Een van de meest intrigerende zaken van Jezus is voor mij het opstijgen en de verwachte landing.
In het Engels spreekt men van de de second coming. Ik weet niet hoe deze in het Nederlands genoemd wordt. Laat ik het voorlopig houden op “tweede komst”.

Het onderstelde opstijgen kan gebruikt worden als een belangrijk propagandapunt door de kerk, op grond van het feit dat de gebeurtenis bewijsbaar inging tegen een aantal natuurwetten:
01.
het uitschakelen van de zwaartekracht. Tenzij wij aannemen dat Jezus opsteeg met behulp van een ingebouwde helikopter ( die met behulp van de toenmalig beschikbare technologie niet geconstrueerd kon worden), is Jezus op het moment van opstijging succesvol geweest in het volledig uitschakelen van de zwaartekracht. Hij viel als het ware naar boven . Ook ik ben bereid dat als een wonder te erkennen.
02.
wij mogen aannemen dat een doordenkend persoon als Jezus samen met zijn alleswetende vader en de heilige geest, met wie hij een eenheid vormt, ook voorzieningen had getroffen in verband met de afwezigheid van zuurstof in de hogere luchtlagen. Hoe heeft Jezus dit probleem opgelost ?
03.
hoe ging het daarboven met eten en drinken ? Had Jezus boterhammen en water bij zich voor onderweg?
04.
tenslotte de hamvraag: hoe lang duurde de tocht en waar eindigde deze ?

Nu de tweede komst. Logischerwijze valt aan te nemen dat deze op dezelfde wijze zal plaatsvinden als het vertrek, ook op dezelfde plaats ? Een mediabaron die er in gelooft, zal dan vast al het betreffende stuk grond gekocht hebben of de exclusieve rechten verworven hebben op al hetgeen daar plaats gaat vinden.
Tegen de tijd van de landing kan ook een tribune geplaatst worden. Plaatsen op deze tribune zullen een fortuin opbrengen.
Tevens valt te denken aan het plaatsen van weddenschappen. Personen die zo overtuigd zijn van de tweede komst zullen er zeker op willen wedden. Jezus 2010 een op twintig misschien : twintig keer je inzet terug als het gebeurt in 2010. Ik zal de eerste zijn om mee te doen, evenals bij de laatste weddenschappen op het presidentschap van de Verenigde Staten van Amerika.
Hugo van Reijen

60 REACTIES

 1. lol, die tweede komst zou volgens de bijbel zeer spoedig zijn, zijn toehoorders zouden het nog meemaken* maar nog steeds wachten die suffe christenen…..hahaha
  *geen zin om het betreffende stukje uit de evangelien te pluizen

 2. Hugo, dit stukje heeft volgens mij echt niets met libertarisme te maken.
  In de strijd tegen het collectivisme hebben we àlle libertariërs nodig, óók de christelijke libertariërs, of van welke religie dan ook.
  Door mensen te kwetsen stoot je ze eerder af, dan dat ze gaan meewerken.

 3. Persoonlijk geloof ik niet in opstijging en landing anders dan van -zeg- een vliegtuig, of eventueel een motorfiets die een verkeersdrempel over het hoofd had gezien.

  Dat gezegd hebbende, heb ik geen ENKEL probleem met mensen die geloven en daarbij andere mensen met rust laten, zoals ik in mijn ongeloof gelovigen ook met rust laat. Ik heb er geen last van, het jeukt mij niet zogezegd. Net zo min als van de motorfietser die zonder helm rondrijdt en tijdens zijn landing er ineens achter komt dat die helm toch wel zinvol was geweest. Dat heeft allemaal te maken met persoonlijke voorkeur.

  Anders wordt het, als een bepaalde soort gelovige (Koos Spee, de Paap, Ajatolla Fatwa, Al Gore) zich gaat ontfermen over mijn vermeene zonden, zoals bijvoorbeeld het feit dat ik een mens ben, dan wel dat ik een kapot hoofd krijg als ik er zelf voor kies geen helm te dragen, dan wel omdat ik CO2 uitadem en mij ongevraagd wil beschermen voor mijzelf en daar dwang bij uitoefent op de een of andere manier.

  Zolang de hierboven genoemde voorgangers, eventueel met geronselde volgers, met hun mening mij geen stroobreed in de weg leggen, heb ik er libertarisch gezien niks op tegen. Mensen hoeven van mij niet niks te geloven, want dan zou ik ze er toe dwingen nietwaar ?

  Dat aspect, namelijk het libertarische, is iets dat ik mis in je artikel. Jij hebt natuurlijk het volste recht om te schrijven wat je schrijft, ten slotte zijn wij "De Vrijspreker"; en ik zou persoonlijk graag zien dat de lezer onderscheid maakt tussen jouw mening en libertarisme. Niet alle libertariërs zijn ongelovig !

 4. Geen idee wat dit nou met het libertarisme te maken heeft. Is het volgende artikel dat we kunnen verwachten een pleidooi waarom Gautama Boeddhaeen een zo dikke vent was?

 5. Hugo,
  Er bestaan in de christelijke lectuur tal van beschrijvingen van mensen die de hemelse werkelijkheden betraden.
  Bijvoorbeeld iemand over wie Paulus schrijft, maar ook het meisje Rebekka Monningka uit Indonesie.
  Ook de bij talloze engelenverschijningen, verschijnen deze plots vanuit een andere werkelijkheid.
  In die werkelijkheid schijnen de aardse natuurwetten niet als wetten te fungeren.
  Men schijnt er niet aan zwaartekracht gebonden te zijn, noch behoeft men er bammetjes met hagelslag.
  Dit alles was er allang voordat wetenschappers hun technische mogelijkheden begonnen te ontdekken, en zal er ook altijd zijn.
  Want deze goddelijke werkelijkheden zijn een belangrijke inspiratiebron voor dat wat wetenschappers ook graag willen bereiken.
  U draait het om, en neemt de nog altijd beperkte wetenschappelijke ontdekkingen als uitgangspunt.

 6. Wafa Sultan vertelde eens op Al-Jazeera dat iedereen moet geloven wat hij wilt, zelfs in stenen voor haar part, zolang ze deze maar niet naar mij gooien. Dat vond ik een goede analogie. Dit geldt voor alle religies en dat is dat iedereen vrij is om in zijn privé-domein alles te geloven, zolang ze maar anderen met rust laten. Wat betreft het ‘kwetsen’, dat is de vrijheid die Hugo mag uitoefenen, niets en niemand staat boven de kritiek en kritiek kan soms kwetsend zijn.

 7. [10]
  Inderdaad. Zeer juist.
  Of kwetsen, hetzij als doel, hetzij als middel, veel helpt in het kader van het uitdragen van de libertarische gedachte, is de vraag. Minachting voor de opvattingen van een ander is vaak een oorzaak van gewelddadig handelen, hetzij als aktie, hetzij als reaktie.

  Laat ik het anders zeggen: ik zou het jammer vinden als christenen met libertarische gedachten afgeschrikt worden en zo’n artikel gebruiken om in hun schulp te kruipen en zich af te wenden van het libertarische gedachtengoed. Vandaar dat ik het jammer vind dat de libertarische gedachte niet óók in het artikel te sprake komt.

  Einde kritiek.

 8. [2] Natuurlijk hebben we zoveel mogelijk mensen nodig die tegen het collectivisme strijden. Maar we kunnen toch niet gaan verbieden dat een medestrijder niet gelooft en dat duidelijk kenbaar maakt? Moettie zelf weten. Net zoals jij zelf moet weten of je in zoiets als een god wil geloven.

  Jammer wel van die godsdienstigen dat zij de laatste tijd weer zo dwingend om de hoek komen kijken. Alsof door het gristelijk of islamietisch zijn je je niet meer beledigd zou moeten mogen voelen ofzo.

  De belachelijkheid van gristelijken >
  een vloekverbod bij een metalfestival, met de dreiging van strafrechtelijke maatregelen

  http://www.nu.nl/news/10142

 9. [10] Als ik zeg (bij 2.) "door mensen te kwetsen stoot je ze eerder af dan dat ze gaan meewerken", dan zeg ik nièt dat iemand niet zou mógen kwetsen – dat is vrijheid van meningsuiting. In het geval van het stukje van Hugo denk ik zelfs dat Hugo zich niet eens gerealiseerd heeft dat het voor sommigen kwetsend kan zijn.

  Het lijkt mij echter niet de methode om een idee over te brengen en bovendien kan het ook nog eens contra-productief zijn. In het geval van de Vrijspreker: het verbreiden van het libertarisme, en dat dat een vrijere (vrij van dwang) wereld kan opleveren.
  En dan hoop ik maar dat in zo’n vrijere maatschappij de mens zich ook weer beter kan ontplooien en vredelievender zal worden. (Ik heb een droom!!)

 10. [12] Marcellus, lees mijn reaktie nou eens goed! (en ook maar gelijk mijn reaktie op Albert S.)
  Wat ik zeg is dat dit onderwerp niets met het libertarisme te maken heeft,(en de Vrijspreker is een van de weinige spreekbuizen van het libertarisme in Nederland).
  Je conclusie dat ik dan "gelovig" zou zijn, is ook fout. Dat zeg ik ook nergens.

 11. Het kan geen kwaad onze gelovige medemens erop te attenderen dat hun geloof voor mij persoonlijk een belediging van het menselijk ras is.

  Nogmaals, ik heb niets tegen gelovigen, maar hun standpunten over het bestaan van een god vind ik ongefundeerd. In dat opzicht zie ik geen verschil tussen een psychiatrisch patient die inbeeldt dat hij/zij een onzichtbaar hondje heeft of een gelovige die zegt dat God hem/haar helpt.

  En als je je associeert met een geloof dat vele duizenden doden op haar geweten heeft, te denken aan b.v. de inquisitie, dan vind ik deze "belediging" op z’n zachtst gezegd een lachertje.

 12. Als godsdienst niets met libertarisme te maken heeft, hoe komt het dan dat:

  – godsdienstigen (van vnl. de zwarte kousenkant van godsdiensten) het elk excuus wat zich voordoet aangrijpen om de vrijheid van anderen te willen beperken?

  – er vanuit de regering bepaald wordt dat een persoon op grond van godsdienst WEL mag discrimineren (homohuwelijk), terwijl een niet-godsdienstig persoon dat dan weer niet mag.

  – etc.

  Er zijn nu eenmaal libertariërs die de godsdiensten ook zien als vrijheidsbeperkend. En daar valt veel voor te zeggen, hoewel ik natuurlijk iedereen zijn of haar gedachtenspinsels gun.

 13. @ Hugo

  als Jezus’ wederkomst in 2010 genoteerd staat op 1:20, wat zou dan de notering zijn op de comeback van Elvis?

 14. [16] Ja, okay, Marcellus. Maar de religies die hun vrijheidsbeperkende middelen aan anderen willen opleggen, doen dit wèl via de overheid/staat. Die hebben ze daar wèl voor nodig. Die overheid moet dus ook aangepakt worden!

  Een Christen (b.v.) echter die het met het met het libertarische principe van: geen dwang/geweld initiëren, eens is, kan daarom best wel een libertariër zijn. In Amerika zijn de Christelijke libertariërs zelfs een heel grote beweging (Marshall Fritz), die zich vooral inzet voor de Scheiding van School en Staat.

  Er ontstaat wel eens verwarring over het libertarisme en het objectivisme (Ayn Rand). De laatste is dus echt een (complete) filosofie die alles wat met mystiek te maken heeft verwerpt. Hun "politieke" deel van de filosofie is echter het libertarisme.

 15. [18] Maar natuurlijk Saartje, de overheid moet als eerste aangepakt worden. Hier kunnen we het alleen maar eens over zijn. Echter, de overheid kan niet boven de mensen staan zonder voetstukken. Als nu godsdienst een van die voetstukken blijkt te zijn/worden, dan zullen daar toch ook de stukken vanaf gehakt moeten worden.

  Een mooie taak voor de christelijk libertarische medemens denk ik zo. Maar enige haast is daar wel bij geboden, want de niet-godsdienstige libertariërs zullen dat lekkere hapje van collectivisme vermengt met middeleeuws nonsens toch echt niet lang links laten liggen. Daar is het te lekker voor.

  "Er ontstaat wel eens verwarring over het libertarisme en het objectivisme (Ayn Rand). De laatste is dus echt een (complete) filosofie die alles wat met mystiek te maken heeft verwerpt. Hun "politieke" deel van de filosofie is echter het libertarisme."
  Bedankt. Ik moet daar nog steeds eens wat dieper induiken. Ik lees zelf geen boeken dus Ayn Rand ken ik alleen maar van horen zeggen. Maar ik heb laatst het boek wel kado gedaan en volgens mij hebben we er een libertariër (of is het een objectivist?) bij. Krachtig boek. Al is het wel wat dik.

 16. [19] Marcellus, als je geen boekenlezer bent, lees je misschien wel veel op het internet (?!)
  In ieder geval is een van de sites waar je veel over het objectivisme aan de weet kunt komen:
  http://www.objectivistcente
  Ook bekend onder de naam: Atlas Society.

  Succes!

 17. [2] [13] Ik heb alles nog eens woord voor woord nagelezen, maar ik kan geen enkel kwetsend of beledigend woord in mijn tekst vinden.
  Ook denk ik dat dit onderwerp wel iets met het libertarisme te maken heeft.
  Een andere zaak is, dat het onderwerp niet bij iedereen goed valt, met name niet bij hen die in Hem geloven. Ik ben geen deelnemer aan een politieke massavergadering , dus hoe het valt, zal mij letterlijk een zorg zijn.
  Maar ook ik betreur het, als een Christelijk persoon gekwetst wordt. Daarom ben ik donateur van de Bond tegen het Vloeken, want hoewel ik zelf niet geloof, zijn vloeken mij een gruwel.
  Maar waarom zou een Christen gekwetst worden door mijn tekst?
  Het IS toch zo dat Jezus de zwaartekracht uitschakelt als hij opstijgt en dat hij dan in tegenstelling tot de passagiers op een 747 in den Hoge bivakkeert zonder eten en drinken ?
  Deze dingen kunnen natuurlijk helemaal niet en het wordt tijd dat Christenen niet alleen kaarsjes, maar ook logica toelaten in het huis Gods.
  Als een Christen het niet met mij eens is, laat hij deze zaken dan openlijk met mij bediscussieren. Van enige wens tot een dergelijke discussie merk ik niet weel. Ik denk dat dat komt, omdat een Christen ook wel begrijpt dat het allemaal uiterst onwaarschijnlijk is.
  Maar ja, ik ben slecht thuis in deze branche, dus ik wacht op logica van de andere kant of misschen kan Jezus mij een teken geven!
  Overigens wacht ik op de eerste overtuigde Christen die met mij wil wedden op de komst van Jezus in 2010.Ik bied 20 op een.
  Ik denk dat niemand wil wedden, omdat niemand het echt gelooft.
  Hugo van Reijen

 18. [11] [18] Ik denk niet dat christenen of wie dan ook afgeschrikt worden door ‘kwetsing’. We weten allemaal dat het libertarisme juist haar oorsprong vindt in het christendom. Met name het protestantisme is daarbij instrumenteel gebleken. Het is ook de enige religie die het kapitalisme en het individualisme heeft bevorderd. Ludwig von Mises gaf dit al aan in zijn boek Human Action.

  Ofschoon men toch wel kritiek mag hebben op het geloof of de bijbel en dat kan wellicht kwetsend overkomen. Dat is tevens de vrijheid van meningsuiting en die mogen we nooit beteugelen, vooral over zaken waar we het misschien niet mee eens zijn.

 19. [24] Dit is een reactie op Albert S.
  "Ik denk niet dat christenen of wie dan ook afgeschrikt worden door ‘kwetsing’."
  Jammer genoeg ken ik wel personen die daardoor afgeschrikt zijn. Er zijn er dus wel.
  [9] Beek, heb jij enige ervaring, wetenschap over dit "afschrikken"?

 20. [24]
  Ik ken er in ieder geval ééntje. Dat komt door de afkeer van het kwetsende karakter, en dan voornamelijk ook nog omdat de indruk onstaat dat dat met opzet gebeurt.

  Natuurlijk vind ik kritiek op van alles en nog wat uitstekend, mij persoonlijk kratzt es auch nicht, ik stel alleen maar vast dat er anderen zijn die voor zichzelf vaststellen dat ze zich daardoor afsluiten van informatie die er anderszins zou toe kunnen leiden dat ze dit op een later tijdstip eventueel wél wat ruimer gaan zien.

  Eventuele beteugeling zal daarom niet van buitenaf maar vanuit de schrijver moeten komen, en kán niet anders dan op vrijwillige basis zijn 🙂

 21. [24] "We weten allemaal dat het libertarisme juist haar oorsprong vindt in het christendom."

  Hier zou ik wel eens wat meer over willen weten, want ik "geloof" dat nog niet.
  De strijd van het individu tegen het collectief is m.i. al veel ouder dan het christendom.
  Eventueel terug te voeren tot (o.a. ??) Aristoteles.
  Het "moderne"(!!) libertarisme zou je terug kunnen voeren op Locke (was die christen?) of zeker tot Ayn Rand die een uitgesproken atheiste was.

 22. Eerst maar eens verdiepen in deze religie voor onzin uit te kramen. Het heet de wederkomst. Geeft niet hoor dat je niet alles weet (zoals ook uit de rest van je verhaal blijkt).

 23. Ik moet zeggen dat ik het met Saartje weers eens bent. Ik kan bijvoorbeeld ook m’n gal uitspreken over de Talpa kijkende menigte, Frans Bauer, de lompe boeren houte klompen mentaliteit in Nederland, ect. Echter, de vrijspreker is daar geen plaats voor. De vrijspreker dient namelijk t.b.v de zienswijze: De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is:
  ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil,
  zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.

  Een over die inquisitie: Protestanten hebben daar net zoveel mee te maken als met die ex-nazi in Rome. 0.00 dus.

 24. [23] ‘Deze dingen kunnen natuurlijk helemaal niet’, is los van ‘het geloof’ iets te kort door de bocht. Stel dat 2.000 jaar geleden een reuze planeet langs de onze scheerde waardoor de Aardse zwaartekracht ahw werd geneutraliseerd? Om na de passage weer ras uiteen te spatten? Iederen vliegen en heb je gelijk je engelen. Of misschien werd ‘God’ wel de lucht ingezogen door een simpele tornado en overleefde hij het? Zijn eerste wonder?

  Ver gezocht? Dacht het ook. Maar pas wel op met te snel ‘dat kan niet’. Want dat is ook weer niet echt wetenschappelijk.

Comments are closed.