HUBlog's Lone wolfDe Vrijspreker heeft nu 5000 artikelen en stukjes op de site beschikbaar (met meer dan 41.000 reacties). Daarin is een schat van gegevens, praktijk en theorie verzameld. Over de meeste maatschappij en libertarische facetten kunt u vinden hoe verschillende personen daar tegenaan kijken en de weg naar meer vrijheid belichten.

Een viertal jaar geleden werd begonnen met de HUBlog, om actueel commentaar te leveren voor de uitgebreide libertarische site van het Libertarisch Centrum: www.libertarian.nl.

De HUBlog kwam tot leven als verjaardagsgeschenk voor Hub van Ron. Niemand had toen durven dromen dat deze, mede dank zij de inzet van de regelmatige schrijvers, een dergelijk grote vlucht zou nemen. Hij groeide al vlug zo snel, dat het schrijverteam een meer algemene naam bedacht, en de VRIJSPREKER werd een feit.
We durven wel te stellen dat de Vrijspreker nu de grootste en zeker de meest consequente libertarische stem in Nederland en Vlaanderen is. Allen die daaraan meewerken, mogen daar gerust trots op zijn.

Nu, met 23 vaste schrijvers en meer dan 4000 unieke bezoekers per dag, is de Vrijspreker een factor die meespeelt en zelfs invloed kan krijgen. Een invloed om de vrijheid die er nog is te behouden en zo mogelijk te vergroten.


Al beseffen we, dat daarvoor nog veel meer nodig is. Daarom roepen we iedereen die de vrijheid in de maatschappij wil vergroten op mee te doen.

Geef reacties en adviezen, stuur zelf artikelen, laat weten als u denkt dat er behoefte is aan het belichten van een bepaald onderwerp via onze lezersservice. Verwijs anderen naar de Vrijspreker en maak een link naar de Vrijspreker vanaf elke site of blog waarop u invloed heeft. En natuurlijk is financiële steun als hulp bij de kostendekking en uitvoering van acties altijd meer dan welkom.

Ook de mogelijkheid van het gebruiken van de gegevens in die 5000 artikelen voor scripties of andere studies moet niet onderschat worden. De zoekmachine (rechtsboven) kan daar goede diensten bij leveren.

We gaan onversaagd door! In de overtuiging dat we minimaal de ondergang van de wereld iets vertragen, en maximaal dat we de wereld sturen in de richting van meer vrijheid.

Met de realiteit en de moraliteit achter ons, kan dat niet anders.

Vrijsprekers

38 REACTIES

 1. Dit is werkelijk een PRO -ficiat gebeuren. Daarom ook van deze VRIJHEIDZOEKENDE en VRIJHEIDNEMENDE rechtgeaarde socialist een dikke proficiat. Overigens stel ik meer en meer vast dat het socialisme heel wat raakvlakken heeft met het het Libertarisch doen en denken!

 2. Gefeliciteerd! Al weet ik niet precies wat met een "consequente" site wordt bedoeld (met alle respect, Meervrijheid.nl is natuurlijk ook zeer consequent).

  [2] Libertariërs willen, net als vrijwel alle andere mensen, een samenleving waarin iedereen gelukkig zal zijn. Socialisten willen dat bereiken via het afnemen van vrijheden en het in een idealistisch keurslijf proppen van onderdanen door een alwetende staat, libertariërs willen een gelukkig leven niet afdwingen maar geeft iedereen de vrijheid zijn of haar geluk zelf te vinden, op wat voor manier dan ook (zonder anderen schade te berokkenen). Het enige raakvlak dat ik kan vinden is de speurtocht naar geluk….

 3. [2] [2] Als je bedoelt dat het libertarisme ook persoonlijke vrijheden van het socialisme verdedigt, dan heb je gelijk. Het socialisme is echter tegen de economische vrijheden van het individu, die het libertarisme natuurlijk net zo goed wel aanhangt.
  Friedrich Hayek heeft lang geleden al ergens uitgebreid aangetoond dat als je aan de economische vrijheid tornt, dat je dan vroeg of laat ook aan de persoonlijke vrijheden zult moeten tornen.
  Het libertarisme is de enige consequente filosofie voor zowel persoonlijke als economische vrijheid!

 4. Hub, en alle andere VS-schrijvers, gefeliciteerd en gaan jullie alsjeblieft zo door op "The Road to FREEdom"!

 5. [2] Beste Piet:

  Aangezien je jezelf vrijheidzoekend en vrijheidnemend noemt, en bovendien rechtgeaard, heb ik er het volste vertrouwen in dat je spoedig zult inzien dat het socialisme je geen perspectieven meer biedt.

  Welkom in het land van de zienden.

 6. [3] Mag ik dat onpopulair corrigeren door op te merken dat wij een vrije maatschappij willen, zonder enig ander doel?
  Het is de vrijheid die primeert, vanuit het ethisch grondbebeginsel dat ieder recht op zijn eigen leven, zijn eigendom en de vruchten van zijn arbeid heeft.
  De maatschappij die daaruit volgt, inclusief eventuele gebreken, accepteren wij. (goedgoed ik spreek enkel voor mezelf).

 7. [5] Beste Marcellus, het is natuurlijk jouw eigen vrijheid om dat te zeggen. Hopelijk méén je het niet ,je komt dan namelijk in en aan mijn vrijheid en de vorm waarvoor ik heb gekozen. Bovendien getuigt het niet van verfijnd libertarisme . Maar zoals het een weldenkend mens betaamt heb ik het je al vergeven vóórdat je het schreef!

 8. [9] Misschien teleurstellend voor jou, maar ik meen het wel. Het soosjalisme dient in al zijn vormen en ten alle tijden tegengewerkt en tegengegaan te worden. In het kort: Soosjalisme moet dood.

  piet: "Bovendien getuigt het niet van verfijnd libertarisme"

  Who cares what you think? Alsof jij de toetssteen bent. Soosjalisme heeft haar vileine gezicht al meer dan genoeg laten zien in de decennia na de 2e wereldoorlog. De strekking van die centralistische, dogmatische en tegenwoordig ook corporatistische onvrijheidsmachinatie zal ieder ‘weldenkend’ mens nu zo langzamerhand wel duidelijk moeten zijn. Als dat bij jou niet het geval is, dan is die weldenkendheid die jij jezelf toeschrijft een farce. Het masker dat een bewust gekozen gezichtloosheid moet verbergen.

  Het is een feit dat soosjalisme alleen maar kan leiden tot meer onderdrukking van persoonlijke vrijheden doordat het het belang van het individu ontkent en zelfs doelbewust tegenwerkt. Vanuit dit standpunt zie ik het als volledig rechtvaardig om mijzelf te verdedigen tegen een onvrije toekomst die er met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gaat komen als die toekomst nog verder vormgegeven gaat worden door soosjalisten.
  Een standpunt wat overigens perfect past binnen het libertarisme, maar als jij dat niet vindt dan is dat alleen maar jammer voor jou.

  En natuurlijk ‘kom ik dan aan jouw vrijheid’. Dat lijkt mij nogal logisch. Moet jij maar niet aan mijn vrijheid willen komen.

 9. [9] [10]
  Ik weet niet of jullie het over hetzelfde hebben. Piet komt redelijk geweldloos over, maar socialisme IS wel geweld tegen andere mensen.
  Het dwingt iedereen om mee te doen en als je niet wilt, dan gebruiken ze geweld.
  Ik vraag me af of Piet dat bedoelt met socialisme. En wel, ja Piet, dan moet het dood!!

 10. [11] Redelijk geweldloos ben ik inderdaad. Sterker: ik ben zelfs pacifistisch . Door velen is dit woord in de jaren vijftig als synoniem voor negativisme bestempeld . Ik ben zo vrij om dat te weerleggen. Een eigen vrijheid nastreven en dit langs sociale weg te bereiken is wel degelijk mogelijk en is zeker niet negatief te noemen . De vrijheid om iemand te helpen daar waar die hulp nodig en gewíld ,dus gevráágd is is een eigenschap die veel van Libertaristen zich zouden moeten toe-eigenen en zou sieren . Vergis ik me nu dat het libertarisme een egocentrische beweging is of zit ik me nu te verdedigen tegen lieden die alleen uitgaan van hun éigen gelijk ? Een ideologie aanhangen betekend nog niet dat je de ander(e) moet vernietigen . Het woord ‘dood ‘ is denk ik in dit geval niet anders te vertalen tenzij je geloofd in de wederopstanding . Overigens is het mensen , wáár ook en wie ook nog niet gelukt te leven in vrijheid zonder daarbij rekening te hoeven houden met anderen Alhoewel de Homo Sapiens biologisch gezien geen kuddedier is , is solitair leven ook geen succesvolle optie voor optimale soevereiniteit . Het ware beter dat de bestaande ideologieën het beste van hun reden van bestaan zouden délen en délen is geen expliciet socialistisch woord . Als we blijven polariseren blijft de vrede uit!

 11. [12]Piet, ik denk dat je een paar misvattingen hebt betreffende het libertarisme. Bovendien haal je het "sociaal zijn" en "socialisme" door elkaar.
  Hoewel het libertarisme een filosofie is die uitgaat van de individuele vrijheid van de mens, sluit dat dus helemaal niet uit dat je als libertariër heel sociaal voelend kan zijn. Dat wil niet zeggen dat àlle libertariërs sociaal voelend zijn, zomin als àlle socialisten (collectivisten) sociaal voelend zijn. De ene mens is dat meer dan de ander.
  Socialisme nu wil je "verplichten" om sociaal te zijn. Je moét! Dat heeft dus niets met vrijheid te maken, maar met dwang. En weet je, juist als mensen gedwongen sociaal moeten zijn, dan verdwijnt op den duur het eigen gevoel daarvoor – het eigen initiatief om zaken met en voor anderen te doen. Het is de dood voor het vrijwillige sociale gevoel van mensen.
  Dat zie je dus overal om je heen gebeuren. Een collectivistisch bewind maakt juist van de mens een egocentrisch, en ook nog veelal parasiterend, wezen!
  Ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben!

 12. [12] [13]
  piet:"De vrijheid om iemand te helpen daar waar die hulp nodig en gewíld ,dus gevráágd is is een eigenschap die veel van Libertaristen zich zouden moeten toe-eigenen en zou sieren"

  Verbeter de wereld, begin bij jezelf (en dus je directe omgeving). Daar kan ik niet tegen zijn. Sterker nog, daar ben ik voor. Maar … waarom nou weer dat woordje MOETEN in je zin?

  regel #1 van Marcellus: Ik moet niets.

  Iets wat er maar niet in schijnt te gaan bij de meer collectivistisch ingestelde medemens met de soosjalisten voorop. Wat dit betreft omschrijft de reactie van Saartje het onder de huidige maatschappij liggende probleem vriendelijk edoch treffend. Ikzelf ben meer van de kort-door-de-bocht-school in dez kwestie.
  Soosjalisme moet dood.
  Je ken maar duidelijk weezûh, niettan?

  ps. Ik ben inderdaad overtuigd van mijn eigen gelijk. En als dat ergens in een -isme past dan is dat leuk voor dat -isme. Doet het dat niet dan is er ook geen kind overboord.

 13. [14] Ook van mij MOET niets. En lézen is een groot probleem voor je als je dát leest. ‘Zóúden moeten ‘ is taalkundig alleen maar uit te leggen als een vooronderstelde wéns. Het gebruikte woord ‘sieren ‘ is complimenteus bedoeld. Elkaar in de waarde laten is overigens óók een vorm van vrijheid. Bovendien : mijn website heet niet voor niets ‘de kracht van het woord (.homespot.nl) ‘ en het wóórd is voor ieder van ons op voorhand beladen omdat het óók ieders waarheid met zich draagt.

 14. [15] 🙂
  maak me gek Piet, ik heb een probleem??
  Als een ‘regeaard socialist’ (zie 2e reactie) het woord ‘moeten’ gebruikt dan bedoeld hij ook moeten. Het enige wat er dan nog moet is dat hij weersproken moet te worden.

  … ach ja … zoals je zelf al schrijft op je site: Als woorden aanzetten tot daden voegen de daden iets toe aan de woorden. Lijkt me logisch. Er heten inderdaad niet zoveel kinderen meer Adolf (om maar eens een soosjalist uit het verleden te noemen). En ook terminologie als landdag, grote sprong voorwaarts, lange mars en culturele revolutie zijn als benaming redelijk in onbruik geraakt. Wat soosjalisten er overigens niet van weerhoudt om de genoemde praktijken voort te zetten onder andere benamingen.

  Wat schrijf je verder nog op bij die aforismen?
  Woorden kun je verdraaien maar je draait er altijd zelf voor op.
  Hmm … niet echt soosjalistisch. In de traditie van de vele voorgangers van het rode gevaar zou het toch meer ‘woorden kun je verdraaien en een ander draait er voor op’ moeten zijn. Nu ga ik twijfelen. Is Piet wel soosjalist?

  Als leugenaars de halve waarheid zeggen kun je ze beter niet geloven.
  🙂
  Mocht er volgens jou mening toch nog iets schorten aan mijn leeskunsten dan verwijs ik je hierbij naar het ministerie van onderwijs. Die kameraden van de rode ster hebben tot nu toe borg gestaan voor mijn opleidingsniveau. (maar mijn gedachten hebben ze niet vervuilt)

 15. [16] Je gaat een stap te ver vrees ik als je het Nationaal Socialisme ( indirect )met het moderne socialisme vergelijkt of dit in latente vorm suggereert . Dat ik een socialist ben kun je gerust van me aannemen overigens. Ik voeg daar heel eigenwijs aan toe dat er wel degelijk goede socialisten zijn ,net zoals er goede Duitsers zijn al heten ze Adolf . Er zijn zelfs Turken zonder snor én er zijn libertaristen die goor arrogant zijn. Al deze mensen hebben mijn zegen om in vrijheid te denken en zeggen wat ze willen zolang ze de vrijheid van andersdenkenden respecteren als ware het hun eigen mening . Je leeft in het verleden als je denkt dat Jan Marijnissen nog steeds een Maoïst is getuige een recente uitspraak van hem dat je soms beter sociaal kunt zijn dan een socialist en als je geloofd dat onze Lieve Heer samen met de Duivel op zolder zit kaart te spelen. Overigens is het bederven van het feestje ter gelegenheid van de mijlpaal van Vrijspreker.nl geenszins mijn opzet. Want deze mijlpaal moet gevierd worden omwille van de veelgeprezen vrijheid van denken , doen én laten . Dat te kunnen vieren is wel is waar geen verdienste van het socialisme ten generale , wél van mensen die , welke politieke richting ze ook aanhangen weten dat totaal soeverein zijn óók betekend dat de veel mensen het bordje ‘REJECT ‘op hun rug zouden kunnen krijgen als de door jou heilig verklaarde ideologie de enige was waardoor de wereld de acopolyps zou ontspringen .

 16. [17] "Dat ik een socialist ben kun je gerust van me aannemen overigens"

  Piet, hoe kan dat als je tevens pacifist bent? In dat laatste veval ben je er toch tegen om anderen te dwingen hun productie af te geven?

  Lees ook eens wat er in de Woordenlijst van de Vijspreker staat over sociaal en socialismen.
  Ik heb nog steeds het gevoel dat we het meer eens zijn dan je denkt, maar verschillende begrippen aan de woorden koppelen.
  Ik blijf benieuwd.

 17. [18] Hub , Marcellus :
  Als het verbale en non-verbale element in een discussie ontbreekt ,kan het intermenselijk contact danig verstoort worden door de manier van schrijven en het kiezen van de juiste woorden waardoor de van belang zijnde interactieve en empathische bestanddelen een onderschikte rol toegediend krijgen . De bekende rode vlag die op de stier werkt als het kaf op het koren en is dikwijls een welgekozen manier elkaar ‘s vliegen af te vangen met soms quasi intellect klinkende woorden . Nadeel hierbij is dat het de discussie vertroebelt, negatief beïnvloedt. Zélf maak ik in dit kader te veel gebruik van licht satirische en soms alleen maar grappig bedoelde opmerkingen die helaas niet altijd een constructieve bijdrage zijn aan het duidelijk maken van wederzijdse standpunten . Kérn van mijn bijdragen in wat voor discussie ook , is het komen tot waarheidvinding. Op zich een bijna onoverkomelijke utopie omdat de waarheid in feite niet bestaat en altijd een waarheid is die beïnvloedt wordt door je eigen referentiekader. Zouden we iets meer moeite doen om door te dringen in de denkwereld van de ander en niet vervallen in eigenwijze , soms arrogante beweringen waarvan het waarheidsgehalte op zijn minst discutabel is zouden we álle ísme’s en ideologieën moeten verbannen naar het land der 1001 dromen. We blijven echter menselijk en gooien ze liever op één hoop waarbij het een zegening van de greep is welk ideal(isme) écht werk voor een betere samenleving en de daaraan gekoppelde ultieme soevereiniteit .

 18. [19] heel veel woorden Piet, maar als socialist ben je automatisch voor het door de staat onder dwang afpakken van het werk van de een om het aan een ander te geven of om het uit te geven aan dingen waar de originele eigenaren van het afgepakte geld het nooit aan hadden uitgegeven. Verder is iedere socialistische staat, ook (of vooral)die van Jan Marijnissen gebaseerd op dwang en op het gebruik van lichamelijk geweld tegen onwilligen.

  Je kunt lullen als Brugman maar dat blijft gewoon de essentie van iedere vorm van socialisme, die is sinds Hitler en Stalin geen centimeter veranderd.

  Een socialistische maatschappij op vrijwillige basis is onmogelijk gebeleken en alle experimenten (o.a. de kibbutz) zijn jammerlijk mislukt.

 19. [19] Wat betreft het socialisme heeft Wladimir dit hier [20] al goed beantwoord. Daar is niets aan toe te voegen, het zijn de feiten.

  wat betreft: "Kérn van mijn bijdragen in wat voor discussie ook, is het komen tot waarheidvinding.",
  moet ik zeggen dat waarheidsvinding een heel belangrijk streven is.
  Maar als je zegt dat "omdat de waarheid in feite niet bestaat", vraag ik me af waarom je naar iets zoekt dat niet bestaat?
  Definieer eens wat je onder "waarheid" verstaat.
  Ga je er wel wel van uit dat een feit is een feit? Dat een ding is wat het is, en niets anders?
  Dat A=A ?
  Alles geheel los van hoe iedereen dt ervaart, ziet of interpreteert. Of iemand het leuk, fijn of rot vindt, de feiten zijn zoals ze zijn!
  Ben jet het er mee eens dat de werkelijkheid gewoon keihard IS? En eenduidig?
  Dan is de waarheid nog alleen maar de kunst en het vermogen om die feiten juist te omschrijven!

 20. [21] Jammer als blijkt dat meningen en ‘feiten’( let op de geplaatste leestekens) divers worden geïnterpreteerd . Ik respecteer dat verschil uiteraard wel. Ik doe nog wel een poging om de ( mijn ) essentie van waarheid te definiëren. Hierbij verwerp ik jouw stelling dat een feit een feit is en een waarheid altijd dé waarheid. In mijn soms erg bewogen leven bleek dit al een bijna onoverkomelijk breekpunt te zijn met mijn superieuren of wie zich die term toeeigende. Als de waarheid wordt verkregen door alleen woorden zal de enige waarheid moeten zijn dat bijvoorbeeld het verhaal van Adam en Eva de waarheid is . Dat dát dé waarheid niet is ,is voldoende weerlegd door ene Darwin. Darwin op zich wordt overigens te vuur en te zwaard bestreden door christelijke fundamentalisten die in mijn ervaring het voorbeeld van de muilezel en het product van een kruising van een kanarie en een putter als ultiem bewijs van hún waarheid aantonen . Een ideale samenleving is volgens hen alleen te bereiken na het veel betwijfelde laatste oordeel , hetgeen in mijn jonge jaren overigens óók als een feit is gebracht door in zwarte rokken rondlopende en dogmaverkondigende betweters en waarvoor ik me gelukkig prijs daar niet meer in te geloven. En dat brengt me op het punt dat feiten ook verdraaid kunnen worden om ze daarna als feit in met name de religie te verkondigen met als enige reden angst voor de échte (?) waarheid te zaaien. In de filosofie is het niet ongebruikelijk zogenaamde feiten met succes te weerleggen.

 21. [19] De waarheid bestaat wel degelijk, echter de interpretatie ervan is niet absoluut. Men zal er nooit achter kunnen komen of de eigen zintuigen adequaat zijn om de waarheid te kennen.

  Maar aangezien menselijke interactie via de zintuigen plaatsvindt, lijkt het me wenselijk om in een samenleving de omgangsnormen te baseren op datgene wat wij waarnemen. Immers, met de dooddoener "Dat is jouw werkelijkheid, maar ik heb de mijne" kan alles gerechtvaardigd worden en we zien dat dat ook gebeurt.

  Empirisch kan worden vastgesteld dat meer vrijheid en privaat eigendom leiden tot meer welvaart en welzijn voor iedereen. Ook kan worden vastgesteld dat socialisme leidt tot armoede en ellende, hetgeen gerechtvaardigd wordt door mensen die vinden dat we "solidair" moeten zijn, zonder hier enige objectieve motivatie voor te geven.

  Kortom, er is een grote discrepantie tussen de werkelijkheid en de natte droom van een groep intellectuelen, groter dan de eventuele discrepantie tussen de werkelijkheid en de waarneming ervan.

 22. [22] Wel Piet, bij feitelijkheid denk ik toch aan waarneembaarheid en herhaalbaarheid.
  ‘For all eyes to see.’
  Korter kon ik het niet maken.

  Echter dan hoe we hem waarnemen, wordt de werkelijkheid niet. Dus we gaan nog een end komen met wetenschap (die behalve op herhaalde waarnemingen, op theorieën en een paar expliciete axioma’s berust. Maar nooit op meningen)

  De werkelijkheid is zoals ze zich voordoet en dat is niet zomaar een sociale constructie.
  Ken je de Sokal story?
  Smullen!

  In 1996 publiceerde het gezaghebbende sociologische tijdschrift ‘Social Text’ een artikel van de hand van Alan Sokal, theoretisch fysicus, getiteld: “Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity”
  http://www.physics.nyu.edu/

  Door het sociologisch lezerspubliek werd het artikel enthousiast ontvangen. Ingezonden brieven, bijval, eindelijk echte harde wiskunde, harde wetenschap in de menswetenschappen, de hele rimram! Een plotse omarming van de wetenschap, nu die welgevallige uitspraken deed.

  Tot Sokhal terugsloeg en vertelde dat het artikel van a-z verzonnen was en slechts grammaticaal klopte. http://www.physics.nyu.edu/

  Zin voor zin gaf hij aan waar het eenieder duidelijk had moeten zijn dat het een hoax betrof.
  Dat men er massaal in was gevlogen, was te wijten aan de wijd verbreide stelling dat de werkelijkheid niet de werkelijkheid is, maar ‘what you make it’. De stelling dat wetenschap een sociale conventie is, cultuurafhankelijk is, ‘ook maar een geloof is’.

  Lees ook dit recente stukje van Sokal:
  http://www.physics.nyu.edu/

  Huub
  "Fair enough: anyone who believes that the laws of physics are mere social conventions is invited to try transgressing those conventions from the windows of my apartment. (I live on the twenty-first floor)"

 23. [24] [24] Huub, "De werkelijkheid is zoals ze zich voordoet".
  Dat meen je toch niet echt?
  De werleijkheid IS gewoon. Hoe jij (ik) het ervaar is daarna een volgende exercitie!

 24. [22] "Hierbij verwerp ik jouw stelling dat een feit een feit is"
  Dat betekent dus dat een feit geen feit is.
  Iemand heeft tegelijkertijd een bepaalde moord gepleegd, en niet gepleegd. Hij geeft de TV gestolen, en tegelijkertijd niet gestolen.
  Er staat tegelijkertijd iets wat wij boom noemen in de tuin, en tegelijkertijd staat er niets. (los
  ervan hoe we dat ding "noemen".)

  Met die stelling, een ding bestaat en tegelijkertijd bestaat niet, is elke discussie waardeloos. Het Openbaar Ministerie en de Advocaat hebben allebij gelijk, ook al beweren ze het tegengestelde.

  Ik wil best verder met je zoeken, maar als we het niet eerst eens zijn dat iets is, wat het is, heeft verdere discussie echt geen enkele zin.

 25. [26] Het is wel een beetje flauw om mijn woorden in het belachelijke te tekken.In dat geval zijn de eerste zinnen van déze reactie jou niet wereldvreemd hoop ik. Een boom is inderdaad een boom rang is aleen rang als er rang op staat en een fiets is voor iedereen te herkennen als een fiets .Ik ben ( toch niet ) gék(…)

  Je gaat echter op geen enkele wijze in op de voorbeelden en metaforen die ik gebruikte , een woordblinheid die ik al eerder bij andere reacties ontdekte. Blind zijn voor een andere mening die bovendien nog van een door jou verfoeide socialist is is óók niet bevordelijk voor een nuttige discussie Jammer én niet nodig omdat ik de laatste zal zijn om jou van je ‘geloof ‘af te brengen!

 26. [25] Toch wel Hub. En ik denk dat we hetzelfde zeggen (de werkelijkheid dringt zich op, het is natuurlijk geen sociale conventie)

  Er IS slechts de ervaring.
  Iets anders dan de zintuigen is er niet om kennis te verkrijgen.
  Empirie heeft het laatste woord.
  Volgens mij dan.

  On topic:
  Ik heb ook slechts de empirie nodig om het socialisme als staatsvorm te verwerpen. Geen mens wil kennelijk in zo’n systeem leven.
  Mensen willen er alleen maar uit, nooit in. Sterker nog: je MAG er niet uit.
  De lijken hangen aan de binnenlandse kant van de hekken/muren/prikkeldraden.

  D’r is niks te beginnen met het socialisme. Maar met sociaal gevoel des te meer. Misschien bedoel je dat, Piet?

 27. [28] Lijken , prikkeldraad en nog meer lugubere feiten worden hier nogal gemakkelijk en zeer onterecht vergeleken met het hedendaags socialisme. Natuurlijk kan en zal ik niet ontkennen dat in naam van Marx en Lenin de vreselijkste dingen zijn gebeurd ,maar je gaat de pastor van jouw eigen parochie toch ook niet knevelen, vierendelen en op een door het volk bijeengesprokkelde brandhoutstapel levend verbranden omdat hij een religie vertegenwoordigd , die wel is waar in het verleden het begin van de as van het kwaad vormde ? Zo kun je zelfs goed praten dat het bloed van ‘ de allereerste échte socialist ‘ over ons en over onze kinderen zal komen. (De lezer gebruike hier zijn onderscheidingsvermogen )

 28. [29] maar hoe zie jij een socialistische maatschappij dan die niet is gebaseerd op dwang en geweld ?

  Hoe wil jij meerverdieners zover krijgen dat zij vrijwillig hun eigendommen gaan afstaan aan minderverdieners ?

Comments are closed.