Het was al aan de gang maar heeft tijdens de kabinetten Balkenende een werkelijke (en schokkende!) vlucht genomen: het promoten van normen en waarden enerzijds maar op alle mogelijke fronten verkwanselen van de Rechtstaat anderzijds.

Het heeft er alle schijn van dat slechts de burgers zich zouden moeten houden aan bepaalde normen en waarden, de overheid houdt zich hier al lang niet meer aan, integendeel: er is sprake van een goed georganiseerd offensief om de inkomsten uit belasting structureel aan te vullen met inkomsten uit bekeuringen. Helaas is dit zo’n beetje het enige wat echt goed georganiseerd is in Nederland!
Steeds meer gedragingen worden strafbaar, bedragen van bestaande bekeuringen worden verhoogd, nieuwe strafbare gedragingen worden geïntroduceerd, controles worden geïntensiveerd, waarschuwingen worden niet meer gegeven en beroepsmogelijkheden beperkt. De waanzin ten top zijn de door het ministerie van Binnenlandse zaken aan Justitie opgedrongen prestatiecontracten waarin het aantal door de politie uit te schrijven bekeuringen is vastgelegd en voorwaarde zijn voor het beperken of uitbreiden van de budgetten! Politieagenten worden beoordeeld op aantal uitgeschreven bekeuringen en op het matje geroepen als ze hierin te kort schieten!

Een schandalig voorbeeld is de wet die bepaalt dat kinderen vanaf 14 jaar zich moeten kunnen identificeren, resultaat : 34.000 bekeuringen van 25,-. In de eerste maanden na het van kracht worden van deze wet. De voorwaarde alleen om vragen bij voldoende aanleiding werd structureel genegeerd! Eveneens buitengewoon stuitend is de praktijk van bijvoorbeeld de Mulder overtredingen waarbij als regel elk bezwaarschrift door de Officier van Justitie wordt afgewezen onder de mom van is men het er niet mee eens en heeft men er zin in dan stapt men maar naar de kantonrechter, daar zien we wel verder!! Dat hiermee veel zaken onterecht door het OM worden gewonnen zal duidelijk zijn.

De praktijk van alledag is dat een waar leger van politieagenten, parkeerwachters en andere Boa’s (Bijzondere Opsporingsambtenaren) zich hoofdzakelijk bezig houdt met te proberen burgers in hun normale doen te betrappen op bekeurbare gedragingen.
Hierbij wordt de letter van de wet toegepast en rücksichtslos bekeurd, zonder aansziens des persoons en steeds meer zonder werkelijke aanleiding en/of redelijkheid .
Het handhaven van wetten ten einde mensen, dieren, eigendommen enz. te beschermen is gedegenereerd tot het met man en macht letterlijk willen handhaven van de vele regels en wetten! Helaas hebben deze praktijken er toe geleid dat Nederland hard aan het afglijden is naar een politiestaat! Het feit dat de politie zich niet meer voldoende bezig kan houden met belangrijke zaken schijnt irrelevant te zijn; er moet tenslotte juist misdaad blijven om meer geld van de burgers te kunnen vragen voor misdaadbestrijding !!
Een van de meest stuitende praktikanten van wat onderdehand rustig terreur genoemd mag worden, is de heer Koos Spee, Landelijk verkeersofficier en baas van zijn eigen Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie . Het enige waar deze volkomen ontspoorde figuur mee kan komen is demagogie: zijn eigen opgeklopte en overspannen visie op het Nederlandse verkeer is het enige bestaansrecht van zichzelf en zijn organisatie, afgezien uiteraard van de 600.000.000 die hij jaarlijks binnenhaalt aan verkeersbekeuringen! Nederland wordt onder valse voorwendselen simpelweg bestolen en onderdrukt: wij worden verondersteld ons te verontschuldigen en bekeuringen te betalen voor het overtreden van regeltjes, zeer vaak zonder dat er enige sprake is van potentiële slachtoffers of benadeelden. Het gemene zit hem in het feit dat veel van deze gedragingen normale praktijk zijn, niet te vermijden en volkomen onschadelijk!
Wat wordt er echter aangevoerd als reden? HET MAG NIET!!

De heren kunnen trots zijn op het feit dat de Rechtstaat ondermijnd is: vertrouwen in de overheid neemt af, respect voor politie en justitie is geheel verdwenen; onze kinderen wordt geleerd op te passen voor de politie. Nog erger, Politie en BOA’s worden, terecht, als de vijand gezien, de politie is al haar crediet bij de bevolking aan het verliezen: wil men in Den Haag weten hoe de zaken kunnen escaleren? Dan moeten ze de ingeslagen weg vervolgen!
Gelukkig voor deze arrogante, incompetente en wereldvreemde kliek zal de puinhoop waar we op af stevenen niet hun schuld zijn!
Een verlangen naar het verleden, zoals ten tijde van de Franse Revolutie, dringt zich op!
—————————————
Ingezonden door Eric

30 REACTIES

 1. Leuk.

  Op (snel)wegen snelheidsrestricties invoeren die voor een paar kilometer gelden.
  ( Een stukje 120km p/u, dan een stukje 80 en dan weer een stukje 100.)

  En, wanneer alle forenzen gewend zijn, hussel je die snelheidsstukjes om en rijdt iedereen weer te hard.

  Gouwe handel.

 2. Noch rechtstaat noch rechtsstaat.
  De vraag van politici waarom de politiek zo weinig vertrouwen geniet van het volk is niets anders dan een gotspe.

 3. Jasper Spee? Ik dacht dat-ie Koos heette. Als je dan toch een andere naam wil gebruiken, noem hem dan meteen Judas. Eerst komen er tachtig km zones, met traject controle, vervolgens leidt dat tot files, en dat ligt dan aan de automobilist die zich te krampachtig aan die 80 km houdt. Ja ja. Zo lust ik er nog wel een paar.

  Zo ook het ‘experiment’ 80km zones. Als je een experiment doet, dus tijdelijk iets uitprobeert, en het werkt niet, dan eindigt het experiment dus. Zo niet in NL. Plotseling is de 80km situatie de feitelijke, en ongedaan maken vereist eerst weer allerlei milieurapportages waar dan ook nog een afhankelijkheid aan gekoppeld wordt waardoor die ‘feitelijkheid’ wel eens permanent zou kunnen worden. En de politiek jankt dat ze er niets aan kan doen. Maar simpelweg de trajectcontrole afzetten? Nee, natuurlijk niet.

  Men liegt en men bedriegt. Wat kunnen wij als burgers hiertegen ondernemen?

 4. [3]
  Wij kunnen de politici toch wegstemmen ? Of zouden ze dan vervangen worden door meer van hetzelfde ?

  Op de A2 van Amsterdam richting Utrecht is de max. snelheid 90 km/u tijdens de spits, zogenaamd ter meerdere eer en glorie van de "doorstroming". Dat de capaciteit van de weg dan nog maar 75% ten opzichte van een limiet van 120 km/u bedraagt, heeft uiteraard geen invloed op diezelfde "doorstroming".

  En dan DIT: vijf jaar geleden kwam Nederland al zeker vierduizend kilometer asfalt tekort om een economisch ideaal wegennet te hebben. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van de Delftse promovenda Maaike Snelder.

  Zie ook http://www.tudelft.nl/live/
  en
  http://www.tudelft.nl/live/

  Weet iemand afgezien van het compleet schrappen van de onzinbelasting van GotSpee een betere oplossing dan het te investeren in meer asfalt ?

 5. [4]Overdrachtbelasting afschaffen, het secundaire wegennet herstellen en tegelijkertijd het aantal op -en afritten op de rijkswegen drastisch verminderen, snelheid maximaliseren met behulp van de matrix borden, treinen tijdens de spits om de 5 minuten laten rijden.

  Maaike heeft het secundaire wegennet niet in haar berekeningen toegelaten, rijkswegen gaan 4000 kilometer omhoog, maar haar simulatie creëert maar 20% van de huidige N-wegen.

  De vraag is of extra asfalt wel zoveel oplost: nieuw asfalt leidt tot nieuwe knooppunten en die leiden onherroepelijk tot remlichtjes en dus tot file (Braess paradox, http://www.kennislink.nl/we…)

 6. [3] Zijn oorspronkelijke voornaam is "Jacobus" , dus "Koos" voor intimi.

 7. [5] Huub, weet jij meer over dat model waar je naar linkt? Want de manier waarop reistijden gemodelleerd worden, wordt mij uit de tekst niet duidelijk. Vermenigvuldigen en optellen bij het aantal auto’s wordt naar het schijnt willekeurig toegepast.

  Ook wordt geen rekening gehouden met het effect van de spreiding van auto’s. In het geval van twee auto’s waarbij nummer twee de weg bereikt waarop nummer een halverwege is, lijkt "F+50" mij niet meer geldig.

  Enfin, dat een extra weg tussen twee knooppunten weinig effect heeft, lijkt mij in analogie met stromingsleer niet onwaarschijnlijk. Maar een extra weg parallel aan en los van de bestaande weg van beginpunt naar bestemming is zeker een oplossing voor files.

 8. [6] Jacobus, hmmm. Jacob, Jaap, Kobus, Koos… die zie ik allemaal als mogelijke afgeleiden. Maar Jasper?

 9. [5] "treinen tijdens de spits om de 5 minuten laten rijden"
  Mag vast niet van de CO2-politie.

 10. [9] Vast wel, treinen produceren maar 10% van de CO2 (per km) die een auto produceert.
  Niet dat de NS een dergelijke frequentie software-matig voor elkaar krijgt…
  Hier ligt een taak voor een beetje IT-er Hartman!

 11. [4] André,
  "Weet iemand afgezien van het compleet schrappen van de onzinbelasting van GotSpee een betere oplossing dan het te investeren in meer asfalt ?"

  Jawel, om te beginnen God Spee onder het asfalt stoppen en vervolgens wegen in hoogbouw aanleggen.

 12. [10] Ik weet niet precies over wat voor soort vervuiling het gaat maar in het Engelse programma "Topgear" werd gemeld dat treinen per reiziger meer vervuiling veroorzaken dan auto’s ; hogesnelheidstreinen per reiziger zelfs meer dan vliegtuigen ! Ik heb hier eens over nagedacht en denk dat dit veroorzaakt wordt door de vele lege treinen die voor het gemiddelde per reiziger natuurlijk enorm ongunstig zijn.

 13. [12] Ook volle treinen zijn inefficiënt. Dit komt doordat er voor een trein een zeer uitgebreide infrastructuur nodig is: denk aan rails, bovenleidingen, stations, bewaakte overgangen en natuurlijk een hoop personeel. Daarnaast zijn treinen zwaar en groot.

  Het is niet voor niets dat een treinkaartje (kunstmatig lage prijs) met korting meer kost dan de benzine (kunstmatig hoge prijs) voor dezelfde rit.

 14. [7] Leuke uitleg van de ‘paradox’:
  http://www.davros.org/scien

  Ik zie nog het meeste in herstel van het secundaire wegennet.
  Extra asfalt, ’n directe lijn van A naar B, zal wel werken inderdaad; als de eindpunten het verkeer kunnen opnemen tenminste. Als steden fijnmazig zijn, loopt de druk toch weer op op de directe verbindingsweg.
  Bovendien heeft een wegennet, berekend op de spits, een duur betaalde overcapaciteit.

  De huidige rijkswegen komen veel te dicht bij de steden of bij vrolijke Vinex locaties die maar één enkele toegangspoort hebben. Het secundaire wegennet is afgebroken en dat is een stommiteit eerste klas geweest. Dát had de bufferzone geweest voor de afvoer van rijkswegen.

 15. [13] Hmm, als je afschrijving van de auto meerekent is ‘ie meteen een stuk duurder per km dan die verrekte trein.
  Een (volle!) trein heeft ook een gunstiger massa per passagier ratio dan een auto.
  Energetisch lijkt het me wel een aardig vervoermiddel.

  Verder mijd ik het ding als de pest hoor. Van nergens naar nergens, je moet er van houden.
  Ik zit alleen in het ding als ’n avond alcoholisch dreigt te worden.

 16. [15] Het principe van mechanische energie omzetten in electrische, dat gaan transporteren met alle verliezen van dien, dan de spanning naar beneden transformeren en vervolgens weer omzetten in mechanische energie, kan natuurlijk nimmer een proces zijn met hoog rendement! Buiten dat, ik heb de afgelopen jaren in één bepaalde situatie eens de trein genomen (op vrijdagmiddag Weesp-Utrecht) in de veronderstelling dat dit een goed idee was, een redelijk alternatief. De heenreis was prima, afgezien van een overvolle trein , maar de terugreis ’s avonds was een regelrechte nachtmerrie: storing dus geen treinen, geen informatie, niemand die wat weet enz.enz. Dit heeft uiteindelijk drie uur geduurd met overstappen in Hilversum en uiteindelijk tot Naarde-Bussum komen (auto dus op station Weesp!). Hallo : genezen !!

 17. [14] Precies! En wat er nog over is van het seciundaire wegennet wordt volgedrempeld of tot 60km zone verklaard, en afgesloten voor doorgaand verkeer. En wat dan nog bruikbaar overblijft wordt straks van rekening-rijden tolpoortjes voorzien om te voorkomen dat men zich via de ‘route touristique’ aan deze belastingheffing en mobiliteitscontrole zou kunnen onttrekken. Waanzin.

 18. [17]
  En de economische schade zal alleen maar toenemen. Dank zij de gasbel en de uitgezogen burger draait het systeem nog, maar de welvaart van diezelfde burger is hard aan het achteruit gaan. Straks staan we met z’n allen alleen nog maar in de file.

 19. [16] Rendement elektriciteitcentrales is ~ 50%.
  Terugtransformatie en wrijving door de trein reduceert het rendement verder tot 30%
  http://nl.wikipedia.org/wik

  Een autootje zit op een rendement van zo’n 20%.

  Ik beschik niet over een echte analyse, maar die zal vast wel bestaan. Want eigenlijk moet je de rendement berekening doen over de gehele levenscyclus van het vervoersmiddel plus de benodigde infrastructuur. En dan tel je de energiekosten en bijv. CO2 productie ook op tijdens winning van de grondstoffen, het fabricageproces en de uiteindelijke recycling/vernietiging. Armin of Peter de Jong, hebben jullie dit soort gegevens?

 20. [14] Huub, ik vind het nog steeds een erg simplistisch model. In beide voorbeelden die je nu gegeven hebt werkt de vertraging alleen als je de "shortcut" verbindt met twee lage capaciteits-wegen. Als meer verkeer kiest voor de lage capaciteitswegen, omdat ertussenin een brede afkorting ligt, dan is het niet zo vreemd dat vertraging optreedt.

  Betreft de duur betaalde overcapaciteit: op dit moment betalen de automobilsten 15 miljard euro per jaar aan de NL staat, waarvan 5 miljard wordt geinvesteerd in de totale infrastructuur, dus inclusief OV. Ik heb liever een duur betaalde overcapaciteit dan een duur betaalde ondercapaciteit.

 21. [15] Als je met zn drieën in de auto zit, dan is het ook inclusief afschrijving goedkoper.

 22. [20] Je zou zeggen dat Maaike’s 4000 kilometer asfalt al ruim betaald is 🙂
  Het aardige van haar model is nu weer dat het een herontwerp van scratch is. Dan kan je het beter doen dan al het lapwerk waar je nu tegenaan zit te zuchten.
  The jury is still out…

 23. [21] Ja, voor een gezin is reizen per trein geen optie.
  Voor de nijvere forens wel; duurder maar de rijtijd is tijdwinst.

  Maar goed, je vindt in de trein alleen maar ambtenaren en voor hen zijn kosten en tijdwinst geen issue.

 24. Hoe het precies uitpakt, hangt vooral af van de bevolking. Neemt het aantal Nederlanders toe tot 19,7 miljoen in het jaar 2040, zoals in het CPB in het ene uiterste voorziet, dan kunnen we 70 procent stijging van het aantal congestie-uren verwachten. Bij de (lichte) afname tot 15,8 miljoen Nederlanders die het CPB in het andere uiterste geval verwacht, neemt het aantal file-uren juist met 70 procent af.

  Mensen ouder dan 65 jaar uitsluiten van wegverkeer verminderd dus de file-uren aanzienlijk. Dit is onlibertarisch maar wel logisch om de AOW te kunnen blijven betalen middels een draaiende economie met rijdende/werkende/betalende groep mensen.

 25. Totdat het plichtsverzuim tegen artikel
  74 van de Grondwet door mevrouw van Oranje Nassau en het zich premier noemen van Balkenende is afgelopen,
  geldt in Nederland nog slechts het recht van de sterkste en kunnen ze de term rechtstaat wel zolang in de ijskast zetten.

 26. Artikel 74 |
  1. De Koning is voorzitter van de Raad van State. De vermoedelijke opvolger van de Koning heeft na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar van rechtswege zitting in de Raad. Bij of krachtens de wet kan aan andere leden van het koninklijk huis zitting in de Raad worden verleend.

  2. De leden van de Raad worden bij koninklijk besluit voor het leven benoemd.

  3. Op eigen verzoek en wegens het bereiken van een bij de wet te bepalen leeftijd worden zij ontslagen.

  4. In de gevallen bij de wet aangewezen kunnen zij door de Raad worden geschorst of ontslagen.

  5. De wet regelt overigens hun rechtspositie.

 27. [2] Leven in een democratie valt niet altijd mee, soms lijkt het wel een dictatuur waar je onder leeft

 28. [29] "soms lijkt het wel een dictatuur waar je onder leeft"

  Dat lijkt niet alleen zo, dat IS zo.
  Wetten en regels worden buiten je om gemaakt door een overheid die zich beroept op een "meerderheid".
  Typisch is dat je zelf praktisch altijd tot de minderheid behoort.

Comments are closed.