Aanhangers van de door menselijke activiteit
veroorzaakte klimaatcatastrofe kregen in 2006
een gratis PR ritje. Hoewel ze met apocalytische
voorspellingen komen, worden ze nauwelijks
uitgedaagd om met wetenschappelijk bewijs te komen.
Alles van zeespiegelverhoging tot droogte, smeltende
poolkappen en verdrinkende poolberen is de schuld van
global warming, veroorzaakt door onze CO2 uitstoot.

Aangezien er binnenkort miljarden aan belastinggeld weggesmeten gaan worden in een van de grootste ‘hoe houden we het klimaat neutraal’ schandalen van deze tijd, is het hoog tijd dat deze onheilsprofeten kritischer bejegend worden.

Hier een vijftal vragen die je kunt stellen:

1. Wat is uw achtergrond met betrekking tot klimaatwetenschap ?

De meeste noodklokluiders hebben weinig tot geen scholing in wetenschap of technologie, laat staan in het complexe veld van wereldwijde klimaatverandering.
Professor Chris Essex en Ross McKitrick verklaarden in hun boek ‘Taken by storm’: ‘het podium is bevolkt door mensen wiens verlangen om de wereld te redden een acceptabel, ja zelfs te verkiezen alternatief is voor technische kennis.’
Dat politici het niet nodig vinden om te vragen naar wetenschappelijke of technische achtergrond zegt voldoende.

2. Hoe weet u dat de overgrote meerderheid van klimaatwetenschappers uw visie deelt?

De enige plek waar consensus heerst over klimaatverandering is wat Essex en McKitrick noemen ‘officiele wetenschap’, het collectieve geluid van regeringen en zogenaamde wetenschapsauthoriteiten. Maar onder gekwalificeerde klimaatwetenschappers is er een heftig debat gaande over de oorzaken van de recente opwarming. Onder aarde-onderzoekers die uitgebreide data onderzoeken om de gang der natuur te duiden, is er totaal geen overeenstemming.

3. Hoe verhouden de CO2 niveaus zich tot de temperatuur ?

Over korte, middellange en lange tijdsperioden is de correlatie erg mager. 440 miljoen jaar geleden, toen atmosferische CO2 concentraties meer dan 10x zo hoog waren als nu, zat onze planeet in een van zijn koudste perioden sinds de laatste 500 miljoen jaar.
In de afgelopen 500.000 jaar laten de Antarctische ijskerndata een correlatie tussen CO2 en temperatuur zien. Echter, de temperatuur stijgt zo’n 800 jaar voordat de CO2 stijgt. Dit betekend dat de CO2 gestuurd wordt door de temperatuur en niet andersom. Zelfs over de afgelopen tijd is de CO2/opwarming verbinding uiterst schraal: tussen 1940 en 1980 werd het klimaat aanzienlijk kouder terwijl de CO2 uitstoot aanzienlijk steeg.

4. Als Europa de CO2 reductie maatregelen met een jaar zou opschorten om eerst deze ontwikkeling wetenschappelijk goed te kunnen onderbouwen, wat zou dan de impact op het klimaat zijn?

De impact is vrijwel nihil. Zelfs aanhangers van de klimaatveranderingsdoctrine geven toe dat zelfs complete invulling van het Kyoto verdrag zou resulteren in minder dan 0,1 graad verschil voor het klimaat over 50 jaar.

5. Zijn poolberen en andere pooldieren echt bedreigd door huidige en toekomstige
opwarming?

Recent onderzoek laat zien dat 8.000 jaar geleden de temperaturen op de polen verschillende graden hoger waren dan nu. Maar poolberen en ander leven paste zich aan en floreerde. Van de 13 poolberenpopulaties zijn er 9 a 10 die zich uitbreiden, de overige 3 a 4 krimpen door jacht, ziekten en aanpassingsproblemen. Over het afgelopen decennia lieten tellingen zien dat er een algehele stijging was in de poolberenpopulatie.

We moeten meer kritische vragen stellen aan politici, lobby-organisaties en iedereen die blind meegaat in het huidige klimaatverhaal. Om met de milieugelovigen te spreken: ‘het is vijf voor twaalf!’.

47 REACTIES

 1. "Aanhangers van de door menselijke activiteit veroorzaakte klimaatcatastrofe"

  Zijn er mensen die een catastrofe aanhangen? Of zijn er mensen die de theorie aanhangen dat menselijk handelen mogelijk een enorme ramp zal gaan veroorzaken?

  Regeringen, officiële wetenschap (alle gerenommeerde instituten ter wereld) en de media zijn het er allemaal over eens dat het door onze CO2-uitstoot komt dat we in Nederland bijvoorbeeld al een paar jaar nauwelijks een winter hebben gehad. Terecht of onterecht, maar dat is de realiteit. Nu kun je wel blijven miepen over het feit dat het in de jaren ’60 koud was en dat de ijsbeer floreert, net als de klimaatwetenschappers die in de jaren ’80 en ’90 miepten dat menselijk handelen klimaatverandering teweeg zou gaan brengen. Niemand nam die klimaatwetenschappers toen serieus, net als dat niemand nu klimaatsceptici serieus neemt. Terecht of onterecht, dat is de realiteit en met die realiteit moet je het doen. Schrijf dus boeiende en goed doordachte stukken over waar jij denkt dat dat belastinggeld aan weggesmeten gaat worden. Tip: De biobrandstoffen/ethanol-hype die nog veel meer ellende voor mens en milieu dan olie veroorzaakt. Of schrijf wat over de idioot kostbare plannen om CO2 onder de grond te pompen. Of schrijf wat over de kernenergie-lobby die klimaatverandering aangrijpt om enorme subsidies los te peuteren voor het bouwen van kernreactoren.

  Schrijf daar eens over in plaats van over die uitgekauwde discussie die je in de ogen van de wereld (terecht of onterecht) al een tijdje terug verloren hebt. Dan wordt het misschien nog wat met dit blog.

 2. [1] Als het lukt om mensen ervan te overtuigen dat de basis al niet goed is, dan hoeven we het helemaal niet meer over kernenergie, biobrandstof of wat dan ook te hebben. Sterker nog, door dat pad op te slaan geef je aan dat "ze" gelijk hebben, en is daar helemaal geen discussie meer mogelijk.
  De vraag is niet waaraan we het geld en de moeite moeten besteden, maar of het wel nodig is om überhaupt iets te doen!

 3. [2] Helemaal eens met Frenkelfrank. Mijn vermoeden is trouwens dat, nu ook Bush overstag lijkt te zijn gegaan, politici even meeliften met het geloof in de menselijke oorzaak van de globale opwarming. Op deze manier kunnen zij de afhankelijkheid van olie en aardgas verminderen door zoveel mogelijk alternatieven uit te proberen, waaronder ook kernenergie. Een meerderheid van Amerikanen en Europeanen schijnt kernenergie weer acceptabel te vinden.
  Verder komt olie en aardgas uit politiek instabiele gebieden of uit Rusland dat deze energiebronnen als politiek drukmiddel gebruikt en zal gebruiken. Daar willen we volgens mij allemaal graag van af.
  En nou maar hopen dat de EU en de VS er in slagen om de komende decennia andere energiebronnen aan te boren en rendabel te maken zonder de economie in een langdurige crisis te storten. Het meest voor de hand liggende goedkope ‘alternatief’ is namelijk steenkool. Bijna elk land heeft voorraden die goedkoop te delfen zijn met een geschatte totale voorraad voor 400 jaar, uitgaande van het huidige energieverbruik. Maar steenkool als voornaamste energiebron kunnen de politici helaas niet verkopen momenteel, hoewel vergassingsinstallaties met CO2-opslag (inderdaad bizar en kostbaar idee) al door Balkenende is geopperd.
  Ik ben het met Frenkelfrank eens dat we politici en media moeten blijven bestoken met het feit dat het huidige beeld van de menselijke ‘schuld’ niet op wetenschappelijke feiten is gebaseerd en ze verder goed in de gaten blijven houden.

  Jan-Joost: terecht zeg je dat de eerste wetenschappers die het broeikaseffect met menselijke oorzaak benoemden, werden genegeerd. Ze bleven aandacht vragen voor hun idee en hebben nu de overhand. M.a.w. de klimaatsceptici kunnen alleen door aandacht te blijven vragen weer gezond verstand terug krijgen bij politici, media en burgers. Die inspanning opgeven is onzinnig en uit het succes van de voorstanders van het menselijke-oorzaak-idee blijkt dat volhouden succesvol kan zijn.

 4. In principe eens, doch niet helemaal. Politici zijn gevoelig voor het stemvee. Als de opinie tégen wordt gaat het feestje niet door. Dwz op papier wel, maar in de praktijk zal de aanslag op onze welvaart beperkt blijven.

  Daarom blijft het zaak om erop te blijven hameren hoe flinterdun het directe bewijs is, en vooral dat er absoluut géén consensus onder de wetenschap is.

  Wel ben ik het van harte eens met je ‘pleidooi’ om aandacht te besteden aan de keerzijde. Ik heb het bij herhaling al aangestipt (op diverse fora), maar de CO2-hype zorgt ervoor dat alle andere (milieu)problemen ondergeschikt worden.

  Ik noem even: Subsidie om extra kernafval te maken, vogelgehakt door windmolens, gekapte regenwouden in Borneo om palmolie te maken, overbemesting en bestrijdingsmiddelen bij biobrandstoffen, extra NOx uitstoot door biodiesel, extra fijnstof door biomassa bijstoken bij kolencentrales, kwikvervuiling door hybride techniek, giftige spaarlampresten in het grondwater, verdringing an voedselproductie door ethanol-benzine, etc

  Allemaal opeens geen enkele issue meer omdat de Heilige CO2 Reductie boven alles gaat. Dwz misschien is het het waard, maar elke kritische analyse is overbodig geworden.

  Watdat betreft is de CO2 hype misschien niet alleen een grote bedreiding voor welvaart en vrijheid, maar ironisch genoeg ook slecht voor het milieu.

 5. [3]
  Steenkool is ook weer lapwerk Fred. Ik zie alleen kweekreactoren of zonnecellen zitten. Als alle daken in Nederland met zonnecellen vol worden gezet betekent dit dat onze energiebehoefte is gedekt. Period.

  [4] Geheel juist Armin. CO2 is helemaal geen probleem, integendeel. Planten groeien er veel beter door. Daar komen die dikke steenkoollagen uit het Carboon vandaan.

 6. [5] Zonnepanelen hebben net als bijvoorbeeld windmolens een groot probleem de hoeveelheid geproduceerde energie is variabel en nauwelijks te plannen. Kortom willen we niet dat het licht uitgaat op momenten dat er onvoldoende energie wordt geproduceerd dan moeten er conventionele centrales blijven draaien om deze tekorten op te vangen, kortom wat is de werkelijke winst als de centrale blijft draaien?

 7. Kernenergie. Goedkoop, schoon, veilig, betrouwbaar, regelbaar en overzichtelijk.
  Iemand bezwaar op basis van echte, inhoudelijke argumenten? Het enige dat ik ken dat echt standhoudt is de relatie tussen kernenergie en kernwapens. En dat houdt geen stand bij alle landen die al kernwapens hebben.

 8. [7] Dat doet me denken aan een uitvinding: een zaklamp met zonnepanelen (zonder batterij ;-))
  Meestal wordt energie in huizen gebruikt in de avond, voor verlichting etc. Dus als de zon niet schijnt. En stel je toch eens voor dat we de zware industrie (staalsmelterijen bijvoorbeeld) op zonneenergie willen laten draaien! Dat zou echt absurd zijn!

  [8] Ik weet niet precies de cijfers, maar het produceren van een kerncentrale (overigens net als een windmolen) kost natuurlijk ook flink wat energie. Maar ik ben vrijdenkend genoeg om er eens een serieuze discussie over te voeren. Nu mij nog even als president installeren en het feest kan beginnen!

 9. [8] Afval probleem niet opgelost, kernafval is niet ‘schoon’ en tot nu toe onrendabel gebleken zonder immense directe én indirecte staatssubsidies.

  Lijkt me inhoudelijk genoeg. 🙂

  Waar windmolens een speeltje zijn van links-groene collectivisten is kernenergie een speeltje van rechts-collectivisten (en was het dat vroeger ook van links-collectivisten).

 10. [13] Ja, en ik had daar toen al op gereageert … 🙂

  Mijn argumenten blijven namelijk allemaal staan. In de toekomst wordt uiteraard alles beter (behalve als we niet naar Al Gore luisteren), en zo dus ook kernenergie. Maar vergeef me dat ik uitga van de harde feiten van vandaag.

  De kosten van afval zijn niet meegenomen. Kan ook niet, want niemand weet hoe hoog die zijn. De ontmantelingskosten zijn slechts deel meegenomen, de verzekeringskosten te laag, de subsidies niet meegenomen, kosten beveiliging, etc etc. Ofwel die riedel die ik toen neerpootte

  Kernenergie kan niet zonder staatsingrijpen en is tot nu toe altijd een etatische energievorm geweest. Dat linkse figuren helemaal woest worden bij het voorstellen is leuk, maar geen reden om dan maar rechts-collectivistisch te worden.

  Zonder staatsingrijpen zou er zeer waarschijnlijk nooit een kerncentrale gebouwd zijn. En zonder staatsingrijpen komt er in de nabije toekomst ook geen. Als liberaal weet ik dan genoeg …

 11. [16] Zitten bij die ontmantelingskosten ook alle onnodige kosten die door toedoen van de milieubeweging zijn ontstaan? Ik neem aan dat de (onnodige) ontmanteling van de opwerk-industrie (waar de brandstof wordt recycled zodat er uiteindelijk slechts 10% echt afval is) onder druk van deze club ook niet goedkoop zal zijn geweest. Verder heeft dat vele banen gekost en is de US nu verplicht haar opwerking in het buitenland te laten doen.

  Ik lees ook dat je nog steeds van mening bent dat kernenergie onveilig is. De nieuwste reactortypen kunnen niet meer tot meltdown komen, door gebruikmaking van natuurkundige principes waarbij zelfs bij volledige uitval van de koelcircuits de reactor gecontroleerd wordt stilgelegd.

  Tenslotte zijn er bacteriën die het kernafval kunnen neutraliseren, hetgeen de bewaartijd van het afval drastisch bekort. De enige reden die ik zie om kernenergie onder controle van de staat te houden is, zoals gezegd, kernwapens. Je wilt niet dat een kerncentrale uitbater grondstoffen voor nukes gaat verkopen aan andere landen, alleen uit financiëel gewin. Then again, overheden hebben daar ook nooit een been in gezien, dus…

 12. [16] Mmmm…dus wel een hoop onrechtstreekse kosten en ook ver in de toekomst te verwachten kosten en verzekeringsrisico worden gedekt door de staat. Meestal moeilijk te berekenen kosten. Maar zeker geen letterlijke hier-en-nu subsidies zoals ik eerst dacht dat je bedoelde. Desalniettemin terechte bezwaren, maar moeilijk in de kostprijs op te nemen. Toch enigszins discutabel.

 13. [17] "Tenslotte zijn er bacteriën die het kernafval kunnen neutraliseren, hetgeen de bewaartijd van het afval drastisch bekort."

  Dat moet een misverstand zijn.

 14. [17] Ter aanvulling: wat geggogle op de commissieleden uit je link aldaar levert op dat dit een Democratische thinktank is, dus links, dus is de kans dat daar een rapport uitkomt dat tegen de belangen van de milieumafia ingaat niet zo groot.

  Ik weet dat de feiten los staan van de boodschapper, maar de feitelijkheid van deze feiten heb ik elders niet kunnen terugvinden. Natuurlijk kan ik niet de hele avond googlen 😉

 15. [19] Lijkt iets te kort door de bocht. Had vanmorgen een link gezien die daarop wees. Ik vind hem zou gauw niet terug. maar het beschreef hoe in het laboratorium bacteriën gekweekt werden die dit konden. Als je echter googlet op ‘nuclear waste bacteria’ vind je een aantal interessante links waar o.a. wordt aangegeven hoe bacteriën kunnen helpen bij het beheersen van het afval probleem. Daarbij wordt ook aangegeven dat het verkorten van halveringstijden door wat voor bekende chemische reactie dan ook (nog) niet mogelijk is naar de huidige inzichten.

 16. [17] Dat er onzinnige/aanvullende eisen gesteld worden klopt. Dat is bij fossiele brandstoffen ook. En zelfs bij zaken als biomassa or wind.

  Ik heb me overigens nooit echt uitgesproken of kernenergie onveilig is. Ik acht de kans op een ongeluk vrijwel nihil. Maar zoals ik ook al zei is veiligheid meer dan een kans. Verzekeringsmaatschappijen kunnen je daar alles over vertellen 🙂 De gevolgen van een ramp in West-Europa zijn bijvoorbeeld onvoorstelbaar groot.

  Dat er in theorie allerlei prachtige techniek is die veel nadelen kan verlichten klopt vast. (Alleen die bacterien zal inderdaad ietsje anders liggen 🙂 ). Dat is met elke techniek zo inclusief kolen, aardgas, zon, wind, etc. Ik zou zelf zeggen: oefen eens met al het kernafval dat nu al bestaat en er gaat komen de komende 20 jaar. Tot die tijd is er geen enkel probleem, want fossiel zat. Pas over zo’n 30 jaar zal olie en aardgas schaars worden (kolen nog lang niet). Vroegtijdig overstappen is altijd onrendabel.

  Je hebt verder gelijk dat de bron niet objectief was. Daarom was ik ook zo eerlijk te te vermelden. Maar de feiten zelf zijn niet gekleurd (en voor zover ik daar al aanders over dacht, heb er al een paar geknipt en geherformuleerd 🙂 ).

  Je kunt echter gewoon kijken wie de garanties opneemt van veiligheid, wie de eigenaar is van de opwerkingsystemen in meeste landen, wie de rekening bij rampen oppikt, wie de staatsgaranties geeft bij ontmanteling, wie garanties bij bakroetsdchap van een element in de keten geeft, wie d ekosten van langetermijnopslag betaalt, wie de onderzoekskosten daarvan betaalt, wie investeringskosten betaalt, wie exportgaranties geeft, etc. Het veschilt een betje van land tot land, maar altijd heeft de staat een dikke vinger of zelfs 100% vinger in de pap.

  De feiten zijn helder: er is bijna geen enkel aspect van de keten van winning tot aan opslag dat zonder staatsingrijpen kan bestaan of in ieder geval bestaan op het huidige kosten niveau.

 17. [17]
  R.Hartman: “De nieuwste reactortypen kunnen niet meer tot meltdown komen, door gebruikmaking van natuurkundige principes waarbij zelfs bij volledige uitval van de koelcircuits de reactor gecontroleerd wordt stilgelegd”

  Dit is geen voordeel, want ook hier geldt de wet van behoud van ellende. 😉

  Het is namelijk alleen mogelijk de enorme warmte die bij een ongekoelde reactor vrijkomt op natuurlijke wijze naar buiten te laten stromen, zonder dat de temperatuur van de reactorkern te hoog oploopt, als de reactor klein is. Deze zgn. inherent veilige pebble bed reactoren hebben een vermogen van hooguit 110 MW. Dat is slechts een tiende van het vermogen van een conventionele kerncentrale. Je hebt dus tien keer zoveel centrales nodig.

  Ca. 7% van het wereldenergieverbruik (16% van alle elektriciteit) wordt nu geleverd door kernenergie. Tegen 2050 zal ons energieverbruik zijn verdubbeld en tegen 2100 verviervoudigd. Als we al onze energie uit kernenergie willen halen hebben we tegen het jaar 2100 dus 4×100/7= 57 keer meer kerncentrales nodig dan nu (440), ofwel ca. 25.000 conventionele centrales en maar liefst 250.000 inherent veilige centrales ! Op iedere straathoek staat dan een kernreactor !

  En aangezien ze gebruik maken van grafietbollen onder inert gas, bestaat de kans op een reactorbrand bij weglekken van dit gas. Stel dat ze tien keer zo veilig zijn als een conventionele centrale, bijv. een kans op het vrijkomen in het milieu van radioactief reactormateriaal van 1 keer per 1 miljoen (!) jaar tegen een kans van 1 keer per 100.000 jaar van een conventionele kerncentrale. Met 250.000 inherent veilige centrales is het dan iedere 4 jaar een keer raak !

  Verder hebben we bij lange na niet genoeg uraniumerts om al die centrales van brandstof te voorzien. Kernbrandstof uit zeewater halen kan ook, maar omdat dit de maximaal mogelijke verdunning is, is het peperduur. Alleen snelle kweekreactoren maken veel gunstiger gebruik van de brandstof (brandstofrendement 60% tegen 1% voor conventionele kerncentrales), maar die zijn weer veel en veel gevaarlijker dan conventionele kerncentrales, laat staan in vergelijking met inherent veilige.

  Kernfusie (de energie van de zon) is een wijkend perspectief. Iedere 10 jaar zegt men binnen 50 jaar een werkende reactor te hebben. Als de nieuwe proefreactor ITER echt werkt (áls!) duurt het nog tot 2040 voor we een eerste werkende commerciële fusiereactor hebben. Als we vervolgens als gekken gaan bouwen zal blijken dat we tegen het jaar 2100 nog slechts 20% van alle benodigde fusiecentrales hebben staan. Resultaat: een gigantische energiecrisis !

  ”How to Build 6,000 Nuclear Plants by 2050” – James Muckerheide, 2005 (1.4MB pdf-file)
  http://www.richel.org/grk/r

 18. [23]

  De enige energievorm die wél voldoende opschalingscapaciteit heeft is zonne-energie.

  Hoewel zonne-energie bij uitstek geschikt is om decentraal toe te passen, kan in principe met zonnecentrales op zes locaties en een gezamenlijk paneeloppervlak ter grootte van Frankrijk reeds in het huidige wereldenergieverbruik worden voorzien (zie: “Solar Power” (Wikipedia) http://en.wikipedia.org/wik… ). Ook aan een toekomstige sterk gestegen energievraag kan in principe worden voldaan: een gezamenlijk paneeloppervlak ter grootte van de VS genereert 10 keer het huidige wereldenergieverbruik.

  De grootste groei van het energieverbruik zal de komende jaren in de ontwikkelingslanden plaatsvinden. Daar is volop zon beschikbaar om in die energievraag te voorzien. Twee miljard mensen zijn momenteel verstoken van elektriciteit. Zij leven in afgelegen dorpen waarvan aansluiting op het elektriciteitsnet te duur is. Zonne-energie is voor hen zeer geschikt (zie: “Solar Power Village” http://www.sunvention.com/h… ).

  Zonne-energie bevindt zich nu op de sterk opgaande lijn van de S-curve voor de introductie van nieuwe technologie. In 2004 was er wereldwijd 2596 MWp geïnstalleerd (10 keer meer dan in 1996) en groeide de wereldwijde productiecapaciteit met maar liefst 61% ! zie: http://sharp-world.com/sola
  Sinds de jaren 80 was er toen al 3145 MWp geproduceerd. De industrie groeit jaarlijks met 30-40% (afhankelijk van de regio), zie “World Sales of Solar Cells Jump 32 Percent” http://www.earth-policy.org

  Elektronica fabrikant Hewlett Packard heeft een inschatting gemaakt van de mogelijkheden om voor siliciumcellen de systeemprijs van ca. 4$/Wp omlaag te krijgen, zie: “Cost reductions from large scale manufacturing of PV panels” (HP 2004, Word doc) http://www.nrel.gov/ncpv/th… hp_super_large_thin_film_manufacturing_oct04_short_form.doc .

  Bij grootschalige productie moet 1$/Wp haalbaar zijn, volgens HP. Dat zou de terugverdientijd rond 5 jaar brengen bij de huidige energieprijzen en korter als ze de komende jaren stijgen. De vraag naar PV-panelen zal dan enorm gaan toenemen.

  Zo’n nieuwe fabriek met een productiecapaciteit van 3600 MWp per jaar (ca. drie keer de huidige wereldwijde productiecapaciteit voor zonnecellen) zou ca. $ 600 miljoen gaan kosten. Voor de prijs van 10 conventionele kerncentrales (de huidige jaarlijkse productiecapaciteit voor conventionele kernenergie) kunnen 30 van dergelijke fabrieken per jaar worden gebouwd. Als bestaande fabrieken regelmatig worden ge-update geeft dat in 2050 ca. 1300 van dergelijke fabrieken met een gezamenlijke jaarlijkse productiecapaciteit van bijna 5 miljoen MWp. In totaal kunnen die fabrieken tussen 2008 en 2050 een cumulatieve productie leveren van bijna 100 miljoen MWp. De helft daarvan is vervangingsproductie (de huidige zonnecellen hebben een levensduur van ca. 25 jaar).

  De jaarlijkse energieproductie van de in 2050 ca. 50 miljoen MWp geïnstalleerd vermogen aan zonnecellen komt overeen met dat van 10 miljoen MWe van 10.000 kerncentrales van 1000 MWe elk, ofwel 10.000 x 27 PJ = 270 EJ. Dat is ruim 30% van de verwachte wereldenergiebehoefte in 2050.

  Als we op dezelfde wijze tussen 2050 en 2100 nog eens 1300 fabrieken bijbouwen, geeft dit in het jaar 2100 een totaal aantal van 2600 fabrieken met een gezamenlijke jaarlijkse productiecapaciteit van bijna 10 miljoen MWp. In totaal hebben die fabrieken tussen 2050 en 2100 een cumulatieve productie geleverd van (50×5+100) miljoen MWp, ofwel 350 miljoen MWp. De helft daarvan is vervangingsproductie.

  De jaarlijkse energieproductie van de ca. 175 miljoen MWp geïnstalleerd vermogen aan zonnecellen komt overeen met dat van 35 miljoen MWe van 35.000 kerncentrales van 1000 MWe elk, ofwel 35.000 x 27 PJ = 945 EJ. Dat is bijna 60% van de verwachte wereldenergiebehoefte in 2100. Met een iets grotere inspanning gedurende de eeuw is 100% haalbaar.

 19. [25] Op meervrijheid hebben wij ook al eens deze discussie gehad. Ik ben sindsdien iets dichter bij jou gekomen. 🙂

  Dwz ik zie zonneneergie (naast het voorlopig utopische kenrfusie) als één van de twee grote energiebronnen (naast ongetwijfeld veel klein spul waaronder biomassa).

  Maar ik blijf wel bij mijn mening dat je véél te gemakkelijk over de transport en opslagproblemen gaat. Met de huidigetechniek is het niet alleen erg onrendabel, maar bovendien zelfs praktisch onmogelijk om vandaag de dag de overstap al te maken. En blindings aannemen, dat de techniek dit wel zal oplossen is mij iets te gemakkelijk.

  Gelukkig hoeven we dat overstappen echter ook niet meteen, want is er nog zat olie en gas voor tot maximaal 30 jaar alvorens het echt economisch schaars wordt (aldus de prognoses). Overstap op kolen zal dus waarschijnlijk wel noodzakelijk (en wenselijk gezien het lage kostenniveau) zijn.

  In de tussentijd kan dus naastig op zoek gegaan worden naar oplossingen voor opslag, transport en praktijk-ervaring met decentralisatie van energieproductie én de praktische mogelijkheden van het draaien van grote fabrieken op zonnenergie.

 20. [26] Aarg, ik ben weer eens onduidelijk in mijn haast

  "ik zie zonneneergie (naast het voorlopig utopische kenrfusie) als één van de twee grote energiebronnen (naast ongetwijfeld veel klein spul waaronder biomassa)."

  Daarmee bedoel ik dus dat zolang kernfusie utopia is, ik zon als één van de twee grote bronnen zie. De andere is kolen.

 21. [26] [27]

  Kerncentrales (dus ook kernfusie) zijn ideaal voor de basislast bij elektriciteitsopwekking. Maar je kunt er niet op rijden of vliegen (hoewel dat in het verleden wel is geprobeerd). Varen gaat uiteraard wel, maar niet in je kleine sloepje. 😉

  Net als bij zonne-energie heb je bij kernenergie een buffermedium nodig. Dat kan, net als bij zonne-energie, waterstofgas zijn.

  Het klopt dat de omzettingsrendementen (elektriciteit->waterstof->beweging) beroerd zijn (zelfs bij thermische splitsing van water in zuurstof en waterstofgas, http://www.shec-labs.com ), maar het enige alternatief daarvoor is olie uit kolen (1 ton olie uit 2 ton kolen) of uit biomassa (bijv. microalgen: http://www.ppo.be/104.asp?l=1 ). De ketenrendementen van deze energieproducties zijn eveneens beroerd.

  Zoals ik al zei: het is de wet van behoud van ellende.

 22. [28] [27]
  Armin en Peter, allebei dank voor de zeer uitgebreide reacties. Ik probeer de zaken niet simpeler voor te stellen dan ze zijn, en waarschijnlijk zullen kolencentrales ook nog wel schoner kunnen, maar met alle verkettering van kernenergie hebben we nog wel Borsele en importeren we ook fluitend kern-stroom uit Frankrijk. Ik bedoel maar, we hebben al kernenergie, en het werkt.

  Zonne-energie heeft een aantal groet nadelen, in mijn optiek. Het rendement is laag, zodat je enorme oppervlakken nodig hebt van kwetsbare panelen, en je produceert gelijkstroom. Zelfs als het rendement en de kwetsbaarheid verbeterd worden is dit laatste een enorm nadeel.

  Ten eerste produceer je het meeste als je het minst nodig hebt: overdag. Dat betekent opslag in accu’s. Accu’s zijn niet milieuvriendelijk, en de tussenstap verlaagt het rendement. Ook het transport van gelijkstroom is erg verliesrijk; de NS werkt met 1500 V gelijkstroom, maar het buitenland werkt met hoogfrequente wisselstroom (10 KHz), vanwege het aanmerkelijk betere rendement. Tenslotte heb je enorme converters nodig die de gelijkstroom in bruikbare wisselstroom omzetten, weer een dure en rendementsverlagende stap.

  En tenslotte is daar de onbetrouwbaarheid en zeer beperkte regelbaarheid. Op de groene Rekenkamer is een artikel te vinden dat uitlegt hoe windenergie de continuïteit van de energielevering in gevaar kan brengen, en al gebracht heeft, en dat geldt evenzeer voor zonnepanelen.

  De wet van behoud van ellende is een hardnekkige.

 23. Als ik dit allemaal zo lees, moet ik feitelijk concluderen, dat de trekschuit en de paardentram nog niet zulke heel onverstandige uitvindinkjes waren. Het zal na 100 jaar natuurlijk wel weer eventjes wennen zijn. Maar ach, de energierekening gaat op die manier omlaag en dat moet al een hele geruststelling zijn, denk ik.

Comments are closed.