Het onderwerp over zelfmoord heeft, als geboren optimist zijnde, beslist niet mijn voorkeur.

Het bevreemdt me wel dat het onderwerp de laatste tijd met de regelmatigheid van de klok in de media terugkeert en dat de overheid of bedrijven die gelieerd zijn aan de overheid met enorme getallen komen, zonder een nadrukkelijke oorzaak te vermelden.

Zo ook nu weer! Een op de vijf jongeren overweegt zelfmoord!
Twintig procent ofwel een op de vijf jongeren tussen de 14 en 18 jaar heeft het afgelopen halfjaar overwogen een eind aan zijn leven te maken. Vaak laten ze het niet bij die gedachte.
Circa 70.000 tieners deden één of meer suïcidepogingen, 100.000 pogingen in totaal.
Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksgegevens, verzameld door het kenniscentrum jeugd en opvoeding.

Wetenschappers onder aanvoering van de hoogleraar psychologie prof. Dr. Rene Diekstra verzamelde al hun gegevens op de scholen van Rotterdam en Den Haag. Ze rekenden die daarna om naar landelijk niveau.
Uit het zorgwekkend hoge getal blijkt dat zelfdoding onder tieners tenminste zo’n groot probleem is als onder volwassenen. Het is geen Nederlands probleem, maar “in vergelijking met andere landen lopen we wel in de voorste gelederen van het peloton”, aldus Diekstra. Om er wrang aan toe te voegen: “We doen redelijk goed mee met het buitenland.”
“Deze kinderen willen vaak niet eens echt dood. Het is een schreeuw om hulp. Daarom meldden ze zich soms ook in paniek bij een ziekenhuis als er teveel pillen hebben geschikt. Dan willen ze niet echt dood, maar ze hebben genoeg van hun leven. Ze willen een nieuw, een ander leven, maar ze weten alleen niet hoe”, aldus Diekstra.
Ook hier ga ik niet in of de aantallen goed of te vertrouwen zijn, maar alleen op de laatste zin van Diekstra: “Ze willen een nieuw, een ander leven, maar ze weten alleen niet hoe!
Helaas is er voor de jeugd en iedereen die daar voorbij is geen ander of nieuw leven in dit collectivistische stelsel. Anderen bepalen immers hoe zij moeten leven. Hun opleiding schiet tekort om reële keuzes te maken. Er worden namelijk geen alternatieven geboden.

In dezelfde media het volgende korte bericht. “Havisten moeten aan alle kanten worden bijgespijkerd om hun tekortkomingen op zowel kennis- als vaardighedenniveau te repareren.” De uitval van havisten na het eerste jaar bedraagt soms 40 procent.
Logisch dat de jeugd gefrustreerd raakt als men tot de ontdekking komt dat de basisopleiding niet of nauwelijks aansluit op de vervolgopleidingen.
In dezelfde media wijst een onderzoek in opdracht van Visie21 uit, dat 44 procent van jongeren tussen 13 en 19 jaar in de toekomst wil emigreren naar het buitenland.
Maar liefst 94 procent van deze jongeren vindt dat er iets moet veranderen in Nederland en wel het volgende.
1) de criminaliteit moet omlaag.
2) de toestand van het milieu baart deze groep zorgen.
3) deze jongeren vinden dat het asielbeleid duidelijker en eerlijker moet worden.
Uit dit lijstje blijkt, dat het de jeugd ontbreekt aan realiteitszin. Als zij binnen Europa of naar vele andere landen ter wereld gaan emigreren, kunnen ze hetzelfde lijstje opgeven.
Zij moeten zich ontworstelen aan de collectivistische greep op hun leven en weer een individu met een eigen identiteit worden.
En niet zoals prins Constantijn voor een zaal vol studenten van de Haagse Hogeschool in zijn poging om Europa te promoten verklaarde: “ik voel me naast Nederlander bovenal Europeaan. Europa is voor mij de werkelijkheid wanneer ik leef en werk. Daarnaast verschaft het me een zekere identiteit die ik vooral voel als ik buiten Europa ben.”
Vreemde redenering. In Europa ben ik Louis en buiten Europa ook.
Ik heb geen Europese identiteit nodig. Stamgedachte is mij vreemd.

6 REACTIES

 1. Wordt de "ziekte"niet veroorzaakt doordat jongeren al vanaf de "kinderopvang" in de collectiviteit worden gepushed?

 2. Deze meneer C. heeft blijkbaar nog niet helemaal door, dat de EU in bijvoorbeeld Amerika helemaal niet zo serieus wordt genomen. Ik had daar een tijd geleden iets over gepost; ik meen dat de EU samen met Japan door slechts een paar procent (minder dan 10) van de daarover ondervraagden in de VS als gevaar werden gezien. Europa doet vooral aan navelstaren; Nederland wil graag het eeuwenoude wijzende vingertje exporteren.
  Ik stel ook voor dat die jeugd met die gedachten mooooi hier blijft, voordat ze het elders gaan verpesten met hun verwerpelijke gedachtengoed.

  Overigens heb ik wel het gevoel dat ik een wat andere jeugd over de vloer krijg. Dat zijn vreemd genoeg mensen die zich storen aan het irritante gedrag van politie-agentjes, het autoritaire gedrag binnen scholen, de gang van zaken m.b.t. te laat komen en direkt naar de leerplichtambtenaar gestuurd worden voor een tik over de vingers etc. Kortom: het keurslijf waarin ze gedwongen worden. Deze jeugd moet zich vooral niet over de schoenen laten plassen door het systeem met z’n vervelende regeltjes en dito uitvoerende ambtenaartjes, deze jeugd moet zich daar tegen verzetten !
  Niet ééntje daarvan ken ik die zelfmoordgedachten heeft, laat staan in de CO2-onzin gelooft. Vreemd genoeg heeft een groot gedeelte van hen wél een ontmoeting met de leerplichtambtenaar gehad. Wellicht dat dat iets te maken heeft met zelfstandigheid en afkeer van het systeem ?

  Dit "onderzoeksresultaat" is weer eens een sterk staaltje van misbruik van de statistiek. Een bepaalde groep wordt onderzocht, en de resultaten worden omgeslagen over een bepaalde willekeurige grotere groep. Want waarom bij de niet meer bestaande landsgrenzen van Nederland ophouden? Waarom niet extrapoleren naar de EU plus Turkije ? Of de hele wereld voor mijn part ? Vervolgens wordt er veel tamtam gemaakt over het opgeblazen verhaal. Totale onzin, weggegooid geld. Diekstra mag wat mij betreft bij het oud vuil gezet worden.

 3. Er is veel onvrede in Nederland, maar er is een gebrek aan goede uitlaatkleppen.

  Nu is men ‘ontevreden’ over zaken als gezondheidzorg, woonsituaties, immigratie, koopkracht, etc maar is de enige die een echt ander geluid laat horen de SP. Dat dat enkel een extreme versie is van de kern van de problemen is niet begrepen. De PVV is een partij die zich (vooralsnog) eigenlijk enkel en alleen bezighoud met immigratie en integratie zaken. Maar ook zij dienen als uitlaatklep. Je krijgt dus een vlucht naar de collectivistische flanken.

  Jammer dat er geen klassiek liberale club is die een alternatief voor dit collectivistische geweld zou geven. Zet er een goede populistische leider boven en je hebt potentieel wat moois.

 4. [3]
  Is er geen libertarische
  /klassiek liberale club mensen in Nederland die dat zien zitten?
  Een nieuwe of al bestaande club die zich meer politiek wil gaan roeren?
  Of een aantal leden van verschillende denktanken die wellicht ook die extra verdieping in hun bezigheden willen aanbrengen?

 5. [2] Hoe zouden we die "andere jeugd" als doelgroep kunnen benaderen, op de Vrijspreker wijzen, en hen op die manier een rationelr basis verschaffen voor een betere wereld?

 6. [5]
  Ik denk dat veel jeugdigen al anders tegen zaken aankijken. Niet voor niets is de aanhang onder jeugdigen voor de PVV groot; het toont aan dat de andere partijen deze mensen niet aanspreken; het is een ander geluid dat opvalt en blijkbaar aanspreekt. Niet voor niets ook wordt er door de linxen getracht om Wilders te marginaliseren.

  Ik denk ook dat je de bulk van de "jeugdige doelgroep" het beste aanspreekt met compacte informatie over aansprekende onderwerpen, waarbij de uitdaging is dat de kans op afleiding erg groot is. Het lijkt soms wel alsof sommigen de frustratie over de gang van zaken verdringen door vermaak (denk aan on-line pokeren en andere spelletjes). Misschien moet je de libertarische gedachte zelfs wel duidelijk verpakken in spelletjes.

  Overigens is er op Second Life ook een libertarisch gedeelte. Zal kijken of ik het terug kan vinden.

Comments are closed.