Iedereen kent het wel. De dirigerende en overheersende bevelen van de overheid. De afgelopen tijd lijkt het wel dat de overheid steeds dwingerder wordt. Daarentegen worden de meeste mensen ook steeds volgzamer. Dit onnatuurlijke evenwicht blijkt dus te worden gehandhaafd.

Een aantal dagen geleden reed ik over de snelweg en zag ik weer een dergelijk zinloos elektronisch bord staan. Hoeveel het heeft gekost om dat zinloze bord te maken en daar te plaatsen, zal wel weer in de tonnen lopen, of anders in de miljoenen. Echter, dat ergerde me nog geen eens het meeste. Het meeste wat me ergerde was de zin die erop stond vermeld: “Gordels Om, Ook Achterin”. Dit moest dan waarschijnlijk als het ware een fictieve norse ambtenaar voorstellen die met een opgewezen vinger, zoals een Japanse orkestdirigent, aan jou moest bevelen welke actie jij moet uitvoeren. En wanneer jij dat niet zo doen, dat hij dan wel even zal “langskomen”.

Waarschijnlijk heeft dit bord tot doel gehad dat veel automobilisten, bij het zien van dit bord, gelijk hun gordels aandeden. Dit waren zij namelijk gewend geraakt; wanneer een ambtenaar, of iets dat gemaakt is door de ambtenaarderij, iets je beveelt, dan hoor je die bevelen op te volgen. “Dat is namelijk netjes en het hoort nou eenmaal zo”, zal waarschijnlijk menig automobilist mij weten te vertellen. En aansluitend natuurlijk ook altijd de zin: “Want als de overheid je niet zou bevelen een gordel te dragen, wat voor boel zal het dan wel niet worden?!”.

Gelet op de houding van deze automobilisten, kun je naar hoge waarschijnlijkheid opmerken dat deze mensen trouw het NOS-Journaal, Nova, etc de afgelopen jaren hebben gevolgd. Ze zijn namelijk, met betrekking tot de overheid, volgzaam geworden en stellen geen vragen meer. Ze zijn gewend geraakt aan het Befehl is Befehlt principe. Ik zou mijn hand in het vuur durven steken dat deze mensen zelfs hun auto stil zouden stilzetten wanneer op het bord de zin zou staan: “Zet de Auto stil en zet de motor af”. Ik ben terdege van mening dat deze volgzaamheid, dankzij de aanhoudende indoctrinatie van het journalisten/overheden pact, steeds verder zal gaan uitbreiden. Op den duur zal dit tot gevolg hebben dat deze volgzaamheid een belangrijke etniciteit binnen de Nederlandse samenleving gaat vormen. In de praktijk zal dat betekenen dat burgers de wil van de overheid als een soort handvat zullen gaan gebruiken voor het dagelijkse leven. Bij alles wat zij van de overheid moeten of mogen doen, zal men niet eerst kijken naar de eigen persoonlijke waarden, het oordelen of iets goed of fout is en zelfs de kernpunten van hun eigen religie. Men zal altijd de wil van de overheid voorop stellen.

Natuurlijk is dit niet de eerste keer dat we dergelijke ontwikkeling meemaken. In de Middel Eeuwen kunnen we dit gedrag ook opmerken. In die tijd waren in Europa de Katholieke Kerk met haar priesters de baas. Mensen handelden ook hiernaar. Op bevel van deze kerk verraadde vele mensen hun eigen broers en zussen omdat deze personen de tekenen aanhadden van een door de Katholieke Kerk beschreven kwaad. Dit kon bijvoorbeeld gebeuren indien iemand niet precies de bevelen van de Katholieke Kerk opvolgde of simpel omdat hij of zij ergens een grote moedervlek had.

Het lijkt er dus op dat de geschiedenis zich weer voor de x-de keer zich zal gaan herhalen. Indien er daadwerkelijk aliens zouden bestaan en al duizenden jaren de aarde bestudeerden, zullen deze aliens op dit moment waarschijnlijk het hoofd breken over het volgende: “Waarom kunnen deze aardbewoners, met al hun inventiviteit, wijsheid, technologie, nog geen eens hun eigen geschiedenis goed bestuderen om de patronen van gemaakte fouten te herkennen en acties ondernemen zodat deze fouten niet meer gemaakt kunnen worden?” Of zoals iemand ooit zei:

If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience.
George Bernard Shaw
Irish dramatist & socialist (1856 – 1950)


Helaas voor al die mooie gezellige achterliggende redenen voor dit bord, heb ik een enorme hekel aan (plaatsvervangende)ambtenaren die een overdosis aan kapsones bezitten. Al bij het in een oogopslag zien van dit bord, maakte ik gelijk mijn gordels los zodat deze mooi weer terugrolde in de houder. Ik heb geen enkel respect voor de overheid met al haar nietsnutten en idioten. Ik heb een waarlijk vermoeden dat ik deze ook wel nooit zal verkrijgen.

6 REACTIES

 1. Nou Fransisco, dan stel ik iets voor:
  – Ga lekker achterin zitten in je auto;
  – Rijdt met 150 km/h tegen het reclamebord dat je verfoeit;
  – Reflecteer dan of je dit stukje nog steeds zou plaatsen.

 2. Individuele vrijheid betekent dat je je eigen inzichten volgt, Francisco. En dat betekent ook dat je je niet laat opnaaien om tegen die inzichten in te gaan.

  Ik draag gordels omdat ik van mening ben dat dit in de meeste gevallen veiliger is dan niet dragen. En dan zal zo’n bord me aan mijn derrière corroderen.

  Uiteraard wel eens met je aversie tegen de verspilling van belastinggeld aan dit soort onzin. De vraag is: wie doet er wat aan, wat, wanneer en ook hoe?

 3. Volgens mij is de strekking van het verhaal JUIST dat je het uit vrije wil doet omdat dit beter voor jezelf en je eigen gezin is, en niet dat je volgzaam doet wat de overheid je opdraagt zonder er kritisch naar te kijken.

 4. Je moet voor de gein eens hier kijken: http://www.gordelsom.nl/. Een fraai staaltje webdesing (sic) met een nobel doel. Je moet voor de gein eens kijken wat voor regels en uitzonderingen op regels er alleen al bestaan op die gordelplicht. Als ouder moet je toch gillende gek worden: de wetgever ziet er immers op toe dat jij je kind op correcte wijze in de auto snoert. Terwijl het zo makkelijk kan. Leuke uitzonderingsregeling geldt er trouwens voor het Staatsbusvervoer, daar hoef je nooit een gordel om.

  Maar even terugkomend op Francisco’s verhaal. Mensen zullen adviezen en opdrachten van de overheid alleen opvolgen als daar voordeel mee te behalen valt. Of, omgekeerd, als daarmee nadeel voorkomen kan worden. Een gemiddelde automobilist zal ’s nachts geen 80 rijden op een lege snelweg als dat hem middels een bord wordt opgedragen (want geen voordeel), totdat er daadwerkelijk repressief op de limiet gecontroleerd wordt: dan wordt het non-existente voordeel ineens een nadeel dat vermeden moet worden. En bereikt de overheid via een omweg alsnog zijn doel.

 5. Ik ben het volledig eens met de schrijver. Laten we ons nu echter niet blindstaren op dit voorbeeld : ik vind verplichting tot en controle op gordels achterin ook te ver gaan. Alles wordt tegenwoordig opgeklopt , alsof we ons constant schrap moeten zetten voor een of andere ramp , vollédig doorgeschoten. De opmerking "rij dan maar eens tegen een reclamebord met 150" kon niet dommer zijn , zo kan je alles wel opblazen. Ik rijd 34 jaar motor en heb maar een paar keer wat gehad : moet ik nu écht bij ieder ritje opniéuw het ergste verwachten? Zeker naar Parijs in de auto 5 uur beide handen "tien voor twee" , op doodstille wegen volledig ingesnoerd op de achterbank? Het is tegenwoordig áls dit, dán dat en oh oh oh wat er toch allemaal gebeuren kan !

  Wat de schrijver duidelijk bedoelt is de (laffe!) volgzaamheid van de Nederlandse burger , het is inderdaad "netjes" om aan élk regeltje "keurig" ,letterlijk, te voldoen. Gezien het gemak waarmee wij ond dus laten manipuleren gaat dat van kwaad tot erger. In de ’60er jaren was er een komisch/satirisch programma ; daarin zette men eens een politieagent met een handbediend stopsignaal midden in een bos neer. Iedereen reed natuurlijk door ; de agent deed of hij de mensen wilde bekeuren "want rood is rood" en erg volgden grappige discussies. Tegenwoordig flikt de overheid het in wérkelijkheid om ons zo te behandelen : geen werkers aan de weg in het weekeinde ? Tóch snelheidslimiet 70 en maar flitsen !

  De overheid is door aan het draaien en de burger pikt het maar.

 6. [4] Grappig, dat je dat ter sprake brengt van het Staatsbusvervoer. Ik had daar laatst een gesprek met een jurist over. Hem was de mening toegedaan, dat het beboet worden voor het rijden zonder gordel juridisch onhoudbaar is, zolang je in een bus zelfs mag staan in het gangpad. Als een rechter naar de letter van de wet zou handelen, zou hij nooit mogen instemmen met de toekenning van de boete.

Comments are closed.