Op weg naar de slavernij van de EU.
Zie de uitstekende analyse van ware en drogredeneringen in het voorgaande artikel:

50-jarig jubileum van het Verdrag van Rome – 10 punten om in gedachten te houden.

De Verklaring van Berlijn die aanstaande zondag in Berlijn plechtig ondertekend wordt, is de volgende grote stap in die richting van verdere onderwerping.

Na een lange stilte om de klap van het Neen van het referendum te verwerken heeft het kabinet gisteren in de Nieuwsbrief van de Regering een tip van de sluier opgelicht hoe Nederland verder de EU in wordt geluisd.
Bij een viering bij een concert ter gelegenheid van dat 50-jarig jubileum zal Jan Peter Balkenende waarschijnlijk in een feestrede hetzelfde gaan zeggen.

Hier volgt het stuk uit de Regeringsnieuwsbrief, met enkele commentaren tussengevoegd:

20 maart 2007 RegeringsNieuwsbrief:
INZET KABINET BIJ WIJZIGING EUROPESE VERDRAGEN

Het kabinet vindt dat de bestaande Europese verdragen moeten worden aangepast. Een nieuw verdrag moet de bevoegdheden van Europa duidelijk aangeven en begrenzen. Ook moet de democratische controle beter.
[RED: wat ze tot toe gedaan hebben was dus niet duidelijk]

Dit staat in een brief van minister Verhagen en staatssecretaris Timmermans (BZ) aan de Tweede Kamer. In de brief beschrijven zij de inzet van het kabinet in de discussie over wijziging van de Europees verdragen.
Aanpassing huidige verdragen
In juni 2005 stemde 61,5% van de Nederlandse bevolking in een raadplegend referendum tegen de Europese Grondwet (het Grondwettelijk Verdrag). Na het referendum heeft het kabinet geluisterd en gezocht naar de opvattingen van de burger, het maatschappelijk middenveld en de politiek over de toekomst van Europa, schrijven Verhagen en Timmermans.
[RED: Voor en bij het referendum waren ze te verwaand om naar het volk te luisteren en dreigden ze alleen maar met oorlog en concentratiekampen. Deze keer spelen ze het voorzichtiger.]

Het kabinet zal de Grondwettelijk Verdrag niet opnieuw voorleggen aan het parlement of de Nederlandse bevolking. Wel vindt het kabinet dat de EU de bestaande Europese verdragen moet aanpassen, om tekortkomingen daarin ongedaan te maken. Bij een nieuw verdrag kan wel gebruik worden gemaakt van bepaalde elementen uit het verworpen Grondwettelijk Verdrag.
[RED: Lees wel, ze willen zoveel mogelijk van die afgekeurde grondwet toch gaan realiseren]

Nederlandse inzet
In het coalitieakkoord schrijft het kabinet dat het nieuwe verdrag ‘zich qua inhoud, omvang en benaming overtuigend moet onderscheiden van het Grondwettelijk Verdrag’.
[RED: natuurlijk moet het op iets heel anders lijken. Andere naam, compacter, volkslied er uit, want anders ligt het er te dik op. Maar de essentie van de macht naar de EU zal blijven.]

Volgens het kabinet gaat het vooral om ‘een beter Europa, dat niet het beeld oproept van “superstaat”, dat democratischer en slagvaardiger is, met helder afgebakende taken, en met een grotere inbreng van nationale parlementen’.
[RED: Ja, een beter Europa!! Wie wil dat niet? Hoe je het ook verpakt, de EU IS de weg naar de superstaat, waar nu bvb al drie kwart van de wetten ontstaat en waar de politici zich steeds op beroepen.
Slagvaardiger, lees: meer macht en minder belemmeringen door locale veto’s. Groter inbreng van Nationale Parlementen, lees Nederland met zijn 2 % inbreng ondergeschikt aan de 98% van alle andere landen.]

De inzet van het kabinet in de discussie over een nieuw verdrag:
Een verdrag zonder grondwettelijk karakter.
[RED: andere naam! Zelfde doel!]

Het nieuwe verdrag bevat alleen de veranderingen ten opzichte van de huidige verdragen.
Een verdrag dat het democratische gehalte van Europa vergroot.
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van democratische vernieuwingen uit het Grondwettelijk Verdrag, zoals het burgerinitiatief en een sterkere rol van de nationale parlementen. Het kabinet wil hierbij een stap verder gaan dan het Grondwettelijk Verdrag.
[RED: Ja, wij (??) willen NOG verder!]

Een verdrag dat verheldert welke bevoegdheden Europa krijgt en hoe die worden begrensd.
[RED: Begrenzing is in de politiek altijd een tijdelijk iets. Een truc om het volk te sussen. Na een bepaalde tijd wordt de begrenzing gewoon verruimd. Zie geschiedenis.]

De EU treedt alleen op wanneer dat nodig is (subsidiariteit). Besluiten worden zo dicht mogelijk bij de burger genomen. Zaken als pensioenen, sociale zekerheid, fiscaliteit, cultuur, onderwijs en gezondheidszorg behoren in hoofdzaak tot het nationale domein. Hier wil het kabinet een scherpere afbakening tussen het nationale beleid en dat wat de EU aanvullend kan ondernemen.
[RED: “hoofdzakelijk” en natuurlijk ook tijdelijk.]

Een verdrag dat Europa in staat stelt slagvaardig op te treden wanneer een gemeenschappelijke aanpak nodig is.
RED: Meer macht in Brussel, minder veto’s, een sterk Europees leger.]

Op grensoverschrijdende gebieden als energie, milieu- en klimaatbescherming, asiel en migratie, bestrijding van terrorisme en criminaliteit, en buitenlands beleid wil het kabinet meer Europese samenwerking. Op deze gebieden moet de besluitvaardigheid verbeteren ten opzichte van de bestaande Verdragen.
[RED: Niemand heeft enig bezwaar tegen “samenwerking”. Wel tegen meer ondergeschiktheid aan de “verbeterde besluitvaardigheid” door de macht van Brussel.]

Een verdrag dat verzekert dat de EU haar eigen spelregels respecteert, vooral als het gaat om uitbreiding van de EU.
[RED: Kennelijk respecteert de EU nu haar eigen spelregels niet. Net als in de toekomst.]

Het kabinet wil de regels en criteria voor verdere uitbreiding opnemen in het nieuwe verdrag. De uitbreiding speelde een rol bij de afwijzing van het Grondwettelijk Verdrag in Nederland.

Tijdspad
Tijdens de Europese Raad op 21 en 22 juni 2007 nemen de Europese regeringsleiders een besluit over het vervolg van de discussie.
In juni 2009 vindt de verkiezing voor het Europees parlement plaats, en in november 2009 treedt een nieuwe Commissie aan. Veel EU-lidstaten vinden daarom dat 2009 een goede streefdatum is voor een nieuw verdrag.
[RED: Nog wat venijn in de staart: op de vergadering op 21 en 22 juni moet je het wel eens zijn, want dan gaan de politici vertellen hoe het verder zal gaan.]
———————————————-
RED: Let op de toespraak van Jan Peter Balkenende.
Er wordt in Nederland een Petitie georganiseerd om te bepleiten dat er WEL een referendum moet komen om dat nieuwe verdrag aan het volk voor te leggen. De enige kleine kans dat verder verdrinken in de EU wordt afgeremd. We komen daar nog afzonderlijk op terug. (Maar u kunt al tekenen!)
ZIE: www.wijwillenreferendum.eu

6 REACTIES

 1. Getekend ! Het zou mij wederom intens genoegen geven om hartgrondig NEE te kunnen stemmen tegen Europa, de verdragen en tegen politici in het algemeen !

 2. Uit de extra editie 50 Jaar Europese samenwerking van de nieuwsbrief Nederland in Europa, Min. van Buitenlandse Zaken:

  "Op donderdag 22 maart vindt de Nederlandse viering van 50 jaar Europese samenwerking plaats in de Ridderzaal in Den Haag. H.M. de Koningin zal bij de feestelijke bijeenkomst aanwezig zijn. De NOS doet rechtstreeks verslag van de viering tussen 15:25 en 16:55 uur op Nederland 1. Vanaf 24 maart kunt u de volledige registratie van de bijeenkomst in de Ridderzaal terugzien op http://www.nederlandineurop

  Op 25 maart 1957 werden de Verdragen van Rome ondertekend door België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. Hiermee is 50 jaar geleden de basis gelegd voor de Europese Unie zoals we die nu kennen.

  Tijdens de viering op donderdag 22 maart zal minister-president Balkenende terugblikken op vijftig jaar samenwerking en ingaan op de huidige uitdagingen van de Europese Unie. Daarna volgt een gevarieerd cultureel programma met film, toneel, muziek en mode.

  Meer informatie over het programma en over de viering van 50 jaar Europese samenwerking in Nederland en in andere Europese landen kunt u vinden op http://www.minbuza.nl en op http://www.europa.eu/50 ."

  <gaap>

  Het volk staat weer heel wat vermaak te wachten, compleet met o.a. mode. Dat slaat dan waarschijnlijk op de nieuwe creatie die Bea op haar hoofd zal dragen. Misschien dat iemand de windmolens in Duitsland of de zonnepanelen in Verweggistan een gridprobleem kan laten veroorzaken, zodat die pulp niet uitgezonden kan worden ?

 3. Gezondheidszorg behoort tot het nationale domijn. Hiermee wil onze democratische regering de weg van mondige, verstandige nederlanders, meestal met een restitutiepolis naar veel betere en snellere medische hulp in andere delen van de EU blokkeren.We behoren volgens onze regering genoegen te nemen met het schrale basispakket dat de marktwerkingons de laatste jaren biedt en waar je oeverloos moet wachten op zorgaanbieders en daarna aan goedkeuring van de verzekeraars.

 4. Elk burgerinitiatief, dat schijnbaar zo door de overheden gewaardeerd wordt, wordt slechts gewaardeerd naar de mate van bijdrage aan de totstandkoming van de EUSSR.
  Elk initiatief dat het tegengestelde beoogt, wordt eenvoudig genegeerd.
  Ziedaar de lege huls van de aanbevolen burgerinitiatieven.
  Men telt alleen mee als men pro-EUSSR is. Dat is de voorwaarde om ‘mee’ te mogen babbelen.

 5. ’t is niet mijn gewoonte om een initiatief wat mede gesteunt wordt door die lui van eurodusnie ook te gaan ondersteunen, maar nood breekt wet.
  Mijn naam hebben ze.

 6. niewe wereld oorde is een uiteindelijke uitslag van deze referendum voor de eu

  illuminatie en vrije metzelaars ziten achter alles en natuurlijk 12 families met de dna van buitenaardse oorsprong

  ze hebben agenda zsm mensen te vermorden via vaccinaties spruien door de steeds toenemende vliegtuigen in de wolken ( kijk naar de nibiru.nl effen onthoellende bewustzijn etc…links met de chemtrails etc )en per 1 december 2009 alimentarus cood over voedsel…vreeeselijk !!!!

Comments are closed.