Wie in Nederland een gokje wil
wagen, ervaart al snel dat de
staat de grootste winnaar is.
Die heeft immers een monopolie
op de markt.
Die riante overheidspositie zal
binnenkort voorbij kunnen zijn
met de hulp van internet,
rechtspraak en politiek.

In de meeste Europese landen is gokken niet volledig verboden. Zij staan gokken toe onder scherpe voorwaarden en onder strikte overheidscontrole.
Dat geldt ook voor Nederland. Het uitgangspunt van de Nederlandse Wet op de kansspelen (Wok) is dat het aanbieden van kansspelen verboden is, tenzij daarvoor een vergunning is verleend. De vergunningsvoorwaarden stellen wel dat de vergunninghouder fraude en buitensporige goklust moet proberen te voorkomen. Een beperkt aantal partijen is momenteel in het bezit van een Nederlandse vergunning, waaronder De Lotto en Holland Casino.

Door het verstrekken van vergunningen en dus de legalisatie van gokken op internet probeert de overheid andere aanbieders de wind uit de zeilen te nemen. Het belangrijkste doel van het kansspelbeleid volgens de Nederlandse overheid is het reguleren en beheersen van kansspelen, om zo gokverslaving te weren, de consument te beschermen en illegaliteit en criminaliteit tegen te gaan. De eigen monopoliepositie in de gokmarkt en de lucratieve inkomsten zijn uiteraard bijzaak…

Aan deze situatie kan nu een einde komen. Het Europese Gerechtshof heeft onlangs met een uitspraak het staatsmonopolie op gokken aan het wankelen gebracht.

De hoogste EU rechter besliste dat een Italiaanse wet die bemiddelaars van buitenlandse gokfirma’s zonder vergunning bestraft, illegaal is. Naar Italiaans recht is voor geluksspelen en de ontvangst van de gokinzet een vergunning nodig. Wie dit niet heeft, kan tot drie jaar bestraft worden. In de zogenaamde Placanica zaak gaat het om Italiaanse gokkantoren die bemiddelen voor in Engeland gevestigde sportwedorganisaties.

Daarnaast blijkt EU commisaris Charles McCreevy een geducht tegenstander van overheidsmonopolies op de gokmarkt. Hij toont zich bij het thema geluksspel vastbesloten om dit bastion te slopen. McCreevy wil tot de laatste instantie gaan als de staten particuliere en overheidsaanbieders niet gelijk behandelen.

Naast de Nederlandse aanbieders met een vergunning, zijn er ook veel buitenlandse partijen die online kansspellen aanbieden. De wet verbiedt de Nederlandse staatsburger niet om mee te doen aan buitenlandse kansspelen. Je kunt dus zonder problemen een internet-casino bezoeken die beschikt over een buitenlandse gaming licentie.

Met het gokaanbod op internet en de juridische en politieke druk moet het een kwestie van tijd zijn voordat het staatsmonopolie op gokken in Nederland tot het verleden zal behoren. Die gok kan je wel nemen !

3 REACTIES

  1. Interessant is dat op dit gebied onze overheid wél Europa durft te trotseren. De belastingvrije Euro-loterij bijvoorbeeld ‘ist verboten’ in Nederland. Aan de grens kopen veel Nederlanders dus in Belgie.

    Ander aspect is dat de belastingwetgeving op het gebied van de kansspelbelasting nog heel onontgonnen is. Dat blijkt o.a. wel uit het feit dat de fiscus zelf niet goed weet hoe om te gaan met de beroepspokerspelers. Hun inkomnsten zijn belast en uiteraard wereldwijd, en vallen ook uiteraard niet onder enige belastingverdrag maar of die heffing per spel is of over een toernooi, of die na aftrek kosten of voor aftrek kosten, etc is geheel onbekend.

    Of het einde van het staatsmonopolie en daarmee de onvermijdelijke intrede van meer wetgeving op dit gebied nu een zegen is of niet valt nog te bezien.

  2. [1] Inderdaad, veel pokeraars kunnen nu nog relatief gemakkelijk belasting ontwijken. Als de EU het particulier maakt (want zodra particuliere aanbieders gelijk worden behandeld als de overheidsaanbieders winnen ze het) zal de regelgeving e.d. ook strenger worden.

    Toch vind ik het uit principe een goede zaak dat staatsmonopolies worden aangepakt.

    Offtopic: We kunnen onze borst trouwens nat maken, Balkende wil het nog strikter maken: http://www.nieuwnieuws.nl/a

Comments are closed.