Enkele artikelen en reacties van de laatste tijd brachten weer het idee over verschil tussen principe en praktijk in de aandacht.*)
Het is belangrijk om daar eens bij stil te staan en de “libertarische” opvattingen daarover duidelijker proberen te maken.Ik neem aan dat als er twee tegengestelde opvattingen zijn, dat er dan minstens één fout is (of beide), of dat ze over een verschillend onderwerp of facet gaan.
Zo kan bij het beschouwen van een probleem de één het hebben over een fundamentele oplossing, dus praten over 0 of 100%, terwijl de ander het heeft over een snel mogelijke verbetering of aanpak om van 22 % naar 26 % te komen.
Heb je het over belasting die fundamenteel fout is omdat het geweld initiëren is tegen personen die geen behoefte aan betalen hebben, of wil je werken om het belastingtarief van 58 % naar 52% te brengen. Beide manieren zijn prijzenswaardig en passen in de libertarische filosofie om de soevereiniteit van ieder individu te vergroten. Echter zonder steeds weer het fundamentele kwaad van geweldsinitiëring in de strijd mee te nemen, zal een behaald voordeel van de 52 % binnen de kortst mogelijke tijd weer verloren gaan en het tarief naar bvb de 61 % gaan.

Een van de grootste problemen in onze maatschappij is veroorzaakt door de immigratiepolitiek van de overheid. Dat speelde al direct vanaf het begin op de vruchtbare onvrije bodem van de “Verzorgingsstaat” die iedereen die maar binnen de grenzen raakte, een verzorging op allerlei gebied verstrekte. Dit lokte natuurlijk veel te veel liefhebbers. De verzorging was zo goed dat de nieuwe bewoners zelfs niet eens mochten werken en aan de productie meewerken. Wat weer leidde tot ledigheid en misdaad waarvoor ruimschoots de gelegenheid was. En als je daarbij al gegrepen werd, dan werd je alweer in de watten gelegd. En nu nog is het nog lang niet over dat de boef alle mogelijke hulp krijgt terwijl het slachtoffer naar een vergoeding kan fluiten.

Dan komen we daarbij aan een heel moeilijk punt. Namelijk dat zeer veel van die immigranten aanhangers zijn van de islam. En dat is een heel andere religie dan die waarin de westerse religies, vooral het christendom, zich hebben ontwikkeld. De scheiding van kerk en staat is in de islam zo goed als niet aanwezig en de drang naar een wereldoverheersing blijkt veel groter te zijn. Geweld wordt daarvoor veel en veel makkelijker en meer door moslims gebruikt; zoals overal op de wereld te zien is. Te meer daar sterven voor hun “goede” doel buitengewoon goed beloond wordt in het “hiernamaals”.

Je kunt dus op de vingers van één hand uitrekenen dat dit tot spanningen moet leiden, zeker als er in Nederland nu al veel meer dan 1 miljoen moslims wonen. Dit blijkt dagelijks uit alle nieuwsmedia.

Terecht dat daar iets tegen gedaan moet worden. Maar dan kom je in het probleem dat door het overheidsbeleid in het verladen we in een “foutieve” situatie terecht gekomen zijn. Van de soevereiniteit van ieder individu is niet al te veel meer over. En als je middenin een foute situatie iets wilt veranderen, lijkt het wel of wat je ook doet, het bijna altijd ergens verkeerd is.

Geert Wilders en zijn partij willen verandering. Zij doen daarbij een aanval op moslims. Er van uitgaande dat radicale (???) moslims een bedreiging voor ons allen zijn. Of komt die bedreiging voort uit de basis van de islam? Als een reactie van Albert juist is dat: “Dus of de islam verdwijnt, of het liberalisme verdwijnt. De keuze is aan ons”, dan betekent dit dat we de islam bij anderhalf a twee miljard moslims moeten uitroeien.

We komen dan op de vraag “Wanneer is een bedreiging een bedreiging”, wanneer is er echt gevaar, en wanneer rechtvaardigt dat een “preventieve actie” tegen personen? (Zie vroeger artikel over “bedreiging”: www.vrijspreker.nl/vs/item/…
Mede doordat we steeds meer afzakken in de richting van een politiestaat, wordt de neiging van veel mensen om maar preventief te handelen ook steeds groter.

Dit is echter geheel in strijd met het streven naar grotere vrijheid van het libertarisme. Het libertarisme is voor grotere veiligheid en wil iedereen die daar een inbreuk op maakt zodanig aanpakken dat hij/zij het niet (meer) in hun hoofd (kunnen) halen om aan de vrijheid van een ander te tornen. Op zich geen gemakkelijke taak, omdat we daarbij ook te maken hebben met een overheid die het voorbeeld geeft van het initiëren van geweld tegen zijn burgers.
Personen die echt bedreigen, of een millimeter over de streep gaan moeten opgespoord worden en onschadelijk gemaakt worden. Uiteraard aan de hand van feiten.

Wat betreft de vrijheid van meningsuiting mag:
-Wilders gerust zeggen dat hij vindt dat de helft van koran verbrand moet worden
-of dat de islam een achterlijke religie is.
-Mogen atheïsten gerust zeggen dat alle religies gevaarlijk zijn voor de vrede
-Mogen moslims gerust zeggen dat Wilders gevaarlijk is.
-Mogen libertariërs gerust zeggen dat ze vinden dat het socialisme vernietigd moet worden
-en dat socialisten (vaak legale) misdadigers zijn.
-en zo kunnen we eindeloos doorgaan.
Je hebt vrijheid van meningsuiting of niet.
De grens ligt bij het initiëren van geweld!

Dat betekent principieel dat je het doel van de soevereiniteit van ieder individu steeds voor ogen moet houden. Als de club van Wilders en anderen pleiten tegen de vrije meningsuiting, en wat zij noemen haat zaaien, dan denken ze een grotere vrijheid te creëren door de vrijheid verder te beperken.
Het resultaat zal zijn dat ze succes hebben in het beperken, maar niet in het creëren!
————————– ————————————————–
QUOTE van Sydney J. Harris
“Once we assuage our conscience by calling something a ‘necessary evil’, “
it begins to look more and more necessary and less and less evil.

——————————————————————————-

*) Onder andere het artikel:”Wilders tegen vrije meningsuiting”
www.vrijspreker.nl/vs/item/…

16 REACTIES

 1. "…dan denken ze een grotere vrijheid te creëren…"
  Hier dicht je Wilders motieven toe die mijns inziens onjuist zijn. Nergens kan ik uit afleiden dat Wilders het doel heeft vrijheid te creëren. In mijn waarneming strijdt hij ‘slechts’ voor het behoud van wat wij nog aan vrijheid over hebben.

  En Wilders pleit helemaal niet tegen vrije meningsuiting, hij pleit daar met heel zijn wezen vóór. Hij verbiedt mensen niet te zeggen dat ze hem gevaarlijk vinden. Hij verwijt hen alleen dat ze hem keer op keer in verband trachten te brengen met het nazisme, en de bewezen risico’s die hem dat oplevert. Hij roept juist op tot debat, een debat dat hem ontzegd wordt door de linkse kerk, omdat men geen argumenten heeft, en dus maar roept dat Wilders helemaal geen debat wil, maar slechts aandacht.

  Daarbij is het een velen-tegen-één gevecht. Men houdt welhaast een wedstrijd wie hem het meest verachtelijk kan laten lijken, zonder ook maar één keer inhoudelijk op argumenten in te gaan.

  Als ik jouw redenering doortrek zou je een crimineel niet mogen opsluiten, want je ontneemt hem zijn vrijheid. Het ontnemen van vrijheid kan echter een geldige stap zijn bij de verdediging van vrijheid, en is als zodanig dus niet strijdig met de libertarische principes.

  Je eigen citaat hierboven toont dit aan: "Het libertarisme is voor grotere veiligheid en wil iedereen die daar een inbreuk op maakt zodanig aanpakken dat hij/zij het niet (meer) in hun hoofd (kunnen) halen om aan de vrijheid van een ander te tornen." Een voorbeeld van zo’n aanpak kan dus zijn een beperking in het toelaten van bepaalde personen voor bepaalde beroepsgroepen, zodat misdaden onder de dekmantel van de Islam dan niet meer vergoelijkt worden.

  Dat de Islamitische groep verantwoordelijk is voor zo veel geweld is geen toeval, het vloeit voort uit die islam. Lees http://globalpolitician.com… en http://www.hetvrijevolk.com

  Zie verder mijn betogen onder http://www.vrijspreker.nl/v… (reactie 3) en http://www.vrijspreker.nl/v… (reactie 8).

 2. Hub heeft gelijk, Wilders moet niet zeuren. Zolang het bij doodsbedreigingen blijft en hij nog geen bom onder zijn audi tt vindt, hoeft hij niet zonder benen door het leven (zoals indertijd Rob Scholte toen diens bmw, met hem er in, werd opgeblazen, http://nl.wikipedia.org/wik… ).

  Verder zijn gelovigen, van welke signatuur dan ook, irrationele mensen. Daarmee heb je dus altijd gelazer. Christenen zijn geen haar beter dan islamieten, dat hebben ze tijdens de kruistochten wel bewezen. Nog 50 jaar terug was het hier net zo’n religieuze dictatuur als nu in iran, maar dan door christenen.

  Dat neemt niet weg dat ook irrationele mensen bestaansrecht hebben. Als islamieten in nederland een soort vrijstaat willen oprichten waar zij de sharia kunnen invoeren, dan moeten zíj dat weten. Libertariërs proberen hetzelfde voor hun eigen ideologie in de VS. En iran heeft, net als ieder ander land, het volste recht kernenergie te ontwikkelen en zich te bewapenen, ook met kernbommen. Als het de pest heeft aan israel mag het dat land ook hel en verdoemenis wensen. Je kan tenslotte niet met iedereen op goede voet leven.

  Of het zich ook agressief richting israel mag gedragen is een punt van discussie. Naar mijn overtuiging is israel een illegaal land dat grotendeels gehuisvest is op gestolen grond waar onderdrukte arabieren eerlijk voor hebben gevochten tegen hun onderdrukkers, de ottomaanse turken. Daarbij heerst onder veel zionisten de groot-israel gedachte van een joodse staat van de middellandse zee tot aan de eufraat in irak (waar de israelieten, als confederatie van hebreeuwse stammen, oorspronkelijk vandaan kwamen). Geen wonder dat de buren het niet zo op dit land hebben.

  De amerikanen hebben bij dit alles ongelooflijk veel boter op hun hoofd. Tenslotte hebben zij indertijd Saddam in het zadel geholpen om aan goedkope olie te komen. Wat hij met zijn bevolking uitspookte kon ze minder schelen. Toen Saddam echter een betere zeehaven voor zijn olie-export wilde dan het armzalige Basra en daarvoor Koeweit binnenviel, bleek de lobby van arabische investeerders in de VS machtiger. Bush sr gooide Saddam er weer uit, maar liet hem wel aan de macht in irak. Zonder dictator zou dat land immers, net als joegoslavië na de dood van tito, ontaarden in een burgeroorlog en zou het lange tijd afgelopen zijn met de olie-export. Toen Saddam het gezeur van de amerikanen en de veiligheidsraad meer dan zat was dreigde hij zijn olie voortaan voor euri te verkopen in plaats van dollars. Aangezien irak de op één na grootste oliereserve ter wereld bezit, zou dit een complete ramp voor de economie van de VS zijn geweest (en een zegen voor de EU). De amerikanen hebben toen Saddam eindelijk opgeruimd en zitten nu in een rotzooi die ze zelf hebben veroorzaakt.

  Zo’n zelfde karwei hebben ze nu nog af te maken in iran. Zij steunden indertijd de sjah vanwege zijn goedkope olie. Dat die dictator er een geheime politie met martelpraktijken op na hield waarbij vergeleken de russische kgb nog amateurs waren deed de amerikanen niets. Oerstom natuurlijk, want zo werkten ze de islamitische revolutie zelf in de hand. Khomeiny zat toen nog in ballingschap in parijs, maar die fulmineerde volop tegen de amerikaanse steun aan dat dictatoriale regime. Nu gaan de iranezen al weer jaren gebukt onder een islamitische dictatuur, mede dankzij de amerikanen. Hoog tijd dus dat die ook in iran hun rotzooi gaan opruimen !

  ===

  “Liberty is the only thing you cannot have unless you are willing to give it to others”
  ~ William Allen White

 3. Een demoniserende sfeer creëren waar bewezen gevolgen aan verbonden zijn (6 mei 2002, 2 november 2004) valt onder vrije meningsuiting zonder initiatie of dreiging van geweld, volgens Hub.

  Vind ik een erg arbitraire conclusie. Harde bewijzen voor die dreiging met geweld hebben we hier natuurlijk niet, maar moreel verwerpen mag je het natuurlijk wel. Dit is volgens mij ook alles wat Wilders gedaan heeft. Dus om nu te zeggen dat hij tegen de vrijheid van meningsuiting is… Komt nog bij dat hij lijdend voorwerp is van deze hetze wat hem nog wat meer rechtvaardiging geeft het een en ander aan de orde te stellen. Maar waar hij de vrijheid van meningsuiting precies afwijst, moet je me toch nog eens uitleggen Hub.

  Je legt een universele kritiek tegen de linkse media (demoniserend, hetze-vorming, afwijzen/negeren van afwijkende meningen) linea directa terug bij Wilders. Verwacht je niet 1-2-3 van een libertariër.

 4. [3] Ik kan het helemaal met je eens zijn. Zodra iemand aangevallen wordt dan mag hij zich verdedigen. Ook al wordt die aanval alleen gepleegd met woorden (nog wel).

  Ook ik zie nergens dat dhr. Wilders pleit voor een verbod op het uiten van een mening. Hij maakt daarentegen wel tamelijk duidelijk dat hij het niet met bepaalde meningen eens is en roept nog maar eens in herinnering wat er de vorige keer gebeurt is toen er iemand ten onrechte nazi, fascist en meer van dat soort onterechte classificaties naar zijn hoofd kreeg. En ook dat is zijn goed recht.

  Hub: "Het resultaat zal zijn dat ze succes hebben in het beperken, maar niet in het creëren!"

  Stel, en dit is een heeeel theoretische ‘stel’, het lukt hem om de linkserts zodanig van repliek te kunnen bedienen dat zei zich niet meer kunnen uiten zoals nu wel gebeurt. Stel dus dat dat lukt, slechts dan is er de kans dat er inderdaad gebeurt wat jij zegt. Dan kan het omslaan naar beperking, want we weten allemaal hoe erg politici door kunnen draven als er eenmaal een politieke concensus is over een bepaald onderwerp.

  Maar zeg nou zelf, hoe groot is die kans? Ik denk dat het gevaar op zo een beperking in vrijheid eerder door de huidige machthebbende partijen en politiekers ingevoerd gaat worden, dan door een schoppende partij.

  Al met al vind ik de aanwezigheid van de PVV een aanwinst. Al was het alleen maar omdat wanneer er ‘bruggen gebouwd moeten worden’ je wel eerst de bruggehoofden aan moet leggen. Zonder bruggehoofd zakt alles gewoon weer weg in het moeras wat je wilt onstijgen.

 5. ps.
  we (libertariërs in het algemeen) moeten dhr. Wilders en de PVV natuurlijk wel bij de les houden. Alle macht dient zich ten alle tijden te kunnen verantwoorden. Maar dat is iets wat voor elke politieker geldt.

  Hem af en toe even streng aanspreken kan dus geen kwaad.

 6. Hub, nog eentje (je merkt dat ik het ook lastig vind):
  "dan betekent dit dat we de islam bij anderhalf a twee miljard moslims moeten uitroeien"
  Dit is niet wat Albert zegt. In jouw interpretatie betekent dit dat moslims te allen tijde geen niet-moslims om zich heen zullen dulden. Dit is inderdaar de opstelling van de radicale Islam, en als dat de norm is heb je gelijk.

  Maar als moslims hun expansiedrang kunnen inperken vervalt de conclusie. Net zo goed als de collectivistische sociale heilstaat niet hoeft te verdwijnenen in een libertarische samenleving. Alleen moeten die moslimgroepering en die heilstaat types hun collectiviste agenda’s dan invullen met vrijwilligers, en daar dus ook zelf de lasten van dragen. Zij die daar niet aan mee willen doen hoeven daar dan ook niet aan mee te betalen en kunnen daar dan ook de ‘vruchten’ niet van plukken.

  Het is soms wat lastig voor te stellen, maar libertarisch gezien is dit gewoon mogelijk. Of het heel efficiënt is hangt weer van aantallen mensen en zo af, maar het kan.

  Ik denk ook al even over de kop van het artikel na: "Principieel of praktisch". Dit klinkt alsof je moet kiezen tussen beiden. Maar wat voor zin heeft een principe dat getoetst aan de praktijk niet haalbaar blijkt? Ik denk dan ook dat je best principieel kunt blijven, maar dat de praktijk soms (vaak?) vereist dat je een paar praktische tussenstapjes neemt om je idealen te kunnen bereiken. Ik heb hierboven (en ook in die andere artikelen) ook geprobeerd aan te geven dat ik niet noodzakelijk tegenstrijdigheden zie, als je je observaties zuiver houdt.

  Maar goed, zoals ik in het begin van deze reactie al stelde is het verdraaid lastige materie. Er is veel interpretabel, en daar ligt het probleem hoe het te benaderen in besloten. En een andere benadering kan een ander inzicht geven, zoals je zelf ook al stelde. Ik zie alleen die tegenstelling qua principes niet zo.

 7. [3] [4] WILDERS en Meningsiting:

  Ja, ik kan me dergelijke vragen wel voorstellen. Ook al maak je het me een beetje moeilijk! Ik ging namelijk voor een deel af op dingen die ik Wilders bij TV-uitzendingen had horen zeggen. Maar daar had ik geen kopieen van.
  Dus ik “moest” wel naar mijnheer Google, om die dingen terug te vinden.

  Ik kon voldoende snel terugvinden:

  1.
  http://www.omroepbrabant.nl
  Wilders wil preekverbod Tilburgse imam
  TILBURG/DEN HAAG – Tweede Kamerlid Geert Wilders (PVV) eist opheldering over de Tilburgse imam Salam. Hij heeft drie ministers gevraagd of de geestelijke leider een preekverbod kan worden opgelegd.
  Wilders wil ook weten wat burgemeester Vreeman van Tilburg en de imam in december hebben besproken.

  Burgemeester Vreeman is de imam onder druk aan het zetten om het land te verlaten. Zo wordt zijn moskee aan de Nijverstraat vaker gecontroleerd door de politie. Verder heeft Vreeman bij de fiscus gemeld dat de imam oproept geen belasting te betalen.

  De gemeente Tilburg bevestigt dat er een gesprek is geweest, maar weigert ieder commentaar. Volgens de gemeente vallen de gewraakte preken van de imam binnen de vrijheid van godsdienst zodat Tilburg geen andere
  mogelijkheden heeft om de imam weg te krijgen.

  Geen hand aan Verdonk
  Ahmed Salam behoort tot een groep conservatieve, salafistische imams en wordt al jaren gevolgd door de binnenlandse veiligheidsdienst AIVD. Een aantal van zijn geestverwanten is Nederland uitgezet. Onder hen zijn twee imams van de als radicaal bekend staande Al Fourqaan moskee in Eindhoven. De uit Syrië afkomstige Salam beschikt zelf over een Nederlands paspoort.

  De Tilburgse imam haalde in november 2004 al eens het nieuws toen hij weigerde om toenmalig minister Rita Verdonk een hand te geven.
  maandag 26 maart 2007 om 13:49 uur Omroep Brabant
  ————————————————————————————-
  2.
  En op de site van de PVV: Vraag aan minister van Justitie:
  —-Is het waar dat deze radicale imam in de moskee onder meer zou hebben gezegd dat de Nederlandse staat schade toegebracht moet worden (*)? Deelt u mijn mening dat dit onaanvaardbaar is?
  —- Bent u bereid er voor zorg te dragen dat de radicale Tilburgse imam Ahmed Salam een onmiddelijk preekverbod krijgt en te bezien of de moskee waar hij preekt kan worden gesloten?
  —- Heeft de betrokken imam een dubbele nationaliteit? Zo neen bent u bereid hem onmiddelijk uit te zetten? Zo ja, bent u bereid met wetgeving te komen op grond waarvan betrokkene kan worden gedenaturaliseerd en alsnog het land uitgezet?
  —————————————————–
  3.
  Ook de in het PVV genoemde verbod voor preken in een andere taal (engels?) lijkt niet erg vrij:
  Gedeeltelijke en blijvende beperking van de vrijheid van meningsuiting in de vorm van een verbod tot het houden van preken in een andere dan de Nederlandse taal.
  ——————————————————–
  Tegenover deze drie tamelijk willekeurige voorbeelden en bronnen heb ik niets kunnen vinden waarin Geert Wilders maar een aanwijzing gaf dat hij en zijn partij wel degelijk voor vrije meningsuiting zijn.
  Niets in de geest van (Voltaire) dat hij die mening verafschuwt, maar zal vechten voor het recht dat de vent mag zeggen wat hij wil.

  En let wel, ook al is dat misschien niet uit mijn oorspronkelijk stukje zo duidelijk naar voren gekomen, ook ik ben het niet eens met wat bvb die iman zegt, en ook ik zou onmiddellijk alle subsidies en faciliteiten van hem opzeggen. Ook ik zou alle overheidsfaciliteiten aan imans onmiddellijk staken en niet zoals onze overheid doet, hen meer faciliteiten geven. Zoals bvb nu speelt dat de overheid wil zorgen dat er voldoende imans in het leger komen om daar net als aalmoezeniers, te zorgen voor het geestelijk (?) welzijn van moslim militairen.
  Dergelijke waanzin kan niet snel genoeg gestopt worden.
  Maar laat asjeblieft iedereen vrij van de overheid om te zeggen wat hij wil.

 8. [6] Inderdaad niet eenvoudig.
  Ik wilhier graag nog verder op doorgaan, maar (tijd) om te beginnen:
  Als het goed doordacht en geanalyseerd is, is er GEEN contradictie tussen een juist principe en de practische toepassing.
  Meer later. Heel interessant.

 9. [8]
  Hub: “Als het goed doordacht en geanalyseerd is, is er GEEN contradictie tussen een juist principe en de practische toepassing”

  Dat heb ik ook altijd gedacht. Maar in een eerdere discussie met Cincinnatus (die een meer praktische invulling van het libertarisme voorstaat) kwamen de praktische problemen te voorschijn.

  Om je een paar voorbeelden te noemen:

  Als slechts financiële en proportionele compensatie van al dan niet moedwillig veroorzaakte schade toegestaan is, is het voor een rijk iemand dus mogelijk om tegen jouw wil bijv. je auto in elkaar te laten meppen for fun en je vervolgens een bundel geld toe te werpen ter compensatie.

  Ook kunnen dan weekend safari’s op dakloze zwervers worden georganiseerd. Die zijn immers goedkoper af te schieten dan hersenchirurgen 😉

  Cincinnatus vond die proportionaliteit onzin en onpraktisch. Als iemand ook maar een vinger uitstak naar zijn eigendom c.q. moedwillig een krasje op de lak maakte, had hij het recht die persoon met grof geweld te bejegenen.

  Notoire overlast veroorzakers die zich zelfs daardoor niet zouden laten afschrikken zouden moeten worden opgesloten en de sleutel weggegooid, of woorden van gelijke strekking.

  Ik geef onmiddellijk toe dat je zo inderdaad bereikt wat libertariërs wensen, nl. respect voor andermans eigendom. Maar op de een of andere manier komt het, net als de woorden van Wilders, allemaal niet zo vrijheidslievend op mij over.

  Dan toch maar liever die weekend safari’s op zwervers. 😉

 10. [7] Hub, nu maak je het nog lastiger. Jouw slotalinea is erg verhelderend, omdat het de zaken weer even in het juiste perspectief plaatst. Maar hier spreekt tevens een tegenstelling uit, of beter een cirkelredenering, waar ik even niet uitkom.

  In het libertarisme mag niemand geweld initiëren jegens een ander. Het monopolie op geweld ligt bij de overheid, wier enige taak het is de libertarische rechten van het individu te verdedigen tegen inbreuk door anderen. Een burger die geweld ondervind moet dus aan de overheid vragen maatregelen te nemen t.a.v. de geweldspleger.

  Als, zoals in een eerdere discussie naar voren kwam, (aanhoudende) geluidsoverlast al als geweldsinbreuk kan worden gezien, is een (herhaaldelijke) oproeping om iemand te vermoorden dat zeker. Het onderwerp van de oproep mag zelf geen actie nemen tegen de geweldspleger, maar moet dat aan de overheid vragen. Dat is wat Wilders nu doet. En dan betitel jij dit als onlibertarisch.

  Dan houd ik twee mogelijkheden over: of je vergist je, of er zit een fout in mijn redenering. Lastig, lastig. Misschien kun je hier nog iets dieper op ingaan?

 11. [7]
  En Wilders wil nu de verkoop van drugs weer verder beperken. Nu wil hij paddo’s verbieden omdat een individu daar onverantwoordelijk mee omsprong. Het is duidelijk dat Wilders slechts wil verbieden, verbieden en nog eens verbieden.

  De liberaal Milton Friedman was voor legalisering van alle drugs. Een echte liberaal kan beter een voorbeeld aan deze profeet van de vrije markt nemen dan aan allerlei conservatieve en niet-liberatrische verbieders.
  Zijn kamervragen gaan altijd over zaken die hij wil verbieden. Ik heb hem nog niet gehoord over belastingverlagingen.

  Verder zet hij kritiek weg als "demonisering" en wil zo zijn critici in een verdachte hoek plaatsen. Hanteren eigenlijk niet *alle* autoritaire politici deze argumenten om kritiek te weerspreken?

  Als Wilders aan de macht komt krijgen we hetzelfde als in Oost Europa of Zimbabwe. Critici worden dan wegens "haatzaaien" aangeklaagd.

  verder wil Wilders de problemen "oplossen’ door middel van de overheid. Zowel binnenlands (ID plicht, grenscontroles, verbieden van genotmiddelen e.d.) als internationaal door militaire interventies te ondersteunen en zo de staat extern sterker en machtiger te maken. Wilders zie de overheid dus als oplossing. Een libertarier ziet de overheid juist als probleem en zal *nooit* pleiten voor welke bevoegdheidsuitbreiding van de staat dan ook.

 12. [10]
  Meningen zijn geen geweld. Als je die kan uitgaat verlaag je je tot het niveau van die zogenaamde "antifascisten" die anderen het spreken onmogelijk willen maken onder het motto "Fascisme is geen mening, maar een misdaad". Iemand die zegt wat hij vindt heeft het volste recht om dat te doen. dat afdoen als "misdaad", of als mogelijke inspiratiebron van geweldplegers is fout.

  Uiteraard mag iemand die zijn mening uit geen inbreuk maken op je eigendom. Hij mag dus geen drukpers gebruiken zonder toestemming van de eigenaar of spreken in een zaal zonder toestemming van de eigenaar. Ook mag hij geen geluidsoverlast verspreiden. Maar een mening in een krant schrijven met toestemming van de eigenaar is geen geweld, ook als die mening ongefundeerd zou zijn.

 13. [12] Ik kan een oproep om iemand te vermoorden, in de wetenschap dat er voldoende knakkers rondlopen die daar wel uitvoering aan willen geven geen ‘mening’ noemen. Zeker als je denkt aan de Islamitische beloning die aan zo’n daad wordt gekoppeld heeft het meer van een huurmoord.

  Overigens heb ik nooit beweerd dat Wilders libertarisch is of wil zijn. Hij pleit wel voor een kleinere overheid. Evenmin is hij bezig de macht van de overheid uit te breiden. De zaken die hij voorstaat qua beperking kunnen allang, en worden zeer selectief ook wel gedaan (vooral richting autochtonen).

  Hij pleit alleen voor het aanwenden van de al aanwezige macht om de demografische ramp die op ons afkomt af te remmen, of zelfs af te wenden. De linkse kerk is alleen maar bezig met versnellen ervan.

  Ik heb al eerder gezegd dat ik geen Wilders ‘fan’ ben (ik ben van niemand fan) maar momenteel is hij de enige die nog weerwoord durft te geven aan de lemmingen, en verdient daarvoor steun.

 14. [13]
  In welke reguliere krant is een oproep gedaan om Wilders te vermoorden? Het feit dat een enkele labiele geest inspiratie vindt voor een moord in pittige kritiek is nog geen reden om dergelijke kritiek gelijk te stellen aan een oproep tot moord natuurlijk.

  En ik, als zelfdenkende, geloof niet in de rampscenario’s die Wilders voorspiegelt. Dergelijke angstbeelden stel ik gelijk met de doemscenario’s van Al Gore of de Koude Oorlogsfiguren; namelijk als angstzaaiers om op grond van die angst meer macht te kunnen uitoefenen wat uiteindelijk resulteert in een grotere overheid en minder vrijheid. Politici willen meer macht en dus een grotere staat. Wilders is daar geen uitzondering op.

 15. [15] Ik, als zelfdenkende, hoef alleen maar te kijken wat 14 eeuwen Islam gebracht heeft. En dan met name daar waar men zich er niet tegen verzet heeft. Hier is men de Islam gewoon aan het binnenhalen. Horen wij stormen van kritiek op drie moslim-tieners, die het normaal vinden om niet-Islamitische meisjes te verkrachten? Nee. Wat zou je gehoord hebben als drie ‘Lonsdalers’ een meisje verkracht zouden hebben? En helemaal als dat een moslim-meisje zou zijn? De enige reden dat wij nog vrij zijn is dat de Islam op 11 september (!) 1683 bij Wenen is teruggeslagen.

  De moord op Fortuyn was een rechtstreeks uitvloeisel van de demonisering in de media, Wilders wordt nog erger verketterd dan Fortuyn toen. Dus trek je conclusies… Links kan niet wachten tot iemand hem omlegt. De champagne staat al klaar.

Comments are closed.