Overheden proberen zoveel klimaatdreigingen je strot af te duwen, dat het zowat je neus uitkomt!

Toch blijft belangrijk te blijven zoeken naar feiten zodat in ieder geval Vrijsprekerbezoekers zich een zo objectief mogelijk beeld kunnen vormen

.


!++54++!

24 REACTIES

 1. gevaarlijk, gevaarlijk, wie zegt dat het gevaarlijk is?

  Ik ben het met die hele vraag niet eens, vanwege dat woordje gevaarlijk, en zal hem dus ook niet beantwoorden.

  Of probeert vrijspreker zich nu in te werken in de politieke wetenschap van suggestieve enquetes?

 2. Jawel, hij is lekker suggestief.
  Ook al wordt de temperatuurstijging door de mens veroorzaakt, ook al is ‘ie gevaarlijk of niet-gevaarlijk, dan nog kan de mens de weg-terug niet vinden.

  Hmm, ik heb nog een zware dobber aan het artikel van Arthur, is het nou toch die CO2 niet. Wat dan wel?

 3. [1] Wel, als je alleen maar de film van Al Gore bekijkt met al die rampen als inelkaar stortende ijskappen en metershoge zeespiegelstijgingen met alle dorpen en steden die onder water lopen met de daarmee gepaard gaande consequentie, dan zie ik daar heel grote gevaren.
  Ook Nederland gaat onder water lopen, zegt Gore. Is dat geen gevaar?
  Hoe noem je dat dan?
  Pieter van Geel en talloze anderen echoën de verhalen van Gore. In gemeentes wordt die film gesponserd en gepromoot en op scholen verplicht gesteld.
  Deze manier van voorlichting is een gevaar op zichzelf.
  Laat eens horen of je bewijzen hebt dat er uit de hoek van de politiek geen gevaar te duchten is.
  Dat zou mij erg gerust stellen!

 4. Het is toch erg moeilijk. Ik ondervind in mijn omgeving dat zowat ie-de-reen ermee weg is.
  Vandaag maakte ik iets typisch mee dat me tot nadenken stemde.
  Ik had met iemand die me zijn liberale sympathieën had duidelijk gemaakt een discussie over "het klimaat". Hij werd na een tijdje zowaar bijna woedend en trok een verrassende conclusie: "dan wil ik van liberalisme niets weten!"

  Inderdaad: de twee meest lawaaierige standpunten van links, namelijk racisme en klimaat, weken bij veel mensen een bereidheid los tot het accepteren van een aantal collectivistische etatistische maatregelen die ze zonder deze twee argumenten nooit zouden aanvaard hebben, gewoon omdat ze ervan overtuigd zijn dat racisme verwerpelijk is én een groot probleem is, en dat onze levensstijl onze wereld verwoest.

  Alléén al de conclusie dat je met te luisteren naar het racisme- en klimaatverhaal al open bent gesteld om een deel van het socialistische partijprogramma te aanvaarden, moet op zich al je alarmbelletje doen afgaan: dat hier een gefingeerdheid achterzit, dat het racisme-en-klimaatverhaal eigenlijk gewoon goed vermomd socialisme is.

 5. [2] Huub, serieus:
  "Jawel, hij is lekker suggestief."

  Laat eens weten; voor volgende keer.
  Ik dacht:
  A> Wat gaat gebeuren met ons klimaal?
  B>Overheden proberen zoveel klimaatdreigingen je strot af te duwen, dat het zowat je neus uitkomt!

  C>Toch blijft belangrijk te blijven zoeken naar feiten zodat in ieder geval Vrijsprekerbezoekers zich een zo objectief mogelijk beeld kunnen vormen

  A> een neutrale vraag te stellen.
  B> een constatering te doen die m.i. niemand kan ontkennen.
  C> Te beweren dat het zoeken naar FEITEN belangrijk blijft.

  Ik ben benieuwd. Ik leer graag!

 6. [6] A is rustig
  B is suggestief.
  -Het komt jou de strot uit, maar een ander wellicht niet.
  -Je legt woorden in de mond: je suggereert dat er GEEN klimaatdreiging is. Echte dreiging verveelt immers niet, ‘komt niet de neus uit’.
  -Het gebruik van het woord ‘overheden’ Het is de man in de straat, veel meer dan de overheden. Het is de wetenschapper, veel meer dan de overheid. Het is de pers. Je suggereert een ‘zondebok’, de libertarier ziet de overheid als eeuwige zondebok.

  C is rustig.

  In de volgende alinea spreek je over ‘de gevaarlijke opwarming’
  Het gebruik van het woord ‘gevaarlijk’ is suggestief. Je suggereert dat opwarming niet gevaarlijk is, ‘gevaarlijk’ is niet kwantitatief, perceptie van gevaar is HEEL wat anders dan het werkelijk berekende risico. Ik zou het woord ‘gevaarlijk’ weggelaten hebben.

  Antwoord optie 1 is weer onrustig. Eigenlijk een omgekeerd beroep op ‘een argument op autoriteit’. Wat politici ook roepen, er IS een klimaatverandering of het IS er niet. Zo de verandering er werkelijk is, kan ze nare consequenties hebben of niet. Kan ze door de mens veroorzaakt zijn of niet. Kan ze door de mens ongedaan worden gemaakt of niet.

  De opties 2, 3 en 4 zijn wel rustig.

  Leuke discussie verder hoor, je hebt groot gelijk in je nadruk op feiten (ze zijn nog niet allemaal binnen, vandaar dat de wetenschappers nog geen consensus hebben bereikt)
  Dat je ‘de overheid’ al veroordeeld hebt, vind ik eerlijk gezegd te eenzijdig, maar ja, da’s Libertarische Passie zullen we maar denken 🙂

 7. [9] Dank je voor de les Huub.
  Ik leer ervan, maar ben het niet op alle punten met je eens.
  Zou te langdradig worden om daar te lang op door te gaan, alleen kan ik even niet laten op te merken:

  "gevaarlijk" lees ik in bijna alle stukken in pers en tv, en je kunt het vaak genoeg horen van de Haagse politici, ihb Pieter van Geel, en ook van Barroso (EU)en de VN waarschuwen voor het gevaar.

  En wat "overheid" betreft, die is de hoofdschuldige voor het paniekerige gedoe.
  Zij financiert de hype, zij beïnvloedt de man in de straat, wil ontkenning strafbaar maken, personeel dat het tegendeel denkt ontslaan, en de productieve mens dwingen dit alles te betalen. Zij is zelfs het grootste gevaar!

 8. Ik heb "ik weet het niet" geantwoord, om de volgende redenen:

  -Ik ben geen klimatoloog of wetenschapper, en heb ook niet de onderliggende onderzoeken bekeken of kunnen beoordelen op juiste methodiek of conclusies.
  -Ik vertrouw zowel de motieven van de voor- als tegenstanders van de theorie van anthropogene klimaatverandering niet. De klimatologen die er wel achter staan, hebben vanwege hun beroep een persoonlijk belang (toegang tot onderzoeksgeld), en kunnen bovendien deze tak van wetenschap gekozen hebben wegens ideologische vooroordelen. Maar de tegenstanders zijn vaak aanhangers van liberale stromingen die sowieso een broertje dood hebben aan ieder overheidsingrijpen, of kunnen financiële belangen hebben.
  -Is een complex, chaotisch systeem als het klimaat überhaupt vast te stellen welke factor welke verandering veroorzaakt, en is deze verandering constant, of kan die variëren? Wat ik begreep van Chaos-theorie (niet veel), zou exact dezelfde verandering van een factor in het ene geval anders kunnen uitpakken dan het andere.

  Bovendien vind ik de vraag óf er klimaatverandering door de mens plaatsvindt niet de enige belangrijke. Als het zo is, betekent het nog niet dat ingrijpen gewenst is, noch welke methode dan precies:

  -We weten niet wat de gevolgen zullen zijn van klimaatverandering. Wordt het warmer, of door complexe interactie van factoren juist kouder? Waar zal het warmer worden, en wat betekent dat concreet? Worden ook plekken op aarde juist leefbaarder? Komen er minder mensen om door kou? Is het meetbaar hoeveel de verandering zal kosten in mensenlevens en materiële schade? Zeker als je bedenkt dat over 100 jaar de aanpassingsmogelijkheden door economische groei en wetenschappelijke vooruitgang kunnen zijn verbeterd.
  -Als je al weet wat er precies gaat gebeuren, en hoeveel dat "kost" in termen van geld en mensenlevens, zullen dan de kosten van het stoppen van klimaatverandering, of het aanpassen aan verandering, niet hoger zijn? Wat als bijvoorbeeld oude mensen in de zomer niet langer hun huis kunnen koelen met airconditioning, omdat de energie te duur is vanwege een klimaatheffing? Wat als de Derde Wereld enorm geremd wordt in haar economische groei?

  Alles bij elkaar zie ik veel te veel open vragen om zomaar deze of gene ingrijpende maatregel te nemen.

 9. Ik heb ja gestemd. Ik vraag me alleen af of we er zo mee moeten zitten. Per saldo betekent het dat het bewoonbare gebied op deez’ aardkloot flink toeneemt.

 10. [3] Helaas kan ik je niet gerus stellen. Ik zie alleen maar gevaar uit die hoek komen….. 🙂

  Zoals laatst in NOVA, waar bij een item over klimaatverandering even de situatie in aan de zuidkust van Engeland werd gehaald. Daar brokkelen namelijk de krijtrotsen af, waardoor de kustlijn zich langzaam naar het noorden verplaatst en dat gaat iets sneller dan men altijd dacht. Dat werd echt gebracht alsof het iets met opwarming van de aarde te maken heeft. Terwijl dat een gewoon natuurlijk proces is, door de zachte krijtlaag slaan de golven langzaam de rotsen weg. Dat dat sneller gaat dan men dacht,komt omdat de krijtlaag veel zachter is, dan men eerst dacht. Natuurlijk werd het hele verhaal opgeleukt met wat paniekerige verhalen van mensen die misschien binnen tien jaar een stukje verder landinwaards moeten verhuizen. Nou nou nou wat een ramp, doen de mensen daar al honderden/duizenden jaren. Maar nu er een mooi houten huisje dreigt te verdwijnen is het ineens opwarming van de aarde en verschrikkelijk.

  Wat nog het ergste is, is niet dat de media op verzoek van politiek er zo een spin aan geven, maar dat de meeste mensen de blind en geindoctrineerd zijn om de leugen erachter te zien. En als je dat soort mensen daarop wijst worden ze meestal nog kwaad ook.

  In het land der blinden….

 11. [12] Als je JA stemt, betekent dat, dat je ervan overtuigd bent dat de mens die opwarming veroorzaakt?
  Ik ben ook geen klimaat-expert, maar kun jij dan bvb verklaren waarom bij toenemde CO2 productie, de temperatuur sinds 1998 niet meer stijgt, maar licht daalt?
  Dat blijkt uit metingen.

 12. [11] "Alles bij elkaar zie ik veel te veel open vragen om zomaar deze of gene ingrijpende maatregel te nemen"

  DAT is des poedels kern!
  Het klimaat is zo complex dat zelfs experts met verschillen invalshoeken en conclusies komen. De vraag is dan wie heeft gelijk. En zelfs ik kan zien dat in de verhalen van "expert" Goor fouten en demagogie zit.

  En zolang politici, die het ook niet weten, bepalen dat er miljarden belastinggeld ervoor gevorderd moeten worden, blijft het nuttig om je er tegen te verzetten.
  Los van de idioterie kan ieder van ons wel heel wat doelen noemen die reeeler zijn en waaraan al dat geld veel beter besteed zou kunnen worden.

 13. [16]
  Dat is een verschijnsel dat optreedt als een man een mooie vrouw ziet. Bij sommigen althans.

  [15]
  De pulpfilm van El Goor is enorm demagogisch, maar veel meer kun je van een politicus ook niet verwachten. Het beroerde van dit soort mannetjes, is dat zij iedereen voor de GEK houden door te beweren dat zij het WEL weten; ze baseren zich daarbij op geen (zoals van der Linden) of foutieve gegevens. Je moest eens weten hoeveel mensen dat soort types met hun boerenbedrog geloofwaardig vindt. Kritisch objectieve informatie onderzoeken en overdenken is een eigenschap die helaas bij velen ontbreekt, en gezien de sosjaal-demokratiese indoctrinatie op scholen is daar voor de komende paar generaties ook weinig verbetering te verwachten. Types zoals Goor, Barolo etc. hebben voorlopig vrijspel. Eén sprankje van hoop: sosjalisten krijgen onderling op het hoogtepunt meestal ruzie..

 14. [12] Ja, zo is dat. Culturen gaan een beetje schuiven.
  Akkertje uitgeput? Ander akkertje zoeken.
  Die klimaat-politici kan je missen als een gat in je hoofd. Het enige dat ze moeten doen is vrij economisch verkeer mogelijk maken (hun eigen regeltjes opheffen dus eigenlijk)
  Dan KUNNEN mensen zich overal vestigen en een nieuw akkertje beginnen.

 15. [16] [17]
  Dat zijn de vissen die volgens Gore rond de top van Mt.Everest zullen zwemmen dankzij 9000 meter zeespiegelstijging.

  Overigens bedacht ik me nu net, dat in Amerika "gore movie" een ander woord is voor "horrorfilm", en "gore" een woord voor "drek". Toeval, of is dit een ad hominem? Of is het ad nominem? Of nomen est omen? En Omen is een film over de zoon van de Duivel, dus… eh… ik begin geloof ik te lijden aan een overmatige meligheid door slaapgebrek, of zit er teveel CO2 in de lucht?

 16. [14]
  Is dat zo, Hub? De warmste jaren ooit zijn nu, in de afgelopen vijf jaar. Maar nogmaals, moeten we daarmee zitten? Als het warmer wordt hoef je niet meer aan de Rivièra te overwinteren maar kan dat hier. In de late middeleeuwen kweekten ze hier ook wijn, net als nu. Al die paniekzaaierij is aan mij niet besteed. Recent zijn superefficiënte waterfilters uitgevonden waarmee voor een paar kilowattuur per kuub aqua dest is te winnen uit zeewater. Plaats wat zonnepanelen in de halfwoestijn bij Almería in Zuid-Spanje en opgelost is het verwoestijningsprobleem in Spanje.

  [19] Ik weet niet of ik er op zit te wachten dat we hier worden overspoeld door de 70% laagopgeleide en fundamentalistische werklozen uit Syrië, Hub. Ik denk meer aan het massaal irrigeren van de woestijnen.

Comments are closed.