En wat zijn we er mee opgeschoten?


Het is vandaag 4 jaar geleden dat de oorlog in Irak begon. Het einde is nog niet in zicht. De resultaten die we zien, zijn alleen maar negatief.

Het kan geen goed beleid geweest zijn wat er is gevoerd.
Ook al is nu niet zonder meer een alternatief te bewijzen.

Verloren tijd, mensen, en geld bewijzen al genoeg.
In Nederland verzetten de verantwoordelijken die Nederland in deze oorlog betrokken hebben, zich hard tegen een onderzoek naar de ware toedracht. En er wordt doorgegaan met de oorlog in Afghanistan, waarvan ook het einde nog niet in zicht is.

Vandaag hield George Bush een toespraak over dit jubileum. We nemen daar een aantal zinsneden uit over. Oordeel zelf wat hij zegt:

“-Four years ago today, coalition forces launched Operation Iraqi Freedom to remove Saddam Hussein from power. They did so to eliminate the threat his regime posed to the Middle East and to the world.
-Today the world is rid of Saddam Hussein and a tyrant has been held to account for his crimes by his own people.
– Nearly 12 million Iraqis have voted in free elections under a democratic
constitution that they wrote for themselves. And their democratic leaders are now working to build a free society that upholds the rule of law, that respects the rights of its people, that provides them security and is an ally in the war on terror.
– I’ve just received an update on the situation from Iraqi Prime Minister
Maliki.
– Prime Minister Maliki and General Petraeus emphasized that the Baghdad security plan is still in its early stages, and success will take months, not days or weeks
– I want to stress that this operation is still in the early stages, it’s
still in the beginning stages.
– Last month, Iraq’s Council of Ministers approved a law that
would share oil revenues among Iraqi people. The Iraqi legislature passed a $41 billion budget that includes $10 billion for reconstruction and capital improvements.
-There’s been good progress.
– It can be tempting to look at the challenges in Iraq and conclude our best option is to pack up and go home. That may be satisfying in the short run, but I believe the consequences for American security would be devastating.
— I’m grateful to our servicemen and women for all they’ve done and for the honor they brought to their uniform and their country. I’m grateful to our military families for all the sacrifices they have made for our country. We also hold in our hearts the good men and women who’ve given their lives in this struggle.
– We pray for the loved ones they have left behind.
– Thank you.

15 REACTIES

 1. Haliburton is gestegen van $ 20 tot
  $ 60. Dus dat resultaat is in ieder geboekt.
  Verder is het een heel treurige zaak.
  Hugo van Reijen

 2. De macht om oorlog te verklaren ligt volgens de Amerikaanse Grondwet bij het Congres. Het Congres heeft Irak NIET de oorlog verklaard. Deze oorlog is dus on-constitutioneel !

  Thank you very much indeed.

  De Amerikaanse Grondwet is door dhr. Bush in het verleden geclassificeerd als "just a damned piece of paper". Het wordt tijd, dat dat soort lieden zich weer op het juiste pad begeven. Ze kunnen daarbij een voorbeeld nemen aan Congressman Ron Paul, Republikeins kandidaat voor het presidentschap.

 3. De liegende Clinton was een heilige , vergeleken bij de huidige president en
  zijn affaire met Monica een onschuldig tijdverdrijf ten vermake van het publiek.
  De door de huidige , even charmante als domme president, aangerichte schade is onmetelijk groot , zowel op het stuk van de kosten als op het vlak van de reputatie.
  Hugo van Reijen

 4. dan heb ik ook maar liever geen verenigd Europa: dan zijn er altijd wel een paar landen die geen oorlogsverklaring willen tekenen.

 5. Verreweg de meeste doden in Irak zijn het gevolg van een inter-islamitisch conflict tussen soenieten en sji’ieten. Wat heeft Bush daarmee te maken?!

 6. En wat zijn we er mee opgeschoten?:
  mohammedanen zijn nu weer te druk bezig met het vermoorden van andere mohammedanen en laten ons voorlopig waarschijnlijk tientallen jaren met rust.

 7. [3] Bush heeft twee gezichten. Zijn binnenlandpolitiek, met de instelling van de politiestaat die daaruit voortkomt, vind ik verwerpelijk; echter, zijn buitenlandpolitiek zal imho blijken de juiste te zijn. Alleen niet krachtig genoeg, en dat komt door de huidige globale politieke correctheid.

  Hard toeslaan had de zaak al lang kunnen beslechten, maar het feit dat daarbij onvermijdelijk ‘burgerslachtoffers’ zullen vallen is voor de Amerikaanse Democraten en andere westerse linxen onverteerbaar. Dat die slachtoffers nu evengoed vallen, en waarschijnlijk zelfs in grotere getale, daar sluit men de ogen voor.

  Zoals Rechtsliberaal al opmerkt zijn verreweg de meeste doden op het conto te schrijven van de verschillende Islamitische stromingen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen, omdat ze van elkaar vinden niet de enig ‘juiste’ stroming te zijn. Zie ook de moordpartijen tussen Hamas en Fatah als de Joden even ‘op’ zijn. Vlak tenslotte de actieve inmenging door Iran niet uit. Iran heeft veel te winnen bij een Amerikaanse aftocht.

  Als de Democraten hun zin kunnen doordrijven en Amerika trekt zich terug uit Irak zonder Iran geneutraliseerd te hebben is alles voor niets geweest en is het waarschijnlijk op korte termijn over en sluiten voor het vrije westen.

  Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Om te kunnen winnen moet je je in de vijand verplaatsen. Ons ideaal is vrijheid, liefst individuele vrijheid naar het libertarische model. Dat betekent dat wij leven en geluk als ons hoogste ideaal koesteren. De geïndoctrineerde moslims in die gebieden kennen alleen maar haat, en hebben de dood als hoogste ideaal, liefst als ‘martelaar’. Voor een dergelijke ideologie is sterven niet erg, zelfs gewenst, mits op het slagveld, in welke vorm dan ook. Hoe valt daar vanuit de traditionele westerse opvattingen, dat slachtoffers ongewenst zijn, tegen te vechten?

 8. [7]
  Allemaal heel leuk en aardig, maar ik zie dat toch een beetje anders.
  Ben het eens met de visie betr. de binnenlandse politiek van Bush.
  Wat de buitenlandse politiek betreft had hij die oorlog niet moeten beginnen. Hij mócht het niet eens, want het is onconstitutioneel, en daarnaast gebaseerd op verkeerde veronderstellingen, ook wel bekend als drogredenen, maar dat terzijde.

  Hij had die oorlog niet moeten beginnen omdat hij zich bemoeit met zaken die hem niet raken. Als je als individu wilt bewerkstelligen dat de leider van het land oprot, dan is de beste manier er zorg voor te dragen dat de geldstroom opdroogt. Anders gezegd als je iemand niet leuk vindt, dan heb je het volste recht om er geen zaken mee te doen.
  Het zou natuurlijk anders zijn geweest als hij zijn niet aanwezige WMD zou hebben gebruikt tegen te VS; da’s agressie en een reden om keihard terug te slaan.

  De oorlogs-akties van Bush hebben meer te maken met megalomanie, die gast en de zijnen zijn zo gestoord als een deur en verdienen geen betere behandeling dan degenen die zij vernietigd hebben. Je valt iemand anders niet aan TENZIJ zij jou aangevallen hebben. Jouw standpunt komt meer overeen met een rechts-conservatieve, of zie ik dat verkeerd ?

 9. [8] Tja, dat ligt wat lastig. Er zijn inmiddels zoveel bronnen dat de betrouwbaarheid van geen enkele meer te garanderen is. Het schijnt dat de CIA rapportage altijd het bestaan van die WMD heeft bevestigd. Deze kennelijk foutieve info werd gesteund door de weigerende houding van SH om inspecteurs toe te laten. Mogelijk is hier hoog spel gespeeld door SH om als ‘bescherming’ naar buiten toe minimaal een gerede aanleiding te laten bestaan om de aanwezigheid van WMD te vermoeden, en heeft dat (voor hem) verkeerd uitgepakt.

  Gezien de risico’s van WMD denk ik dat een pre-emptive strike veel nuttiger is dan afwachten tot je halve bevolking ziek, zwak, misselijk dan wel dood is door gifgassen of kernwapens, om dan pas terug te slaan. Als Israël in ’67 de aanval van de Arabieren had afgewacht hadden we nu ook geen Palestijnse kwestie gehad: Israël was dan idd van de kaart geveegd. Haar pre-emptive strike heeft dat voorkomen.

  Dezelfde situatie doet zich nu voor met Iran. Als we rustig afwachten totdat Iran daadwerkelijk kernwapens heeft zijn we te laat. Als de US die pre-emptive strike niet uitvoeren verwacht ik dat Israël dat wel zal doen. Als dat rechts-conservatieve inzichten zijn, dan moet dat maar. Momenteel is de US nog de enige echte verdediger van ons vrije westen, en krijgt daar stank voor dank voor.

  De linksen praten liever tot ze een ons wegen, en laten zich maar al te graag in slaap sussen. Kijk naar het geweldige accoord dat Clinton in 1994 met Noord-Korea heeft gesloten, die gasten hebben zich een scheur in hun broek gelachen. Honderden miljoenen taxdollars steun in ruil voor de belofte dat NK geen kernwapens zou ontwikkelen. Daarbij permissie om 5 jaar daar geen controle op te hoeven toestaan. Hoe naïef kun je zijn. We hebben gezien wat de Noord-Koreanen in die tijd gedaan hebben, zodra ze van het lachen bekomen waren. Zie ook http://www.frontpagemag.com
  en als je wat googlet vind je nog meer referenties.

  Je laten bedotten en dan uitroeien is toch hoop ik geen onderdeel van de libertarische zienswijze? Volgens mij behelst de libertarische zienswijze dat het individu geen geweld jegens een ander mag gebruiken, en dat geweld onder zeer strikte voorwaarden is voorbehouden aan de overheid, die als haar enige taak heeft het individu te verdedigen tegen geweld van anderen. Daar horen ook buitenlandse mogendheden bij, en zegt een heel oud gezegde al niet dat de aanval de beste verdediging is?

 10. [9]
  Als je de reeële kans loopt om uitgevaagd te worden door je te laten bedotten (m.a.w. door de "werkelijkheid" van het naderende gevaar niet onder ogen te zien), dan lijkt mij aanval als verdediging geen slechte optie.

  Het probleem ontstaat als zo’n Texaanse keuterboer als Bush zich door zijn incestueuze innercircle verkeerd voor laat lichten. Pappen en nathouden à la Sigaartje Clinton werkt óók niet.

  Problemen lijken te ontstaan zodra financiëel gewin en de daaraan gekoppelde belangen (in het geval van Irak wellicht olie ?) het winnen van het simpelweg afzien daarvan. Het is het één of het ander: óf afzien en ze op hun bek slaan als ze dat met jou proberen, óf aanzien en handel met ze drijven, daarbij accepterend dat het op zich rotzakken zijn. Uiteindelijk zal ook in zo’n geval de revolutie van onderop moeten komen, niet van bovenop opgelegd moeten worden zoals nu gebeurt. Dit eindigt in een drama.

  Ironisch is natuurlijk dat papa destijds z’n werk beter af had kunnen maken. Waarom heeft hij dat niet gedaan ?

 11. [9] Merk overigens op dat het bestaan van WDM’s niet zozeer het punt was. Blix constateerde dat er een flink aantal ‘verdwenen’ waren zonder opgaaf van reden en deze zijn (grootdeels) ook gevonden na de inval. Er waren chemische wapens in Irak.

  Echter dit was oud (en relatief ongevaarlijk) spul van de Irak-Iran oorlog. Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat Irak nog wapens aan het maken of ontwikkelen was. En dat was het heikele punt betreft de WDM’s. Niet zozeer of hij ze nog had.

  Merk op dat ook sommige van zijn eigen generaals dachten dat ze WDM’s hadden.

  Maar het moge duidelijk zijn dat aan die oorlog een breed scala aan motieven ten grondlag lag en alle betrokkenen (voor en tegen) niet in hun eerste leugen of misleiding gestikt zijn.

 12. [11] Helemaal waar. Olie heeft ook zeker een rol gespeeld. Ik heb ooit ergens een tijdlijn gevonden met wie wanneer waar is aangesteld en wat de relatie van die persoon tot Bush was. Uitgebreider zelfs een tijdlijn vanaf dat papa Bush baasje bij de CIA was, compleet met links naar JFK en George de Mohrenschildt (vriend van Oswald). En dan zie je hele planningen en vriendjes uit de olie-industrie ontvouwen. Helaas kan ik die niet meer vinden; hij was controleerbaar en erg informatief.

 13. [5] Inderdaad, is er nog meer iets nieuws te melden, want dat doen ze al honderden jaren, 1 Bush meer of minder zal dat ook niet stoppen of starten. Ik hoorde wel dat de soennietische stammen nu al-Qaida aan het bevechten zijn. The Show must go on

Comments are closed.