Als politici en journalisten verkondigen dat
de wetenschap er rond global warming uit is,
dan vertonen ze een stuitende onwetenheid
over hoe de wetenschap werkt.
Recent werden we getrakteerd op zo’n
voorbeeld toen de zelfbenoemde experts van
het Intergovernmental Panel on Climate Change
verklaarden dat de stijgende temperaturen sinds
het midden van de 20e eeuw zeer waarschijnlijk
veroorzaakt worden door menselijke activiteit.

Twintig jaar geleden werd klimaatonderzoek een politiek instrument door één specifieke hypothese centraal te stellen: de studie naar het effect van broeikasgassen. Sindsdien wordt iedere wetenschapper die niet meehuilt met de wolven in het bos met argusogen bekeken, doodgezwegen of als paria behandelt.
En het zijn juist de rebelse geesten die essentieel zijn voor een innovatieve en betrouwbare wetenschap.

De media meldt hittegolf na hittegolf terwijl het verloren gaan van de Californische oogst door ongewone vorst (circa 1 miljard schade) geen aandacht krijgt. Wel melding van de vroege aankomst van trekvogels in de lente in de noordelijke landen maar zwijgen over het feit dat de Adélie pinquins en Kaapse stormvogels negen dagen later beginnen met nestelen op Oost-Antarctica. Net als het melden van het verdwijnend zee-ijs rond de Noordpool maar vergeten te vertellen dat het ijs in de Zuidelijke Oceaan 8% groeit.

Een prangende vraag is deze: waarom wordt de Zuidpool kouder als carbon dioxide globaal de opwarming van de aarde aandrijft ? Zouden broeikasgassen er wellicht toch veel minder mee te maken kunnen hebben?
De beste metingen van globale luchttemperaturen komen van Amerikaanse weersatellieten die schommelingen laten zien maar geen algemene stijging sinds 1999. De voorstanders van de broeikastheorie baseren hun gegevens op de zogenoemde oppervlaktegegevens: temperatuurgegevens verzameld in steden en dorpen.

De grootste rivaliserende hypothese zegt dat de zon het klimaat meer bepaalt dan de broeikasgassen. Op zich logisch want de zon is een bron van energie en daarom leidt elke verandering in die bron tot wijziging van het klimaat. Broeikasgassen zijn geen bronnen van energie maar nemen hoofdzakelijk deel aan circulatie en recycling van bestaande en ontvangen zonne-energie rondom de planeet.

De zonnevlekkencyclus, die geobserveerd en vastgelegd wordt sinds 1610, kan zelfs tot het jaar 850 gereconstrueerd worden door gebruik te maken van de sporen van Beryllium (Be-10) atomen die opgesloten zitten in het poolijs. Gedurende een uitbarsting van zonnevlekken wordt de zon meer en meer magnetisch actief – en feitelijk warmer. Volgens het onderzoek (Physical Review Letters / Usoskin), beschikbaar voor de volle 1150 jaar, is de zon gedurende de laatste 60 jaar op zijn hoogste magnetische activiteit ( te zien aan het grootste aantal zonnevlekken). Vergelijk deze data eens met de summiere 120 jaar waar het IPCC mee werkt !

Maar er is meer. 10 jaar geleden kwam de Deen Henrik Svensmark met een zongerelateerd krachtig klimaatmechanisme. Hij zag via compilaties van weersatellietdata dat bewolking varieert door de hoeveelheid binnenkomende atoomdeeltjes van geëxplodeerde sterren, oftewel kosmische straling. Hoe meer van deze deeltjes, deste meer wolken. Het magnetisch veld van de zon vangt veel van deze straling weg. De intensivering van de zon gedurende de 20e eeuw betekende minder straling, minder wolken en een warmere wereld. Net als een inactieve, luie zon de Kleine IJstijd opleverde.
Svensmark heeft zijn theorie in de zomer van 2005 bewezen. Hij toonde aan dat elektroden vrijgemaakt door kosmische straling samen druppels van zwavelzuur en water vormden, de bouwstenen van wolkencondensatie. Maar tijdschrift na tijdschrift weigerde om zijn bevindingen te publiceren. Uiteindelijk werd de ontdekking in de Proceeding of the Royal Society gepubliceerd eind vorig jaar.

Maar de politiek en media hebben geen boodschap aan deze doorbraak. Liever volgen zij het doodlopende pad van het broeikasverhaal. Een ideologische ontkenning van deze basiskwestie ligt ten grondslag aan de denkwijze van het IPCC en de lobby die gecorrumpeerd is door politiek en buitensporige overheidsfondsen.

13 REACTIES

 1. Ik herhaal hier mijn reactie op het artikel over het verbod op Diesel.

  De milieu maffia gaat steeds verder met haar bijna religieuze strijd tegen de productieve mens. Deze maatregel is een regelrechte aanval op de vrije markt gebaseerd op subjectieve waarnemingen en leugenachtige wetenschappelijke onderbouwing. Ik raad iedereen aan de onderstaande 3 artikelen te lezen!

  Against Environmentalism
  http://www.aynrand.org/site

  Environmentalism vs. Human Life
  http://www.aynrand.org/site

  In Moral Defense of Forestry
  http://www.aynrand.org/site

 2. [1] Spijtig genoeg werkt geen van je links Elpiojo. Je hebt overigens groot gelijk, het ecologisme is een misantrope ideologie.

 3. Een politiek instrument kan alleen maar bespeeld worden, als er genoeg mensen zijn die ernaar willen luisteren………

 4. Iedere klimatoloog die beweert dat het over honderd jaar x graden warmer is op aarde dan nu, is een nepwetenschapper. Zo’n klimatoloog is zijn titel niet waard en zou hem moeten inleveren.

  Het heeft er namelijke alle schijn van dat het inherent is aan het weer, dat je de staat van het weer niet kunt voorspellen.

  Ik citeer: "Alles wijst er namelijk op dat het weer precies de kenmerken vertoont van een chaotisch dynamisch systeem: kleine oorzaken in de atmosfeer lijken enorme gevolgen te kunnen hebben, waardoor betrouwbare weersvoorspellingen op langere termijn onmogelijk zijn." Uit: Het einde van de voorspelbaarheid? Chaostheorie, ideeën en toepassingen.

 5. [4] Sietse,
  Hier komt het nefaste voorzorgbeginsel weer om de hoek kijken. Er zijn kennelijk veel mensen met een hypertrofisch zorginstinct.
  [5] Anoniem,
  Ook een beroep op het voorzorgbeginsel diskwalificeert een wetenschapper tot nepwetenschapper, aangezien het voorzorgbeginsel wetenschappelijke basisbeginselen negeert.

 6. "Svensmark’s paper itself is indeed of some interest. Aerosol processes are among the most uncertain, and most studied, aspects of climate and these experiments (they bombarded a clean mixture of water, SO2, O3 and air with high energy UV and saw small H2SO4 droplets form) might be useful in adding to that field. One could quibble with the use of the high-energy UV (which never penetrates to the lower troposphere), and the high concentrations of SO2 and O3, but by far the biggest problems lie in the study’s relevance to the real world atmospheric conditions.

  The working hypothesis of the cosmic ray crowd is that the (weak) correlations between low clouds and cosmic rays are causal (i.e. a cosmic ray increase – due to a solar magnetic field weakening – causes low clouds to increase, cooling the planet). The ‘spin’ on this new paper is that this has been demonstrated, and is significant, and furthermore, is responsible for the 20th Century rise in global temperatures. But let’s look carefully at what is required in this logic:

  First, the particles observed in these experiments are orders of magnitude too small to be Cloud Condensation Nuclei (CCN). In the press release, this is why they talk about the ‘building blocks’ of CCN, however, aggrandisation of these small particles is in no sense guaranteed (Missing step #1). Secondly, the focus is on low clouds over the ocean. However, over the ocean, there are huge numbers of condensation nuclei related to sea salt particles. Thus to show that the cosmic ray mechanism is important, you need to show that it increases CCN even in the presence of lots of other CCN (Missing step #2). Next, even if more CCN were made, you would need to show that this actually changed cloud cover (or optical thickness etc.) (Missing step #3). And given that change in cloud properties, you would need to show that it had a significant effect on radiative forcing – which despite their hand waving, is not at all well quantified (even the sign!) (Missing step #4). Finally, to show that cosmic rays were actually responsible for some part of the recent warming you would need to show that there was actually a decreasing trend in cosmic rays over recent decades – which is tricky, because there hasn’t been (see the figure) (Missing step #5). All of this will require significant work and there are certainly no guarantees that all the steps can be verified (which they have been for the greenhouse gas hypothesis) – especially the last! However, they would seem essential to justifying the claims in the press releases.

  Will these results be a spur to future research? Possibly. But the ridiculous spin put on this paper is liable to continue to put off mainstream scientists from pursuing it. It’s as though Svensmark and co. want to enhance the field of solar-terrestrial research’s bad reputation for agenda-driven science.

  Unsurprisingly, this paper was trumpeted throughout contrarian circles last week and was received uncritically (with one honorable exception in the ‘climatesceptics’ discussion group), even by people who normally spend their time decrying science-by-press-release. (A word to the wise, consistency goes a long way to establishing credibility…). "

  En wat de laatste alinea betreft: QED.

 7. http://www.realclimate.org. Een website die het volgende over Al Gore’s sprookjesfilm zegt:

  ‘ll admit that I have been a bit of a skeptic about our ability to take any substantive action, especially here in the U.S.
  Gore’s aim is to change that viewpoint, and the colleagues I saw the movie with all seem to agree that he is successful.

  In short: this film is worth seeing. It opens in early June. ‘

  Say no more. Read it and weep…

 8. "Volgens het onderzoek , beschikbaar voor de volle 1150 jaar, is de zon gedurende de laatste 60 jaar op zijn hoogste magnetische activiteit"

  Opvallend is ook dat het aardmagnetisch veld de laatste decennia meer en meer grote veranderingen doormaakt, bijv de verplaatsing van de magnetische polen met stappen van een paar honderd km. Dit zal ongetwijfeld een relatie hebben met de hoge magnetische activiteit van de zon.
  En ook die poolverplaatsingen hebben invloed op de binnenvallende cosmische straling (zoals poollicht). Wat natuurlijk een invloed heeft op het weer [5] (de chaos neemt toe in bovenstaande).

 9. [9] Hier ben ik 🙂

  Het idee dat kosmische straling een smoking gun is tegen de broeikast-hypothese is dan ook niet waar. Net zoals bij CO2 is er enkel ‘circumstantial evidence’. (Dat laatste vergeet men wel eens, muv modellen met 300% onzekerheidmarge is er geen direct bewijs dat CO2 aan temperatuur linkt voor grote terugkoppelingen). En eerlijk is eerlijk, is er ook veel nog onbekend en wat niet goed klopt bij de kosmische straling theorie. Tot zover waar RealClimate gelijk heeft.

  Een goede discussie op dit punt is ontstaan tussen RealClimate en Nir J. Shaviv (een van de grootse bepleiters) na aanleiding van een anti-menselijk-effect filmpje "Thank you for emitting"

  http://www.realclimate.org/

  Negeer de discussie over het filmpje, de biomassa discussie en de vele ruis, maar Shaviv enerzijds en Rasmussen en Raypierre anderzijds hebben een zeer interessante discussie omtrent deze kwestie en in bijzonder zijn website

  http://www.sciencebits.com/

  en 2004 paper

  http://www.phys.huji.ac.il/

  Je ziet dat Shaviv zijn mannetje staat.

  Maar eerlijk is eerlijk, bepaalde zaken zijn dus niet zo overtuigend. Met name de link tussen kosmische straling en de temperatuur over de eeuwen is slap. Er bestaan immers enkel hele indirecte en niet precieze metingen van kosmische straling ouder dan zo’n 50 jaar.
  De laatste 50 jaar echter is de correlatie best groot en daar hamert Svenson en Shaviv dan ook op. In oktober 2006 is experimenteel bovendien experimenteel bevestigd dat kosmische straling inderdaad laaghangende wolken produceren en dus niet enkel in theorie doen.

  Betreft de geciteerde grafiek waarin inderdaad weinig correlatie te zien is. Kernvraag is altijd wat meet je en vergelijk je. RealClimate vergelijkt luchttemperatuur met kosmische straling. (*)

  Je kunt enorm met schaal spelen. Neem bijvoorbeeld hun grafiek

  http://www.realclimate.org/

  en vergelijk met

  http://www.sciencebits.com/

  en

  http://upload.wikimedia.org

  Vergelijk het effect van schaal op hoe iets overkomt op de gemiddelde lezer!

  Maar goed, ik draai om de hete brij heen. Hoe verklaar je die schijnbaar afwezige link. Dat kan niet, want die grafiekjes laten geheel niets zien.

  Wie namelijk wetenschappelijk onderlegt is zal meteen de ‘smoothing’ opvallen. Beide versies hebben een andere middeling. Ik weet dat Svenson en Shaviv een 11-jarig (ivm de lente van de zonnecyclus) "moving-average" gebruiken, maar ik weet niet wat real-climate gebruikt. Ik kan daar dus geen uitspraken over doen, maar kan wel zien dat die van realclimate wel héél erg "smoothend" is. Let wel, dat is geen beschuldiging, maar het is mogelijk appels en peren. (Kom ik zo op terug.) Ook is dit de website van de Hockeystick club, en gezien hun historisch gedrag moet je heel erg goed moet opassen met hun grafiekjes. (Misschien onder de gordel van mij gezegd, maar dat hebben ze mijn inziens aan zichzelf te danken.)

  Ook valt mij op dat in de temperatuur-verloop van realclimate de temperatuur dip in de jaren 70 verdwenen is, waardoor de correlatie minder lijkt. Andersom is de kosmische stralingsstijging in de realclimate grafiek lager waardoor de correlatie nog minder schijnt te worden. Misschien dat mijn opmerking betreft (*) daar mee te maken heeft? Vergelijken we hier niet ook appels en peren? Meer zonnestraling zou namelijk de grondtemperatuur eerst aanpassen …

  Al met al kun je met deze grafieken (van beide kanten) alle kanten op. Ik noem dit PR grafieken. Je komt pas echt ergens door de ruwe data te vergelijken.

  Dat is nog meer belangrijk omdat statistiek zonder natuurkunde waardeloos is. Iedereen met statistische computerprogramma’s kan een correlatie testen, maar bij zonne-invloeden moet je de correcte zaken vergelijken. In dit veld van wetenschap is relevant dat je weet waarom iets zou correleren. Zo moet je niet zonneintensiteit van nu vergelijken met kosmische straling van nu, maar moet je 14 maanden later vergelijken. Dit is namelijk hoe lang het duurt van moment van uitstraling alvorens de zonnewind is ver genoeg van de zon gereisd om effect te hebben. Nu zal 14 maanden geen effect hebben op deze grafiek, maar als voorbeeld is het wel een mooie voorbeeld van dat je erg moet oppassen enkel grafieken te vergelijken.

  [zie deel 2]

 10. [vervolg]
  Nog meer appels en peren zijn energieniveaus. Ook is een van de grootste fouten gemaakt in kosmische stralings onderzoek verkeerde energieniveaus te meten. Dit verklaart mogelijk de verschillen in grafiek. Je moet de hoge 10 a 20 GeV meten. Veel meetstations echter zijn gebouwd voor andere zaken en meten vooral lagere energieniveaus. Meest populaire meetstations zijn die van CLIMAX, maar die meet minder hoog dan Huancayo/Haleakala. De populaire 10Be correlatie is ook bruikbaar, maar meet ook slechts enkele GeV’s. Zoals uit de eerder gegeven discussie op RealClimate (eerste URL) naar boven komt is dat veel kritiek betreft het niet matchen zo verklaart kan worden.

  Samengevat, zonder verdere gegevens kan ik de grafieken niet vergelijken.

  Maar wat wel kan is missing links #2 en #3 verklaren in het reaclclimate webartikeltje. Wolken en kosmische straling correleren los van de geopperde andere zaken

  http://www.sciencebits.com/

  Verder is evident dat wolkenen temperatuur correleren. In welke mate weten we niet (hetgeen ook de 300% onzekerheid in CO2 modellen verklaart), maar dat ze correleren is evident. RealClimate en andere criticasters hebben gelijk dat dat onderzocht moet worden. Maar dat geldt ook voor henzelf ivm hun CO2-terugkoppeling (**).
  In de laatste 30 jaar is daar vrijwel geheel niets veranderd in hun modellen. Pas in 2006 is een nieuw project opgestart dat dat gaat onderzoeken.

  Ik verwijs naar mijn opmerking dat correlaties enkel zin hebben als je de natuurkunde er achter begrijpt.

  Zodra daar meer over bekend is kan het best zijn dat kosmische straling naar de prullenbak verdwijnt. Ikzelf echter denk dat de CO2-terugkoppeling in ieder geval (ook) een flinke knal zal krijgen (***).

  Vooralsnog lijkt een groot deel van de temperatuurverandering via dit proces verklaart te worden. Zowel theoretisch, experimenteel als via correlatie. Niet voor 100%, maar dat claimen de auteurs ook niet. Die spreken van de orde van 2/3 van het totaal. (Die krijg je door geen leuke PR-grafiekjes te vergelijken met het blote oog maar de ruwe data met de computer te laten correleren.)
  *) Dat is frappant, want normaal laten ze liever de grondtemperatuur zien want die matched beter met de CO2-hypothese. Maar goed, dat als zijopmerking.

  **) Itt wat mensen denken beweert IPCC namelijk niet dat CO2 de aarde zelf opwarmt, maar dat het een keten van terugkoppeleffecten opstart die netto een factor 3 of meer aan warmte opleveren. Omdat we echter niets van wolkenterugkoppeling weten kevert dit de fameuze 300% variatie op. Namelijk van 1,5 tot 4,5 graden Kelvin.

  ***) Uiteraard is hier niet veel bombarie aangegeven, maar IPCC 4 heeft de CO2 effecten lager gesteld dan IPCC 3, 2 en 1 welke alle drie dezelfde waarden aangaven.

 11. Update: Ik had misschien de discussie op RealClimate eerst moeten lezen alvorens te posten. Het waren echter meer dan 100 postings…
  Maar ik had dan gezien dat enkele van mijn observatioes en gedachtenspinsels correct waren. Wat blijkt

  1) Het RealClimate grafiekje is inderdaad gebaseerd op CLIMAX data. Ofwel lage energetische straling die (uit mijn hoofd bij ongeveer 13GeV) dus niet de straling is die wolkvorming initieert. Die straling begint namelijk pas bij zo’n 10GeV. Uiteraard zou je heel goed kunnen beargumenteren dat CLIMAX een goede proxy is (doet Shaviv ook), maar het is geen directe meting voor kosmische straling zoals RealClimate suggereerd.

  2) Dat RealCLimate grafiekje is – en dat is werkelijk schandalig – gebaseerd op één CLIMAX meetstation. Laat dat even inwerken …
  Dus men vergelijkt de wereldwijde temperatuur gemeten met satelieten met het (11 jarige middeling, dus dat is wel gelijk) één meetstaion (met dus niet de meest ideale deeltjes). Dat is zoiets als enkel de temperatuur van west-europa nemen en vergelijken met de wereldwijde CO2 uitstoot …
  Hun eigen argumentatie is dat er sterke correlatie is tussen deze en andere metingen. Ja ‘correlatie’, maar dat zegt niets. Er is ook correlatie tussen de zomertemperatuur van Madrik en Amsterdam. In werkelijkheid blijken metingen van diverse meetstaions wel degelijk te verschillen in plaats en tijd. Dit door een diver aantal oorzaken.
  Nu erken ik ruiterlijk dat ik een zekere paranoia heb richting RealClimate, maar ik ben in ieder geval niet de enige. Steve McIntyre (een van de twee Canadezen die de Hockeystick wist te weerleggen) gaat zover te stellen dat alles wat het ‘Hockey Team’ doet een reden heeft. Wellicht gaat dat nu te ver, maar het is verassend dat mensen die van beroeps klimaatwetenschapper zijn, zo’n slordigheid begaan. Wat het RealClimate artikel is niet geschreven door een journalist, maar een professioneel wetenschapper! Tja, laten we het er maar op houden dat het slordig is …

  3) Diverse posters benadrukken – net zoals hier deed – dat er wél een sterke correlatie is tussen wolken en kosmische straling. Dan is je keten toch best rond. Je hebt een theorie betreft wolkvorming, die lijkt in een lab inderdaad zo te werken en in de ‘real world’ heb je ook een goede correlatie.
  Eerlijkheid gebied wel te zeggen dat die correlatie mede ontstaat door middeling van enkele satelietgegevens. Dit is gedaan omdat de satelieten geen wereldwijd netwerk vormen en er dus gaten in zitten. Volgens sommigen geeft dit artifacten. Ik weet er te weinig van om dat te beoordelen, dus ik vermeld het daarom.

  4) Als ik het oorspronkelijke Svensmark artikel erbij neem, verklaar hij de zwakke correlatie door aanloopeffecten. Per-jaren 50 was de straling tijdelijk iets lager, en de hogere post-50 straling heeft dus even tijd nodig de aarde op te warmen en ene nieuw evenwicht te vormen. Daarom is de zichtbare correlatie minder.
  Nu is dat op zich geen gek idee, want zeespiegelstijgingen hebben tot duizenden jaren nodig om een nieuw evenwicht te vormen en ook divers eonderzoeken laten zien dat de atmospheer dat ook nodig heeft, maar ik zou toch ook een snelle correlatie component verwachten tussen oppervlakte-temperatuur en kosmische straling (ivm albedo wijziging door wolkvorming). In die zin kom ik weer terug op het feit dat RealClimate niet de aardoppervlak neemt, maar die van satelieten, maar goed mischien ben ik wel té paranoide…
  Hoe dan ook neem, je de aardeoppervlak temperatuur is zo’n correlatie inderdaad aanwezig.

  Tja, de kosmische stralings theorie heeft veel losse eindjes, maar lijkt mij in essentie toch goed genoeg onderbouwd om op zijn minst als potentiele (!) veroorzaker van een deel van de temperatuur op aarde te doen beinvloeden.

Comments are closed.