Uiteraard! Wat had je anders gedacht? Dat is toch de bedoeling van de politieke unie waar de politici zo graag nog dieper in willen?

Er zijn bijna dagelijks voorbeelden van de onderworpenheid van het Nederlandse volk. Zoals vandaag in de Nieuwsbrief van de regering weer een opdracht over “milieurechten”.

Milieurechten zijn een soort “aflaat” waardoor je mag blijven vervuilen, maar je moet dat dan wel afkopen. De aflaten worden verdeeld door de regering.
Dat werd dus ook in Nederland gedaan, maar de EU zegt dat dat veel minder moet. Vandaag maakt de regering daarom bekend dat ze als lieve kinderen zal gehoorzamen.

In de mededeling van de regering staat onder andere:

“Nederland verlaagt het plafond voor de uitstoot van het broeikasgas CO2 met 5% voor de periode 2008-2012. Aanleiding zijn de bezwaren van de Europese Commissie tegen het toewijzingsplan voor emissierechten.
Het kabinet past het Toewijzingsplan broeikasgasemissierechten 2008-2012 aan. Dat hebben minister Van der Hoeven (EZ) en minister Cramer (VROM) besloten.
Het plan beschrijft welke Nederlandse bedrijven meedoen aan emissiehandel en hoeveel emissierechten zij krijgen.

De Europese Commissie heeft enkele bezwaren gemaakt tegen het Nederlandse toewijzingsplan. Daarom past het kabinet onder meer het volgende aan:
—Het totale CO2-plafond wordt verlaagd met ruim 4,5 miljoen ton CO2 per jaar (dat is 5%). Hierdoor wordt meer van de industrie- en energiesector gevraagd dan was afgesproken.
—De regeling voor het uitsluiten van kleine installaties wordt aangepast. Kleine installaties van maximaal 3 megawatt tellen niet mee voor het gezamenlijke vermogen van een verbrandingsinstallatie. [Red: dat mocht ook niet van de EU]
—Nederland vindt dat kleine installaties (met een vermogen van maximaal 20 megawatt) niet onder de emissiehandel zouden moeten vallen.
—Bedrijven mogen minder gebruikmaken van Joint Implementation en Clean Development Mechanism (JI/CDM). Een bedrijf mag nog maximaal 10% procent van CO2-rechten in Oost-Europa en ontwikkelingslanden kopen. In het oorspronkelijke plan was dit 12%. “

AMEN! Als trouwe vazallen zullen we doen wat Super Big Brother wil.
Wat zal het volgende zijn?

6 REACTIES

 1. Als bedrijven toch meer CO2 zouden gaan produceren dan door die maatregel van van der Ho-Even is en Cramers is toegestaan, zou dit via die weg van de aflaten (emissiehandel) moeten. De Nederlandse Staat zou dus bij andere landen aflaten moeten "kopen". Als ik het goed begrijp houdt dat in: lastenverzwaring voor die bedrijven, c.q. hogere staatsuitgaven, nietwaar ?

 2. Wat ik ook al poste op Elsevier is dit slecht nieuws. Dat de EU Nederland kon dwingen op het gebied van milieu-maatregelen is schokkend, maar dat wisten we al (Denk aan fijnstof).

  Schokkender is dat men nu ook al invloe duitoefend op de wijze waarop. Geen CO2-aflaten meer mogen verkopen aan Polen, wil zeggen dat je nu echte maatregelen moet nemen. Hoera, roepen de milieu-activisten …

  Bedrijven echter rekenen anders: Wat kost het om dit te doen en wat kost het om het zaakje op te pakken en in één van de BRIC landen neer te leggen.

 3. [1] De overheid koopt die aflaten niet af, maar verplicht bedrijven dit te doen! Dus haar eigen begroting komt enkel indirect in gevaar (door lagere welvaartsgroei en minder belastingafdrachten ivm de hogere kosten van bedrijven) door de CO2-aflaten.

  Nieuw in het aangepaste voorstel op EU gebod is dat dit aflaten kopen minder mag. Dus men moet meer ‘echte’ dingen doen. Deze zijn per definitie duurder (anders had men het al gedaan ipv aflaten kopen) en betekenen dus nog meer welvaart- en banenverlies.

 4. Dit postte ik al op die ‘andere’ global warming thread:
  De klimato-fascisten krijgen het gelukkig steeds lastiger, benieuwd hoe ze zich hieruit gaan redden…:
  http://www.hetvrijevolk.com
  http://www.hetvrijevolk.com

  Wat denkt de EU aan de opwarming van Mars te gaan doen? Wat is daar het CO2 plafond? Gaat men de Zon onderwerpen? Wanneer stopt deze onzin?

 5. [4]
  De link werkt niet bij mij !

  De EU zal zich binnenkort gaan werpen op het opwarmingsprobleem van Mars middels een miljardenverslindend project op EU schaal, dat het Galileo-fiasco zal doen verbleken. Men moet zichzelf immers constant overtreffen, nietwaar ?

Comments are closed.