Tussen het wereldschokkende verkiezingsnieuws staat nog een ander schokkend nieuwtje: de FNV blijft leden verliezen. Vorig jaar daalde het aantal mensen dat bij de vakcentrale (vereniging waarin verschillende vakbonden landelijk GECENTRALISEERD zijn) is aangesloten met 14.000.

Vooral het aantal leden van FNV Bouw en van de ambtenarenbond Abvakabo liep in 2006 terug. Wellicht dat het aantal ZZP-ers in de bouw toeneemt ? Of dat de prijs/prestatie menig ambtenaartje te ongunstig wordt ? Volgens de FNV is er gelukkig sprake van een daling van de afname ten opzichte van 2005. Wat een opluchting zeg, phew.

Een grotere uitstroom werd voorkomen door de concurrentie aan te gaan met verzekerings-tussenpersonen. Goedkope produkten als argument om lid te worden in plaats van het principiële uitgangspunt van een vakbond tonen het failliet aan van het fenomeen.

Een reden te meer (eigenlijk 14000 om precies te zijn) om vakbonden de macht te ontnemen om voor de overmacht aan niet-leden te onderhandelen over menig CAO, en het werkgevers toe te staan een vakbondslid te weigeren als werknemer !

meer info

4 REACTIES

 1. Ik denk dat ironisch genoeg het feit dat ze aan de landelijke CAO tafel mogen zitten één van de redenen is waarom mensen geen lid worden. Immesr waarom zou je dat geld betalen? Aan die tafel zitten doen ze toch, ook zonder jouw steun.

  Dus dan zou je moeten betalen omwille wat ze specifiek voor jou doen. Nou, dan kan ik me voorstellen dat mensen de prijs-kwaliteitsverhouding wat magertjes vinden.

  Komt nog bij dat de FNV weigert te erkennen dat er niet zoiets bestaat als De Werknemer. Steeds vaker staan belangen van verschillende groepen haaks op elkaar. Die van werkenden tegenover bepaalde (!) inactieven. Die van ouderen vs de 45 minners, etc. Natuurlijk moet je dat niet polariseren, maar tot nu toe kiest FNV eenzijdig partij voor bepaalde groepen (ouderen, overheidspersoneel en inactieven). Logisch dat de rest niet echt lid zal worden.

  En tenslotte denkt de FNV dogmatisch. Alles moet collectivistisch, terwijl dat helemaal niet zou hoeven. De FNV zou haar leden – ook de inactieven – best kunnen ondersteunen door de overheid voro te stellen te wieden in de subsidies aan allerlei instellingen of bestuurslagen. Dat levert ged op dat ingezet kan worden voor lastenverlichting voor de werknemer. Zo’n actie zou potentieel nieuwe leden aantrekken.

  Maar goed, de FNV zal de komende jaren wanneer de babyboom met pensioen gaat nog wel meer ledenverlies zien.

 2. "Volgens de FNV is er gelukkig sprake van een daling van de afname ten opzichte van 2005".

  Dan zullen ze wel helemaal blij zijn als er geen leden meer zijn. Dan daalt de afname naar 0 en dan heeft zich dat dus weer fijn gestabiliseerd ;-).

  Toch prettig te lezen dat men zelf ook blij is met de aanstaande opheffing.

 3. Net zoals de provinciale staten met een verkiezingsopkomst van 30% geen macht zullen inleveren, zal de FNV zonder leden nog steeds "om de tafel zitten" met politici.

  FNV krijgt al zo lang subsidie en heeft al zolang inspraak dat het defacto een overheidsorganisatie is. Dus hoeft ze nooit verantwoording af te leggen over inkomsten of draagvlak.

 4. Als de vakbonden nog maar 1 lid zouden hebben, dan krijgen ze gewoon subsidie van de overheid. Bijvoorbeeld een provincie die wanhopig is om zichzelf ‘nuttig’ te maken. Dan schuiven de vakbonden lekker aan bij de politieke partijen en kranten die ook steeds meer aanhang verliezen (de rode jehova’s uitgezonderd). Nog even en je hoeft nergens meer lid van te zijn. De overheid is wel lid namens jou.

Comments are closed.