Vaak roepen politici en journalisten dat belasting verlaging alleen maar ten voordele van de rijken is. Maar is dat werkelijk zo?
Het navolgende verhaal vertelt precies waar het om gaat en wat een belastingverlaging echt betekent, ook voor de armen en de rijken.

Suppose that every day, ten men go out for dinner and
the bill for all ten comes to $100.

If they paid their bill the way we pay our taxes, it
would go something like this:

a. The first four men (the poorest) would pay nothing.
b. The fifth would pay $1
c. The sixth would pay $3
d. The seventh would pay $7
e. The eighth would pay $12
f. The ninth would pay $18
g. The tenth man (the richest) would pay $59

So, that’s what they decided to do. The ten men ate
dinner in the restaurant every day and seemed quite
happy with the arrangement, until one day, the owner
threw them a curve.

“Since you are all such good customers, he said, “I’m
going to reduce the cost of your daily meal by $20.”
Dinner for the ten now cost just $80.

The group still wanted to pay their bill the way we pay
our taxes so the first four men were unaffected. They
would still eat for free, but what about the other six
men, the paying customers? How could they divide the
$20 windfall so that everyone would get his fair share?
They realized that $20 divided by six is $3.33. But if
they subtracted that from everybody’s share, then the
fifth man and the sixth man would each end up being
paid to eat their meal.

So, the restaurant owner suggested that it would be
fair to reduce each man’s bill by roughly the same
amount, and he proceeded to work out the amounts each
should pay.

And so:

a. The fifth man, like the first four, now paid
nothing (100% savings).
b. The sixth now paid $2 instead of $3 (33% savings).
c. The seventh now paid $5 instead of $7 (28 savings).
d. The eighth now paid $9 instead of $12 (25% savings)
e. The ninth now paid $14 instead of $18 (22% savings).
f. The tenth now paid $49 instead of $59 (16% savings).

Each of the six was better off than before. And the
first four continued to eat for free. But once outside
the restaurant, the men began to compare their savings.

“I only got a dollar out of the $20,” declared the
sixth man. He pointed to the tenth man, “but he got
$10!”

“Yeah, that’s right,” exclaimed the fifth man. “I only
saved a dollar, too. It’s unfair that he got ten times
more than me!”

“That’s true!!” shouted the seventh man. “Why should he
get $10 back when I got only two? The wealthy get all
the breaks!”

“Wait a minute,” yelled the first four men in unison.
“We didn’t get anything at all. The system exploits the
poor!”

The nine men surrounded the tenth and beat him up. The
next night the tenth man didn’t show up for dinner, so
the nine sat down and ate without him. But when it came
time to pay the bill, they discovered something important.
They didn’t have enough money between all of them for even
half of the bill!

And that, boys and girls, journalists and college
professors, is how our tax system works. The people who
pay the highest taxes get the most benefit from a tax
reduction. Tax them too much, attack them for being
wealthy, and they just may not show up anymore. In
fact, they might start eating overseas.

David R. Kamerschen, PhD
Professor of Economics
University of Georgia

6 REACTIES

 1. Maar daarom mag/kan de rijkste bv 70% representatiekosten aftrekken.

  Het hele systeem is, net als emmissiehandel, gebaseerd op werkverschaffing, wat op zich weer prima is.
  Want die mensen moeten weer cursussen volgen, computersystemen gebruiken e.d. 😉

  En de dijken worden simpelweg te hoog wanneer je al die ‘nuttige’ mensen een spade geeft om zand te scheppen.

 2. [1] Ik heb je reactie nu drie keer gelezen, maar ik begrijp je niet. Mijn eerste indruk is dat je de strekking van het relaas niet begrepen hebt, of niet wil begrijpen. Maar misschien zit ik er wel helemaal naast.

  Als representatiekosten aftrekbaar zijn is dat voor iedereen zo. En als je 70% belasting betaalt trek je, in geld, idd meer af dan wanneer je weinig of geen belasting betaalt. Precies zoals het relaas betoogt.

  Waarom is werkverschaffing goed? Werkgelegeheid is goed, maar dat is heel iets anders dan werkverschaffing.

  En hoe je laatste zin opgevat moet worden ontgaat me ook even, zekere in relatie tot de voorgaande, want waarom zou iemand een computer cursus moeten volgen om zand te scheppen?

  Wat wil je nu precies zeggen?

 3. @ R.Hartman, je bent niet de enige.

  Volgens mij moet er een keer een moment gaan komen, dat we die progressieven eens ontmaskeren in al hun leugens over de welvaartsstaat, het socialisme, het milieu, positieve discriminatie, grote overheid, niet-aflatende kritiek op nationalisme, gezin, geloof, enzovoorts.

  Ik had laatst een gesprek met een liberaal en ik stelde hem voor dat we de progressieve leugens van de afgelopen 40 jaar eens moeten onderzoeken. Daar moeten ze dan maar eens verantwoording voor af gaan leggen.

 4. [3]
  "Ze" kijken voor een gedeelte reeds tegen de binnenkant van zes houten plankjes aan, maar in ieder geval één van hen zou posthuum zijn niet verdiende ere-doctoraat afgenomen kunnen worden. Dat geeft de burger moed..

 5. [3] Die leugens hebben toch niets te maken met progressief. Gewoon geldbelust en machtswellust.

  In cocktailtermen:
  een scheut geldhonger
  twee scheuten machtshonger
  een glas rechtsregels
  drie blokjes organisatie
  twee glazen afhankelijken

  Dan: shake it ,baby (meaby stirred to)

  Daarna serveren in een glas op kamertemperatuur.
  Tip van levensbelang: het glas moet absoluut vrij zijn van sporen van moraliteit.

  Uw cocktail: de politieke wereld!
  Extra tip voor de gemiddelde libertariër:
  Let vooral op de bartender. Want hij is de smeerlap die uitmaakt hoe de cocktail is samengesteld en dus wat het effect van de cocktail dient te zijn.

 6. Dit stuk geeft een magistraal beeld van de wijze waarop met belastingen en subsidies het tegenovergestelde bereikt wordt van hetgeen de heffers en verstrekkers voorwenden te beogen en precies wat zij werkelijk beogen.

  Zij veinzen, behoeftigen, armen, daklozen, zieken, werklozen et cetera et cetera te helpen, doch hebben als werkelijk doel deze mensen te verlammen en in een staat van levenslange afhankelijkheid te brengen en te houden.
  Hugo van Reijen

Comments are closed.