De huidige verzorgingsstaten bezwijken bijna door hun eigen gewicht. Doordat de Duitse overheid een recordschuld heeft opgebouwd, moet er iemand bloeden, en zoals altijd is dat de werkende mens. De enige zekerheid die verzorgingsstaten bieden is dat je niets zeker weet…

Duitsland heeft momenteel al een schuld van meer dan 1,5 biljoen Euri en om dit niet te snel verder te laten oplopen wordt een gefaseerde verhoging van de AOW leeftijd ingevoerd.

We kunnen dit beleid noemen, maar dat het omslagstelsel, dat grote gelijkenis vertoont met een piramidespel, werd al bekritiseerd voordat het gevoerd werd. Een enorme aanwas van de bevolking, niet ongewoon na een oorlog, gaf destijds de doorslag en cijfermatige “zekerheid” dat men zoiets zou kunnen financieren.

De komst van voorbehoedsmiddelen in de jaren ’70 laten het aantal geboortes achterlopen.

Het is wel frappant te zien, dat mensen [lees: politici] die nu de wereld willen redden slogans voeren als “we hebben de aarde niet geerfd, maar slechts in bruikleen van onze kleinkinderen”, destijds niet dezelfde logica hanteerden inzake het financiele beleid. Als gevolg daarvan zal er in de toekomst 2 jaar gestolen gaan worden van iemands leven.

Raar is het ook dat men valt over de beloning van een Numico topman, die een jarenlang verliesgevend bedrijf heeft omgevormd naar een rendabel bedrijf, en hiermee duizenden banen redt, terwijl politici betaald krijgen voor het laten oplopen van staatsschulden naar astronomische hoogten waarvoor mensen nooit konden kiezen.

Zelfs een eekhoorn is intelligent genoeg om in de zomer eikeltjes voor de winter te bewaren, mensen zouden de overheid nodig hebben om regelingen te treffen voor hun oude dag?

Gezien de onbetrouwbaarheid van de overheid hoop ik dan u tenminste even intelligent bent als het eekhoorntje… Je vraagt je af hoe de mens heeft kunnen evolueren zonder de overheid…

6 REACTIES

 1. Het grove is dat men alvorens de AOW donderend in elkaar stort, eerst de pensioenen gaat leegroven. Eerst langzaam enkel de ‘rijken’ via de Bostaks als je ’te vroeg’ stopt, dan gaat die Bos-taks voor iedereen gelden, gaat het tarief omhoog en uiteindelijk zal de AOW enkel gelden voor wie geen pensioen heeft.

  Uiteraard wordt de huidige pensioen-generaties ontzien, zodat zij niet gaan protesteren. Zo ging het ook het het prepensioen.

 2. Hoe groter het aantal taken van een overheid, des te groter de kans dat eens gemaakte toezeggingen niet haalbaar blijken op enig moment; dat heet op dat moment een "onbetrouwbare overheid". Gezien het grote aantal taken en de daaraan gekoppelde afspraken ook hier in NL, zal de overheid nog vaak als onbetrouwbare, onvrijwillige "zakenpartner" laten zien.

 3. Het probleem is zo simpel en zo voor de hand liggend, dat het vreemd is dat niemand er over begint.

  Schaf het grootste gedeelte van de verzorgingsstaat af en laat mensen zelf sparen voor het pensioen.

  Dan worden de belastingen lager, dan nemen jonge stellen (waarschijnlijk) weer sneller kinderen.

  Maar ja het is mijn vak niet.

 4. ‘Zelfs een eekhoorn is intelligent genoeg om in de zomer eikeltjes voor de winter te bewaren, mensen zouden de overheid nodig hebben om regelingen te treffen voor hun oude dag?’

  Ijzersterk!

 5. [3] Zo simpel is dat niet. Op dit moment hebben we een omslagstelsel in NL. Ik betaal nu voor mensen die nu AOW ontvangen. Ik spaar op dit moment niets en heb niets gespaard. Als je dit omvormd dan krijg je dus een financieel gat. Volgens mij is dat de reden dat we nog aan het hu idige stelsel vastzitten.

 6. [5] Er is nog een tweede, Een grote groep mensen spaarde/spaart niets en betaalde/betaalt ook geen AOW premie. Zij krijgen wel AOW. Omzetten naar een spaar-voor-jezelf systeem zal die groep zwaar treffen.

  Dan kun je roepen ‘Eigen Schuld’ en dat is misschien ook zo, maar je kunt die mensen moeilijk laten verhongeren.

Comments are closed.