In 2003 had de pers een akkefietje met de gemeente Wassenaar over video-opnames. Er waren opnames gemaakt van WA en z’n vrouw Maxima. En als het om het koninklijk huis gaat krijgt George Orwell altijd gelijk.

Dus met z’n allen naar de rechtbank, want kom de MSM niet aan zijn rechten. Nee, dan zwaait er wat.

Okay, dit is (onder andere) wat de rechter te zeggen had:
“De verordening is onverenigbaar met de vrijheid informatie te ontvangen, de vrijheid van nieuwsgaring en de persvrijheid, welke vrijheden voortvloeien uit het recht op vrije meningsuiting, dat neergelegd is in artikel 7 van de Grondwet.”

Nu heb ik meteen twee opmerkingen:

1.Verschil persvrijheid en vrijheid van meningsuiting.
Is er een verschil tussen de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting? Moet de persvrijheid als een beperkter begrip worden gezien dan de vrijheid van meningsuiting? Ik bedoel: mag je het wel zeggen, maar niet schrijven?
Ik weet zeker dat de betekenis vrijheid van het begrip persvrijheid dezelfde betekenis heeft als het in het begrip vrijheid van meningsuiting.

2.Persvrijheid.
Nu weet ik dat het internet, de tv en de radio nog niet bestonden bij het ter perse gaan van de grondwet in 1848. Kranten, vlugschriftjes en boeken wel. En die werden allemaal gedrukt. Dus die term “Persvrijheid” snap ik wel.
Wat ik niet snap is dat de uitleg van het begrip persvrijheid niet wordt geïnterpreteerd in het licht van de veranderingen die in de maatschappij hebben plaatsgevonden. Het gaat er toch om wat als grondrecht voor de burger destijds is bedoeld. Grof genomen had je toen twee manieren om je mening te uiten. Je gebruikte inkt of een roeptoeter. Met andere woorden: alle manieren om je mening te uiten waren beschreven en geoorloofd.
Als het dus de bedoeling was om de burger alle middelen te laten gebruiken, en waarom zou de wetgever dat niet zo bedoeld hebben, waarom is dan de tv en de radio niet meegenomen als medium om je mening te uiten?

Media waarmee je een groot publiek kunt bereiken, zijn: krant, periodieken, tv en radio.
Het internet is helaas nog niet een medium waarmee je, op dagelijkse basis, miljoenen mensen zult bereiken. Het heeft wel de potentie. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat de machthebber probeert om het internet de das om te draaien.
Het maken en verspreiden van kranten en periodieken vereist een grote en kostbare organisatie. Daardoor ligt deze mogelijkheid buiten het bereik van een groep particulieren die wel een heel goede boodschap zou kunnen hebben. Wij kennen, geloof ik, allemaal wel zo’n groep.

Het opzetten van een tv- of radiozender is een heel ander verhaal. De kosten zijn, in vergelijk met het krantenverhaal, veel lager en eventueel te behappen voor een wat grotere groep mensen. Daarbij zijn deze media geliefd en uitermate geschikt om mensen te betrekken en echt te bereiken.
Hier hebben wij het dus over een reëel gevaar voor de machthebber. Het is de machthebber immers die de macht heeft dankzij zijn PR. Alleen aan het volk bekend laten worden wat goed voor je is. Een voorwaarde daarvoor is dat je de berichtgeving, die via de media verloopt, in je zak hebt. Vandaar dat je alleen mag uitzenden met de toestemming van de machthebber.

Ikzelf kan dat maar op één manier zien: u en ik, wij zijn gemuilkorfd. Vrijheid van meningsuiting? Die is aanwezig, maar alleen zodanig dat het voor de overheid niet gevaarlijk kan worden.
————————————————
Ingezonden door PeterK

2 REACTIES

  1. Misschien mis ik wat je probeert te zeggen, maar mijns inziens volgt je betoog en zijn conclusie niet logisch uit het aangehaalde citaat. Je geeft niet aan wat ‘de verordening’ behelst, maar als mijn geheugen mij niet in de steek laat betrof dit een lokale regel dat er geen foto’s of video-opnamen van De Eikenhorst gemaakt mochten worden ter bescherming van de privacy van Wim Alex en zijn Junta-liefje.

    Wat de rechter dus zegt is dat deze verordening ongrondwettig is, op basis van artikel 7. Als soort van extra toelichting vermeldt hij dat de vrijheid informatie te ontvangen, de vrijheid van nieuwsgaring en de persvrijheid allemaal voortvloeien uit dit artikel 7.

    De persvrijheid wordt hier dus expliciet genoemd als voortvloeiend uit artikel 7, niet als een beperking daarvan.

  2. hoi ik zoek een boekals iemand een boek heeft die hij niet meer moet hebben stuur het ddan naar v. de saedeleerstraat 35 1800vilvoorde wel kinderboeken want ik ben 9 jaar

Comments are closed.