Ongeveer drie weken geleden opende het NOS-journaal met de kop “kinderen in Nederland zijn het gelukkigst”. Nederland scoorde op alle zes onderzochte gebieden beter dan het gemiddelde van andere OECD (OESO) landen,

namelijk op het gebied van; 1) Materieel welbevinden, 2) Gezondheid/ veiligheid, 3) Onderwijs welbevinden, 4) Relaties met familie en vrienden, 5) Gedrag en risico’s en 6) Subjectief welbevinden. Nederland is een fenomenaal goed land voor kinderen, volgens UNICEF.

Laten we blij zijn, toch!
Goed nieuws is helaas geen nieuws. De reactie van bijvoorbeeld de SP was: “Dit is een mooi resultaat. Het onderzoek wijst er echter op dat hoewel we het hoogst scoren, het niet best is gesteld met de materiĆ«le welvaart van kinderen.” De NOS had een vergelijkbaar oordeel – beetje zuur, niet?

En dan nu dit weer…
Het Verwey-Jonker Instituut heeft net het rapport “Kinderen in Tel” gepubliceerd en stelt dat in Nederland 17% van de kinderen opgroeit in achterstandswijken – in Rotterdam en Amsterdam is dat liefst 60%. Maar opmerkelijker is nog, dat het VJI samenwerkt met UNICEF, die drie weken geleden Nederland nog uitriep tot kinderparadijs. Nu houdt Utopia nooit lang stand, maar dit is wel een heel erg snelle devaluatie.
In het onderzoek wordt er gekeken naar kindvriendelijkheid per gemeente, met name het schoolverzuim en kindermishandeling. UNICEF hanteert voor het eigen onderzoek vreemd genoeg andere indicatoren. Dit rapport stelt verder nog dat de tweedeling tussen gelukkige en minder gelukkige kinderen groeit. Nederland scoort dus van alle rijke landen in de wereld op het gebied van kinderwelzijn het beste, maar dat is voor de NOS en de SP niet goed genoeg. Voorts stelt het VJI dat er nog veel meer mis is met de kinderen in Nederland; “weinig verbeterd is ten opzichte van 2006” en “ongunstige toestanden toenemen”.

Kinderen in Tel is een initiatief van Stichting Kinderpostzegels Nederland, Unicef Nederland, Jantje Beton, Defence for Children International Nederland, Johanna Kinderfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind – en dus het VJI.)
Welzijnsorganisaties zijn vaak afhankelijk van slecht nieuws om de boodschap kracht bij te zetten, dat blijkt wel weer. Zij ontlenen het bestaansrecht aan misstanden in de samenleving. Zodra de misstand verdwijnt, komt het bestaansrecht van de organisatie in het geding, want de overheid zal dan minder enthousiast subsidies verlenen. Nodeloos om te melden dat het VJI een zwaar gesubsidieerde organisatie is.
Nu wens ik natuurlijk het beste voor kinderen, maar op deze manier is positieve en objectieve berichtgeving echt onmogelijk.
Weet wat je leest!
——————————————
Ingezonden door Jimmy

1 REACTIE

Comments are closed.