Maak het studentes gemakkelijker om tijdens hun studie al kinderen te krijgen.
De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg(RVZ), een adviesorgaan van de regering, geeft die suggestie aan de overheid in haar rapport over “laat ouderschap” dat woensdag is gepresenteerd.

Andere adviezen zijn om het jonge stellen gemakkelijker te maken een geschikt huis te vinden of maatregelen te nemen waarmee jonge ouders hun baan beter kunnen combineren met de verzorging en opvoeding van kinderen.
In Nederland krijgen vrouwen over het algemeen laat kinderen.
Bijna de helft, 45 procent, wordt na het dertigste levensjaar voor het eerst moeder.
In 1970 kreeg ongeveer 10 procent van de vrouwen pas na hun dertigste het eerste kind.

Risico.
Volgens artsen is het medisch gezien veel beter om op jonge leeftijd aan kinderen te beginnen. Volgens de voorzitter van de commissie die het rapport heeft opgesteld, gynaecoloog Didi Braat, weten veel mensen niet dat moeders veel meer kans hebben op een miskraam als ze na hun dertigste zwanger worden, of dat kinderen een grotere kans hebben op bijvoorbeeld het syndroom van Down.
Daarbij zijn ouderparen die op latere leeftijd kinderen willen minder vruchtbaar. Ze komen regelmatig in het ziekenhuis terecht voor kunstmatige vruchtbaarheidsbehandelingen.
Kinderen die via reageerbuisbevruchting worden geboren komen vaak te vroeg ter wereld.
Deze kinderen lopen later in een leven grotere kans op leer- en gedragsstoornissen.

En ander rapport van een overheidsorgaan, het Centraal Bureau voor de Statistiek, komt toevallig op dezelfde dag ook met een rapport naar buiten.
En dit rapport geeft naar mijn inzien een van de oorzaken aan waarom vrouwen op latere leeftijd pas hun eerste kind krijgen.
De titel van dat rapport is: ” jonge vrouwen hoger opgeleid dan jonge mannen.”
Het opleidingsniveau van vrouwen is de laatste decennia hard omhoog gegaan.
Vrouwen van 25 tot 34 jaar zijn tegenwoordig hoger opgeleid dan mannen van die leeftijd.
In het hoger onderwijs studeerden meer vrouwen dan mannen en ook bij de afgestudeerden zijn vrouwen tegenwoordig in de meerderheid. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag heeft gepubliceerd.
In het studiejaar 2005/06 bestond 56 procent van de afgestudeerden in het hbo uit vrouwen. Bij universiteiten was dat 53 procent. Vrouwen ronden hun studie ook sneller af dan mannen en zijn gemiddeld bij het afstuderen een jaar jonger dan mannen.
Van de vrouwen van 55 tot 64 jaar heeft slechts 17 procent een hoge opleiding, tegen 29 procent bij de mannen.
Maar in de leeftijdsgroep van 25 tot 34 jaar is het aandeel hoog opgeleiden bij de vrouwen toegenomen tot 36 procent, terwijl de mannen zijn blijven steken op 32 procent.
Zoals gewoonlijk heeft dus de “goedbedoelde” overheidsbemoeienis betreffende de emancipatie van de vrouwen volgens haar eigen adviesorganen een nadelig effect.
Maar de suggestie om het de studentes gemakkelijker te maken om tijdens hun studie al kinderen te krijgen, getuigt van weinig realiteitszin.
De verantwoordelijkheid voor het opvoeden van kinderen ligt bij de ouders en is een tijdrovende en veelomvattende taak waardoor dus de kans bestaat, dat of het kind of de studie eronder gaat lijden.
Natuurlijk zal de commissie als oplossing voorstellen dat de overheid deze taak op zich neemt in de vorm van subsidies op de dagopvang of een uitkering aan de mannelijke partner.

Ook bij niet hoogopgeleide vrouwen komt het krijgen van kinderen boven het 30e levensjaar veel voor.
De oorzaak hiervan is de hoge belasting- en sociale premiedruk, waardoor beide partners genoodzaakt zijn om te werken en zich een netto-inkomen te verschaffen die het hun dan mogelijk maakt om kinderen te krijgen.
Dat in 1970 maar ongeveer 10 procent van de vrouwen pas na hun 30e het eerste kind kreeg, heeft te maken met het feit dat het in die tijd mogelijk was om van een inkomen rond te komen.
Ook hier geldt; laat de mensen zelf beslissen en zelf de consequenties voor hun daden dragen, maar vooral laat de overheid zich niet hier mee bemoeien.

7 REACTIES

 1. Niet echt on-topic, maar is iemand die afstudeert in de psychologie of pedagogiek hoog opgeleid? Ik ben benieuwd naar de man/vrouw verhouding bij nuttige opleidingen.

 2. [1] Een willekeurige als HBO vermomde MBO opleiding betekent al dat de af’gestudeerde’ "hoog opgeleid" is.

 3. Uiteraard mogen alleenstaanden en kinderlozen dit allemaal weer eens gaan betalen.

 4. Tijdens de 2e wereldoorlog had men in nazi-Duitsland ook een aantal idee├źn betreffende het uitselecteren van een bepaald aantal eigenschappen van mensen in een broedprogramma. Zeer zorgwekkend, dit alles.

 5. In het licht van het rapport was die Utrechtse serieverkrachter zo een slecht mens nog niet.

  Nog even en alle vrouwen van 21 moeten verplicht op de nationale nageslachtsklinieken hun bevruchting halen, uit overwegingen van volksgezondheid. De plichtsgetrouwe ambtenaren zijn daarbij natuurlijk streng geselecteerd…
  Wel leuk: Als Wilders aan de macht komt zijn het allemaal Ariersch, als Albayrak aan de macht komt allemaal gezonde Turkse mannen, als Femke opperbaas wordt allemaal wortelvreters, bij Jan Fabrieksarbeiders, maar Rutte doet het liever zelf!

 6. De volgorde is hier duidelijk door een commissie bepaald. Dit is hoe de overheid de zaak inschat:
  Het individu is er voor de staat. De staat is er niet voor het individu.

Comments are closed.