Uit alles wat politici zeggen, blijkt overduidelijk dat het niet de vraag is OF er een nieuwe EU-Grondwet (onder een andere naam) moet komen, maar HOE die aan volk kan worden verkocht.

Daarom lijken er op dit moment weinig alternatieven te zijn om dat ding tegen te houden en te voorkomen dat we nog meer van onze soevereiniteit kwijt raken. Alles ter meerdere eer en glorie van de politici.

Voorlopig zien we als enige reële mogelijkheid de Petitie om een referendum te eisen.

Teken die petitie nou!!

Er loopt een petitie die opgezet is door “Samenwerkingsverband Ander Europa”.
We hebben nog niet goed uitgezocht wie daar precies achter zitten. De eerste indruk van “organisaties die er deel van uitmaken” is niet dat het echt vrijheidslievende organisaties zijn.

Het lijstje bestaat op dit moment uit:
Comité Grondwet Nee
Attac Nederland
Euromarsen
Eurodusnie
Campagne tegen Wapenhandel
Stichting Zora
Transnational Institute
XminY Solidariteitsfonds
Waarvan een aantal al eenvoudig als “links georiënteerd” geklasseerd kunnen worden.

Kun je nu een petitie door hen opgesteld, en die alleen maar vraagt OM een refere4ndum wel tekenen? Ik denk van wel. Zelfs dat het effectiever is om zelf ook een dergelijke parallelpetitie te gaan opzetten. We moeten er van uitgaan dat we zelf nog altijd veel te weinig mankracht (en nog minder vrouwkracht!!!!) en middelen hebben om dat te doen.
Bovendien als rechts en links en midden, die het kwaad van die grondwet inzien, samen een miljoen handtekeningen opleveren, maakt dat veel meer indruk dan 3 keer 250.000.

Daarom, ga nu naar www.wijwillenreferendum.eu en voeg je naam er bij!
Op dit moment is de stand al 461 ondertekenaars!

3 REACTIES

  1. In de Nieuwsbrief van de NL regering staat:
    "De lidstaten streven er daarom naar de EU voor de verkiezingen voor het Europees parlement in 2009 ‘een vernieuwde gemeenschappelijke basis’ te geven."

    waaruit duidelijk blijkt, en wordt toegegeven dat de NL regring ook streeft om de oude afgekeurde EU-grondwet in een nieuwe verpakking er door te persen.

    Wat doet u er tegen?

Comments are closed.