Een van de meest intrigerende zaken van Jezus is voor mij het opstijgen en de verwachte landing.
In het Engels spreekt men van de de second coming. Ik weet niet hoe deze in het Nederlands genoemd wordt. Laat ik het voorlopig houden op “tweede komst”.

Het onderstelde opstijgen kan gebruikt worden als een belangrijk propagandapunt door de kerk, op grond van het feit dat de gebeurtenis bewijsbaar inging tegen een aantal natuurwetten:
01.
het uitschakelen van de zwaartekracht. Tenzij wij aannemen dat Jezus opsteeg met behulp van een ingebouwde helikopter ( die met behulp van de toenmalig beschikbare technologie niet geconstrueerd kon worden), is Jezus op het moment van opstijging succesvol geweest in het volledig uitschakelen van de zwaartekracht. Hij viel als het ware naar boven . Ook ik ben bereid dat als een wonder te erkennen.
02.
wij mogen aannemen dat een doordenkend persoon als Jezus samen met zijn alleswetende vader en de heilige geest, met wie hij een eenheid vormt, ook voorzieningen had getroffen in verband met de afwezigheid van zuurstof in de hogere luchtlagen. Hoe heeft Jezus dit probleem opgelost ?
03.
hoe ging het daarboven met eten en drinken ? Had Jezus boterhammen en water bij zich voor onderweg?
04.
tenslotte de hamvraag: hoe lang duurde de tocht en waar eindigde deze ?

Nu de tweede komst. Logischerwijze valt aan te nemen dat deze op dezelfde wijze zal plaatsvinden als het vertrek, ook op dezelfde plaats ? Een mediabaron die er in gelooft, zal dan vast al het betreffende stuk grond gekocht hebben of de exclusieve rechten verworven hebben op al hetgeen daar plaats gaat vinden.
Tegen de tijd van de landing kan ook een tribune geplaatst worden. Plaatsen op deze tribune zullen een fortuin opbrengen.
Tevens valt te denken aan het plaatsen van weddenschappen. Personen die zo overtuigd zijn van de tweede komst zullen er zeker op willen wedden. Jezus 2010 een op twintig misschien : twintig keer je inzet terug als het gebeurt in 2010. Ik zal de eerste zijn om mee te doen, evenals bij de laatste weddenschappen op het presidentschap van de Verenigde Staten van Amerika.
Hugo van Reijen

60 REACTIES

 1. Is religie ook niet een vorm van collectivisme? Maar goed, zolang er vrijwillig voor wordt gekozen is dat natuurlijk prima.

  En niet gelovige worden bijna dagelijks gekwetst door gelovigen en hebben geen enkele bescherming..

  Overigens is er niets mis met het stukje van Hugo lijkt mij.. de toon bevat absoluut geen gal!

  Ook lijkt mij altijd nog een aardig idee kerkelijke erkenning aan te vragen voor niet-gelovigen. Als niet-gelovige wil ik bijvoorbeeld ook wel eens een keertje op zondag winkelen, omdat dat bij mijn geloofsovertuiging past, maar ik geloof niet dat de christenunie daar respect voor kan opbrengen. Terwijl niet geloven, wellicht ook omschreven kan worden als een geloof in rationalisme en logica.

  [23] Het is ook bekend dat een significant deel van b.v. de pastoors ook niet in god geloofd.

  Maar goed iedereen mag vinden wat hij vindt en het is fijn als mensen er positieve kracht uit kunnen putten, maar het mag duidelijk zijn dat ik mij meer voel aangesproken tot Ayn Rand.

 2. [30] Dat is waar, laten wij dan zeggen "zeer onwaarschijnlijk".
  Persoonlijk nodig ik soms iemand uit om een potlood naar boven te laten vallen, als hij daar kans toe ziet.
  In de zestiger jaren vond op Bali een aantal mensen de dood, doordat zij de stromende lava van een uitgebarsten vulcaan tegemoet liepen, de goden verzoekend, de lava te keren. Helaas,het mocht niet baten.

 3. [31] De op grond van zijn geloof gerespecteerd wordende gelovige heeft altijd een voordeel in de discussie. Hij staat als het ware een loper of twee pionnen voor, want hij mag niet aangevallen worden op onlogische onzin welke hij uitkraamt.
  Uitlatingen zoals: "Gisteren vertelde god mij nog, dat…" of "Maria gaf mij een boodschap, maar die mag ik nog aan iemand vertellen", geven een niet stuk te maken voorsprong, want een beleefd persoon mag dergelijke mededelingen, hoe onzinnig zij ook klinken, niet openlijk in twijfel trekken.
  Een rechter mag een verdachte zeggen, dat hij liegt, maar zodra de verdachte zich op god beroept, moet ook de rechter beleefd zwijgen. Zodra op iets het etiket geloof geplakt wordt, ligt de discussie plat:
  " Ik mag mij kind van Jezus niet laten vaccineren", " Jezus vindt dat ik mij kind niet naar school mag sturen", vormen in een rechtszaak geen uizonderlijke opmerkingen.

 4. [34]
  "" Ik mag mij kind van Jezus niet laten vaccineren", " Jezus vindt dat ik mij kind niet naar school mag sturen", vormen in een rechtszaak geen uizonderlijke opmerkingen."

  Ik zie daar geen probleem in. Wat mij betreft hadden deze imaginaire ouders niet naar de rechter gehoeven, omdat ouders beslissen op welke manier een kind opgeleid wordt, en niet één of andere regering die de kinderen onder dwang van een aantekening op het strafblad en onder toeziend oog van de leerplichtambtenaar dwingt om naar een openbare school te gaan samen met andere gedwongenen om aldaar van de voordelen van een door het sosjalisme geïndroctineerde staatsschool te mogen genieten, daarbij de ouders voorspiegelend dat het inspraak-toneelspel dat men ouders door de strot wurgt het ultimum qua democratie is en het schoolsysteem als zodanig het ultimum qua systeem is.

  Nog even over dat schaakspel: uiteindelijk heeft het te maken met iemand in z’n waarde laten, en dat is iets dat dat verschrikkelijke soosjalistiese kloten-systeem waar we met z’n allen inzitten absoluut verkankert. Vandaar dat de hufterigheid hand over hand toeneemt (immers wie stront zaait zal zure regen over z’n kop krijgen volgens de lieden in kwestie), en ik probeer daar als libertariër niet aan mee te doen. Dus als iemand Maria over het water heeft zien lopen, vind ik het best. Ik denk er het mijne van.

 5. [35] Als ouders er op een andere manier voor zorgen dat hun kind onderricht ontvangt is het best, maar het geheel onthouden van onderwijs aan een kind is mijns inziens misdadig. Het belang van het kind dient voorop te staan.
  Hetzelfde is het geval bij vaccinaties. Ouders die hun kinderen in dringende gevallen niet laten vaccineren en op deze wijze er voor zorgen dat er een grote kans is dat zich bij het kind polio ontwikkelt, zijn wel erg griezelig bezig.
  Gebieden met een vaccinatie-densiteit van minder dan 60 tot 70 procent vormen een groot risico.

 6. [35] Ook ik heb er niets tegen als iemand Maria over het water ziet lopen, maar ben wel tegen het subsidieren van onderwijs waar dergelijke meningen subtiel of minder subtiel aangemoedigd worden, omdat de geest van het kind vergiftigd raakt.

 7. [36]
  Geen idee in hoeverre wel of niet vaccineren al dan niet een probleem vormt. Wat is "een dringend geval" ? Wie bepaalt dat ? Hoe groot is de kans en op basis waarvan wordt dat bepaald ? En wie bepaalt dat dan ? Voor welke ziekte is het zinvol om een inenting te krijgen en waarom ? En weer: wie bepaalt dat en waarom ?

  Hebben we soms niet ook te maken met "snoepje van de dag"-vaccinatie, waarin op basis van gebakken lucht, door sommigen als blauwe lucht gedefinieerd, ouders geforceerd worden hun kinderen in te laten enten door de Staats-medische Dienst?

  Nog niet zo lang geleden was er paniek over de vogelgriep, er zijn meen ik meer dan een miljoen vaccins gemaakt. En waarvoor ? Het voorzorgsprincipe-draakje maakte van een mug een olifant, zoals dat nogal verdacht vaak gebeurt heden ten dage. De Staat moet tenslotte ergens goed in zijn; de virologen worden ten slotte met gestolen geld onderhouden.

  Kortom ik zou niet zo snel zijn met de term misdadig in de mond te nemen. En niet vergeten dat er ook andere, betere methodes zijn om ouders er te van overtuigen dat vaccinatie soms geen slecht idee is.

  Misdadig is het gedrag van de overheid, dat met gesloten geld mensen verplicht dingen te doen die ze niet willen. Ik kies ervoor om dat achterwege te laten, en ben bereid het gigantisch grote gevaar dat een incidentele ouder die z’n kind met de ongeloofelijk desastreuze gevolgen van dien niet in wil laten enten, op de koop toe te nemen.

 8. [38] "Geen idee in hoeverre wel of niet vaccineren al dan niet een probleem vormt. Wat is "een dringend geval" ? Wie bepaalt dat ? Hoe groot is de kans en op basis waarvan wordt dat bepaald ? En wie bepaalt dat dan ? Voor welke ziekte is het zinvol om een inenting te krijgen en waarom ? En weer: wie bepaalt dat en waarom ?"

  Vaccins zijn bedoeld om ziekte en sterfte te verminderen.
  Ze zijn het resultaat van wetenschappelijke bewijsvoering.

  "Nog niet zo lang geleden was er paniek over de vogelgriep, er zijn meen ik meer dan een miljoen vaccins gemaakt. "
  Ik hoop veel meer, want een miljoen is een beetje weinig.

  "En waarvoor ? Het voorzorgsprincipe-draakje maakte van een mug een olifant, zoals dat nogal verdacht vaak gebeurt heden ten dage. De Staat moet tenslotte ergens goed in zijn; de virologen worden ten slotte met gestolen geld onderhouden."
  Libertarische paranoia. Vaccins zijn altijd ‘uit voorzorg’. Da’s maar goed ook.
  WIE de vaccins distribueert, doet niets af aan de medische kwestie.

  "Kortom ik zou niet zo snel zijn met de term misdadig in de mond te nemen"
  Wat je vervolgens zelf wel doet. En nog de verkeerde partij beschuldigt van misdadig gedrag ook.
  Een overheid die levens wil redden is uiteraard niet misdadig, dat zijn wél de ouders die hun kind, of een ander, ernstige schade berokkenen door nalatigheid.

 9. [34]
  1. Die gelovige heeft meestal NIET het respect vanwege zijn geloof. Dat is overheersend. Misschien kan hij als mens gewoon hetzelfde ‘respect’ (geloof het maar niet) krijgen dat andere mensen ook zouden kunnen krijgen. That’s all.
  2. Waarom zou men niet mogen tweijfelen aan allerlei uitspraken? Het NT maant juist tot toetsen. Juist op dit terrein kan veel suggestie zijn.
  3. Maar dat betekent natuurlijk niet dat alle uitspraken altijd slechts op suggestie berusten. Vandaar dat een ‘open mind’ , ook voor een rechter, te verkiezen is boven een houding van ‘allemaal onzin’.

 10. [23]
  Juist die onwaarschijnlijkheden maken dat mensen kunnen gaan geloven.
  Als Jezus alleen een prekende rabbijn was geweest, was hij allang bijgeschreven als voetnoot in de geschiedenis.
  Het zijn juist de mirakelen, waardoor men zich e.e.a. begint af te vragen.
  Verder vraag ik mij af wat Hugo onder ‘logica’ verstaat. Dat wat hij voornamelijk waarneemt? Dat wat volgens hem ‘niet kan’? Electriciteit ‘kon’ in 1700 ook niet, evenals mobiel bellen.
  Verder is die weddenschap wel erg kinderachtig. De wederkomst mag vaststaan, het tijdstip staat voor mensen absoluut NIET vast. Twee zaken worden hier valselijk vermengd.

 11. [39]
  Ik bespeur enige spot en de onwil om serieus op de vragen in te gaan. Heeft dat een reden, en zo ja welke ?

  Nalatigheid is inderdaad niet goed en kan eenvoudig achteraf vastgesteld worden door een rechter; medische kwesties cq. "volksgezondheid" horen niet thuis bij een overheid. Vaccinaties dus ook niet, ook niet als het gaat om vaccinatie tegen bijvoorbeeld overgewicht, het ontstaan van libertarismium tremens of tegen bruine ogen. Iedereen moet mooi voor zichzelf bepalen wat hij nodig acht qua voorzorgsmaatregelen waaronder vaccinaties; daar is geen overheid voor nodig die als geen ander in staat is om de door jou zo gewaardeerde "wetenschappelijke gegevens" objectief aan het volk voor te leggen (ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de CO2 hoax). Dat fantastisch eenvoudige concept dat perfect aansluit bij het recht op zelfbeschikking wil er bij jou nog niet helemaal in volgens mij.. Klopt dat ?

 12. [41]
  Herstel: logica wat… niet ‘niet kan’.
  Aanvullend:
  Geloof, hoop en liefde zijn aantoonbaar zeer grote krachten in het menselijk bestaan.
  Probeer daar nu maar eens ‘logica’ op toe te passen. Allemaal uiterst moeizaam, onvolledig en gekunsteld.
  Hoewel vele materialisten hun uiterste best doen dit alles tot ‘chemische reacties’ te reduceren.
  Wat net zo potsierlijk is als dat men het hier geschrevene tot ‘grappige zwarte figuurtjes’ wil reduceren. Hoewel het belang van die figuurtjes voor zowel lezer als maker uiterst groot is, moet men beslist stellen dat dit alles in een veel breder perspectief staat, dat van de geestelijke betekenis, dat beslist ook zeer geldig is.

 13. [25]
  Dat lijkt me een psychologisch begrip.
  Psychologisch kan men een geloof als een grote en zeer sterke factor in iemands leven beschouwen. Het bepaalt in belangrijke mate wat iemand doet of nalaat, wat zijn bredere kijk op zijn leven is, en heeft invloed op zijn door hemzelf ervaren identideit.
  Wanneer nu met deze voor hem zo belangrijke beginselen op grove wijze de vloer wordt aangeveegd, is hij beslist zeer geschokt.
  Het is vergelijkbaar met grove aanvallen op zijn kinderen, zijn ouders, zijn echtgenote. Voor hem dierbaren, die worden beschimpt.
  Het schokt beslist.
  Anderzijds weet hij dat hij dergelijke reacties kan verwachten, immers, daar is niets nieuws onder de zon, en kunnen de beschimpingen zijn gehechtheid aan zijn dierbaren, onder wie vooral Christus, ook weer versterken.

 14. [43] Je kan de chemische reacties dan wel weer gaan ontekennen, maar zonder onderzoek op dat gebied hadden we nooit geweten dat bij die ‘liefde’ die je noemt precies dezelfde gebieden in de hersenen actief zijn als bij ‘haat’.

  Kweenie of je er iets mee kan, maar ik kon het toch niet laten je deze kennis mee te geven.

 15. Toen ik als kind over Christus leerde leek hij mij een jofele peer, die rake dingen zei en dappere dingen dee.
  Neem die tocht op het meer van Galilea: "Storm bedaar" werd een gevleugeld woord, als een van de kinderen herrie schopte.

  Maar met z’n Vader, die z’n Zoon opofferde enzo had ik niet zo veel op. Het lijdensverhaal is hartverscheurend als je het goed tot je laat doordringen.

  Maar er bestaan zoveel verdichtsels om Christus heen, dat ik geen idee heb, hoe hij werkelijk was. Daar komt nu geen mens meer achter. Iedereen maakt zijn eigen voorstelling.

 16. [42] “Ik bespeur enige spot en de onwil om serieus op de vragen in te gaan. Heeft dat een reden, en zo ja welke ?”
  Niets van dat alles, het antwoord op al je vragen staat er in één volzin: het is een wetenschappelijke issue. De wetenschap maakt uit of een vaccinatie nuttig is of niet.

  “Nalatigheid is inderdaad niet goed en kan eenvoudig achteraf vastgesteld worden door een rechter; medische kwesties cq. "volksgezondheid" horen niet thuis bij een overheid. “
  Dogma. Maakt mij niet uit wie het doet, als het maar gebeurt.

  “Vaccinaties dus ook niet, ook niet als het gaat om vaccinatie tegen bijvoorbeeld overgewicht, het ontstaan van libertarismium tremens of tegen bruine ogen.”
  Bezijden het punt, het rijksvaccinatieprogramma behelst alleen ernstige ziektes. En mocht dat je geruststellen, je mag vaccinaties weigeren, ze zijn vrijwillig.

  “Iedereen moet mooi voor zichzelf bepalen wat hij nodig acht qua voorzorgsmaatregelen waaronder vaccinaties; “
  Voor zichzelf wel ja, maar hoe moet een kind van 6 maanden om een vaccinatie vragen?
  Ouders behoren hun kinderen bepaalde vaccinaties niet te ontzeggen. Er is zoiets als beste stand van wetenschap. Daarnaar handelen is in het belang van het kind. Daar niet naar handelen kan leiden tot rolstoelen, geboorteafwijkingen, de dood. Willens en wetens het beste nalaten: grove nalatigheid met ernstige gevolgen.
  Kinderen vaccinaties ontzeggen (of bloedtransfusies http://www.vumc.nl/patient/…): hier is religie niet langer een onschuldig rariteitenkabinet, maar wordt het dodelijk gevaarlijk.

  “Dat fantastisch eenvoudige concept dat perfect aansluit bij het recht op zelfbeschikking wil er bij jou nog niet helemaal in volgens mij.. Klopt dat ?”
  Ik zit niet zo in de bezweringen, inderdaad.
  ‘Zelfbeschikking’ komt uit jouw dogma-generator. Je kinderen zijn je ‘zelf’ niet. Een kind is een ANDER. Daar kun je niet zomaar over beschikken.

 17. [44]
  Beek schreef: “Het is vergelijkbaar met grove aanvallen op zijn kinderen, zijn ouders, zijn echtgenote. Voor hem dierbaren, die worden beschimpt. Het schokt beslist.”

  Zo’n reactie duidt alleen maar op een onvolwassen persoonlijkheid. Zoiets komt bij gelovigen met hun kinderlijke opvattingen idd vaak voor. De Deense cartoonrellen liggen ons nog vers in het geheugen.

  Als de negatieve mening van een ander over je eigen keuzes je schokt heb je blijkbaar behoefte aan sociale bevestiging van die keuzes. Dat is een veeg teken want dan sta je er zelf blijkbaar ook niet volledig achter.

  Immers, als de buurman je nieuwe mercedes schamper kwalificeert als ‘aannemersauto’ of je kersverse echtgenote als een ‘afgelikte boterham’, en dit je raakt omdat je jezelf altijd als een sofisticated iemand met smaak en veel gevoel voor stijl zag, moet je dit niet je buurman verwijten. Het betekent slechts dat je aan jezelf twijfelt.

 18. [29]
  Mike Madison schreef: “over die inquisitie: Protestanten hebben daar net zoveel mee te maken als met die ex-nazi in Rome. 0.00 dus”

  Protestanten hebben minstens zo’n slechte track record als katholieken waar het gaat om de onderdrukking van andersdenkenden. Het is dan ook volslagen absurd als iemand die zich tot het christelijk geloof aangetrokken voelt en ‘vrede’ en ‘medemenselijkheid’ zegt te willen (IMHO net zo onzinnig als wanneer een socialist ‘rechtvaardigheid’ en ‘broederschap’ zegt te willen) zich bij één van deze abjecte christelijke clubs aansluit.

 19. [49]
  "Niets van dat alles, het antwoord op al je vragen staat er in één volzin: het is een wetenschappelijke issue. De wetenschap maakt uit of een vaccinatie nuttig is of niet."
  Het behoren de ouders te zijn die voor de kinderen uitmaken of het nuttig is of niet. Als vaccinatie zinvol is, dan zullen de meeste ouders daar vast wel mee instemmen, denk je niet ?

  "Dogma. Maakt mij niet uit wie het doet, als het maar gebeurt."
  Ah – regels zijn regels. Da’s pas een dogma. Dan is er voor jou nog wat werk aan de winkel, het is immers vrijwillig in Nederland zoals je zelf al zegt. Gelukig word je een handje geholpen door de overheid, die middels diefstal afdeling AWBZ op een uiterst efficiënte manier de gestolen gelden herverdeelt over de betrokken instanties en daarmede ook de vaccins financiert en het "volk" in slaap sust door een kwart sigaar van de eens onder dwang afgestane hele sigaar uit eigen doos terug te geven. Staatsbemoeienis cq. diefstal van de bovenste plank, vind je niet ?

  "Bezijden het punt, het rijksvaccinatieprogramma behelst alleen ernstige ziektes. En mocht dat je geruststellen, je mag vaccinaties weigeren, ze zijn vrijwillig."
  Dan snap jij het niet of wíl je het niet snappen. Een volgzaam volk dat voor elke muggescheet ongefundeerd bereid is om zich in te laten enten (want dat is wel zo eenvoudig; liever met een zak chips en een fles bier voor de tv dan nadenken over het nut van inenting; het wordt immers "gratis" vergoed en een ander bepaalt tegen welke ziektes er gevaccineerd wordt) is eenvoudig manipuleerbaar door diezelfde overheid; voordat je het weet verstrekt de overheid "gratis" vaccins tegen bijvoorbeeld overgewicht, het ontstaan van libertarismium tremens of tegen bruine ogen. De overheid betaalt, dus de overheid bepaalt welke "ziekte" in aanmerking komt voor "gratis" vaccinatie !! De wetenschap bepaalt niks, ze worden betaald uit gestolen geld. En we hebben gezien waartoe dat kan leiden met de CO2 affaire, waar wetenschap door overheidsgeld tot pseudo-wetenschap is gedegradeerd. Om nog een ander, wellicht jou meer aansprekend motief TEGEN overheidsbemoeienis te verstrekken, wil ik graag verwijzen naar de pseudo-wetenschappelijke experimenten die in Nazi-Duitsland werden uitgevoerd. Googelen op "medische experimenten nazi duitsland" levert een schat aan informatie op, zoals deze bijvoorbeeld: http://duits.skynetblogs.be
  Ik kan me voorstellen dat je reaktie zal zijn dat zoiets hier nooit zal gebeuren. "Wij" zijn immers weldenkende mensen en géén nazi’s. Wel, in dat geval denk ik dat je daar nog maar eens héél goed over na moet denken en je beseffen dat Europa inclusief Nederland met een rotgang dezelfde socialistische route inslaan die in het verleden heel veel ellende heeft veroorzaakt. Is dat wat je wil ?

  "hoe moet een kind van 6 maanden om een vaccinatie vragen?"
  Niet – dat bepalen de ouders uiteraard.

  "Ouders behoren hun kinderen bepaalde vaccinaties niet te ontzeggen."
  Moeten ze zelf weten. Als er te weinig mensen zijn die inenten, dan wil ik daar misschien niet gaan wonen omdat het risico van een epidemie mij te groot is. Da’s iets dat ik zelf wil kunnen bepalen op basis van informatie waar de overheid geen hand in heeft gehad. Overheid maakt meer kapot dan je met drank goed kunt maken.

  "Er is zoiets als beste stand van wetenschap. Daarnaar handelen is in het belang van het kind."
  Overtuig de ouders maar zou ik zeggen. Dat moet met een goed verhaal niet zo moeilijk zijn, niet ?

  "Daar niet naar handelen kan leiden tot rolstoelen, geboorteafwijkingen, de dood. Willens en wetens het beste nalaten: grove nalatigheid met ernstige gevolgen."
  Dat is dan weer een goed punt om de ouders mee te overtuigen. Weldenkende mensen zullen het daar me eens zijn, lijkt me. Uit eigen wil. Dwang zoals jij dat voor lijkt te staan is NIET nodig, diefstal via AWBZ ook niet.

  "Kinderen vaccinaties ontzeggen (of bloedtransfusies): hier is religie niet langer een onschuldig rariteitenkabinet, maar wordt het dodelijk gevaarlijk"
  Nogmaals – overtuig de ouders. Wég met de nanny-state.

  "Ik zit niet zo in de bezweringen, inderdaad.
  ‘Zelfbeschikking’ komt uit jouw dogma-generator. Je kinderen zijn je ‘zelf’ niet. Een kind is een ANDER. Daar kun je niet zomaar over beschikken."
  INDERDAAD. Daar kan DE OVERHEID niet zo maar over beschikken (maar ze doen dat helaas wel). De OUDERS zijn wél de aangewezen personen om daarover te beschikken, als zijnde de mensen die plaatsvervangend voor hun kinderen beslissingen nemen zolang en in zoverre ze dat zelf nog niet kunnen. Daar hoeft echt geen dogma-generator aan te pas te komen.

  Ik hoop dat dit voldoende duidelijkheid schept, zo niet, dan hoor ik het wel.

 20. [52]
  Precies André. Dat "de wetenschap" zou kunnen *bepalen*, of een vaccinatie nuttig is of niet, is één vraag, maar van die "kennis" (wat heet kennis, de kennis van de staatspropaganda ?) gebruik maken of niet is een normatieve beslissing, waar de ouders van een baby voor verantwoordelijk zijn. Dat mag nooit verplicht gesteld worden.

  Het is nu eenmaal buitengewoon riskant voor elke scheet de overheid er weer bij te halen. Voor je het weet, bepaalt de overheid de verplichte sanitaire noodstops om zo te zeggen.
  Allemaal instappen ! Dat is maar één stapje. En als het eenmaal zover is, mag Joost weten, wat ze allemaal in hun programma’s stoppen, zoals je terecht suggereert.

 21. [53] "Dat mag nooit verplicht gesteld worden"
  Het rijksvaccinatieprogramma is dan ook niet verplicht.
  De vaccinatiegraad is niettemin 95%, schitterend dus. Voorlichting, da’s alles wat nodig is.

 22. [50]
  Foute conclusie, immers hij blijft stilstaan bij de geschoktheid. Hij verlangt kennelijk onverschilligheid.
  Ik vervolgde echter met het besef dat men deze reacties kan verwachten.
  Dit alles heeft niets te maken met de rest van zijn verhaaltje over 1 of andere buurman.
  Maar PdJ springt wel vaker met grote sprongen naar door hem gewenste conclusies.

 23. [45]
  Ik ontken geen chemische reacties,
  zoals ik ook geen zwarte figuurtjes ontken. Ik zeg alleen, het is niet alles, er is meer dan dat.

 24. [50]
  En wat een walgelijke veronderstelling dat PdJ deze geschoktheid op 1 lijn stelt met de hysterische en gewelddadige reacties van moslims n.a.v. die cartoons.
  Kennelijk kan men zich niet geschokt tonen, zonder direct op een fascistische hoop te worden gegooid.
  Kwaadaardig en onbenullig.

 25. [55] [57]

  Hoezo ‘fascistoïde’ ? Ik had het over het kinderlijke (onvolwassen) gedrag dat gelovige mensen kenmerkt. Christenen geloven dat Jezus de eerste ruimtevaarder was, hoewel Erich “waren de goden kosmonauten” Von Däniken dat waarschijnlijk zal betwisten 😉 Zij zijn daarin niet meer volwassen dan moslims die zich geraakt voelen als je hun profeet Mohammed een agressieve pedofiel noemt (wat hij feitelijk ook was).

  En hoezo ‘onverschilligheid’ ? Iemand met een volwassen persoonlijkheid neemt kritiek of spot van anderen voor kennisgeving aan. Als die negatieve mening een kern van waarheid bevat zal zo iemand daar zeker lering uit trekken en indien nodig de eigen mening herzien. Voor het overige is het slechts wat het is: de mening van een ander. Van ‘geschoktheid’ is geen sprake.

  Ik verwijs nog maar eens naar de natuurlijke grens aan de vrijheid van meningsuiting die Mencken zo fraai verwoordde. Gelovigen hebben het bij mij verbruit omdat zij die grens volledig uit het oog hebben verloren.

  ==

  “I believe there is a limit beyond which free speech cannot go, but it’s a limit that’s very seldom mentioned. It’s the point where free speech begins to collide with the right to privacy. I don’t think there are any other conditions to free speech. I’ve got a right to say and believe anything I please, but I haven’t got a right to press it on anybody else. …. Nobody’s got a right to be a nuisance to his neighbors.”
  ~ Henry Louis Mencken

 26. [52] (…..oei, een kwartier te laat! Ik had beloofd je om 11 uur een slaapmutsje te schrijven. ‘k Had mijn stukje klaar, maar dutte zelf in. Verdomd als het niet waar is! Met het slaapverwekkend vermogen zit het dus wel goed Andre. Lezen, ronken en morgen gezond weer op!)
  A: Het behoren de ouders te zijn die voor de kinderen uitmaken of het nuttig is of niet. Als vaccinatie zinvol is, dan zullen de meeste ouders daar vast wel mee instemmen, denk je niet ?
  H: Nee, ouders maken niet uit of een vaccin nuttig is. Dat doet de wetenschap. Ouders maken uit of ze hun kinderen wel of niet laten vaccineren. En da’s heel wat anders.
  H: Dogma. Maakt mij niet uit wie het doet, als het maar gebeurt.
  A: Ah – regels zijn regels. Da’s pas een dogma. Dan is er voor jou nog wat werk aan de winkel, het is immers vrijwillig in Nederland zoals je zelf al zegt. Gelukkig word je een handje geholpen door de overheid, die middels diefstal afdeling AWBZ op een uiterst efficiënte manier de gestolen gelden herverdeelt over de betrokken instanties en daarmede ook de vaccins financiert en het "volk" in slaap sust door een kwart sigaar van de eens onder dwang afgestane hele sigaar uit eigen doos terug te geven. Staatsbemoeienis cq. diefstal van de bovenste plank, vind je niet ?
  H: Ja zeg, vrijwillig is vrijwillig. Vals gevoel van ‘gratis’, bedoel je? Mensen doen het omdat het ‘gratis’ is? Ook niet. Vrijwel iedereen doet het en alleen maar omdat íe zijn kinderen wil beschermen. Weet wellicht in het achterhoofd dat íe betaalt via AWBZ, maar so what. Had met liefde ook betaald via een particuliere verzekering. Da’s wel zo’n beetje dé centrale denkfout van libertariers: ook in een vrije markt ga je betalen. Voor zo’n beetje alles waar je nu voor betaalt. Voor de juiste prijs en op ’t juiste tijdstip, dat wel, maar betalen ga je. Hooguit wat minder dan nu.
  H: Bezijden het punt, het rijksvaccinatieprogramma behelst alleen ernstige ziektes. En mocht dat je geruststellen, je mag vaccinaties weigeren, ze zijn vrijwillig.
  A: Dan snap jij het niet of wíl je het niet snappen. etc etc etc etc etc …. is eenvoudig manipuleerbaar door diezelfde overheid; voordat je het weet verstrekt de overheid "gratis" vaccins tegen bijvoorbeeld overgewicht, het ontstaan van libertarismium tremens of tegen bruine ogen. De overheid betaalt, dus de overheid bepaalt welke "ziekte" in aanmerking komt voor "gratis" vaccinatie !! De wetenschap bepaalt niks, ze worden betaald uit gestolen geld. En we hebben gezien waartoe dat kan leiden met de CO2 affaire, waar wetenschap door overheidsgeld tot pseudo-wetenschap is gedegradeerd. Om nog een ander, wellicht jou meer aansprekend motief TEGEN overheidsbemoeienis te verstrekken, wil ik graag verwijzen naar de pseudo-wetenschappelijke experimenten die in Nazi-Duitsland werden uitgevoerd. Googelen op "medische experimenten nazi duitsland" levert een schat aan informatie op, zoals deze bijvoorbeeld: http://duits.skynetblogs.be
  Ik kan me voorstellen dat je reaktie zal zijn dat zoiets hier nooit zal gebeuren. "Wij" zijn immers weldenkende mensen en géén nazi’s. Wel, in dat geval denk ik dat je daar nog maar eens héél goed over na moet denken en je beseffen dat Europa inclusief Nederland met een rotgang dezelfde socialistische route inslaan die in het verleden heel veel ellende heeft veroorzaakt. Is dat wat je wil ?
  H: [zucht, diepe zucht]
  Blaas de vijand op tot reuzenformaat en je komt hem altijd en overal tegen.
  Het is paranoia en niks anders. Dit soort libertarische doordraverij is de grootste vijand van het vrije denken. Niet het eerste voorbeeld van krankzinnige overdrijving op deze site.
  H: Ouders behoren hun kinderen bepaalde vaccinaties niet te ontzeggen.
  A: Moeten ze zelf weten. Als er te weinig mensen zijn die inenten, dan wil ik daar misschien niet gaan wonen omdat het risico van een epidemie mij te groot is. Da’s iets dat ik zelf wil kunnen bepalen op basis van informatie waar de overheid geen hand in heeft gehad. Overheid maakt meer kapot dan je met drank goed kunt maken.
  H: De issue is niet of ene Andre zich het vege lijf kan redden, maar hoe kinderen beschermd kunnen worden tegen ouders met kolder in de kop.
  H: Zelfbeschikking’ komt uit jouw dogma-generator. Je kinderen zijn je ‘zelf’ niet. Een kind is een ANDER. Daar kun je niet zomaar over beschikken.
  A: INDERDAAD. Daar kan DE OVERHEID niet zo maar over beschikken (maar ze doen dat helaas wel). De OUDERS zijn wél de aangewezen personen om daarover te beschikken, als zijnde de mensen die plaatsvervangend voor hun kinderen beslissingen nemen zolang en in zoverre ze dat zelf nog niet kunnen. Daar hoeft echt geen dogma-generator aan te pas te komen.
  H: Ouders noch overheid kunnen over een kind beschikken. Ouders mogen ervoor zorgen. Da’s alles.
  Doen ze dat niet, dan gaat het kind dood. Met twee oo’s.
  Da’s biologie, daar komt geen wetboek, overheid of Verheven Principe aan te pas.

 27. [58]
  En wie bepaalt of ene Peter de Jong niet een geweldige ‘nuisance to his neighbours’ is?
  Die immers met groot gemak de reacties ‘fascistisch’ en ‘onverschillig’ op andere reacties laat slaan, aldus de zaak verdraaiend.

Comments are closed.