Nadat Jan Peter Balkenende kort geleden aan Angela Merkel beloofd had te zorgen dat Nederland wel constructief zou meewerken aan de Berlijn Verklaring en dus aan de nieuwe “EU-grondwet” (onder een andere vlag, dat wel), heeft hij dat vanmiddag weer een stap verder gebracht.*)


Dat gebeurde bij de feestelijke viering van de vijftigste verjaardag van de EU in de Ridderzaal, waarbij ook de koningin aanwezig was.**)
De EU bestaat pas sinds 1992. Daar voor bestond alleen de Europese Economische Gemeenschap (EEG). Daarom de 15 jaar maar bedekken met de 50 jaar van het Verdrag van Rome! Het komt kennelijk nu beter in de kraam te pas om positieve resultaten van die economische gemeenschap aan de politieke EU toe te schrijven. Het verschil wordt voor het gemene volk angstvallig verborgen gehouden.
Balkenende: “Het Nederlandse – en eerder het Franse – ‘nee’, hebben Europa wakker geschud. Het is duidelijk dat de Europese Grondwet onvoldoende steun heeft. Tegelijkertijd kunnen en mogen we niet alles bij het oude laten.”
Weet je nog dat op het moment dat hij dacht de grondwet door je strot te kunnen duwen hij beweerde dat een Neen alleen maar oorlog en concentratiekampen tot gevolg zou hebben? En nu krijgt datzelfde volk een compliment omdat hete Europa heeft wakker geschud. Wat een draaitol en manipulator om toch nog zijn plannen te verwezenlijken.
Bovendien gaat hij nu het volk lijmen door hen te doen geloven dat al hun bezwaren weggenomen worden. Bvb door “versterking van de rol van de Tweede Kamer, zodat besluiten dichter bij de burger worden genomen.” Daar is maar een woord voor: “Flauwe kul”.
Ook zegt hij dat je nu gerust Ja tegen zijn spelletje kunt zeggen, want 70 % van de jongeren tussen 15 en 25 jaar hebben ook al “volop vertrouwen in de EU”.
Het kan aan mij liggen, maar van de jongeren die ik ontmoet, blijkt dat drie kwart zo goed als niets over de EU weet. De anderen weten dat het op vakantie zo handig is om met de euro te betalen, en ik heb nog niemand in die categorie gesproken die duidelijk het verschil tussen een economische gemeenschap en een politieke unie beseft.
Welke kans hebben we om tegen deze volksverlakkerij iets te doen? Heel weinig. De enige hoop is een overweldigende hoeveelheid ondertekenaars van de petitie voor een referendum.
Zie www.vrijspreker.nl/vs/item/…
——————————————————————————
*) Zie: “Zo duwt Jan Peter u dieper in de EU”
www.vrijspreker.nl/vs/item/…
**) Gegevens uit NRC

6 REACTIES

 1. LS…

  Voor mij kan je de Europese boom in Jan Petertje. Als Harry P. vond ik je nog dapper. Nu ben je een vroegoude dikke man die zijn chronische kiespijn niet meer kan verbergen. De groeten aan Kabouter Bos, je draaikontmaat !

 2. [2] "Wie gaat dit stoppen?"Behalve "wie" is er ook nog "hoe".En daarbij zijn de feiten dat er een heel leger van belanghebbende politici en ambtenaren en subsidie-ontvangers zijn, die allemaal belang bij meer overheid denken te hebben.Bij die grote groep zit de macht en de mogelijkheid om er miljarden tegenaan te gooien.Het voordeel van het kleine groepje dat inziet dat de EU slecht is en op de lange termijn alleen maar ellende kan brengen, is dat dat we begrijpen wat er speelt. Deze groep is klein, heeft weinig geld ter beschikking, maar wel verstand!De vraag is wat kun je daarmee?Briljant zijn!!! en roeien met de riemen die je hebt.Op dit moment lijkt een van de weinige practische alternatieven, de petitie voor een referendum doen slagen: veel ondertekenaars zien te krijgen.Wat nog meer?

  Sirach [6] reageerde op deze reactie.

 3. "Flauwe kul" zijn twee worden 😉
  Op Postbank.nl staat een poll met als stelling:

  "EU is goed voor de Nederlandse economie"

  De stand is niet bemoedigend:
  Eens 33%
  Beetje eens 24%
  Weet niet 15%
  Beetje oneens 10%
  Volledig oneens 19%

  Via de voorpagina kon ik ‘m niet vinden, wel na uitloggen van internetbankieren:
  http://www.postbankzakelijk

  Dat is dus 57% voor en slechts 29% tegen. Zo te zien begint de propaganda zijn vruchten al af te werpen. Wie gaat dit stoppen?

 4. [2] Een van de problemen is de "Vraagstelling".
  Het kan suggereren: Naar al die EU landen hebben we handel, en dat is goed.
  Velen zullen zo stemmen.
  (Net als de handel met Amerika (en elk ander land) goed is voor de economie!

  Maar als de stelling zou zijn:
  "De politici, die in Brussel zoveel regels en voorschriften maken, bevorderen de economie",
  dan zou het wel eens heel anders kunnen zijn.

 5. [3] Uiteraard. In een juiste vraagstelling ligt het halve antwoord reeds besloten. En de vraag sluit natuurlijk prachtig aan op de retoriek van René van der Linden, en in de reacties op de financiën ideeën site zie je dit statement ook steeds terugkomen. Maar als je er over na wil denken zie je vrij snel dat de voordelen die de burger denkt te zien (open grenzen, niet meer geld wisselen) niet erg diep gaan, en uiteindelijk zelfs schadelijk zijn.

  Is er iemand die denkt dat hij aan toeslagen en subsidies meer terugkrijgt dan hij betaald heeft? Als burger of als land? Waar zit het ‘voordeel’?

 6. @Hub [4]:

  Dierbare medemensen,

  De donkere wolken die boven vele naties hangen doen veel stof opwaaien en houdt weinig goeds in.
  Toch is ook hier een grotere Macht aan het werk.
  God bracht de Anti-christ (wat een energie is/ een Kracht zo je wilt) in het leven tijdens de heerschappij van koning Nero. Daar deed Het zijn destructieve werk en verdween. De 2e keer dat deze ‘ anti-christ’ verscheen was tijdens het opkomen en ondergaan van het 3e rijk van Adolf Hitler.
  Nu kan een ieder met heldere blik zien dat B. Obama niets anders is dan een wolf in schaapskleren en dat deze man totaal in het donker loopt. De periode tot 2012 zal chaotisch zijn….echter velen hebben Sai Baba al herkent als de incarnatie van Heer Krsna. Met andere woorden, we leven nu in de lichamelijke aanwezigheid van een ware levende God.
  De profetieen vertellen dat in deze tijd er 8 grote meesters zouden verschijnen. (buddha momenteel in Nepal, Sai Baba in India, Maitreya is al gezien, en andere zullen zich nog openbaren.
  Volgens Sai Baba zou er geen 3e wereld oorlog uitbreken die desastreus zou uitpakken voor de gehele mensheid en dat er na perioden van grote onrust de mensheid tussen nu en 15 jaar in vrede en harmonie zou samenleven.
  nu in deze eind jaren naar 2012 toe zal onze planeet van het vissen tijdperk overgaan naar het waterman tijdperk. Dit gaat al sinds mensenheugenis gepaard met de komst van een profeet/heilige en deze leraar der leraren zal Maitreya heten. Dus hoe onrustig het leven ook mag worden….hoe donker het ook mag lijken te zijn…er is licht aan de horizon..

  To slot een note van Krsna murti….geloof niets van wat ik hier zeg….maar onderzoek voor uzelf of het waar is..

  Sai Ram

Comments are closed.