- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

In Nederland bestaat er een dwingend recht om niet verdedigd te zijn.

Amendment II
A well regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed.Het tweede amendement, hierboven genoemd, is één van de Amerikaanse grondrechten. De meeste van ons kennen dit recht van de Amerikaanse burger wel. Men mag wapens in het bezit hebben. Hier wordt later op terug gekomen.

Het recht wapens te bezitten is in de westerse landen lang niet altijd aanwezig. In Nederland mogen we, enkele situaties daargelaten, geen wapens bezitten.
Uiteraard is dit, volgens onze onvolprezen overheid, goed voor ons. “Wij willen hier toch geen Amerikaanse toestanden, nietwaar”. “Wij hebben met ons allen besloten dat het zwaardrecht bij de overheid dient te liggen”.
Het laatste argument houdt in dat de overheid de taak heeft om ons, de burgers die zichzelf niet met wapens mogen verdedigen, te beschermen. Prima, maar kan de overheid dat ook. En wil de overheid ook dat de burger beschermd is.

Eerst even over dat “kunnen”. De politie is zodanig georganiseerd dat men er niet bij is indien er een veiligheidsprobleem voor de burger ontstaat. Dat is niet vreemd. Je kunt tenslotte niet verwachten dat het aantal agenten en burgers één op één loopt. Maar dat het een probleem voor de burger is, staat buiten kijf!

Nu de vraag of de overheid wil dat de burger beschermd is. Voor de beantwoording van die vraag moet je je afvragen hoe de overheid tot de conclusie is gekomen, en waarom ze erbij blijft, dat de burger geen wapens mag hebben. Zijn ze door cijfermateriaal van de ons omringende landen of met ons vergelijkbare landen ervan overtuigd dat de burger beter af is zonder een mogelijkheid tot verdediging van lijf en goed.
We gaan kijken.

Landen waar burgers veel wapens bezitten:
Amerika, Australië, Canada, Finland, Duitsland, Nieuw Zeeland, Zwitserland, Zweden en België.
Buiten Amerika ligt het peil van ongevallen, moorden en familiedrama’s in deze sterk bewapende landen zeer laag.
Met betrekking tot zelfmoorden ligt het cijfer van zelfmoorden met behulp van het eigen vuurwapen in veel landen wel hoog. Echter, het totaal van zelfmoorden ligt in die landen niet hoger. Dus, in plaats van voor de trein te springen, wordt er van het eigen vuurwapen gebruik gemaakt. Sommige mensen zullen zeggen dat dit voor de dader een meer humane manier is om uit het leven te stappen. Ik breng hier de pil van Drion (door de overheid verboden) even in herinnering.
De cijfers na het inperken van vrij wapenbezit spreken elkaar in een aantal gevallen tegen. Een mogelijke reden kan zijn dat de discussie vooral politiek is.
De politiecijfers in Australië en het Verenigd Koninkrijk geven echter aan dat het aantal misdrijven met gebruik van vuurwapens na het strenger worden van de wapenwetgeving sterk stegen.

Ik vraag mij af wat nu de werkelijke reden is dat de Nederlandse overheid de burger niet wil toestaan een wapen te bezitten. Bescherming van andere burgers? Is de enige reden de burenruzie? Is de overheid bang dat de opgestoken middelvinger in het verkeer zal worden vervangen door een Colt .45?

Wat zegt dat over de overheid die nog steeds gelooft in de “maakbare samenleving”. Geloven ze daar nog steeds in of bedelven zij ons tegen beter weten in, en dus om een andere reden, onder hun regels en betutteling.
Is er gewoon een andere reden waarom wij geen wapens mogen hebben?

Laten wij, zoals beloofd, teruggaan naar het begin van dit verhaal. Terug naar het tweede amendement van de constitutie van de Verenigde Staten van Amerika. Waarom mag de burger in Amerika wel wapens dragen en waarom wil die burger dat recht, ondanks al het geweld dat in die maatschappij aanwezig is, niet inleveren? Waarom?
Omdat dat recht de burger de mogelijkheid geeft om de overheid te bevechten indien dat nodig wordt. Dat is ook de reden dat het recht wapens te hebben aan de burger is gegeven. Als tegenwicht! Om vrijheid te garanderen!
————————————————
Ingezonden door peterk