Hieronder zal ik uiteenzetten,hoe het vermogensverschil tussen mijn buurvrouw en mij toenam met drie ton.
Iedere ochtend werd ik bezocht door een twee meter hoog konijn. Het poetste mijn tanden en vertrok dan weer.

Vrienden en kennissen vonden het maar vreemd als ik hun dit vertelde. Volgens mij bestond het konijn echt.Niemand kon mij hier vanafbrengen.
Professor Q. ,hoofd van de afdeling psychiatrie van de Universiteit van A. , vond het een interessant geval en onderwierp mij aan een psychoanalyse. Drie jaar en ¤150.000 later was ik genezen van mijn hallucinatie die haar oorzaak vond in een psychisch trauma, opgelopen tijdens mijn prilste jeugd. Tijdens het eerstvolgende internationale psychiatrische congres in Neurenberg ontving Professor Q. een klaterend applaus nadat hij in zijn inleiding mijn geval had uiteengezet ; tijdens de pauze werd hij omringd door collegae uit twaalf landen, die zijn oordeel vroegen over soortgelijke gevallen die zij in hun praktijk waren tegengekomen.
Mijn buurvrouw Mia B. leed aan Mariaverschijningen. Maria verscheen elke ochtend aan haar bed en vertelde haar hoe zij al het leed in de wereld betreurde. Mia waqws toevallig Katholiek en raadpleegde haar pastoor die haar aanmoedigde, goed te luisteren naar hetgeen Maria vertelde. Mia begon nu ook anderen uit te nodigen tijdens de verschijningen die van haar slaapkamer verlegd werden naar haar tuin, waar zij een cirkelvormig muurtje bouwde, waarbinnen Maria iedere zaterdagmiddag om twee uur landde overeenkomsig de aanwijzingen van Mia. In de tuin was inmiddels een beeld van Maria geplaatst, dat geregeld weende met tranen welke bestonden uit bloed. Het tuinlandschap was voltooid niet met een, maar met twee stevig vastgenagelde kastjes voorzien van een gleuf, waarin gelovigen hun donaties konden deponeren. Kopjes koffie, gevulde koeken en kruizen werden met milde hand verdeeld.
Wie geloofde, zag Maria; wie niet echt geloofde, ontwaarde haar niet. De faam van Mia verspreidde zich en na een jaar of twee stopte er een limousine voor de deur die haar via de VIP-ingang afleverde op Schiphol voor een vlucht in businessklas op de Alitalia naar de Paus, die haar in prive-audientie ontving. Mia was nu wereldberoemd geworden. Het volk stroomde toe niet alleen van van verre, maar ook van heinde. De donaties waren onbelast, want al het geld was voor Maria en na drie jaar was het bedrijfsresultaat na aftrek van kosten voor de aanschaffing van beeld, kruizen en varkensbloed gestegen tot een bedrag van meer dan ¤150.000 .
Professor Q. vertelde mij , dat het hier om een ordinaire uit de hand gelopen hallucinatie ging, “Maar”, verklaarde hij vol bewondering : ¤150.000, dat is pas ziektewinst!”
De troon van de Paus bleef lonken in de verte en Mia kwam op de candidatenlijst voor heiligverklaringen te staan.
Jezus keek toe uit den Hoge.
Hugo van Reijen

18 REACTIES

 1. Er zijn vast andere blogs waar dit goed staat.
  Als je er nou nog aan zou toe voegen dat dezelfde waan, brainwashing, goedgelovigheid en volgzaamheid zich voordoet bij veel mensen ten aanzien van de overheid en politieke partijen en filosofieën, dus een vergelijking overheid/godsdienst, dan had het hier zijn plaats nog.

 2. Ook linksen en ‘progressieven’ hadden/hebben altijd zelfverzonnen verhaaltjes (romans, films, toneelstukken, t.v.-series) nodig om e.e.a. belachelijk te maken.
  Hugo heeft echter geen antwoord op de vraag wat de kinderen van Medjugorje (real life) gedurende lange periode, onder het oog van tal van getuigen, gelijktijdig zagen en hoorden.

 3. De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.

  Weer een zeer respectvol stuk van Hugo t.a.v. gelovingen. Dergelijke stukken zullen velen tot het Libertarisme brengen en tot het atheisme bekeren!!

  Ga zo door!!
  P.S.
  Heb je de reactie (2) van Saartje eigenlijk gelezen onder http://www.vrijspreker.nl/v

  Wat snap je daar niet aan?

 4. [3] Dat lijkt mij bijzonder interessant. Zodra ik tijd heb, zal ik er naar kijken. Mag ik dan aannemen dat het hier geen massahysterie betrof?
  Hugo van Reijen

 5. Shit, nu heb ik wéér last van een Hugoverschijning. Gelukkig geloof ik niet in het bestaan van een Hugo van Reijen, maar anders zou ie me echt wel overtuigd hebben.

 6. [1] Ik neem aan dat de meesten hier de vergelijking heus wel zelf kunnen maken en zoniet, dan vraag ik me af die lezers misschien maar een ander blog moeten zoeken.

  Ga zo door Hugo.
  Tip: vergelijk het getover van Harry Potter eens met de wonderen van Jezus en co uit de "Testament-reeks": zeeen die opengaan, brood dat uit het niets komt etc.

  Groeten,
  M

 7. [7] Wat mij het meest verbaast bij discussies over religieuze onderwerpen is dat de gelovenden zo moeilıjk bereid gevonden kunnen worden om op een zakelijke basis aan de discussies deel te nemen.
  Waar het uiteindelijke doel van alle partijen is om de waarheid te zoeken, valt dat tegen.

 8. [5]
  Allesbehalve massahysterie, die zich kenmerkt door chaos en een elkaar opzwepen.
  Hier is rust, nuchterheid, gedurende lange tijd, en opvallende eensgezindheid m.b.t. het gehoorde en geziene, door verschillende kinderen. [7]
  Van Suske en Wiske naar Harry Potter.
  M ontwikkelt zich.

 9. [9] Heel benieuwd ben ik naar foto- en filmopnamen gemaakt gedurende deze gebeurtenis. Als er zoveel aanwezigen waren ,zal er toch wel iemand een fototoestel bıj zıch gehad hebben of de pers gebeld hebben?

 10. [10]
  In het boek n.a.v. een onderzoek over deze zaak (H. Laurentin, ‘Verschijnt Maria in Medjugorje?’) staan ook foto’s van de kinderen tijdens hun visioenen.
  Maar even googlen en je vindt meer foto’s. Foto’s die natuurlijk niet op zichzelf staan, zoals het filmpje van Huub Mooren.
  Tevens werden psychologen en psychiaters erbij betrokken om de visionairen te onderzoeken: zij werden allen geestelijk gezond bevonden. Tevens werd uitgezocht dat er geen sprake was van epilepsie, droomtoestanden, autosuggestie of hallicunaties.

 11. [11]
  Zelfs in een evolutietheorie, hoe is het mogelijk, hoewel iedereen hier is overgeleverd aan de grenzeloze fantasie-en van wetenschappers, niemand op dit terrein persoonlijk iets kan ontdekken, en er in het dagelijks leven zeer weinig is dat ten voordele pleit.

 12. [12] [13] Kom op Beek, lach naar het leven.
  Je weet wel beter.

  De diagnose is hysterie, en dat kan geen enkele psychiater gemist hebben.
  De hysterische verheerlijking slaat je tegemoet als je al die getuigenissen leest. Beetje nuchter blijven hoor.

  De mens wil belazerd worden en illusies kunnen heel overtuigend zijn.
  Terug naar Chris Angel dus.

  Een beetje Angel kan dat:
  http://www.youtube.com/watc

  Dit kan iedere Angel:
  http://www.youtube.com/watc

  Dit is pas echt gek:
  http://www.metacafe.com/wat

  Klassieker:
  http://www.youtube.com/watc

 13. [14]
  Ik vermoed dat je de reacties van de zieners en die van hen die zich erop stortten, hebt verwisseld.
  De zieners tonen geen hysterische reacties. En zij werden onderzocht, niet ‘het publiek’.

 14. [17]
  Hun aanvankelijke leeftijd, 10 tot 17 jaar, hun verschillende karakters, de aanhoudende reeks verschijningen, hun eensgezindheid in wat hen overkwam, de foto’s, en de getuigen die aanwezig waren bij de momenten van hun visioenen, maken de kans op opzettelijk bedrog wel erg klein.

Comments are closed.