereine eigendom van een individu (zijn leven), wel of niet te lang is.

 10. [6] [7]

  Ik heb hier geen pleidooi voor of tegen abortus willen voeren, maar maak me oprecht zorgen over opnieuw een vorm van overheidsbemoeienis waar deze, mijns inziens althans, niet op zijn plaats is. Bij mij rees de vraag wat een ambtenaar nog kan betekenen voor een moeder die overweegt abortus te plegen, los van de ethische bezwaren, als een daarvoor gekwalificeerde dokter volstaat om de moeder in kwestie te begeleiden. En dat komt op mij over op ‘De overheid weet wat goed voor u is’.

  Op beschuldigingen van femi-nazisme en cultureel marxisme weiger ik in te gaan.

 11. [2] Ik beschouw abortus niet als het doden van iemand maar als het stoppen met iemand in leven te houden. Als libertatier vind ik dat niemand gedwongen mag worden een ander op wat voor manier dan ook te helpen. Een moeder is dus ook niet verplicht om haar lichaam te laten gebruiken als "life-support-system" voor haar ongeboren kinderen. Het staat anderen echter vrij om te proberen het kind dat geaborteerd word in leven te proberen te houden.

 12. [11] Mwah, het feit dat de "gastvrouw" haar gast niet heeft binnengelaten maar gecreëerd maakt de zaak toch gecompliceerder. Het kind heeft nooit de vrije keuze gehad om wel of niet verwekt te worden. Die keuze zal het ook nooit meer krijgen.
  Je kunt het kind dan wel beschouwen als parasiet of willoos eigendom, maar het doden van een onschuldig mens is nog steeds moord.

  Kortom, je kunt wel allerlei libertarische redenen verzinnen om het voor jezelf goed te praten, maar uiteindelijk maak je de afweging of moord voor jouw situatie gerechtvaardigd is. Als je hier de verkeerde beslissing in maakt, komt het schuldgevoel vanzelf, daar is geen ambtenaar voor nodig.

 13. Eerste les van biologie: alles wat groeit leeft.
  Een kind in de buik is leven! Het groeit in de moederschoot totdat het na 9 maanden eruit komt(soms iets eerder).
  Het is bewezen dat het kind vanaf het begin pijn voelt en leeft.
  Een(inmiddels)bekeerde abortusarts uit de VS(die meer dan 50.000 moorden op zijn geweten heeft)heeft zelf openlijk toegeven dat hij bij de uitvoering van de abortus regelmatig het kind hoorde schreeuwen van pijn en zich zelfs afweerde tijdens de moord.
  In Nederland(Leiden), ja in ons ‘beschaafde’land worden babys die een abortus overleven soms proeven mee gedaan.
  Het word de hoogste tijd dat alle mensen tot inkeer komen en gewoon toegeven dat abortus gewoon MOORD is.
  Ik ben niet iemand die het steeds over mensenrechten heeft, maar er is een recht voor alle mensen: recht op het leven.

Comments are closed.