Milieudefensie, u weet wel, de achterban van Volkert van der Graaf en bron van heel veel frustratie en ellende bij hardwerkende boeren, heeft weer iets nieuws bedacht: belasting heffen op vlees. Zelf heeft men daar uiteraard geen last van, want men is vegetarisch dan wel veganistisch (de koks van de Bijlmerbajes moesten een heuse cursus veganistisch koken volgen voor Volkertje), dus die vleesliefhebbers zullen ze wel eens even straffen.

Wouter van Eck, u kent hem misschien nog wel van zijn poging om in Nijmegen, de meest bruine (Groen+Rood=Bruin) stad van Nederland, de SUVs zwaarder te belasten dan wel helemaal te verbieden, heeft bedacht dat de vleesetende Nederlander best wel belasting kan gaan betalen voor zijn stukje vlees. Onder het voorwendsel dat de ‘verborgen kosten’ van de vleessector zichtbaar moeten worden stelt hij een ‘milieutoeslag’ van 85 eurocent per kilo voor. Zijn er nog mensen die het woord milieu nog kunnen aanhoren zonder spontaan een zakje te moeten zoeken?

Volgens Woutertje moet ‘het verlies van biodiversiteit, het broeikaseffect en de vervuiling van de drinkwatervoorziening’ in de vleesprijs verwerkt worden. ‘Het verlies van biodiversiteit”… het staat er echt, maar het betekent niks. Hoe hang je daar een prijs aan? Broeikaseffect? We zijn door Balkenende toch al opgezadeld met een enorme kostenpost daaromtrent? “Vervuiling van de drinkwatervoorziening”… Ook zo eentje. Drinkwater vervuilt niet door de veehouderij. Oppervlaktewater wel, maar daar betalen we al zuiveringsheffing voor. Kortom, de milieumafia wil gewoon twee of drie keer hetzelfde belasten, maar onder de burka van een ander naampje.

Het doel is om boeren op ander veevoer over te laten stappen, zoals ruwvoer of regionaal verbouwde gewassen zoals graan, waar nu importsoja wordt gebruikt. Waarom importsoja slecht zou zijn, en ruwvoer goed wordt voor het gemak niet vermeld, evenals hoe deze omschakeling zou moeten helpen de veestapel te halveren. Uiteraard is het gewenste voer duurder, dus dat lost Woutertje op met alweer een subsidie voor boeren die omschakelen. En natuurlijk moet de heffing ook voor importvlees gaan gelden, anders krijg je oneerlijke concurrentie. Het zal dan ook wel voor binnenlands vlees van niet omgeschakelde boeren gaan gelden, maar ook dat wordt niet vermeld. Misschien is de volgende stap wel dat alle binnenlandse boeren verplicht worden om te schakelen, voor zover ze niet failliet gaan.

Zo wordt de burger en de boer weer iets opgedrongen waar hij helemaal niet op zit te wachten, en er zijn weer een heleboel ambtenaren nodig om deze onzin te gaan controleren en vooral, boetes uit te schrijven als een boer een alternatieve oplossing heeft bedacht. Ook al zou die beter zijn, dan nog volgt een boete, want regeltjes zijn regeltjes, befehl ist befehl. Een slimme boer heeft dat vorig jaar an den lijve mogen ondervinden. Maar ja, Groen+Rood=Bruin, dus verbazingwekkend is dat allang niet meer.

Lao Tse, de eerste libertarische intellectueel, zei al: “Hoe meer kunstmatige taboes en beperkingen er ter wereld zijn, hoe meer mensen verarmd raken […] Hoe meer belang er wordt gehecht aan wetten en regels, hoe meer dieven en rovers er zullen zijn […] Daarom zegt de Wijze: ‘Ik doe niets en toch veranderen de mensen zichzelf, ik sta rust voor en de mensen maken zichzelf goed, ik doe niets en de mensen maken zichzelf rijk'” (met dank aan MeerVrijheid).

Hoe komen we van subversieve typetjes als Woutertje af? Wie gaat de bruine mafia stoppen?

Bron

10 REACTIES

 1. Het is altijd verfrissend om speuken van Lao Tse te lezen, al vind ik zijn (Boeddhistische) boekjes niet altijd even leesbaar.

  Clubjes (sektes?) als Miljeudefensie zijn zwaar afhankelijk van de staat, dus bewijst men een wederdienst door nieuwe belastingen te verzinnen. Op zich vind ik dat niet verrassend.

  Ik zou het een goed tussenstap richting vlaktaks vinden als alle subsidies worden vervangen door een fiscaal-aftrekbaar giftensysteem en daarna ook dat afschaffen. Ik ben zeer benieuwd hoe lang Miljeudefensie de huur kan betalen zodra men afhenkelijk is van giften in plaats van subsidies. Ik denk dat ze snel naar een kraakpand in Wageningen zullen verhuizen.

 2. [1] Lao Tse was de grondlegger van het taoisme en schreef geen boeddhistische boekjes.

 3. @allen

  De PvdA is definitief terug. Minister Cramer(?) wil vervuilende leaseauto’s extra gaan belasten. Zo wil ze mensen aansturen om schonere auto’s te kopen.

  Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaargh!

  Here, verlos ons.

 4. [3]
  De chaos wordt met de dag groter. Compleet van de pot gerukt.

  Ik zou inderdaad bijna gelovig worden, zodat een ander soort Onzichtbare Hand in gaat grijpen.
  Uiteindelijk zal Adam Smith’s Onzichtbare Hand ingrijpen. Betere omstandigheden elders gaan er toe leiden, dat de emigratie toe zal nemen. Pest ze maar weg, meneer en mevrouw de Socialist !! Ze betalen mede uw salaris, dus dat komt goed.

  Ook interessant is in dat kader Dubai. De tent wordt daar gerund door een familie die er belang bij heeft dat de economie daar draait als een tierelier, zodat hun land veel waard is. Staat niet hoog op de ladder van economische vrijheid, volgens mij onterecht; dit komt vanwege de 50+% voorwaarde betr. aandelen van bedrijven buiten de free-zones; die moeten in handen van een "echte" VAE-er zijn. Affijn, zand en zon genoeg, en van dat soosjalistiese gezeik zul je weinig last hebben. Is dat wat ?

 5. [4] Is er werk voor free-lance it-ers? Hier heb ik het echt helemaal gehad nu. Mijn familie in Moskou heeft op dit moment minder last van de overheid dan hier. Ze doen er hier op dit moment echt alles aan om ons weg te krijgen. En die 50mille die ik per jaar aan belasting afdraag kunnen ze ook naar fluiten.

 6. [4]
  Is die Onzichtbare Hand dezelfde als die van de grijpgrage aandeelhouders-proleten die het momenteel op een winstmakend ABN-Amro hebben voorzien?
  Geheel eens met wat De Winter en Rob Hoogland hierover schreven: de duistere kant van het kapitalisme, dat met 2 hoeraatjes kan volstaan.

 7. [6]
  Er wordt nogal geklaagd over de duistere kant van het kapitalisme, waarbij meestal corporatisme wordt bedoeld. Dat heeft in feite niks met elkaar te maken.

  Anyway. Aandeelhouders bezitten een bedrijf vanwege de te verwachten return on investment, een bedrijf bestaat om dat te realiseren. Aandelen zelf zijn verhandelbaar. Koper en verkoper komen een prijs overeen, iedereen blij.

  Wat is precies jouw probleem, Beek ?

 8. [8]
  Iedereen blij??
  De aandelenhandel is maar al te vaak een op zichzelf staande markt van vraag en aanbod, waarbij grote investeerders de prijs zelfs kunnen opdrijven. De waarde van aandelen is dan slechts op koop- en verkoopverwachtingen van de aandelen zelf gebaseerd, die geheel los is komen te staan van de werkelijke waarde van het aandeel in relatie tot het te verwachten dividend.
  Aldus ontstaan de zeepbellen, die gemakkelijk klappen, en waar velen die er geen deel van uitmaakten, ook de dupe worden.
  Waarom eisen investeerders nog meer winst van ABN-Amro? Waarom eisen zij de verkoop van onderdelen van een winstmakend bedrijf?
  Uiteraard uitsluitend voor de eigen korte-termijn winsten. Het bedrijf zelf zal hen daarna geen zorg zijn.

Comments are closed.