Op 2 juni 2006 werden 17 moslims gearresteerd in Canada, met inbegrip van vijf minderjarigen. Deze moslims waren bezig met de planning van grote terroristische aanslagen op Canadese bodem tegen onschuldige mensen. Omdat deze Canadese islamitische terroristen waren, werd de schuld gelegd bij het Canadese decenniaoude multiculturalistische beleid, dat praktisch immigranten aanmoedigt om de cultuur waar zij vandaan komen te behouden in plaats van te assimileren in de Canadese samenleving en het aannemen van westerse waarden.

Dit stelde militante islamitische predikers in staat om moslims te hersenspoelen om het westen te haten en het terrorisme te omarmen, dit gebeurt mede dankzij de finaniering van imams met Saoedisch oliegeld.

Het vermeende ‘rechtse’ dagblad de Canadese National Post heeft verscheidene opiniestukken geplaatst met de verklaring dat het multiculturalisme en het islamitisch terrorisme met elkaar verbonden zijn. National Post collumnist George Jonas gaf een typische conservatieve reactie met betrekking tot de destructieve ideeën van links: ,,good ntentions, bad ideas” (goede bedoelingen, slechte ideeën), maar faalde daarin om het multiculturalisme in essentie te ontmaskeren. Een andere vooraanstaande National Post collumnist Andrew Coyne, die ook een conservatief was, stichtte een kolossale verwarring betreffende de uitleg van het ‘multiculturalisme’ en haar afsplitsing ‘diversiteit’. Hij dacht niet dat het multuculturalisme veel van doen had met de in Canada geboren islamitische terroristen en probeerde ‘diversiteit’ te herdefiniëren zodat het verenigbaar was met het individualisme.

Het multiculturalisme is een gruwelijke ideologie voortgekomen vanuit gruwelijke bedoelingen en het is essentieel dat diegenen die het individualisme verdedigen de aard van het multiculturalisme leren begrijpen.

Het multiculturalisme is een systeem gecreëerd door westers-linkse, nihilistische en post-moderne filosofiehoogleraren en begint bij het aanmoedigen van ‘cultureel relativisme’, welke inhoudt dat alle culturen van gelijke waarde zijn; geen cultuur is beter of erger dan een ander. Logischerwijze dient dit alleen maar om westerse waarden te devalueren, zoals de kracht van de reden, wetenschap, productieve arbeid, het recht op leven van het individu, het volgen van de weg naar geluk en deze op een zelfde niveau te plaatsen als de destructieve riten van primitieve, mystieke culturen zoals bijvoorbeeld voodoo-medicijnen, de onderwerpIng van vrouwen door mannen, verminking van genitaliën en zelfs kannibalisme. Reeds aangegeven door Peter Schwartz in zijn briljante essay Multicultural Nihilism, gepubliceerd in The Return of the Primitive: The Anti-Industrial Revolution”, waarin hij stelt dat ,,Het multiculturalisme de ontaarde poging is om waarden te vernietigen door te betogen dat zij niet van non-waarden te onderscheiden zijn”.

De verdedigers van het multiculturalisme werpen hiertegen dat als men de eigen cultuur boven die van anderen stelt dat dit leidt tot racisme, wat zij proberen te voorkomen. Maar het racisme betreft het oordelen van een persoonlijk karakter op basis van ras, niet het oordelen op basis van ideeën en waarden. Racisme is totaal anders dan de waardering van een culturele praktijk volgens de objectieve standaard van overleving en het levensgenot. Feitelijk, zoals dat straks duidelijk wordt, is het multiculturalisme een racistische doctrine.

De volgende stap in het opbouwen van het multiculturalisme betreft het indammen van het cultuurconcept van gekozen, conceptuele, significante waarden, waaronder wijsheid, individuele vrijheid, voorspoed, romantische kunst etc. tot niet-gekozen of insignificante karakteristieken, zoals huidkleur, geslacht, geboorteafwijkingen, ethnische, religieuze of taalkundige afkomst. Dit dient om een tribale of stammenmentaliteit aan te meten, waarbij individuen worden aangespoord om van zichzelf te denken dat zij onlosmakelijke leden zijn van een stam, of onderstam, welke wordt gedefinieerd door de ongekozen, perceptuele karakteristieken en niet door gekozen conceptuele waarden.

De stap daarop behelst het aanmoedigen van ‘diversiteit’ als een waarde, welke inhoudt dat rationele en praktische waarden worden verwaterd met irrationele en destructieve waarden, zoals het verplichten van bedrijven om mensen in dienst te nemen, vanwege een bepaald ras en niet op basis van capaciteiten, wat racisme is. Een ander voorbeeld is het verwateren van schoolcurricula met nutteloze culturele triviant zoals culturele haarstijlen, of met belachelijke cursussen zoals ‘zwarte wetenschap’ en ‘feministisch algebra’. Andrew Coyne probeerde ‘diversiteit’ te herdefiniëren zodat het verschillende ideeën betekende welke vrijelijk vloeiden tussen vrije en denkende individuen, maar dan is ‘diversiteit’ geen gedefinieerde karakteristiek. Er is geen enkele waarde voor zulke individuen om rationele ideeën te diversificeren met die van het Nazisme en Wahhabisme.

De eindstap met betrekking tot het construeren van het multiculturalisme betreft het mengen van cultureel relativisme met ‘egalitarisme’. Dit houdt in dat niemand, of geen enkele stam, mag profiteren van een waarde, zoals rijkdom, succes, trots etc, tenzij dit allemaal tegelijk doen. Vandaar dat als een cultuur vooruit is in het creëren van rijkdom, technologie en levensgenot dan betreft dit ‘onderdrukking’, want alle culturen hebben gelijke waarde en verdienen dus gelijke resultaten. Dit helpt om te verklaren waarom militante moslims in het oosten onschuldige mensen vermoorden, terwijl ze volhouden dat ze slachtoffers zijn van westerse onderdrukking.

Het logische resultaat van het multiculturalisme is het creëren van een wereld met primitieve, tribale mentaliteiten, die op hun beurt talrijke onderstammen vormen gebaseerd op ongekozen identiteiten en elkaar bestrijden om de macht en onverdiende rijkdom totdat alle waarden en levens zijn vernietigd. Dit is het ultieme doel van nihilisme. Ayn Rand schreef in haar essay genaamd Global Balkanization (Mondiale Balkanisering): ,,Er is geen betere weg om de mensheid met een brute, blinde en virulente haat te infecteren dan door middel van het opdelen in ethnische groeperingen of stammen. Als een mens gelooft dat zijn eigen karakter in een onbekende, onsympathieke manier en dat de karakters van alle vreemdelingen worden bepaald op een zelfde manier, dan is er geen communicatie, begrip, overtuiging mogelijk tussen hen, echter alleen wederzijdse angst, achterdocht en haat”.

De huidige problemen met Canadese burgers, d.w.z. Franse separatisten en lokale terroristen zijn allemaal manifestaties van het multiculturalisme. Hoewel islamitische terroristen de islam citeren, welke een multiraciale religie is, als hun primaire motivering, dan is het multiculturalisme via het tribalisme een grote kracht binnen de militante sekten van de islam.

Het multiculturalisme is een gruwelijke doctrine die totaal moet worden ontmanteld en vernietigd. De westerse intellectuelen die het multiculturalisme propageren verdienen het om publiekelijk te worden veroordeeld en genegeerd. Conservatieven als Coyne en Jonas moeten ontwaken en de gruwelijke motiveringen zien van linkse intellectuelen en het staken van het support van dit destructief beleid.

Glenn Woiceshyn is een freelance auteur en woont in Calgary, Canada. Hij heeft een eigen website geheten Powerful Minds. Dit artikel werd in juni 2006 gepubliceerd in het Capitalism Magazine.

5 REACTIES

 1. Uitstekend artikel!
  "Het multiculturalisme is een systeem gecreëerd door westers-linkse, nihilistische en post-moderne filosofiehoogleraren"

  Op zich moet iedere "hoogleraar" of wie dan ook vrij zijn om zijn theorie te ontwikkelen en te verkondigen.
  Iedereen mag dan ook zelf beorrdelen wat hij er mee doet.

  Het gaat pas fout op het moment dat politici/overheden er zich mee gaan bemoeien. Die gaan dan altijd regels maken, waarvan een logisch denkend persoon al direct kan zeggen dat die niet zullen werken en dat de meest ontwikkelde, de meest vrije, mensen er de dupe worden. En daarmee uiteindelijk de hele maatschappij.

  Een overheid hoort zich niet met "Normen en Waarden" bezig te houden. Het beveiligen van de rechten van ieder individu is hun maximale taak!

 2. [1] Precies Hubert, het is van de zotte dat een overheid het volk regels gaat opleggen ten aanzien van andere culturen en dat gaan vastkoppelen aan ‘antidiscriminatie’wetten, om zodoende van ons land een politiestaat te maken.

 3. Prima artikel !
  Het laat duidelijk zien, hoe de staat met behulp van staatspropaganda en mind-control bezig is quasi-normen, zoals "tolerantie" aan de burger op te leggen, die de status van wetgeving, zoals anti-discrminatiewetgeving, meekrijgt.

 4. [4] Exact Spynose, de staat als totalitair instituut. In 1984 beschrijft George Orwell treffend hoe Winston Smith telkens probeert zich aan te passen aan de waan van de dag die de staat voortdurend uitroept en verandert. Zo ook met de enorme wetgeving die wordt uitgevaardigd door de politici en gehandhaafd door de staatsgefinanierde en -gesubsidieerde gedachtepolitie. Het multiculturalisme is feitelijk een hellend vlak richting politiestaat. Zoals Glenn Woiceshyn al impliceert is het een typisch collectivistische doctrine, dus hoe eerder het wordt vernietigd hoe beter het is.

Comments are closed.