Er is nog altijd veel te doen over het homohuwelijk. Wordt dat door de overheid toegelaten of niet?

In Nederland, en zelfs in België, is dat probleem min of meer opgelost.

Maar nog lang niet in alle landen van de EU, en het zou best kunnen dat er vanuit die hoek straks weer moeilijkheden gemaakt worden. Onafhankelijk van wat ze nu toezeggen.

Tegenstanders van het homohuwelijk gebruiken als een hoofdargument dat het essentiële doel van het huwelijk is om kinderen te krijgen en op te voeden. En omdat dat (normaal) in het homohuwelijk niet op natuurlijke wijze kan, moet het dan ook verboden worden.

Welnu, zegt de in Washington gevestigde “Defense of Marriage Alliance” (WADOMA), dat betekent dan dat getrouwde heteroseksuele paren verplicht moeten worden om binnen drie jaar kinderen te hebben. Zo niet dan moet hun huwelijk worden ontbonden. Immers als homokoppels niet mogen trouwen omdat ze geen kinderen kunnen krijgen, is het logisch dat koppels die geen kinderen kunnen of willen krijgen, eveneens niet mogen trouwen.
En uiteraard moeten alle wettelijke voordelen die door de overheid aan het huwelijk zijn toegekend, dan ook meteen vervallen

Daarom heeft WADOMA nu officieel een wetsontwerp ingediend dat gehuwden binnen drie jaar kinderen moeten hebben.
Of dat slaagt, is natuurlijk een grote vraag want ze moeten nu eerst 224.000 handtekeningen verzamelen om het echt op gang te brengen. Maar je weet nooit. In ieder geval zal het de discussie voor het toelaten van het homohuwelijk weer flink op gang brengen.

Vanuit Libertarisch oogpunt stellen we dat de staat zich helemaal niet met het gedrag van volwassen mensen mag bemoeien. Als stellen vrijwillig samen willen gaan leven, op welke manier dan ook, is dat uitsluitend hun zaak. En niet van anderen, zoals bij voorbeeld van André Rouvoet en zijn christenen.
—–
Uit: www.nwcn.com/statenews/wash…

32 REACTIES

 1. Hub,

  Het huwelijk is de kleine collectivistische eenheid, de kleinste kibboets ter wereld….

  Als je alleen al kijkt welke instellingen dat gedoe promoten : Kerk en Staat, zou een
  beetje verstandig mens er nooit aan beginnen.Niet alleen zoals m’n geachte vriend
  UNOX wel weet om de vele goede redenen die op de sublieme website http://www.nomarriage.com worden
  gegeven maar ook omdat het een "ménage a trois" met de staat is……men geraakt er niet meer
  uit dan via het passeren van ambtenaren waarvoor niet alleen betaald moet worden maar die ook
  nog wel exit-voorwaarden kunnen opleggen die uitstappers volledig kunnen ruïneren.

  Veel mensen zien dit (althans voor een stuk) wel in en gaan daarom niet trouwen maar samenwonen maar de Staat probeert middels geregistreerde
  partnerschappen ook daar zich binnen te wringen.

  Best zou zijn het huwelijk volledig los te koppelen van de staat en er een louter privaat-rechterlijke zaak
  van te maken.

  Wat het homohuwelijk betreft, dat is niks waar ik voor kan warm lopen en zie het als een uiting van "cultural marxism", onderdeel van het offensief van
  de feminazis en cultural marxists om van mannen vrouwen en van vrouwen mannen te maken.
  als het onding "huwelijk" toch bestaat, laat het dan maar iets tussen "man" en "vrouw" zijn maar wat mij betreft zou best het "huwelijksgebeuren" totaal
  los worden gekoppeld van de staat en tot een louter privaat-rechterlijke zaak worden gemaakt

  Groetz,

  Cincinnatus.

 2. Als er aan de kant van anti-homohuwelijk zulke lui rondlopen, dan hoef je eigenlijk bijna niet meer voor de openstelling te pleiten. Wat een idioten!
  Overigens is de stelling dat het huwelijk dient om kinderen voort te brengen vanuit economisch perspectief onjuist. Het dient volgens de huidige rechtseconomische verklaringen vooral voor het oplossen van coordinatieproblemen. Met name bij asymmetrische investeringen qua niveau of tijd kan zij een efficient investeringsniveay bevorderen. Of het nu gaat om kinderen of enkel het huishouden is daarbij niet zo relevant.
  Zie hierover met name het werk van Anthony Dnes, vrij verkrijgbaar op http://www.ssrn.com.

  Overigens is het wel interessant om te zien dat die theorie in de praktijk bevestigd lijkt te worden. Naarmate paren, ongeacht homo of hetero, gelijkwaardiger zijn, kiezen ze eerder voor een geregistreerd partnerschap, hetgeen bijna geheel gelijk is qua werking als het huwelijk met uitzondering van de bepalingen m.b.t. het ontbinden met gezamenlijke instemming.

  En wat christenen en andere sprookjesvertellers betreft: Het staat hen toch vrij om een kerkelijk huwelijk in stand te houden, met consequenties voor de wijze waarop de leden van die gemeenschap met elkaar omgaan? Daarmee is het huwelijk voor zover zij dat zo willen afdoende gewaarborgd zonder dat inbreuk moet worden gemaakt op de vrijheid van rationele mensen.

 3. Wat je ook wel eens hoort van anti-homohuwelijkactivisten, is dat wanneer homo’s kinderen mogen krijgen en opvoeden, deze een grotere kans maken om te "ontsporen". Daarbij vraag ik me dan af waarom mensen met een lager dan modaal inkomen, of lager dan gemiddelde opleiding, wel mogen trouwen en kinderen krijgen. Alsof die niet een "grotere kans" hebben om te "ontsporen". Sowieso is dat echt de dood van vrijheid. Wanneer iedereen altijd gedwongen is om die keus te maken die het minste gevaar oplevert, is iedere keus al "gemaakt", en ben je per definitie onvrij.

  Overigens, volgens de "logica" van WADOMA, zou ik als ik kinderen adopteer, ook als man met een man mogen trouwen?

  [1]
  Cincinnatus,

  Dus als ik met een man zou willen trouwen mag dat niet omdat het een "uiting van cultureel marxisme" is? Ik begrijp ergens wel wat je bedoelt, namelijk dat het een manier is om iedereen "gelijk" te maken, maar zolang het burgerlijk huwelijk niet compleet een private kwestie wordt, heb ik vanuit mijn perspectief liever wél die mogelijkheid.

  Anders wordt het straks wel heel erg moeilijk om dezelfde aanzienlijke belasting- en juridische voordelen te krijgen. Dat bij die voordelen ook nadelen zitten lijkt me evident, en iets dat ik zeker van tevoren zou moeten bestuderen, maar ik zou toch graag de keuze hebben tussen de voor- en nadelen van een (homo)huwelijk en die van niet trouwen.

 4. hahahahahaha geweldig.

  Vraag die organisatie van christelijke bonnie iq’s hoe het dan zit met mensen die onvruchtbaar zijn of paren die in drie jaar tijd twee dod geboren kinderen of miskramen te verwerken hebben gekgregen. Oh ja en hoe het zit met de scheiding, die volgens hen toch echt godslastering is. Willen ze nu mensen dwingen tot godslastering?? Vanwege situatie waar ze zelfs misschien niet eens iets aan hebben kunnen doen?

  Ongeloveloos hoe dit soort mensen zich in bochten en hoeken wringt om hun egotistiche haatgevoelens kwijt te kunnen.

 5. Het zal wel bedoeld zijn om een proefproces uit te lokken.
  Soort pesterijtje van same-sex-marriage proponenten.
  Lekker belangrijk..

 6. [2] Ja, op voorwaarde dat de Kerkelijke huwelijksbeloftes ook daadwerkelijk juridisch afdwingbaar zouden zijn, quod non. Maar het is libertarisch om te zeggen dat mensen gelijk welk contract met elkaar mogen aangaan, dus dat strenge katholieke huwelijk dat in de Kerk vrijwillig (en plechtig nog wel!) wordt aangegaan, dat moet in een libertarische maatschappij gewoon kracht van wet kunnen hebben.

  Daarom, zoals Cincinnatus terecht zegt, kan men beter alle soorten burgerlijk huwelijk afschaffen.

 7. [6]

  Ben ik met je eens. Die afdwingbaarheid zit hem overigens al in de handhaving door de gemeenschap waarin je leeft. Handhaving is immers ook een menselijke activiteit, meestal door een of meerdere derden.

  Van ingrepen in het contractenrecht ben ik ook niet zo gecharmeerd, mits het (langetermijn)contract rationeel is opgesteld (en b.v. voorzieningen betreft voor de verwerking van nieuwe en onvoorziene informatie en omstandigheden). Irrationele contracten zijn het handhaven niet waard. Nu ben ik mij bewust dat het niet makkelijk is om de rationaliteit van contracten uit de stukken zelf op te maken, maar door partijen te dwingen een signalling spel te spelen (wat het procesrecht in effect is) kunnen we alle nodige inzichten redelijkerwijs wel boven tafel krijgen en zo tot een afgewogen oordeel komen.

 8. [7] "Irrationele contracten zijn het handhaven niet waard"

  Ik neig het daarmee eens te zijn. (in feite ben ik het er mee eens), en dit kan in het geval van een huwelijk het geval zijn, indien in een vlaag van verliefdheid, met voorbijgaan aan raad van de omgeving, impulsief getrouwd wordt.

  Echter hadden onze "conservatieve" voorouders veel tradities om de kans daartoe zeer klein te maken. Zo ging je niet zomaar om met wie je wilde zolang je niet meerderjarig was. Tot de leeftijd van 25 was toelating van de ouders nodig om te trouwen. Trouwen werd bijna altijd voorafgegaan door een voldoende lange periode van verloving.

  Wij gooien al te makkelijk oude "conservatieve" tradities in de vuilbak om dan achteraf, wanneer we met brokken staan, te begrijpen waar die eigenlijk voor dienden.

  Zo ook Hayek die over "conservatieve" tradities zo(iets) zei: als je hekken tegenkomt, stamp ze dan niet achteloos omver, ze zouden er kunnen staan om goede redenen."

  De wijze libertariër begrijpt dat het goed functionneren van een menselijke samenleving wel degelijk gepaard gaat met beperkingen en goede gewoontes en tradities en … regels.

  De wijze libertariër contesteert niet zozeer de bestaande regels, instellingen en tradities, maar contesteert de macht van de staat over het individu. Hij begrijpt tevens zeer goed dat je de gewoontes, gebruiken, tradities, instellingen en regels in een samenleving die is kunnen ontstaan uit FREE GROWTH, niet zomaar doldwaas van je heen schuift als verouderd, ouderwets of tiranniek.

  En het huwelijk (waarbij de gedachte aan same-sex marriage niet eens ópkomt) en het gezin zijn bij uitstek instellingen die overal ter wereld in alle culturen en alle tijden altijd onstaan zijn zonder dwang. Het is wijs om deze met respect te benaderen.

 9. [10]
  En er geen paniekvoetbal mee te spelen zoals deze dwaze wadoma’s die niet minder dan de even dwaze kliek die het huwelijk juridisch verneukt heeft de macht van de staat voor hun karretje willen spannen.

 10. "Vanuit Libertarisch oogpunt stellen we dat de staat zich helemaal niet met het gedrag van volwassen mensen mag bemoeien."

  Maar uiteraard zal menig (atheïstische) libertariër het toch stiekem wel goed vinden dat de staat (theïstische) ambtenaren met gewetensbezwaren dwingt om toch homo’s te trouwen. Ik heb althans een hoop libertarische verdedigingen gezien van het homohuwelijk, maar bijzonder weinig libertarische verdedigingen van ambtenaren met gewetensbezwaren.

 11. [12]
  “Ik heb althans een hoop libertarische verdedigingen gezien van het homohuwelijk, maar bijzonder weinig libertarische verdedigingen van ambtenaren met gewetensbezwaren”

  Ja, allicht. Iedere werknemer heeft een arbeidsovereenkomst met zijn werkgever waarin staat wat hij moet doen voor zijn geld. Werk weigeren hoort daar niet bij. 😉

  Een christelijke bakker die geen brood wil verkopen aan homo’s omdat hij een enorme afkeer van die geaardheid heeft staat volledig in zijn recht. Een atheïstische werknemer van die bakker die vanwege gewetensbezwaren geen brood wil verkopen aan christenen heeft, als zijn werkgever dat wel van hem vraagt, dat recht niet.

  Natuurlijk kan de werkgever de gewetensbezwaren van de werknemer respecteren en hem ander (minder conflicterend) werk geven, maar dat is slechts een gunst, geen verplichting.

 12. [13]
  Peter de Jong,

  Goede argumenten, en daar ben ik het eigenlijk ook wel mee eens, maar even voor de grap redenerend: is de overheid, omdat het een monopolist is op haar vakgebied, niet verplicht om ook niet te discrimineren tegen werknemers met gewetensbezwaren? Is het alleen de klant van de overheid, de homo die een huwelijk wil aangaan, die recht heeft op gelijke behandeling, of mag ook een gelovige werknemer eisen dat de Staat niet tegen hem als werknemer discrimineert, omdat hij nergens anders een baan op dat specifieke gebied kan krijgen? De bezwaarde werknemer van de bakker die hem geen alternatief biedt, kan immers ook altijd naar een andere bakker stappen, of zelf een bakkerij beginnen.

  [7]
  NvdB,

  Kun je nu ook al contracten ontbinden als hieruit gevolgen voortvloeien waar de partijen niet op hadden gerekend bij het opstellen? Of als één van beide partijen bewust was van bepaalde gevolgen maar de tegenpartij niet informeerde? Zo niet, is het misschien wel handig. Een soort anti-Mephistopheles clausule of zo. Of zijn daar dan weer onvoorziene gevolgen van te verwachten?

 13. [13] Met het verschil dat de overheid met haar unieke, monopolistische machtspositie eenzijdig de afspraken kan wijzigen én kan afdwingen. Een willekeurige ‘democratische meerderheid’ kan, binnen de op zich consistente redenatie die je geeft, immers ambtenaren dwingen nagenoeg alles te doen wat de staat als werkgever wil, ook al hebben die ambtenaren nooit (als burger én werknemer) ingestemd met die wilswijziging, behalve wanneer de Wet(matigheid) van de Leviathan geldt. Niet met die praktisch eenzijdige overheidshandeling instemmen, betekent immers ontslag nemen of krijgen, of zelfs vervolgd worden. Dat is een gevolgtrekking die ik regelmatig libertariërs -weliswaar schoorvoetend- zie trekken, en waarmee ze uiteindelijk weer terechtkomen bij de verdediging van de Leviathan-staat van de liberalen en socialisten.

  Het abstracte, ideologische libertarisme mist in dat opzicht een belangrijke ‘check and balance’ die bijvoorbeeld het traditionele conservatisme wel heeft, en is een van de redenen waarom een Tocqueville, een Wordsworth en een Burke stelden dat vrijheid gegrondvest in Traditie langduriger is dan vrijheid gegrondvest op abstracties en ideologisch denken.

 14. [15] "Het abstracte, ideologische libertarisme mist in dat opzicht een belangrijke ‘check and balance’ die bijvoorbeeld het traditionele conservatisme wel heeft, en is een van de redenen waarom een Tocqueville, een Wordsworth en een Burke stelden dat vrijheid gegrondvest in Traditie langduriger is dan vrijheid gegrondvest op abstracties en ideologisch denken."

  Ik zou eerder zeggen: Vrijheid gevangen in traditie is geen echte vrijheid
  " Dat is een gevolgtrekking die ik regelmatig libertariërs -weliswaar schoorvoetend- zie trekken, en waarmee ze uiteindelijk weer terechtkomen bij de verdediging van de Leviathan-staat van de liberalen en socialisten."

  Dit begrijp ik niet, ik zou hier toch juist het omgekeerde uit concluderen, nml dat elke overheid, hoe klein ook slecht is.

 15. [15] Wat bedoel je trouwens met traditie? Die traditie kan evengoed de mohammedaanse zijn. Vrijheid gegronvest in mohammedaanse traditie?…..

  :s

 16. [17]Exact, FFI.

  Binnen de islam is onvruchtbaarheid een geldige reden om een huwelijk te ontbinden.

  Dit wetsartikel is ingediend door homo’s, waarvan er velen graag seksreizen naar Noord-Afrika maken om daar pederastie met jongetjes te bedrijven. Laat ze daarheen oprotten.

 17. [18] Dat doet me denken aan JM Keynes
  die samen met Duncan Grant graag placht te reizen naar Algiers alwaar ie graag
  verkeerde met "knapen"

  Groetz,

  Cincinnatus

 18. [16]
  [17]

  FFI (of is het ‘Hume’?), Naar ik meen zijn dit vreemde woorden uit de mond van iemand die zichzelf ‘rechts’ noemt en het niet zo heeft op de islam. Het klassiek rechtse denken stelt juist de Traditie voorop, terwijl linkse maar ook islamitische stromingen stellen dat Traditie vooral achterlijkheid herbergt en dus verworpen moet worden. Ook de Koran kent immers het beginsel dat wat door de tijden heen is gevormd, beter vervangen kan worden voor nieuwe, abstracte denkbeelden. In soena 2:170 staat dan ook het volgende: “And when it is said unto them: Follow that which Allah hath revealed, they say: We follow that wherein we found our fathers. What! Even though their fathers were wholly unintelligent and had no guidance?” Het zijn dat soort teksten die de grondslag waren van bijvoorbeeld de Ayatollahs om middels de ‘islamitische revolutie’ radicaal te breken met de Perzische traditie van weleer. Een conservatief of traditioneel ingesteld iemand (een klassiek rechts iemand dus) verfoeit echter revolutie en staat juist achter het tegenovergestelde van revolutie, namelijk evolutie en organische ontwikkeling/groei.

  Als ik het heb over Traditie (met een hoofdletter), dan heb ik het –als westerling– dan ook vanzelfsprekend over de Westerse traditie, dus de traditie waarop onze Westerse beschaving gegrondvest is. Dat is een Traditie die hoofdzakelijk gevormd is door klassieke, joods-christelijke en Germaanse bronnen en hun latere ‘kinderen’. Je kan om die reden niet ons Westerse vrijheidsdenken loszien van onze geschiedenis; ook libertariërs en atheïsten zullen regelmatig hun argument kracht bijzetten met verwijzing naar denkers uit de Westerse traditie (zoals de conservatieve agnost David Hume). Ook uit het woordgebruik van sommige westerlingen kan je het traditioneel ingestelde nog merken, zoals het ouderwetse woord ‘mohammedaan’ dat jij gebruikt.

  Noot: ‘ouderwets’ is voor een echt rechts, conservatief iemand dan ook vanzelfsprekend een predikaat van aanbeveling. 😉

 19. [19]
  Inderdaad, past wel bij Keynes Natus. In theorie het volk verneuken door hyperinflatie en in de praktijk de pedaalridderij beoefenen op besneden straatschoffies. Had hij het maar bij het laatste gelaten.

 20. [21] Nja….Keynes…

  Ik moet toch toegeven dat de Bloomsburry Group mij wel een leuke club schijnt te zijn geweest.Het bohémien-achtige, intellectuele sfeertje waar maatschappelijke conventies met de voeten worden getreden, spreekt me wel aan
  dus in dat opzicht snap ik Keynes wel.

  http://therem.net/bloom.htm

  Groetz,

  Cincinnatus

 21. [20] "FFI (of is het ‘Hume’?)"
  😀

  "Het klassiek rechtse denken stelt juist de Traditie voorop, terwijl linkse maar ook islamitische stromingen stellen dat Traditie vooral achterlijkheid herbergt en dus verworpen moet worden." Die Traditie (met hoofdletter) is natuurlijk veel jonger dan de mohammedaanse, joodse of christelijke traditie en feitelijk dus een breuk met de traditie. Verder kan je stellen dat gebruiken die minimaal 1400 jaar oud zijn gerust een traditie genoemd kunnen worden (ookal was Mohammed zelf een breuk met de traditie van toen)

  "Dat is een Traditie die hoofdzakelijk gevormd is door klassieke, joods-christelijke en Germaanse bronnen en hun latere ‘kinderen’"

  Die zgn bronnen (vooral het oude en nieuwe testament) bevatten zeer vele wreedheden en twijfelachtige moraal. Als je daar de weinige krenten uitpikt laat je je dus niet leiden door die bronnen maar door iets anders, in de meeste gevallen zal dit gezond verstand en kritisch denken zijn geweest. Het is dus veel beter te zeggen dat de Traditie is gebaseerd op kritisch nadenken, een proces wat natuurlijk niet onfeilbaar is en daarom is een continue evaluatie op zijn plaats, iets wat niet kan als wordt gesteld dat het uitgangpunt (de Traditie) onwrikbaar is.

 22. [20] Mohammedaan wordt tegenwoordig niet zozeer gebruikt in het kader van een ouderwetse traditie maar veeleer ter uitdrukking van een zekere minachting aangezien multiculturalisten het woord mohammedaan als een scheldwoord beschouwen.

 23. [24] Ik vind het een beleding naar me zelf toe een mohammedaan, moslim te noemen. Moslim betekent namelijk onderworpene (aan god) door een mohammedaan moslim te noemen impliceer je hierdoor dat:

  1. god bestaat
  2a. de mohammedaan zich heeft onderworpen aan god
  2b. jij god verwerpt

  Geen goed uitgangspunt voor een discussie lijkt mij want je geeft feitelijk de mohammedaan a priori al gelijk. Laat ze eerst maar bewijzen dat god bestaat en dat de regels die ze opvolgen van god komen en niet van een 7de eeuwse pedofiele roverhoofdman.

  Overigens (ik ben begin 30) kon ik mij nog herinneren dat in jeugd doorgaans over mohammedaan werd gesproken, begin jaren 90 werd dit plots islamiet en later moslim.

 24. [25] Overigens kan ik mij voorstellen dat arabische christenen, joden en zelfs polytheisten vinden dat zij moslims zijn en de ware islam aanhangen en niet de mohammedanen (en de anders dan eigen religie aanhangende personen natuurlijk)

 25. [23] Het voorbeeld dat ik gaf van Iran, laat natuurlijk wel zien dat de instelling van radicale moslims puur traditiedoorbrekend en dus progressief dan wel links is (en volgens hen geheiligd is middels soera 2:170). Tot aan 1980 was Iran immers nog een land waar de Sjah de macht had, zoroasters nog redelijk wat ademruimte hadden en het beginsel van de vrije markt in opkomst was. Het waren de radicalen van die tijd, namelijk communisten en islamisten, die afwilden van die rijke geschiedenis.

  Wat betreft de wreedheden en twijfelachtige moraal in het Nieuwe en Oude Testament: als je je verdiept in de theologie zoals die in de loop der eeuwen is ontstaan en ontwikkelt, zie je dat in de Traditie er een langdurig proces van ‘trial and error’ heeft plaatsgevonden. Ook ons idee van eigendom, noodzakelijk voor persoonlijke vrijheid en de vrije markt, ontstond reeds bij kerkvaders als Augustinus en Thomas van Aquino.

  In ieder geval lijkt het me voor de hand liggen dat een klassiek rechts georiënteerd persoon eerder uitgaat van de Traditie dan van pseudo-religieuze, ongetoetste abstracte denkbeelden die we ideologieën noemen. Dat moet jou als wetenschapsmens toch aanspreken, me dunkt. 😉

 26. [15]
  “Met het verschil dat de overheid met haar unieke, monopolistische machtspositie eenzijdig de afspraken kan wijzigen én kan afdwingen”

  Dat is niet zoveel anders dan de 19e eeuwse fabriekseigenaar die goede relaties met de plaatselijke overheid had om concurrenten te weren. Of de 21e eeuwse multinationals die daarvoor protectionistische handelsblokken (VS en EU) dan wel corrupte overheden in ontwikkelingslanden gebruiken.

  Voor de arbeiders was dat vaak een take-it-or-leave-it situatie, zoals een klein dorp vaak geheel afhankelijk was van slechts één bakker. Moderne werknemers hebben daar een uitweg in gevonden door als knowledge worker of vakman gewoon voor zichzelf te werken en (vaak wereldwijd) hun specialisme slechts aan te bieden aan de bedrijven waar zij zich goed bij voelen.

  Waar het om gaat is dat de werkgever altijd de baas is die bepaald wat er in zijn bedrijf gebeurt. Werknemers hebben daar in principe niets over te zeggen. Als de werkgever slim is en goede krachten wil behouden dan geeft hij ze wel degelijk inspraak, maar een verplichting is het beslist niet.

  Wat je opmerking betreft, dat ware vrijheid slechts uit traditie kan voortkomen: dit is volslagen kolder. Iedere volgende generatie zet zich immers af tegen de vorige, verwerpt haar opvattingen en probeert eigen antwoorden op dezelfde levensvragen te vinden.

  Dit is niet alleen een goede zaak, het is de enige juiste oplossing. Ieder tijdsgewricht is immers anders en ieder individu is anders. Dat betekent niet dat een nieuwe generatie ook al het goede van de vorige verwerpt, maar wel dat ze daarin de eigen keuzes maakt en moet maken. Alleen als mensen hun eigen weg kunnen gaan, zonder de last van hun (voor)ouders, zijn ze werkelijk vrij.

 27. [28]
  Paul Emile De Puydt schreef in juli 1860 over ware politieke vrijheid (zie ook http://www.panarchy.org ) :

  “Each generation is like a new tenant who, before moving in, changes things around, cleans up the facade, and adds or pulls down an annex, according to his own needs. From time to time some generation more vigorous or short-sighted than its predecessors, pulls down the whole building, sleeping-out in the open until it is rebuilt.

  When, after a thousand privations and with enormous efforts, they have managed to rebuild it to a new plan, they are crestfallen to find it is not much more comfortable than the old one. It is true that those who drew up the plans are set up in good apartments, well situated, warm in winter and cool in summer; but the others, who had no choice, are relegated to the garrets, the basements or the lofts.

  So there are always enough dissenters and trouble makers, of whom some miss the old building, whilst some of the more enterprising already dream of another demolition. For the few who are satisfied there is an innumerable mass of disgruntled.

  We must remember however that some are satisfied. The new edifice is indeed not faultless, but it has advantages; why pull it down tomorrow, later, indeed ever, as long as it shelters enough tenants to keep it going?

  I myself detest the wreckers as much as the tyrants. If you feel your apartment is inadequate or too small or unhealthy, then change it – that is all I ask. Choose another place, move out quietly; but for heaven’s sake don’t blow up the whole house as you go. What you found unsuitable might delight your neighbour.

  My panacea, if you will allow this term, is simply free competition in the business of government. Everyone has the right to look after his own welfare as he sees it and to obtain security under his own conditions. On the other hand, this means progress through contest between governments forced to compete for followers.

  True worldwide liberty is that which is not forced upon anyone, being to each just what he wants of it; it neither suppresses nor deceives, and is always subject to a right of appeal. To bring about such a liberty, there would be no need to give up either national traditions or family ties, no need to learn to think in a new language, no need at all to cross rivers or seas, carrying the bones of one’s ancestors.

  It is simply a matter of declaration before one’s local political commission, for one to move from republic to monarchy, from representative government to autocracy, from oligarchy to democracy, or even to Mr. Proudhon’s anarchy – without even the necessity of removing one’s dressing gown or slippers.”

 28. [28] Waar het mij om gaat, is dat het libertarische, abstract-economische denken op het gebied van de overheid voorbij gaat aan het feit dat tussen overheid en ambtenaar een heel andere verhouding speelt dan werkgever en werknemer, omdat de ambtenaar ook een burger is, en de overheid een maatschappelijke rol en autoriteit heeft die niet des bedrijfs is. Omdat het libertarische denken voorbij gaat aan die werkelijkheid, zal ze steeds weer op zichzelf vastlopen. Daarom zie je dat veel libertariërs, naarmate ze ouder worden, klassiek-liberaal of conservatief worden, omdat die meer ruimte voor andere invalshoeken bieden.

  Wat betreft het afzetten van generaties tegen de andere: dat is in het Westen ook pas de norm sinds mei 1968. Tot die tijd waren westerlingen toch altijd redelijk traditioneel ingesteld. Het verzet van de jongere tegen zijn ouders, eindigde meestal naarmate hij volwassen werd, in het resultaat dat hij zich weer verzoende met de traditie. In de VS zie je dat nog steeds wel wat terug. In Europa vanzelfsprekend veel minder, omdat we grotendeels losgeweekt zijn van die Westerse traditie (en waarom we zo gevoelig zijn als het gaat om dreigingen van buiten- of binnenaf).

  En die last van je (voor)ouders houd je altijd. Zo ben jij dankzij je (voor)ouders een jongen dan wel man geworden. Dat is ook een gegeven die sommigen als last beschouwen, maar die wel gewoon een realiteit is. Je kan je daar tegen verzetten (progressief) of je kan je daarmee verzoenen (conservatief). net zo met veel andere zaken. Daarom luidt het beroemde adagium ook: "If you’re not a liberal when you’re 20, you have no heart. If you’re not a conservative by the time you’re 40, you have no brain."

Comments are closed.