Staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie heeft naast de Nederlandse, ook de Turkse nationaliteit. Dit wordt haar kwalijk genomen door de VVD en de PVV die puur nationalisme nastreven, primair voor bewindslieden die zelf nationaliteit promoten.

Zij vroegen, eisten daarom dat zij of zou aftreden, of haar Turkse nationaliteit moest prijsgeven. Zij weigert dat, en de VVD/PVV kregen geen meerderheid door de socialistische meerderheid in de Tweede Kamer. Albayrak gaat dus rustig door met haar twee nationaliteiten. Je weet maar nooit hoe handig dat kan zijn.

Maar nu! Nu komt een Turkse advocaat, Kemal Kerincsiz, die dreigt een strafklacht in te dienen tegen Albayrak. En wel omdat zij nu haar “vaderland” (Turkije) beledigt, omdat ze deel uitmaakt van een regering die de Armeense genocide veroordeelt. (Zoals de Nederlandse regering doet)
De advocaat beroept zich op het omstreden artikel 301 van het Turkse wetboek van strafrecht, dat belediging van de Turkse identiteit strafbaar stelt.
Toen Albayrak in 2004 lid was van de Tweede Kamer, heeft ze een motie gesteund waarin wordt opgeroepen tot erkenning van de Armeense genocide. Dat verzoek werd unaniem aangenomen en ook overgenomen door het kabinet.

Politici wringen zich in allerlei bochten en doen al het mogelijke om het belang van de eigen nationaliteit te benadrukken. Inburgering, Nederlands spreken, examen doen, een soort plechtige doop op moment van metamorfose tot Nederlander, en dergelijke.
Krijgen ze nu een koekje van eigen deeg? Belachelijk is het gedoe in ieder geval!

33 REACTIES

  1. Wat mij verbaasd is dat er zo weinig inteligente mensen bij de PvdA zitten waardoor ze deze mensen moeten importeren om voor hun belangen op te kunnen komen.
    Deze mensen zijn goed en kundig, maar ik ben bang dat andere landen het belang van mij straks willen en kunnen bepalen.

  2. [31] Kun je aangeven waarom je deze mensen goed en kundig vindt?

  3. [32]
    Als ze niet goed en kundig waren zaten ze niet in de kamer met een goed salaris vermoed ik.

Comments are closed.