Een Amerikaanse libertarische vriend stuurde de volgende video.
Deze satire is zonder meer toepasbaar op Nederland/België.

3 REACTIES

  1. Inderdaad zou dit amusant zijn, ware het niet dat de realiteit inmiddels de satire aan het inhalen is.

Comments are closed.