Morgen beginnen in de EU de feestelijkheden over het 50 jaar geleden gesloten Verdrag van Rome.

Dit verdrag tussen de Beneluxlanden, Frankrijk en Duitsland werd met gejuich verkocht en ontvangen vooral onder het motto van “nooit meer oorlog tussen Frankrijk en Duitsland”.

Dit verdrag groeide uit tot de Europese ECONOMISCHE Gemeenschap, (EEG) en deed goed werk om allerlei handelsbarrières te slechten.

Maar dat was de politici niet genoeg. Die wilden veel meer politieke macht. Zij slaagden er in om daar een echt begin mee te maken door het Verdrag van Maastricht in 1992. Daar werd de euro als gemeenschappelijke munt voorbereid **) en kreeg de Europese Unie (EU) politieke macht. *)
Naar de zin van Nederlandse politici zoals Ruud Lubbers en Hans van den Broek nog veel te weinig, maar ze waren toch blij met dit begin.

Sindsdien blijven ze naar machtsvergroting streven, culminerend in een EU-Grondwet waardoor ook de Nederlandse burgers een deel van hun soevereiniteit zouden verliezen. Gelukkig stopten de burgers dat proces door NEEN te stemmen bij het referendum van 2005. Ondanks bedreigingen van Balkenende en Donners en hun discipelen dat we dan oorlog en concentratiekampen zouden krijgen.

De politici waren met stomheid geslagen. Het volk dacht meer na dan ze dachten. Het NEEN heeft gezorgd voor een “oorverdovende stilte” over de EU en de grondwet en wat er nu moet gebeuren.
Af en toe lekte wat terug vanuit het buitenland.

Nu heeft Angela Merkel, de Duitse Bondskanselier, haar zinnen gezet op het spelen van een belangrijke rol in de EU en wil zij de persoon zijn die de grondwet weer op gang brengt. Misschien zit het er straks wel in dat Angela de eerste Presidente van de EU wordt!
Als ervaren politica weet zij dat ze dat voorzichtig moet spelen. Die nieuwe overeenkomst moet je dus niet ook “grondwet” noemen. Contract, Verdrag, Overeenkomst, wat dan ook, als het maar bij burgers de indruk wekt dat het iets heel anders is! Ook moet je hier en daar wat oppoetsen. Misschien het Volkslied laten vervallen? Als ze de essentie er maar weer door krijgt.

Angela heeft bedacht dat 50 jaar Verdrag van Rome een prachtige kans biedt om een stap verder te komen. Laat dan alle 27 opperhoofden van de EU-staten op een feest in Berlijn een verklaring tekenen, waardoor zij hun land “binden” om door te gaan met de EU.
Tot nu toe hebben we nog geen echt concept van die “Berlijn Verklaring” terwijl de ondertekening al op zondag 25 maart moet plaats vinden. Raar.
Zeer interessant is in hoeverre de opperhoofden hun kop in de lus steken om hun land te verplichten op een bepaalde datum een nieuw verdrag (niet-grondwet) geratificeerd te hebben.

Na de oorverdovende stilte zien we nu in Nederland een begin aan het bewerken van de burgers. We schreven deze week over de reclamelezing van prins Constantijn, waarbij ook verwezen werd naar actie van prinses Maxima.
Vorige week probeerde Frans Timmermans, de nieuwe staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken op Buitenhof aarzelend iets te zeggen over de voordelen van Europa. Overigens weinig overtuigend.
Vandaag op Buitenhof probeerde Ruud Lubbers het. Ruud was een zeer drijvende kracht achter het verdrag van Maastricht en had daarbij graag nog veel meer soevereiniteit van Nederland willen opgeven als niet vooral Frankrijk op de rem was gaan staan.
Maar Ruud vertelde natuurlijk wel dat de resultaten van de EU, “de Europese balans” zeer positief was. Uiteraard weer zonder enig bewijs. Het blijft bij die kale loze bewering. En natuurlijk werd weer het zaadje gezaaid dat er voor een “verdrag”helemaal geen referendum nodig is!! De politici kunnen dat beter onder elkaar uitmaken.

Ook de Sociaal Economische Raad, (SER) deed vrijdag een duit in het zakje. Zij riep kabinet en parlement op om nu toch eindelijk met goede reclame voor de EU te komen. Vooral naar aanleiding van “het 50-jarig jubileum van de oprichting van wat nu de EU heet”. Let op de formulering! Daarbij wijzen ze dan op het economische feit dat voor Nederland als “handelsnatie” Europa belangrijk is. Ja, dank je de koekoek, Noord en Zuid Amerika, Rusland, China, en nog veel meer zijn ook belangrijk!

De pseudo-politieke groepen die in de SER zijn verenigd, Werkgevers, Werknemers en Kroonleden, riepen in koor op om te komen tot “snellere en praktischer Europese regels”.
En ze wijzen er op dat de bestaande vetorechten van de 27 lidstaten de slagvaardigheid erg lastig maken. Dus weg die vetorechten, laat Brussel maar gewoon over ons beslissen. Die menen het toch goed met ons. Of niet soms? Geef maar weer een stuk soevereiniteit prijs. Er is zo langzamerhand toch al niet zo veel meer van over.
De vakbonden riepen daarbij nog dat Europa “ook sociaal sterker en rechtvaardiger” moet worden. Let wel, zij bedoelen, net als altijd, “socialistischer”.

En ook bij de SER al weer het domweg unaniem verklaren, zonder bewijs of feiten: : De EU is een succes. De voordelen van politieke en economische voordelen zijn absoluut groter dan de nadelen”. En heel mooi is de opmerking van de SER dat “Deze voordelen zijn zo vanzelfsprekend geworden, dat de EU aan zijn eigen succes ten onder dreigt te gaan”.

De komende week zullen nog veel van dergelijk mooie vage woorden over u worden uitgestrooid. Lees en luister kritisch, en geef commentaar met feiten waar maar mogelijk. Je weet nooit waar en hoe het ergens resultaat kan hebben.

————————————————————-
*) Het Verdrag van Maastricht over de Europese Unie (VEU) vormt een nieuwe mijlpaal in de Europese integratie omdat het de weg opent naar een politieke integratie. Dit verdrag creëert een Europese Unie die op drie pijlers is gebaseerd: de Europese Gemeenschappen, het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (JBZ). Het verdrag heeft een Europees burgerschap ingesteld, de bevoegdheden van het Europees Parlement versterkt en de Europese en Monetaire Unie op gang gebracht (EMU). Voorts is de EEG de Europese Gemeenschap geworden (EG).
**) Officieel ingevoerd per 1 jan. 2002.

6 REACTIES

 1. Kan Balkenende niet benaderd worden zoals eerder René van der Linden, om eens uit te leggen waarom hij ons zo halsstarrig met dit gedrocht wil opzadelen? Heeft hij echt zo’n hekel aan de Nederlandse burger, is het zelfhaat, of is hij gewoon erg dom? Of staan de heren politici inmiddels zover van de werkelijke werld af dat ze helemaal geen kritische vermogens meer hebben?

 2. [2] Het maakt niet zoveel uit. De EU is bijna een religie!
  Maar het was een foutje; is gecorrigeerd!! Dank u!!

 3. Ik weet niet wat er te vieren valt, ik zie het meer als een herdenking dat onze vrijheid en soevereiniteit sinds die tijd alleen maar minder zijn geworden.

 4. "Tot nu toe hebben we nog geen echt concept van die "Berlijn Verklaring" terwijl de ondertekening al op zondag 25 maart moet plaats vinden."

  Hub, misschien heb je hier iets aan:

  http://europa.eu/rapid/pres

  Met dank aan iemand anders, want zelf heb ik nog nooit wat kunnen vinden op de EU-site.
  Veel leesplezier gewenst.

 5. Geef mij maar Nigel Farage, die de zaken goed heeft door geprikt van die NSBers,die in dat zieke EU zitten zonder dat de mensen hebben kunnen stemmen door het volk monddood te maken om het referendum te weigeren. Zij zaten echt voor jan LUL met een eiken houten balk voor hun kop, dat moet democratie voorstellen. Je vraagt je af zijn zij seniel of is het volk van EU seniel!!!!!!!!

Comments are closed.