Eurocommissaris Neelie Kroes (mededinging) hoopt dit jaar in totaal negen of tien kartels te kunnen aanpakken en beboeten voor verboden prijsafspraken.
Dat zouden er drie meer zijn dan vorig jaar, zo liet ze het Europees Parlement gisteren weten.
Kroes haalde vorig jaar ¤1,8 miljard binnen aan boetes bij kartels.
Bij de twee kartels die ze dit jaar oprolde, haalden ze al ¤ 1.7 miljard binnen.

Nu komt de aap uit de mouw.
Kroes wil een deel van de boetes zelf houden zodat ze extra ambtenaren kan aanstellen die nog meer kartels kunnen oprollen.
Tegen de makers van vlakglas en de fabrikanten van videobanden nam ze nog deze- en vorige week al de eerste juridische stappen.
Hiermee bevestigt Kroes dat haar toezegging dat de geïnde boetes naar de burgers van de Europese Unie zouden terugvloeien een grote leugen was.
Buiten het feit dat die boetes toch door de consumenten betaald zullen worden, worden de burgers van de Europese Unie nu met nog hogere kosten opgezadeld.
En het koninkrijkje van Kroes wordt weer wat groter.
Een ander groot kartel in Nederland, namelijk de vereniging van Nederlandse gemeenten(VNG) heeft besloten om de lasten van de Nederlandse burgers dit jaar met gemiddeld zeven procent te verhogen.
Maar ja dat mag, dat zijn immers overheidsinstellingen. En ook nog democratisch gekozen!
Het bestrijden van kartels, indien noodzakelijk, kan vrij eenvoudig geschieden.
Maak bekend welke bedrijven aan kartelvorming doen en laat het dan aan de consument over om wel of niet de producten van deze bedrijven af te nemen.
Maar met een dergelijk efficiënte oplossing ontneem je natuurlijk Neelie Kroes een hoop macht.
Macht die gebaseerd is op geweld en niet op kennis.
Te weinig mensen en zeker de dames en heren politici erkennen en herkennen dat verschil.

9 REACTIES

 1. Ik heb het op dit forum al eens geopperd en is eigenlijk veel eerlijker: Laat de boetes vloeien naar de (vermeende) slachtoffers van de kartelafspraken.

  Neveneffect het draagvlak voro dit soort acties onder de burger neemt toe. Dwz vanuit oogpunt van Kroes is dan een voordeel.

  Het werkt dan een beetje zoals veel private cliams op multinationals in de VS. Daar krijgen – na aftrek van het royale fee van de advocaten – vele burgers een dikwijls klein bedrag omdat ergens weer een rechtzaak tegen een multinational gewonnen is.

 2. [1]
  Nog eerlijker is het om de Kroeskoppen hun monopolie te ontnemen en te vervangen door markt-confome oplossingen.

  Minder overheid = minder problemen.

 3. Uit dit artikeltje blijkt dat de vrijsprekers niet vrij zijn van tegenstrijdigheden. Jullie geloven (jazeker geloven) volledig in de onzichtbare hand van de markt, helaas blijkt dat in de praktijk niet zo te zijn. Nadelen van een volledige vrije markt zonder een beperkte regulering zijn fusies en samengaan van bedrijven die leiden tot semi-monopolies (bank-, verzekeringswezen, energiebedrijven), en kartelvorming is een van de onuitroeibare bijverschijnselen. Ook John Stuart Mill was niet geheel tegen overheidsingrepen en maatschappelijk beheer van wat ooit nutsbedrijven waren. Misschien een tip: de BBC zendt op zondagavond The Trap uit over de consequenties van het iets al te simpel mensbeeld dat door jullie wordt aangehangen, namelijk de rationele, calculerende burger. Of anders gezegd: je kunt veel klagen over het feit dat heel veel mensen irrationeel zijn, het zou ook weleens een normale menselijke eigenschap kunnen zijn, waarmee je rekening kan houden. Een misplaatst gevoel van superioriteit blijkt uit de vele stukjes en reacties op deze site.

 4. "fusies en samengaan van bedrijven die leiden tot semi-monopolies (bank-, verzekeringswezen, energiebedrijven), en kartelvorming is een van de onuitroeibare bijverschijnsel (van de vrije markt)" maar energiebedrijven zijn voor 100% staatsmonopolies en de staat beschermt de markt van bank- en verzekeringsbedrijven, probeer eens een vergunning te krijgen voor zulks.

  In een echte vrije markt zijn monopolies gewoon onmogelijk, alle bestaande monopolies zijn of direct/indirect van de staat of worden door de staat gegarandeerd.

  Ik daag je uit om 1 echte monopolist waar ook ter wereld te noemen in de vrije markt.

 5. Er is geen enkele monopolist in de vrije markt. Dat beweer ik ook helemaal niet. Ik heb het over nevenverschijnselen van de vrije markt waarbij door fusies en overnames enorme conglomeraten ontstaan en over kartelvorming. Kartels die sneller ontstaan als het aantal marktpartijen a.g.v. fusies en overnames snel kleiner wordt. De laatste twee decennia zijn er in alle economische sectoren zeer veel overnames en fusies geweest. Hoe snel zoiets plaats kan vinden blijkt uit het feit dat nog geen tien jaar na privatisering de energiebedrijven Essent en Nuon willen samengaan.(Dus waar jij die 100 procent staatsmonopolie van het energiebedrijf vandaan haalt, is mij een raadsel, ook al is de overheid nog de grootste aandeelhouder.)

  Kartelvorming, fusies en overnames zijn verschijnselen die markten kunnen afschermen voor nieuwe partijen, waardoor de prijzen omhoog gaan of hoger blijven dan mogelijk is. Ik reageerde daarom op de kritiek dat Kroes zich niet moet bezig houden met kartelvorming en de vrije markt zijn werk moet laten doen. Dat lijkt mij tegenstrijdig, want zonder enige controle van een overheid is kartelvorming, van loodgieters tot bouwbedrijven schering en inslag. Of is de parlementaire enquete n.a.v. de bouwfraude aan je voorbijgegaan? Enige overheidscontrole en -ingrijpen blijft dus noodzakelijk, juist om de werking van de vrije markt te garanderen. Hoe tegenstrijdig dat ook in de oren van een libertarist moet klinken.

  Die bijverschijnselen van de vrije markt verdwijnen niet door te geloven in een ‘echte vrije markt’ zoals jij zegt. Die echte vrije markt bestaat niet, heeft nooit bestaan en zal nooit bestaan. Noem mij maar één samenleving waarin dat ooit zo geweest is. Het idee dat een ‘echte vrije markt’ mogelijk is, is daardoor een geloof, net zoals de socialistische samenleving een geloof is.
  Bizar genoeg delen libertaristen diezelfde blinde vlek met socialisten en milieufanatici.

 6. [5]

  Het is beslist géén blinde vlek Fred ! 😉

  Probeer het eens als volgt te bekijken:

  Schaalvergroting en de daaruit volgende monopolievorming is een natuurlijk proces in de vrije markt. Het levert de klant producten en diensten op tegen een lagere prijs dan wanneer een klein bedrijf dezelfde zaken met dezelfde winstmarge zou aanbieden, aangezien het grote bedrijf de kosten over grotere aantallen verkochte producten en diensten kan spreiden.

  Een monopolist, dan wel een kartel, heeft bij gebrek aan concurrentie echter wel de neiging de prijs op te schroeven boven die laagst mogelijke prijs. Net als iedere andere ondernemer streeft ook de monopolist naar winstmaximalisatie en zal dus altijd proberen de markt ‘uit te melken’.

  Zodra echter de prijs het niveau bereikt waarop een kleiner bedrijf met een gezonde winstmarge kan concurreren, is het afgelopen met de prijsverhoging. Anders zou de monopolist haar klanten kwijtraken aan de kleinere concurrent. Op dezelfde wijze kan ook een kartel de prijs nooit willekeurig hoog opschroeven. Zodra een kleinere concurrent onder de kartelprijs gaat zitten, raakt het kartel haar klanten kwijt en is het weer ‘ieder voor zich’.

  Vergeet ook niet dat de markt (dwz de klanten) een bepaald bedrijf tot monopolist maken (denk bijv. aan Microsoft). Zij doen dit met reden. Als de hele wereld eenzelfde soort product voor informatie uitwisseling gebruikt zijn er geen interfaceproblemen. Blijkbaar weegt dit voor de meeste klanten zwaarder dan dat zij de laagste prijs of meer keus in functionaliteit zouden hebben.

  Zo beschouwt is het dus onzinnig om een overheid te laten ingrijpen om monopolievorming c.q. kartelvorming te verhinderen. Zoiets gaat immers tégen de wens van de klanten in !

 7. [6] Het hangt er ook vanaf hoe je waardeert. Want hoe waardeer je een grote winkel waar je gemakkelijk kunt ruilen met ongeschoold personeel, ten opzichte van een kleine zelfstandige vakhandelaar? De vakhandelaar heeft waarschijnlijk lagere kosten en neemt genoegen met een relatief laag loon voor zijn veel hogere inzet, maar is minder sterk in communicatie (van sprookjes).

  Prijzen moeten wel heel erg ver opgevoerd worden, tot iemand een eigen bank, verzekeraar of bijvoorbeeld mobiel telecomnetwerk kan beginnen.

  Mocht iemand proberen een bestaand (pseudo-)kartel aan te vallen, dan gaan nog andere krachten werken. (Potentiele) klanten van de nieuwkomer krijgen aanbiedingen die ze niet kunnen weigeren. Ook voor leveranciers is een verdeelde markt gemakkelijk, zij zullen de nieuwkomer keer op keer "moeten" teleurstellen met "uitverkocht". Uiteindelijk is het voor de nieuwkomer het gemakkelijkst om gewoon de kartelprijzen te gaan hanteren. Of om te verdwijnen.

 8. [2]
  minder overheid is minder problemen ?

  dat verbaast me, want juist de ondernemers in de "vrije markt" bezondigen zich aan het veroorzaken van problemen.

  triest genoeg hebben we een zwaar controlesysteem nodig om het gebrek aan ondernemersfatsoen te limiteren.

  want het zijn juist die vrije ondernemers die schaamteloos kartels vormen, prijzen opdrijven en kleinere partijen uit de markt duwen.

  en om deze schurken enigszins in te perken is nu eenmaal een controlesysteem nodig.

  dat dit controlesysteem dan weer een eigen macht vormt, met ook daar weer uitwassen is jammer maar helaas noodzakelijk.

  dat de boetes dienen tot versterking van het controlesysteem lijkt me een goede zaak, want zijn er geen boetes meer te innen (utopie, heerlijke utopie), dan heft het systeem zich vanzelf op.

 9. [8] kun je een voorbeeld geven van schurkachtige ondernemers in de vrije markt die een kartel hebben gevormd en/of kleine partijen uit de markt hebben geduwd ? Ik ben echt benieuwd.

  [5] ESSENT en NUON zijn voor 100% in handen van provincies en gemeenten. Het is een algemeen denkfout in linkse kring dat als je van een overheidsdienst een NV maakt met 100% van de aandelen bij de staat het dan geprivatiseerd is. Verder bestaat 80% van de energieprijs uit belastingen.

Comments are closed.