Deze week donderdag 8 maart zullen in Brussel de EU-opperhoofden onder het diner blootgesteld worden aan verleidingstrucs van de voorzitter Angela Merkel. Zij wil de gestrande EU-Grondwet weer vlot trekken, met of zonder een andere titel.
Het huidige tovermiddel daarvoor is de “Berlijnverklaring” die in Berlijn op 25 maart uitgegeven gaat worden ter gelegenheid van (wat ze steeds proberen te liegen:) “Het 50 jaar bestaan van de EU”.
Het is in werkelijkheid de 50ste verjaardag van het verdrag van Rome, waar eerst de EEG uit is voortgekomen en veel later (Maastricht 1992) is dat pas verworden tot een politieke unie.

Angela wil in de Berlijnverklaring liefst een datum opnemen waarvoor de opperhoofden beloven een nieuw akkoord te hebben en een datum wanneer de ratificaties afgerond moeten zijn.

Het lijkt er nog niet op dat Angela het daarmee erg moeilijk krijgt. Immers:
België zit al tot over de oren in het contract. Belgische politici hebben twee jaar geleden de EU-Grondwet al lang geratificeerd over de hoofden van de burgers heen.
EN
Jan Peter Balkenende heeft de vorige week al een stap in de richting gezet door aan Angela te beloven dat “Nederland, lees hijzelf en zijn trawanten, constructief zullen meewerken om dit tot een succes te brengen.

Jan Peter is ondertussen ook al voorzichtig begonnen het volk te bewerken. In 2005 nog dreigde hij dat er oorlog zou komen, en Buchenwald zou herrijzen als het Nederlandse volk die grondwet zou afkeuren. Nu praat hij heel anders en stelt dat het toch een beetje ANDERS moet. Let wel, anders, dat wil zeggen dat het ding al geaccepteerd is.
Nu zegt Jan Peter dat het ding een “andere naam” moet krijgen. Waarschijnlijk denkt hij dat het domme volk dat niet doorziet, en het gewoon slikt.
Ook zou dit “verdrag”(??) meer “resultaat gericht” moeten zijn. Kennelijk was het ding wat hij de vorige keer wilde doordrukken, dat dus niet.
En, heel belangrijk, het ding moet “Democratischer” van Jan Peter!! Dat betekent dat minder zaken dictatoriaal door bvb de Commissie beslist mogen worden, maar veel meer door de stemmen van Europarlementariërs uit Roemenië, Bulgarije, Griekenland en nog 24 andere landen. Waarbij straks dan nog Turkije als zwaarste stem wordt toegevoegd. Nederland heeft in die stemmen dan minder dan 2 %, dus zo goed als geen invloed meer.

Schermen dat “Nederland”zal proberen zijn (nu nog bestaande) vetorechten te behouden, stelt niets voor. Die zullen stuk voor stuk verdwijnen of uitgehold worden.

Er is maar één goede oplossing: Uit de politieke superstaat EU treden!

4 REACTIES

 1. [1] Ik weet niet of er ergens bekend is, of uit te vinden hoeveel mensen ECHT overtuigd zijn dat we uit die politieke EU zouden moeten treden. Los van het feit of er in een ECONOMISCHE gemeenschap wordt doorgewerkt.

  Ik denk dat er maar een handjevol mensen dat begrijpen, laat staan er dan ook nog achter staan om bvb tot (protest?) acties te komen.

  Tot dan toe zie ik alleen de mogelijkheid om via de Vrijspreker zoveel mogelijk mensen te benaderen en te voorzien van overtuigende bewijzen.

  Eel ander idee is welkom, maar ondertussen kan iedereen die overtuigd is, meehelpen om het uittree-idee verder te verkondigen.
  Stukjes van de Vrijspreker doorsturen kan al helpen.

 2. Ik had laatst een discussie met een EU-insider in Brussel. Veel verder dan het opnoemen van de voordelen die lidmaatschap van de EFTA ook zou kunnen brengen (vrij verkeer van van alles en nog wat) kwam hij niet, en tegen de bewering dat een EFTA lidmaatschap dus wél de voordelen en níet de nadelen heeft van het EU-lidmaatschap, kon hij niks inbrengen. De EU wordt door velen vergoeilijkt door het gemeenschappelijke markt argument; de EU is helaas een beetje meer dan dat. Eruit dus, en wel zo snel mogelijk. Mijn mening hierover is in ieder geval ergens in de grijze EU-massa terechtgekomen, dat weet ik zeker..

 3. ‘Er is maar één goede oplossing: Uit de politieke superstaat EU treden!’

  Helemaal mee eens!

  Maar zoals in bovenstaande reacties al naar voren is gekomen: dit gaat niet binnen afzienbare tijd gebeuren. En uittreden zal alleen maar moeilijker worden zodra de EU volledig democratisch integreerd. Het idee dat het onmogelijk is om uit te treden zal enkel sterker worden (Alle NEE!-stemmers(!) die ik ken, die ik natuurlijk wil verleiden tot een algehele anti-EU houding, zijn van mening dat het onmogelijk is om uit te treden. ALLEMAAL!).

  Nu hebben we de optie om met een knokploeg de regering omver te werpen, maar zonder draagvlak in de samenleving gaat dit (als het al lukt) nooit standhouden. Bovendien hebben onze troepen een probleem met het gebruiken van geweld tegen onschuldigen (zo zien die ambtenaren zichzelf, in ieder geval).

  Het enige dat rest is het inzetten van onze magere stem om ieder die aktie voert tegen de EU te steunen. ookal zijn de argumenten niet hetzelfde als de onze: er zal meer geld gaan naar mensen die een goed doel propageren, namelijk minder EU en een onafhankelijk Nederland.
  Daarnaast moet om ons standpunt enige ruimte te geven in het publieke debat het spectrum van meningen over de EU zo breed mogelijk zijn. Mensen die begrijpen dat die EU toch niet zo zalig is, zullen eerder openstaan voor goede argumenten tegen deze oplichtersclub. En die argumenten hebben we!

  Helaas kunnen we niet de EU direct afschaffen, maar we kunnen dus wel proberen om op de rem te gaan staan. Als u iets wilt doen tegen de trend van deze ontwikkelen naar nog meer massa-overheid, stem dan als libertariër op een EU-sceptische partij. De relatief kleine positieve ontwikkelingen die pro-EU partijen met een liberaal-klinkend merk willen, zijn na het invoeren van de continentale superoverheid zonder Nederlandse invloed direct terug te draaien. En gezien de het socialistisch gehalte van de bevolking van de overige lidstaten zal dat niet lang op zich laten wachten.

  De ChristenUnie is sinds het intreden in de regering afgevallen (leest u hiervoor de eerste pijler van het regeringsakkoord door). De PVV doet niet mee. De enige EU-sceptische partij die zeker een Eerste Kamer zetel kan bezetten is dus de SP. Ik hoop dat u begrijp dat deze eigenaardige keuze voor liefhebbers van kleinschalige en regionale politiek zeer nodig is.

Comments are closed.