Tot het jaar 1913 was de VS een vrij land. Een bende bestaande uit bankiers maakte daar een hard einde aan. Sindsdien is de VS, tot dan het voorbeeld bij uitstek qua vrijheid van het individu, steeds collectivistischer geworden en is het niet meer zoals het ooit was. In driedelig pak gestoken grondwettelijke criminelen in de VS zijn als deel van de Wereldorde al een eeuw bezig hun doel te verwezenlijken. Binnenkort is de wereld de klos, de individuele vrijheid zieltogend achterlatend. De CO2-kerk is wat dat betreft een blip op het radarscherm, een pion op het schaakspel van wat door velen als de oprichting van één Wereldorde wordt gezien.

Tijdens het presidentschap van William Howard Taft en zijn opvolger Woodrow Wilson hebben de bankiers JP Morgan, Paul Warburg en John D. Rockefeller een stille staatsgreep gepleegd door de federale regering van de VS onder hun controle te brengen. Woodrow Wilson, door velen beschouwd als één van de slechtste- zo niet de slechtste president van de VS, had er achteraf in 1919 grote spijt van.

De stille staatsgreep bewerkstelligden ze in twee stappen. De eerste stap was door Secretary of State Philander C. Knox begin 1913 het 16th Amendment voor aangenomen te laten verklaren, terwijl deze in werkelijkheid niet de vereiste meerderheid van de afzonderlijke staten had, daarmede de indruk wekkend dat iedereen verplicht werd om belasting op inkomsten tuit arbeid e betalen. De bankiers wisten dat dat geld uiteindelijk in hun zakken zou gaan belanden.

De tweede stap werd gezet in december 1913. Tijdens het kerstreces maakten ze gebruik van de afwezigheid van vele senatoren om de wet op de Fed (de Federal Reserve Act) er doorgedrukt te krijgen, waarbij de bankiers er niet voor terugschrokken om nog aanwezige senatoren om te kopen. De wet werd aangenomen zonder constitutioneel amendment, en daarom is deze wet onconstitutioneel.

De US Constitution legt de macht om geld te creëren en de waarde daarvan vast te stellen, neer bij het US Congres. Dat hadden de Founding Fathers niet voor niets gedaan; ze hadden geen vertrouwen in het instituut van de centrale bank (de naam zegt het al..), waarvan de eerste in 1694 in Engeland het levenslicht zag. Door de akties van de drie “heren” heeft het Congres haar macht gedelegeerd aan de private bankers van de Federal Reserve en is de moeite van de Founding Fathers voor niets geweest.

Sinds de stille coup d’état in 1913 moeten de VS geld lenen van de Federal Reserve (die dus in tegenstelling tot wat de naam suggereert, geen overheidsinstantie is) en moet daar ook rente aan betalen. Deze rente wordt opgebracht door de inkomsten van de onwettige belasting op persoonlijk inkomen. De persoonlijke inkomstenbelasting in de VS is in feite een directe belasting (“direct tax”) waarvan de uitgaven volgens de Constitution gerelateerd aan het aantal inwoners per staat moet worden (“apportioned”); het moet dus voor iedereen duidelijk zijn waar de zuur verdiende belastingcenten aan besteed worden. Het betalen van rente aan bankiers die geld lenen aan de federale overheid, hoort daar niet bij. Het 16th Amendment was in feite een tweede poging om een persoonlijke inkomstenbelasting in te voeren (de eerste vond zo’n 20 jaar eerder plaats) waarbij dit een directe belasting is die “unapportioned” is, in feite een derde soort belasting naast de directe- en indirecte belasting.

De US Income Tax wordt gehandhaafd door de IRS, de Internal Revenue Service. De IRS is nogal geliefd onder de bevolking vanwege de manier van werken, wellicht het beste te vergelijken met de FIOD op steroïden. Omdat de US Income Tax niet legitiem is, heeft de IRS geen wettelijke basis voor belastingheffing noch voor haar handelen.

Met ingang van 1913 was de US Constitution, het meesterwerk van de Founding Fathers, niets anders dan een “goddamned piece of paper”, zoals ook de heer Bush, thans president van de VS, nog eens heeft bevestigd. Bankiers varen er wel bij, zij hebben de politici als stromannen en de bevolking als slaaf volledig in de tang. De vrije creatie van geld door de belanghebbenden, met de daaraan gekoppelde te betalen rente veroorzaakt een inherent automatisch inflatie, waardoor 4 dollarcent in 1913 nu de waarde van één dollar heeft. De waarde van de dollar bestaat alleen op papier sinds de waarde van voldoende edelmetaal hier niet meer aan ten grondslag ligt: de geboorte van fiatgeld.

Aaron Russo, de regisseur van o.a. Trading Places (met o.a. Eddy Murphy) en The Rose (met o.a. Bette Middler) heeft de film “Freedom to Fascism” gemaakt: klik deze link om de film te bekijken: video.google.nl/videoplay?d…

De website van de film is hier te vinden: www.freedomtofascism.com/

Enkele uitspraken die tot nadenken stemmen:

Wie geld heeft, controleert de regering. Mayer Rothschild wist het: “Give me control of a nation’s money supply, and I care not who makes it’s laws”.

Paul Warburg, lid van de Council on Foreign Relations en architect van de Federal Reserve Act in 1913, quote van Warburg’s speech aan de US Senate, 17 februari 1950: “We shall have world government, whether or not we like it. The only question is whether world government will be achieved by conquest or consent”.

David Rockefeller, lid van de Council on Foreign Relations, 1991:
“We are grateful to the Washington Post, the New York Times, Time Magazine, and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost forty years.
“It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subjected to the lights of publicity during those years.
“But now the world is more sophisticated and prepared to march towards a world government.
“The supra national sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national auto-determination practiced in past centuries.”

Overige links voor persoonlijk onderzoek:
www.populistamerica.com/out…
www.givemeliberty.org/featu…
www.thelawthatneverwas.com/…
political-resources.com/tax…
en.wikipedia.org/wiki/Sixte…
en.wikipedia.org/wiki/Tax_p…

35 REACTIES

 1. Ik distantieer mij van dergelijke conspiracy theories à la Illuminati.

 2. Hier wordt 1913 en de vrije creatie van geld gelinkt. Maar inw erkelijkheid werd de goudstandaard pas later afgschaft, en is 1913 dus niet het (enige) startpunt. De meeste kritiek gaat op d evrije creatie van geld en dat is minder direct te linken aan 1913 en meer aan de goudstandaard. De goudstandaard heeft echt niet alléén voordelen …

  Ach, mischien moeten de makers van het artikel ook eens Wikipedia lezen. Daar worden enkel mythes doorgeprikt

  – met goudstandaard geen recessie
  – met goudstanbaard geen inflatie
  – goudstandaarden maken je onafhankelijk van de overheid

  Vooral dat laatst is hilarisch. Het invoeren en handhaven (o.a. ivm import en export) vereist immens overheidsingrijpen. Op allerlei fronten worden vrijheden in het financiele verkeer tegengegaan.
  En diezelfde overheid die niet te vertrouwen is bij het aanzetten van de drukpersen, is wel te vertrouwen bij het beheer van de goudstandaard. En als er echt een ‘probleem’ is, zal zij de goudstandaard nooit ’tijdelijk’ even afschaffen. Dan is de overheid een rots van betrouwbaarheid in de branding. (*)

  Wat dat betreft leren libertariers ook slecht van de geschiedenis van de ups en downs van de goudstandaard.

  De goudstandaard is een construct van nu nog vrijwel enkel de Oostenrijkse school. Dat is echter verre van synoniem van libertarisch. Trieste is namelijk dat sommigen beweren libertarier te zijn maar anderen hun wil op willen leggen. Immers niet alleen zij willen de goudstandaard, maar ik mag geen schuldgeld gebruiken.
  Het staat iedereen vrij om ipv in aandelen en spaargeld in goud te beleggen. Helaas kiezen de meeste libertariers ook eieren voor hun geld en kiezen voor het hoger rendement-schuldgeld. En dat risico op die instorting van de geldbubble nemen ze kennelijk ook maar voor lief. Net zoals we salon-socialisten hebben, hebben we ook salon-libertariers.

  *) Wat dat betreft hebik inderdaad liever een corrupte elite dan een door populisme verkozen groep die de dienst uitmaakt. Dus "The supra national sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national auto-determination practiced in past centuries." lijtk mij geheel waar.

 3. How dare you attack the US Konstitution?
  Weette gij nie dat die broekschijters niks meer kunnen zeggen als "men" "hen" "hun" grondwet (en "hun" onafhankelijkheidsverklaring) afpakt?
  Vergeet nooit, zij hebben het warm water uitgevonden.

 4. Laat ze toch doen.
  Volgens maand is het gedaan met de VS van A.
  De Grotere depressie, niewaar.

 5. [3] Bij vrijheid in geld zal men waarschijnlijk kiezen voor goud of zilver. Het gaat er niet om dat af te dwingen via de overheid. Schuldgeld gaat uiteindelijk altijd in waarde naar nul, maar het is wel een leuk speeltje zolang het goed gaat.
  Met goud inderdaad geen grote inflatie of deflatie, want dit is gedefinieerd als groei/krimp van de geldhoeveelheid en dat is niet mogelijk met goud. Met fractioneel reserve goud is dat natuurlijk wel mogelijk. Daarom ben ik voor 100% backed gouden munt

 6. [6] "Bij vrijheid in geld zal men waarschijnlijk kiezen voor goud of zilver"

  De historie leert nu net dat dat verre van waar is …

  Bij vrijheid zal men talloze geldvormen kiezen en soms zelfs expliciet voor niet-goudgedekt geld. Er zijn perioden geweest dat schuldgeld meer populair was dan goudgeld ook al had men de beschikking over beide!

  Dat is ook wat ik bedoelde met dat men op Wiki moet gaan kijken naar de historie van de goudstandaard. Veel libertariers kennen de feiten gewoon niet en hebben een soort romantisch beeld van hoe de goudstandaard functioneerde.

  "Het gaat er niet om dat af te dwingen via de overheid."

  De goudstandaard impliceert dat echter wel. Anders heb je geen echte goudstandaard van je munt. Immers het staat iedereen vrij die speculatief te gebruiken.

  De Goudstandaard zoals in het verleden bestaan heeft ging altijd gepaard met dwang qua naleving. En ook consistent is dat de staat naar eigen goedkeuren dit naleven soms wat slordig deed of soms geheel opschorte gedurende een bepaalde periode als dat even beter uitkwam.

  De goudstandaard zal dus net zo min bubbles voorkomen als fiatgeld. Immers de zwakte van beide is de staat en die wijzigt zich niet.

  Ikzelf vindt de inherente nadelen van de goudstandaard zo immens, dat ikzelf altijd fiatgeld zou nemen. Mij nu gaan dwingen tot de goudstandaard is niet erg libertarisch zou ik zeggen. Vandaar dat ik het ook zo raar vindt dat zich liberaal noemende mensen voor de goudstandaard zijn, daar die enkel werkt bij d egratie van oplegging van dwang.

 7. [6] Overigens ook met een 100% backed goudstandaard heb je inflatie en deflatie. Inherent zelfs ivm import en export van goederen.

  Lees Wiki maar eens … 🙂

  Die import-export is tevens een van de voorbeelden van waarom de inherent onbetrouwbare overheid noodzakelijk is voor de naleving van de goudstandaard. raar dat libertariers de staat dan wel vertrouwen …

 8. [7] Inderdaad, in het woord goudSTANDAARD zit de verplichting opgesloten.

  [3] Een intellectuele corrupte elite staat mij helemaal niet aan. Ook gewone mensen, die op deze site voortdurende de grond in worden gestampt, kunnen best verstandige beslissingen nemen.

  Gewone mensen hebben sterk wantrouwen tegen politici, geloven niet in klimaatsveranderingen en zijn voor minder regels.

 9. Voor de lengte heb je de meter standaard en de inch standaard en de mijl standaard en de lichtjaar standaard en de angstrom standaar, allemaal standaarden, maar je hoeft er niet 1 met geweld op te leggen.
  Inflatie betekent opblazen, lees de dikke vandale er maar op na. of in het engels:I inflated the balloon. De goudhoeveelheid kun je niet opblazen anders dan door fractionele reserve banking. Je moet het immers met veel moeite beetje bij beetje uit de grond halen. Niet zo opblaasbaar dus als met papiergeld. Daar helpt geen staat aan. Inderdaad zijn papiersoorten, aandelen of tulpenbollen soms populairder dan goud geweest. Geen van allen heeft de waarde echter zo lang kunnen behouden als goud. Bij een goudstandaard wordt ook niemand verboden om aandelen te kopen, krasloten, of korte termij out of the money options. Er wordt alleen geen monopolie gehandhaafd op 1 soort papiergeld als betaalstandaard, alleen defacto standaarden zonder geweld opgelegd voldoen.
  Ik wil graag gelovien dat ik een romantische onbenul ben die geen kennis van zaken heeft, maar dan moet je het wel aantonen. Heb ik weer wat bijgeleerd.

 10. Het artikel poogt een beeld te geven van de historische gang van zaken volgens sommigen. Deze verdacht frauduleuze gang van zaken leidt er toe, dat één enkele instantie (de FED) het alleenrecht heeft op de creatie van geld, iets wat in mijn ogen niet wenselijk is omdat het leidt tot een concentratie van macht. Ik heb dat eerder in een andere draad ook al aan Armin medegedeeld, die toen en nu ook nog pro-FED was (zie ook de opmerking over de corrupte elite in post 3). Het gaat niet per sé over de ene standaard over de andere, wel over de macht die exclusief bij één instantie ligt. Het quasi-interessante gedoe over salon-dit en salon-dat van Armin is wat mij betreft niet aan de orde, noch de goudstandaard per sé noch de mening van deze of gene libertariër.
  Laat de Onzichtbare Hand bepalen wat de waarde is van de concurrerende lokale- en interlokale geldsoorten die vrij naast elkaar ingevoerd en gebruikt mogen worden; ook hier is een monopolie niet goed. Het werkt machtsconcentratie en dus misbruik daarvan in de hand.

 11. [8] Dat doen ze niet. Wie vertrouwt de overheid wel.

  De generale markt zal meer dan één audit firma en consumenten programma enz enz. toewijzen om informatie te vergaren en de informeren over de correctheid van de gerapporteerde voorraden. En nee, ook bij im-/export is geen overheid nodig.
  Stefan Molyneux (freedomainradio.com) heeft hier heel goede podcasts over.

  Over verplichting gesproken: libertariërs menen dat om vrijheid te hebben men wel degelijk over 2 dingen dient te beschikken:

  * respect (en afdwingen van respect) voor eigendom. /exclusief beschikken over je goederen door arbeid, gift of ruil verkregen/

  * respect (en afdwingen van respect) voor contract. /doen wat je afspreekt/

  Afspreken de ene waarde tegen een andere te ruilen, om aan het einde van het contract er achter te komen, dat de eenheden zijn ‘gewijzigd’ is fraude met voorbedachte rade. (Je gaat een maand werken voor 5000,=, maar na 21 dagen hou je op. "Mijn maand is gekrompen"; Vindt de werkgever toch echt fraude)

  Men kan er in het contract ook rekening mee houden (rente bepalingen ed.) en als zodanig kan met vrijelijk voor andere vormen van geld opteren. (contract vrijheid) Geen dwang als zodanig.

  Maar feit blijft dat schuldgeld de economische calculatie belemmert, contracten nodeloos ingewikkelder maakt, kosten met zich meebrengt (denk daarbij aan langlopende verzekeringen zoals pensioenen; de ontwaardings risico component is fors) en economische activiteiten ontmoedigt of juist aanspoort.

  In plaats van zuiver ruilmiddel, verwordt het tevens tot stuurmiddel.

  En dat, dat is wèl dwang. Van degenen die aan de knoppen van de geldpers zitten.
  Waarom zitten we nu veel meer in een consumptie maatschappij? Sparen wordt actief ontmoedigd. Dat is sturing. Dwang.

  Of je geeft uit, of je verliest waarde.
  Wil je dat niet? Dan moet je naar de beurs en risico lopen. Je kunt niet veilig schuilen. Dat MAG niet. Dwang dus.

  Jeff

 12. zonder dwang had het schuldgeldsysteem al lang in elkaar geklapt. De enige reden dat mensen nog geloven dat bijv. overheidssschulden kunnen worden ingelost is het feit dat de overheid een pistool op de burgers hun hoofd kan zetten en ze om de output van hun arbeid vragen.
  Ik verwacht dus daat bij een libertarisch systeem, zonder dwang, fiatgeld zeer snel betrouwbaarheid verliest.

 13. [13]
  Precies. Alle vertrouwen wordt van overheidswege gedwongen gekanaliseerd naar de fiat-eenheidsmunt; concurrentie wordt niet toegestaan. Zodra dat wel het geval is, zullen de hardste munten overleven.

  Wellicht dat de informatica hier (in het ontstaan van alternatieve munten buiten het bereik van een overheid) een rol kan gaan spelen.

 14. [14] Het grappige is nu net dat in het huidige systeem alternatieven wél toegestaan zijn. Je kunt talloze munteenheden gebruiken, in goud beleggen, in huizen, etc. Veel belangrijker zijn al die private gelden zoals airmiles, pasjes bij de bibliotheek, etc. Het aandeel daarvan in de wereld wordt steeds groter.

  Natuurlijk zijn er ook veeel restricties, maar de libertarier die wil kan zich goed indekken doro goudcertificaten te kopen. Kost je wel flink rendement, maar het kan. Zoals ik al aangaf blijken de meeste libertariers ook salon-libertariers te zijn, want hun geld zit ook liever in het hogere rendements fiat-geld.

  De goudstandaard zal dit alles echter (grootdeels) verbieden. Afhankelijk van de soort goudstandaard is zelfs dwangmatige confiscatie van al het private goud niet uitgesloten (o.a. in de VS gebeurt). Alles afhankelijk van de vorm van goudstandaard die de door libertariers dan wel zo aanbeden staat zal hanteren.

  Plus – waar weer gemakshalve niemand op in wil gaan – de rol van de overheid bij import-export. Eén centrale munt gebaseerd op de goudstandaard vereists immens veel staatsingrijpen. Dat is een van de inherente nadelen. Maar goed, libertariers willen dit schijnbaar niet zien. De overheid zal dan zeer betrouwbaar zijn en niet stieken achter de rug om de dekkingsgraad verlagen of tijdelijk opschorten. Dat overheden dat in het verleden gedaan hebben, is geen les dat het vandaag niet weer gebeurt.

  De geschiedenis leert toch echt dat de goudstandaard een tendens uiteen te vallen zodra het voor overheden voordelig wordt om er over heen te kijken.

  Misschien dat het hen dan overtuigd dat in de latere werken (van ver na WO2) de Oostenrijkse school dit probeerde te compenseren door ook private geldschepping toe te staan. Maar ook dan zal de staat via dwang erop moeten toezien dat iedereen zich aan de regels houdt (vereist o.a. een intensieve controle op alle import-export betaald via die valuta).

  En ook hier blijft de vraag of de staat gebruik van die andere valuta niet aan beperken wanneer het even beter uitkomt. Als libertarier zou deze vraag retorisch moeten zijn.

  Een uitstekend idee is natuurlijk geldschepping helemaal vrij te laten. Tenminste vanuit een wél libertarische visie. Alleen is de échte goudstandaard dan meteen door het toilet, want vele van die private aanbieders zullen slechts gedeeltelijke of met beperkt opeisbare goudstandaard hanteren. Ook dat leert immers de geschiedenis, want ook die situatie is voorgekomen. Je krijgt dan net als vroeger vele vormen van geld naast elkaar waarbij velen de voorkeur zullen geven aan fiatgeld. Je ziet nu al dat zelfs onder aanhangers van de goudstandaard het animo belabberd is om goudcertificaten te kopen.

  Maar goed, het romantische beeld moet behouden worden, want het dogmna dat de goudstandaard enkel voordelen heeft, geen inflatie kan veroorzaken en geen staatsingrijpen vereist mag niet verlaten worden. Jammer dat libertariers soms zo dogmatisch zijn.

  Met excuses voor de cynische ondertoon, maar het is jammer dat veel libertariers zo weinig weten van de goudstandaard en hem toch zo vurig blijven bepleiten.

 15. [15] hoge rendements fiatgeld is dan zeker een rente van 3% op je internetspaarrekening min 1.2% belasting en 2% officieeele prijsstijging.
  Het kan in ieder geval niet zo zijn dat je aandelen bedoelt, genoteerd in fiat. Die kun je ook in andere standaarden uitdrukken. Als je libertarier bent een voorstander van gebruik van goud als geld, wil dat natuurlijk niet zeggen dat je dat ook altijd de beste belegging vindt. Je vind het alleen het beste geld.
  Ik weet niet tegen wat voor libertariers je nu steeds aan het fulmineren bent, maar hier hangen ze geloof ik niet rond. Geen dwangmatige goudstandaard fans hier. Confiscatie van goud door de overheid valt ze volgens mij niet in de schoenen te schuiven. Geen libertarier die niet weet van de goudconfiscatie in 1933
  De staat hoeft niet toe te staan via dwang dat iedereen zich aan de regels houdt, daar kun je private rechtbanken voor hebben. Nu heb je keuze uit 1 rechtbank bij contractconflicten en die dwingt alleen contracten in fiat af. Voor contracten in goud is er geen rechtbank. Niet dat er nu zo’n behoefte aan is bij mensen, maar dat komt omdat dankzij overheidsgeweld fiat geld nog steeds een dead man walking is.

 16. [15] je kunt klagen dat libertariers zo dogmatisch zijn en weinig weten van de goudstandaard, wat allemaal impliceert dat jij een flexibele mening hebt die zich aanpast aan de laatste inzichten. Dat vind ik allemaal best, maar schrijf gewoon je argumenten op en dan kijken de lezers wel of ze het ergens op vinden slaan. Tot nu toe ben ik nog niet overtuigt. Ik hoop duidelijk genoeg te hebben uitgelegd waarom. Als je vragen hebt over mijn standpunten hoor ik het wel. Tegen fictieve libertarische windmolens die hier niet aanwezig zijn valt natuurlijk moeilijk te vechten.

 17. [16] Het feit dat op deze site veel bepleiters zijn van de goudstandaard, maar openlijk verbaasd zijn over het feit dat dit staatsregulatie vereist en inflatie nog steeds bestaat (inherent zelfs!) geeft aan dat ze de feiten niet kennen. Toch blijft men roepen dat met goudstandaard er geen inflatie is, je vrij bent van de staat, etc. Tja, wie Wikipedia leest ziet al dat die elementaire zaken niet kloppen. Laat staan als je er echt in duikt!

  En dat men wel de staat bekritiseerd vanwege het aanzetten van de drukpersen, maar diezelfde staat wel betrouwbaar acht in het beheren van de goudstandaard, vereist enige verklaring. Een verklaring die men schuldig blijft.

  En dat je als libertarier bepleit voor een systeem dat overheidsingrijpen vereist ook. Maar ook dat negeert ben strcutureel. Libertarische is geen economische leer en de Oostenrijkse school is geen op het libertarische gebaseerde economische stroming!

  En tenslotte wil het er niet in dat de goudstandaard naast voordelen ook nadelen heeft, en je een open afweging zou kunnen maken ipv enkel te hameren op die vreselijke staat die immens fiatschulden schept. Alle 5 artikelen op dit onderwerp gaan namelijk enkel daarover, maar die honderden andere aspecten van de goudstandaard worden niet besproken.

  En als ik niemand overtuig kan dat best zo zijn, maar dan komt dat in eerste instantie omdat men te lui is van de geschiedenis te leren. Men zou dan namelijk op zijn minst beginnen met de feiten te erkennen betreft de rol van de staat en de nadelen van de goudstandaard. Dan kun je nog steeds de goudstandaard bepleiten maar zul je ook aannemelijk moeten maken waarom je denkt dat de voordelen van de goudstandaard opwegen tegen de nadelen. Nu worden die nadelen doodgezwegen (als men de nadelen al kent) en bij vermelding van mij gewoon niet besproken.

  Zonder deze erkenning van de nadelen onstaat er geen dicussie en komr er ook geen eventuele overtuiging van mij of een ander.

 18. [16] Aparte reactie op "De staat hoeft niet toe te staan via dwang dat iedereen zich aan de regels houdt, daar kun je private rechtbanken voor hebben"

  Dit artikel gaat over een historische gebeurtenis waarbij geimplicieert wordt dat op een bepaalde datum iets vreselijks gebeurde. Los van de vraag of een andere gebeurtenis zo’n 20 jaar later niet belangrijker was, maar daar kun je over twisten, neem ik aan dat een discussie over de goudstandaard en creatie van schuldgeld gaat over de toenmalige situatie. In die situatie was de staat inherent aan het bestaan van de goudstandaard. Een algemene nationale goudstandaard zonder centraal monopolistisch orgaan is theoretisch niet mogelijk.

  Natuurlijk is het geheel mogelijk een vrij systeem te bedenken of zoals nog meer vroeger toe te staan (ze ontstaan dan vanzelf), en dat zou vanuit libertarisch oogpunt het beste zijn, maar zoals ik al een paar keer aangaf is dat niet een systeem van de goudstandaard. Immers in zo’n systeem zullen talloze geldvormen naast elkaar bestaan. Van volledig, via gedeeltelijke of met restricties gedekte tot ongedekte. In de historie zijn diverse van dit soort momenten geweest. Hierbij kon fiatgeld moeiteloos concureren met goudgeld: beide hadden hun voordelen en nadelen.

  Wie dat bepleit, bepleit niet de terugkeer tot de goudstandaard, maar een vrijlating van het monetaire monopolie van de staat. Maar dat is een geheel andere discussie dan wat in de 5 artikelen tot nu toe bepleit wordt!

  Een pleidooi voor minder restricties is er één waar ik het van harte mee eens zou zijn omdat het liberaal is. Een pleidooi voor de invoering van de bindende goudstandaard is echter juist verre van liberaal.

 19. [18]
  Armin,
  Misschien kun je het "zij" en "hun" vervangen door concrete aanwijzingen ? Waar heeft wie wat gezegd en wanneer ?
  Wie is die "men" aan wie je een verklaring vraagt ? Wie moet zich aangesproken voelen ? Zou het soms daarom kunnen zijn, dat je geen antwoord krijgt ?

 20. [20] Wie de scdhoen past trekke hem aan, maar ik gebruik ook express ‘men’ omdat niet iedereen hetzelfde is. Natuurlijk zijn er ook die wel een goede basis qua kennis hebben. Jammer alleen dat wanneer iemand bijvoorbeeld roept dat met de goudstandaard er geen inflatie is, die personen niet ook een correctie maken.

  Maar zoek een post in de schuldgeld serie of deze waar serieus ingegaan wordt op de nadelen van de goudstandaard …

  En in alle 4 de schuldgeld artikelen zelf en ook deze wordt ook geen enkel nadeel van de goudstandaard genoemd. Dat is eenzijdig.

  Vraag is verder af waarom op een pro-vrijheid website de (her)invoering van een staatsnorm bepleit wordt. Misschien is die staatsnorm inderdaad minder slecht dan de hidige norm, maar beargumenteer dat dan.

  De essentie van die 5 artikelen is daarmee eigenlijk al verworpen. Op basis van 1 nadeel verwerp je immers niet het huidige stelsel. En tevens zou je moeten beargumenteren waarom het libertarische alternatief voor de goudstandaard, namelijk het vrijlaten van geldschepping, niet beter is dan de goudstandaard.

 21. [21]
  De collectivistische geest zit er goed ingeramd bij je, als je mij vraagt..
  Deze pro-vrijheid website is een framework voor individueën die hun ideeën hier kwijt kunnen. Het kan niet zo zijn, dat deze WEBSITE dat (de herinvoering van een staatsnorm) bepleit ! Al was het alleen al, omdat IK de invoering van staatsnormen afwijs, zie ook mijn vorige opmerkingen in deze draad. Daarmede is de vereiste unanimiteit afwezig voor een collectief standpunt !

 22. [21] "Vraag is verder af waarom op een pro-vrijheid website de (her)invoering van een staatsnorm bepleit wordt. Misschien is die staatsnorm inderdaad minder slecht dan de hidige norm, maar beargumenteer dat dan."

  Ik zie niet waar op "DEZE SITE" herinvoering van staatsnormen wordt bepleit.
  Die zouden in strijd zijn met de missie van de Vrijspreker.
  Wat er in afzonderlijke reacties verschijnt, is een kwestie van discussie waarbij we hopen dat veel personen nog van elkaar leren.
  Zelfs de "minimum-government-libertariers" zullen niet voor staatsnormen zijn.

 23. [18] ik heb al je opmerkingen al weerlegt in het feit dat je meerdere standaarden kunt hebben zoals die van lengte of van wireless lan netwerken. De staat hoeft niets te beheren.
  Nog andere nadelen van goud als geld ?
  Je gebruikt express ‘men’omdat niet iedereen hetzelfde is. Tegen wie ga je dan in discussie ?
  met goud geen inflatie en geen deflatie. Daar blijf ik wel bij totdat ik hoor hoe je de geldhoeveelheid opblaast met een 100% reserve gouden muntstelsel.

 24. [26] had hem al gezien. niets mis met het Mises instituut. Argumenten zitten als een Maya tempel in elkaar.

 25. [25] Die heb je niet weerlegt. Het bestaan van verschillende standaarden is – zoals ik aangaf – uistekend. Daar ben ik het 100% met je over eens!

  Doch, dat is dan niet De Goudstandaard in de betekenis zoals die normaal gebruikt wordt. En ook niet echt compatibel met de kritiek zoals in de 5 artikelen over schuldgeld gegeven wordt. daar wordt voroal boos gedaan over het onstaan van schuldgeld. Dat is echter onvermijdelijk zonder een centrale goudstandaard. Maar die vereist strak staatsingrijpen.

  Het vrijlaten van het monetair systeem zal namelijk niet leiden tot een goudstandaard, maar talloze verschillende geldvormen. Ongetwijfeld zullen er ook velen deels of geheel op goud gebaseerd zijn, maar die romantische goudstandaard komt enkel terug met keiharde staatsdwang.

  Maar ik ben blij dat jij daar ook niet voor pleit. Nu andere libertariers daarvan nog overtuigen … 🙂

 26. [26] Mijn mening is niet anders dan die was, want ik kende die film al. 🙂

  De nadelen van de goudstandaard worden overigens ook in deze film onderbelicht. Zelfs Wiki doet het beter, al blijft het een leerzame film die ik iedereen kan aanraden ivm het begrip van inflatie, de historie van geld en een gezonde dosis wantrouwen tegen overheden.

  De mening van de Oostenrijkse school is mij verder bekend. (En is overigens ook wegontwikkeld van een rigide goudstandaard, naar een meer vrij systeem.) Zoals ik echter aangaf is de Oostenrijkse school geen libertarische school en zijn er dus strijdpunten waarbij ik vrijheid laat prevaleren boven andere (goede) argumenten.

  Verwar ook niet kritiek tegen de FED met argumenten voor iets anders. Er is wellicht veel ‘mis’ met de FED, maar dat wil niet zeggen dat automatisch ‘Iets Anders’ dan maar de oplossing is.

  Het feit dat de FED onafhankelijk is, staat bijvoorbeeld 100% los van wel/geen goudstandaard. Met FED kun je goudstandaard hebben en zonder FED ook geen goudstandaard.

  Ik zal niet in herhaling vallen, maar ikzelf prefereer een vorm van FED boven politici die rechtstreeks aan de drukpers zitten met hun tengels. Ik heb al aangegeven dat ik het eens ben met

  "The supra national sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national auto-determination practiced in past centuries."

  Wellicht dat een 3e optie nog beter is, maar dan zal dat wel onderbouwd moeten worden met argumenten voor die optie waarbij ook de nadelen niet verzwegen worden.

  Wellicht ook dat een FED wel goed is, maar de huidige vorm van FED niet goed is, maar dat doet niets af aan bestaansrecht van centrale banken.

  Ook dat de huidige situatie niet ideaal is, zal ik volmondig erkennen, maar ikzelf zie geen werkbaar alternatief. Uiteraard sta ik altijd open voor suggesties … 🙂

 27. [25] Overigens "met goud geen inflatie en geen deflatie" geeft aan dat je niet weet hoe de goudstandaard werkte begin vorige eeuw. Inflatie is inherent aan de goudstandaard, ivm import-export bij handelsimbalansen. De denkfout is dat inflatie altijd en enkel komt door het scheppen van kredietgeld. Dat is echter een grote denkfout. Inflatie treedt aldus de monetaristen en Oostenrijkse school op als de geldhoeveelheid (relatief) toeneemt. Dat gebeurt nu inderdaad doorgaans door fiatgeld, maar kan in een land ook om ander redenen gebeuren. (*)

  Tip: lees bijvoorbeeld Wiki 🙂

  *) Ik heb het uiteraard niet over nieuw goud uit mijnen.

Comments are closed.