Volgens een bericht op NOS Teletext is de politiek voornemens de mening van de burger te peilen met betrekking tot de Europese Grondwet. Dit bericht komt daags nadat de NOS gemeld heeft opiniepeiler Maurice de Hond de laan uit te sturen. Toeval?

Lees het bericht van de NOS:

Burgers gehoord over grondwet EU
De Tweede Kamer organiseert een serie hoorzittingen waarin burgers mee kunnen praten over de Europese Grondwet. In het noorden, oosten en zuiden van het land worden hoorzittingen gehouden, waarna er in Den Haag een slotdebat volgt.
De PvdA’er Waalkens leidt de commissie die de debatten organiseert. De Kamer wil de mening van de bevolking weten vóór het overleg met het kabinet over de EU-top op 21 juni. Dan beslist de EU hoe het verder moet met de grondwet.
Waalkens erkent dat de burger al veel eerder had moeten worden gehoord. Het is al twee jaar geleden dat Nederlanders massaal ‘nee’ zeiden tegen de grondwet.

Wat is er op tegen om gewoon weer een referendum te houden? Of beter nog, om gewoon woord te houden? Ons was toch beloofd dat een NEE definitief zou zijn?

13 REACTIES

 1. Kijk dat zit zo.
  Belofte maakt schuld. Althans, als het tussen burgers ONDERLING gaat wél.
  Tussen burger en overheid ligt dat anders. Regels zijn regels, maar beloftes zijn vrijblijvend. "Just like that", zou Tommy Cooper hebben gezegd.

 2. Beste EU,

  Het is inderdaad een bericht dat ook weer voor veel vragen zorgt, maar zou je mij uit kunnen leggen wat de link met Maurice "U vraagt wij draaien"?

  Bij mij komt het over als cv vulling voor de heer Waalkens (want hij is nog veel te onbekend ;-))

  Waarschijnlijk is het weer een resultaatloos initiatief. Een commissie gaat discussies organiseren… Wie mag iets zeggen, wie gaat dit rapporteren aan wie (PvdA zal geen resultaten presenteren tegen de grondwet), gaat de oppositie op basis van een PvdA onderzoek vragen stellen? en zo kan ik nog verder gaan.

  Bedankt voor het stuk

 3. [1] of zoals de EU het zelf zegt in wat de ‘verklaring van Berlijn’ zal gaan heten:
  "De Unie is vastbesloten om in een context van mondialisering zowel haar intern als haar extern beleid vorm te geven in overeenstemming met haar waarden en ten dienste van haar burgers."

  Dat ten dienste van haar burgers is natuurlijk een gratuite opmerking, aangezien de EU nooit hardop zou/zal zeggen dat ze het NIET ten dienste van haar burgers zou doen. Maar het referendum wat niet meer komt is natuurlijk wel volledig in overeenstemming met haar [de EU, sic] waarden.

  de rest van de verklaring is hier te lezen:
  http://europa.eu/rapid/pres

 4. [2] De link met onze Hond is natuurlijk dat hij één van de opinipeilers in dit landje is, en dat de politiek dus zat mogelijkheden heeft om de mening van ‘het volk’ te vernemen, voor zover nog nodig. Doorgestoken kaart, anders niks. Uitkomst valt nu al te voorspellen, en is ons onwelgevallig. Doe maar nieuw referendum, dan is het antwoord weer nee. Maar ons was al beloofd dat eenmaal nee altijd nee zou zijn. Men weet donders goed dat dat wat het volk betreft ook zo is, maar de politiek heeft andere belangen. Dus nu een schijnvertoning die het politieke belang moet legitimeren. Toch?

 5. niet alleen een schijnvertoning, het is ook een soort ‘legitimatie’ waardoor achteraf, na 21 juni als het kabinet Nederland heeft uitgeleverd aan de EU, er nog wat gemompeld kan worden dat er toch zeker inspraakrondes zijn geweest!

 6. [4]
  Nee is nee. De overheid moet zich aan z’n woord houden, spaart weer een bult energieverspilling om niks uit. Denk eens aan al die extra CO2 uitstoot in verband met het onnodig heen en weer reizen naar de provincie van 2e kamer leden.

  Ik vrees dat dat te mooi is om waar te zijn. Het draaikont-gehalte in de huidige regering is nogal hoog. Laten we hopen dat het draaideur-gehalte van 2e kamer en kabinet net zo hoog is.

 7. Ze zeggen, dat het allemaal reuze grondwettig is, maar daar geloof ik geen lor van. Overdracht van soevereiniteit vergt een grondwetswijziging. Een grondwetswijziging vergt een 2/3 (z.g. gekwalificeerde) meerderheid in beide Kamers in TWEE lezingen, d.w.z. er moeten twee stemmingen in ELKE Kamer hebben plaatsgehad, waarbij de tweede stemming NA verkiezingen moet plaatsvinden.

 8. [8]
  Het doel (Groot Europa) heiligt dus blijkbaar de middelen (de Grondwet negeren).

  Is dat geen landverraad ??

 9. [9] De grondwet wordt stelselmatig genegeerd. Eigenlijk staat er in de (NL) grondwet; dit zijn de regels waar wij, de overheid, ons aan moeten houden, TENZIJ wij het anders zien. In tegenstelling tot de USA kunnen de burgers niet verwijzen naar de grondwet, want andere wetten staan daar boven. Die andere wetten zijn door de eerste kamer geloodst "dus" is het volk het ermee eens. Niet zeuren dus.

 10. [9] André
  [10] Frenkelfrank,
  Landverraad (art. 97 e.v. WvSr): "het met een buitenlandse mogendheid in verstandhouding treden, met het oogmerk haar tot het plegen van vijandelijkheden of tot het voeren van oorlog tegen de Staat te bewegen, haar in het daarbij opgevatte voornemen te versterken, haar daarbij hulp toe te zeggen of bij de voorbereiding hulp te verlenen."

  Daar is i.c. volgens de letter van de wet geen sprake van. Wel is (mogelijk) sprake van schending van het legaliteitsbeginsel, als het gaat om de vraag, inhoeverre de staat bevoegd zou zijn verdragen te sluiten, die ernstig inbreuk (zouden kunnen) maken op essentiele functies zoals het delegeren van wetgeving aan buitenlandse instituties, c.q. in strijd zouden komen met de strekking van de grondwet.

  Wetgeving is namelijk een zaak die de formele wetgever (parlement en regering) is voorbehouden, die daarbij aan de grondwet gebonden is. Maar art. 120 van de grondwet bevat het z.g. toetsingsverbod voor de rechter, waardoor formele wetten niet op strijd met de grondwet kunnen worden getoetst. En omdat Nederland -in tegenstelling tot Duitsland bijv.- ook geen Constitutioneel Hof kent, kunnen verdragen en formele wetten alleen door de formele wetgever zelf getoetst worden.

  Daarnaast worden er door de wetgever stelselmatig andere trucs, zoals de "tenzij-clausule", toegepast om de grondwet te omzeilen. Bindende internationale verdragen gaan trouwens boven de grondwet.

 11. [11]
  Kortom de grondwet is een farce. De formele wetgever, zijnde parlement en regering, kunnen willekeurig handelen, zolang men binnen die twee-eenheid maar tot overeenstemming komt.

  Gezien het feit dat het kabinet i.h.a. gevormd wordt door hetzij 2e kamer leden, hetzij "vriendjes", én er de gewoonte bestaat om een meerderheidsregering te vormen, én een willekeurige combinatie van de mogelijke regeringspartijen sowieso een variatie op het thema socialistisme is, én er achterkamertjesoverleg is, én er dus op voorhand en ook daarna consensus bestaat over de onderwerpen, én de bevolking in de praktijk niet de mogelijkheid neemt om massaal tegen deze situatie in andere opties te kiezen omdat deze hetzij er nagenoeg niet zijn, dan wel gedemoniseerd worden door de socialisten, zijn we dus niet alleen op korte termijn overgeleverd aan een stel gevaarlijke gekken die een ongewenste situatie in stand houden en willekeurige wetten kunnen invoeren zo het hun belieft, maar ook op lange termijn zijn we overgeleverd aan een incestueus systeem dat willekeur van de wetgever in de hand werkt en goedkeurt.

  Daarmee zijn we dus mooi in de aap gelogeerd. Het legaliteitsbeginsel is zonder onafhankelijke toetsing rijp voor de kliko.

  Hoe los je dat in vredesnaam op ?

 12. [12] André,
  Ik ben het met de kern van je betoog helemaal eens. Hoe je het probleem oplost is natuurlijk geen eenvoudige vraag, want het systeem dateert al vanaf de jaren 1950 en ontwikkelt zich steeds verder. Het maatschappelijke probleem laat zich m.i. niet zonder ongelukken oplossen.

  Wel kan er m.i. op individueel vlak het een en ander gedaan worden: werken aan bewustmaking, strategische planning en vrijwillige samenwerking. Zie het laatste artikeltje over het EU-feestje en mijn artikeltje(s) (met verwijzingen) over individuele vrijheid.

Comments are closed.