In veel voorkomende gevallen zijn het mensen die sociaal voelend zijn en zich inzetten als vrijwilliger, met behoud van een uitkering, voor mensen met problemen zoals vluchtelingen, dieren, natuur, milieu enz, en die geen aandacht geven aan wie dat uiteindelijk moeten betalen.

Hun eigen positie is meestal financieel niet rooskleurig , want dat vinden ze niet zo belangrijk, ze voelen zich goed door dat ze sociaal veel betekend hebben voor anderen. Aan het eind van de rit komen ze er daardoor bekaaid af, en worden zelf afhankelijk van een uitkering; want aan financieel voor zich zelf te zorgen hebben ze uit principe nooit gedacht.!!

Hun gehele leven in feite alleen maar problemen in de maatschappij gesignaleerd, en vaak in een politieke partij geïnvesteerd met kreten als eerlijk delen. Dat is simpel gezegd als je zelf niets inbrengt en alleen maar kunt of wilt profiteren van de maatschappij doordat je sociaal voelend bent en economisch geen inbreng had of daar kaas van gegeten hebt .
Deze mensen willen ons nu vertellen hoe het allemaal moet. De meest wilde plannen worden bedacht, waardoor er veel ambtenaren jaren onzinnige projecten moeten opzetten, die na jaren in de prullenbak terecht komen. Geïnvesteerd geld weg en ambtenaar ongemotiveerd geworden om nog nieuwe projecten op te pakken.

[Naschrift Red: Een situatie die (gelukkig) meer mensen beginnen te onderkennen.
Een hoofdoorzaak voor deze situatie kan zijn het wereldwijd overheersend idee dat de mens pas goed is als hij altruïst is.

Ingezonden door R van der Sluis

3 REACTIES

 1. Wereldverbeteraars zijn in mijn ervaring naïvelingen die als voetvolk en waterdragers dienen voor mensen die slimmer zijn dan zij zelf.
  Het is natuurlijk vanuit een aangenomen underdogpositie eenvoudig om met het samen-delen credo te scoren bij soortgenoten, daarbij vergetende dat daardoor de besten in de groep hun terechte beloning ontnomen wordt waardoor de gemiddelde welvaart, inclusief die van de persoon in kwestie en de vermeende te redden individuen, vermindert.
  Uiteindelijk zouden deze wereldverbeteraars in een libertarische maatschappij beter af zijn door te werken (= geen ambtenarij) en een deel van hun inkomsten af te staan aan een particulier initiatief naar keuze op het moment dat hun dat uitkomt. ouderdomsvoorzieningen kunnen naar behoefte individueel geregeld worden. Hoe veel simpeler kan het nog ?

 2. In mijn mogelijk simpele optiek zijn ‘wereldverbeteraars’ vooral lieden die hun eigen idealen als DE na te streven doelen zien, en alle middelen toegestaan achten om dat doel te bereiken (kraakbeweging, Ra Ra, Bont voor Dieren, Milieudefensie, noem maar op, (extreem) links dus, GL en PvdD). Deze lieden hebben nog geen dag in hun leven eerlijk werk verricht en teren op de zak van hen die zij bestrijden. Schadelijk volk dus, maar zelf zien zij dat anders. Zie ook http://www.hetvrijevolk.com

  Mensen die naast hun betaalde werk vrijwilligerswerk verrichten doen dit uit meestal betrokkenheid, en uit hobby-overwegingen, zoals helpen op de scouting, bij de bibliotheek, etc. Deze mensen hebben in de regel niet de intentie de wereld te verbeteren, maar om meer mogelijk te maken voor andere mensen die dezelfde interesses of hobbies hebben.

 3. Wereldverbeteraars zijn niet zo maar een ingrediënt in een a – merk of een b- merk er beter uit te laten zien. Generaliserende theorieën in woord en geschrift los te laten op deze veelal sociaal denkenden is kiezen voor onwetendheid . Niet iedere wereldverbeteraar is per definitie naïef . Sterker: het zijn meestal idealisten die hun ideaal dikwijls pas na hun dood werkelijkheid zien worden. In feite zijn veel wereldverbeteraars dus bovendien onbaatzuchtig.
  Een Maarten Luther King is hier een lichtend voorbeeld van. Natuurlijk ken ook ík ze ,de langs de kant staan te roepers de op alles en iedereen afzettende , de door hun eigen levenswijze mislukte persoonlijke carrièrevernietigers die profiterend van een door de belasting opgebrachte uitkering zuipend de scouting leiden ,maar dat , mijn vriend is net zo’n sprookje als dat alle bazen en gezagsdragers eerst voor zichzelf zorgen en al uitbuitend grote villa’s bouwen en met de benen op hun dure bureau grote, door het plebs aangevoerde sigaren roken.

Comments are closed.