HUBlog's Lone wolfDe Vrijspreker heeft nu 5000 artikelen en stukjes op de site beschikbaar (met meer dan 41.000 reacties). Daarin is een schat van gegevens, praktijk en theorie verzameld. Over de meeste maatschappij en libertarische facetten kunt u vinden hoe verschillende personen daar tegenaan kijken en de weg naar meer vrijheid belichten.

Een viertal jaar geleden werd begonnen met de HUBlog, om actueel commentaar te leveren voor de uitgebreide libertarische site van het Libertarisch Centrum: www.libertarian.nl.

De HUBlog kwam tot leven als verjaardagsgeschenk voor Hub van Ron. Niemand had toen durven dromen dat deze, mede dank zij de inzet van de regelmatige schrijvers, een dergelijk grote vlucht zou nemen. Hij groeide al vlug zo snel, dat het schrijverteam een meer algemene naam bedacht, en de VRIJSPREKER werd een feit.
We durven wel te stellen dat de Vrijspreker nu de grootste en zeker de meest consequente libertarische stem in Nederland en Vlaanderen is. Allen die daaraan meewerken, mogen daar gerust trots op zijn.

Nu, met 23 vaste schrijvers en meer dan 4000 unieke bezoekers per dag, is de Vrijspreker een factor die meespeelt en zelfs invloed kan krijgen. Een invloed om de vrijheid die er nog is te behouden en zo mogelijk te vergroten.


Al beseffen we, dat daarvoor nog veel meer nodig is. Daarom roepen we iedereen die de vrijheid in de maatschappij wil vergroten op mee te doen.

Geef reacties en adviezen, stuur zelf artikelen, laat weten als u denkt dat er behoefte is aan het belichten van een bepaald onderwerp via onze lezersservice. Verwijs anderen naar de Vrijspreker en maak een link naar de Vrijspreker vanaf elke site of blog waarop u invloed heeft. En natuurlijk is financiële steun als hulp bij de kostendekking en uitvoering van acties altijd meer dan welkom.

Ook de mogelijkheid van het gebruiken van de gegevens in die 5000 artikelen voor scripties of andere studies moet niet onderschat worden. De zoekmachine (rechtsboven) kan daar goede diensten bij leveren.

We gaan onversaagd door! In de overtuiging dat we minimaal de ondergang van de wereld iets vertragen, en maximaal dat we de wereld sturen in de richting van meer vrijheid.

Met de realiteit en de moraliteit achter ons, kan dat niet anders.

Vrijsprekers

38 REACTIES

 1. [27] "Het is wel een beetje flauw om mijn woorden in het belachelijke te tekken"
  Sorry, Piet, dat is het laatste wat ik wel. Jammer dat het zo overkwam. Ik was bloedserieus, en ik zocht voor de hand liggende voorbeeldjes.
  Zie mijn discussie met Huub Mooren, [28] , waar we wel verder komen met elkaars begrip.
  Ik blijf erbij, dat het ding dat we via onze zintuigen waarnemen, is wat het is. En het kan door iedereen anders "ervaren" worden. Maar de ervaring IS niet het ding, dat ding blijft eenduidig.
  Het ligt dan aan de communicatie of we dat onderling voldoende gelijk aan elkaar kunnen duidelijk maken.

  Hetzelfde, nog moeilijker, ligt op het gebied van "ideeen". Ook daar moet je naar de basis en de essenties om het aan elkaar duidelijk te maken.
  Vandaar de definitie die we in de Woordenlijst over "socialisme" hebben.
  En de staatsvorm socialisme is geweld tegen andere mensen, en dus verfoeilijk!

 2. [31]
  Ik ga er niet van uit dat elke discussie tot resultaat moet leiden. Het is net zo’n utopie te bewerkstelligen dat alle Chinezen vanaf morgen met mes en vork gaan eten, of -misschien meer voor de hand liggend in de visie van het libertarisme – wij met stokjes, als dat gevestigde ideologieën in een toch beperkte atmosfeer en omgeving nader tot elkaar komen . Wél stel ik vast dat het libertarisme een beweging is die zich kenmerkt en manifesteert door een latent egoïstisch gedachtegoed te propageren . Ethisch is dit voor mij een bijna onaanvaardbaar gegeven. Bijna twijfelde ik aan het door mij voorgestane solidair socialisme dat in mijn visie alleen maar wil “”dat alle volken zich verenigen tégen onderdrukking “”van hen die denken te kunnen beweren dat het niet uitmaakt in welke moederschoot je wordt geboren om van de geneugten des levens te profiteren. Dát moet uiteraard het doel zijn waarnaar wij streven en in het door “” gemarkeerde deel van de zin vinden we elkaar misschien.(….)
  Ben je het overigens eens met de volgende stelling ? Armoede en achterstand op sociaal , cultureel en intelligent gebied ís en BLIJFT eigen schuld ,dikke bult.

 3. [32] volgens mij heeft deze discussie wel een resultaat Piet. Niet een resultaat waar solidair soosjale Piet op zit te wachten, maar desondanks wel een resultaat: Fok op met het soosjalisme!

  een betere uitspraak kan ik niet verzinnen om de mijlpaal zoals genoemd in bovenstaand artikel te vieren. Al met al een goed resultaat.

 4. [32] ‘dat alle volken zich verenigen tégen onderdrukking’ Okee, onderdrukking is altijd fout. Da’s makkelijk zat.
  Maar je schrijft dat dat ‘jouw solidair socialisme’ is. Wat heeft socialisme ermee te maken? Iedereen is tegen onderdrukking, liberalen al helemaal.
  Betekent dat ook dat je socialisme als staatsvorm, 1 partij & productiemiddelen, prijzen in handen van de staat, afwijst?

 5. [33]
  De vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is : ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hijzelf wil., zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.

  Vind je het gek als ik zeg ÍK deze stelling wél GROTENDEELS onderschrijf ?

  Overigens ben je erg laat met de felicitaties……

 6. Ik vind niets gek Piet. Ik kan overal om lachen.

  En beter 2 dagen te laat met het geven van felicitaties, dan een mensenleven te laat met het afzweren van een verwerpelijke ideologie.

 7. [35] [35] "Vind je het gek als ik zeg ÍK deze stelling wél GROTENDEELS onderschrijf ? "

  Ik vind dat helemaal niet gek, Piet. Ik had zelfs al zo’n idee.
  Maar dan heb je zelf een conflict met het goedkeuren van socialisme. Socialisme is geweld van de een tegen de ander. De ander MOET meedoen, en zo niet dan gebruiken we geweld!
  Sociaal zijn is prima, socialist zijn is misdadig.
  Ik ken heel veel "sociale" libertariers die ook weldadigheid, (benevolence) hoog in het vaandel hebben.

 8. [32] "Wél stel ik vast dat het libertarisme een beweging is die zich kenmerkt en manifesteert door een latent egoïstisch gedachtegoed te propageren"
  Wat is er egoistisch aan mij als ik vind dat JIJ met jouw leven, lichaam, eigendom mag doen wat JIJ wilt? (zolang ….enz)

Comments are closed.