“Klimaatverandering: de (on)zin van duurzaam investeren”

Vrijdag 23 maart 2007 13.00 uur

Rabobank IJmond Noord Beverwijk

Theo Richel (Groene Rekenkamer), Wijnand Duyvendak (GroenLinks) en het KNMI houden een lezing, waarna discussie (waarbij deelnemers worden betrokken).

Programma
13.00 uur Ontvangst
13.30 uur Welkomstwoord
Lezing (KNMI)
Lezing Wijnand Duyvendak (Groen Links)
Lezing Theo Richel (Groene Rekenkamer)

15.00 uur Pauze
15.30 uur Discussie o.l.v. Mw. Mr. Brigitte van der Kleij
16.30 uur Borrel

Zou u ons uiterlijk 15 maart a.s. willen laten weten of u komt en zo ja, met hoeveel personen?
U kunt zich aanmelden via seminar_klimaatverandering@chello.nl
.

Er is nog maar een beperkt aantal plaatsen (20) beschikbaar en wij kunnen alleen mensen toelaten die zich vooraf hebben aangemeld middels het in de uitnodiging vermelde e-mailadres. In deze aanmelding vernemen we gaarne de naam van de persoon en het bedrijf waar de aangemelde persoon werkzaam is.

Rabobank IJmond Noord
GraafJanstraat 6 1941 KG Beverwijk

Telefoon: (0251) 285 555

16 REACTIES

 1. Lijkt mij een prima gelegenheid om als Klassiek Liberaal / Libertarier acte de presence te geven, contacten te leggen en te proberen het woord te voeren. Helaas ben ikzelf verhinderd. Anders zou ik mij zeker opgeven.

 2. Oei, het sceptisceh klimaat wordt verdedigd door Theo Richel van de Groene Rekenkamer. Met zulke vrienden heb je geen vijand nodig. ;-(

 3. [2] Wat bedoel je hiermee?
  Ken je Theo? De Groene Rekenkamer?
  Hij is m.i. een van de weinigen die de milieuwaanzin op een goede manier objectiveert.

 4. [3] Daar ben ik het met alle vezels in mijn lichaam mee oneens. In eerdere discussies heeft hij aangetoond argumenten soms wat simplistisch te uiten. Hij bedoelt het mischien goed, maar zijn uiting.

  Bijvoorbeeld in een discussie over het uitsterven van diersoorten, wat volgens hem reuze meeviel qua ernst, was zijn kernargument effectief dat het helemaal niet erg was dat dieren uisterven. Het viel mee, want het uitsterven was niet erg. Tja, dat illustreerd prachtig waarom je dan geen vijanden meer nodig hebt, want overtuig daar maar eens de grote masa mee (die het wél erg vindt).

 5. [5] Misschien heeft hij zijn argumentatie verbeterd ? Anders denk ik er hard over mijn afspraken te verzetten. Ik ben met Bud eens, dat je er tenminste met twee mensen heen moet gaan.

 6. [5] Los van wat "men" denkt, is het erg als het reeds miljoenen jarende durende proces van uitsterven en nieuwe soorten komen, gewoon doorgaat?

 7. [7] Nee, maar daar had meneer Richel het niet over. Die had het over de door toedoen van de mens uitgestorven dieren.

  Let wel, je mag best van mening zijn dat het uitsterven en meer zeldzaam worden van soorten geen probleem is, om wat voor argumentatie dan ook. Maar als je denkt zo mensen te overtuigen van de absurditeit van bepaalde beschermingsmaatregelen ben je – sorry voor mijn woorden – dom bezig.

 8. [10] Armin, dat hangt van de discussie af. Ben je bezig met onderling de waarheid te zoeken, de feiten, of ben je bezig je gedachten aan een ander te verklaren.
  In het tweede geval zul je moeten uitgaan van een punt waarop je het beiden nog net eens bent, en van daaruit verder bouwen.

 9. [2] Reden te meer om ook mee te gaan Armin, om een en ander nog te redden.

 10. [9] Neen, die kan ik niet snel produceren. Ik zie alleen om de paar weken ergens een bericht dat er weer x nieuwe soorten ontdekt zijn.
  Bewijzen zullen best te vinden zijn. Misschien bij Google!!

 11. [13] Soorten ontdekken is wat anders dan soorten die erbij komen….

  Laten we niet onze kop in het zand steken. De mens is een levensvorm die ruimte nodig heeft. Ruimte die dan niet meer in gebruik is doro andere levensvormen. Aangezien ik zelf mens ben, zal ik daar zeker niet tegen ageren 🙂 maar je mag natuurlijk best nadenken over het mogelijk uitsterven of schaarser worden van diersoorten door ons toedoen.

  Misschien was het niet erg als de Bizon in de VS volledig uitgeroeid was, maar vergeef me als ik daar een andere mening over heb.

 12. [14] Kop in het zand steken is natuurlijk nooit goed, maar aan de meeste wensen zitten kosten vast. Niet uitroeien van de bizon (uitzetten in reservaten); 200 euro. Betaal jij? Dat is altijd het grappige met idealen; ze zijn heel leuk en aardig, maar niemand wil ervoor betalen. Dwang om anderen ervoor te laten opdraaien is natuurlijk geen enkel probleem.
  Wat de Groene Rekenkamer probeert, is simpelweg een kosten-baten analyse te maken, iets dat collectivisten nooit doen.

 13. [15] Zo simpel is het helaas niet. Vervelende is bijvoorbeeld dat er ook veel rechtse-collectivisten zijn die de rekening van het uitmoorden van diersoorten ook niet willen betalen. Denk bijvoorbeeld aan schade aan toerisme. Of gewoon schade omdat de dieren die ook op mijn gebiede leven dood zijn en ik dat als schade ervaar.

  Igv veel natuurbeheer in de VS (om bij de Bizon te blijven) is de situatie bijvoorbeeld precies omgekeerd dan bij ons. Bij ons zijn het veelal externen die de lokalen proberen iets te verbieden. In de VS zijn veel natuurparken tot stand gekomen door lokalen die de externen probeerden buiten de deur te houden. Omdat eigendomsbezit effectief niet bestaat in de westerse landen, gaat alles via de staat. Dus ook opkomen voor je eigen belangen.

  Maar meer principieel is het of acties van individuele personen er toe mogen leiden dat diersoorten uitsterven. Het simpel reduceren van een kostenplaatje "Ik wil ze uitmoorden, en niemand heeft het recht mij dat te ontzeggen" kun je verdedigen, maar het lijkt me evident dat dat geen populair standpunt is. Dat heeft niets met kosten-baten te maken, maar is een moreel standpunt. Dat is de essentie die ik probeer duidelijk te maken. IN de discussie die ik aanhaalde werd namelijk helemaal niet over geld gesproken. het was an sich al onzinnig, want de dieren waren het beschermen niet waard.

  De volgende stap is dat dat als een persoon iets doet dit niet erg is, maar als 1000 personen dit doen, dit tot gevolg heeft dateen diersoort uitsterft. Wat dan te doen?

  De antwoorden hierop zijn ook vanmuit libertarisch oogpunt niet zo simpel als vaak gedacht. Te vaak worden problemen tot geldzaken en "bemoei je er niet mee" gereduceert. En dat is jammer.

  Probleem is verder dat veel libertariers een ietswat rechtse inslag hebben en natuurbeleid niet in hun top 10 plaatsen van prioriteiten. Als het hen maar niets kost zeg maar.
  Praat je over immigratie echter kotm het wél in de top 10 en zie je dat liberale denkbeelden vaak verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Comments are closed.