Het aantal klachten over de overheid is vorig jaar ongekend gestegen. Bij de Nationale ombudsman kwamen per brief en via internet 14.607 klachten binnen. Dat is bijna een kwart meer dan in 2005.

106 Teletekst di 20 mrt

Hieruit blijkt dat de overheid de burger uit het oog dreigt te verliezen, schrijft ombudsman Brenninkmeijer in zijn jaarverslag.

De stijging van het aantal klachten was vooral het gevolg van stelselwijzigingen als de overgang van huursubsidie naar huurtoeslag en de invoering van de zorgtoeslag.
De Belastingdienst kreeg vorig jaar de meeste klachten. Daar zat toen nog niet de veranderde hypotheek rente aftrek bij.
En ga er maar gerust van uit dat nog geen tiende van de echte klachten, bij de ombudsman terecht komt.
Kijk alleen al naar de reacties en het aantal hits op Vrijspreker.nl
Dat is dan niet eens een klaagmuur, want er komen zat oplossingen naar voren, maar het geeft wel een idee.

5 REACTIES

 1. Het is natuurlijk prachtig als de overheid steeds meer klachten van de burgerij krijgt. Ik heb alleen het idee dat de klagers klagen dat de overheid te wèinig doet.
  Kan de nationale ombudsman ons ook vertellen hoeveel klachten er waren omdat men vond dat de overheid te véél doet???

 2. Alvorens een klacht in te dienen, dient men zich wel te realiseren dat meneer Brenninkmeijer uit dezelfde PC-Linkse-kerk afkomstig is en hoogst-waarschijnlijk er zijn goedbetaalde functie aan te danken heeft.

  Het is maar dat u het weet!!

  Wannes

 3. Ik heb zelf eens een klacht ingediend bij de N.O. nadat de klacht over een politieoptreden volstrekt inadequaat was opgepakt door de korpsbeheerder (burgemeester Bakker, Hilversum). De reactie van de N.O. raakte kant nog wal: gewoon een lachertje! Deze weg bewandelen heeft dus absoluut geen zin, het is een illusie.

 4. Er is een regel bij de belastingdienst, dat als je na 1 april aangifte doet , dan heeft die dienst het recht om daar 3 jaar over de behandeling te doen!! Van de gekke "Jij moet aan allerlei termijnen voldoen; anders krijg je een boete opgelegd en de overheid kan maar aan rotzooien!!! Over rechtsgelijkheid gesproken. Ongrondwettelijk!!! Wat doet de Raad van State die dit moet toetsen.
  Waar blijft het toetsingsecht van de burger; wanneer wordt dit politiek gekleurde bestuursrecht college opgeheven? Wie heeft meer klachten over rechtsongelijkheid in Nederland verzamel die om dit aan het Europese Hof voor te leggen of aan de Commissie van verzoekschriften van Europese ge- meenschap

Comments are closed.