Stem daarvoor op GroenLinks. Die willen namelijk een wet maken dat vaders direct na de bevalling RECHT krijgen op twee weken betaald verlof. Vaders moeten immers de tijd krijgen om zich aan hun baby te hechten. Nu kan dat niet!

Kinderen met een zorgzame vader ontwikkelen zich sneller en presteren meer op school.

Maar daarvoor is die twee weken natuurlijk prutswerk. Ik vind dat de vaders minstens RECHT moeten krijgen op vier maanden verlof. En bij tweelingen nog twee keer zoveel!

Denk ook maar eens aan de verwerking van emoties door de vader zelf!

06 Maart NOS
GroenLinks: langer verlof voor vader

GroenLinks vindt dat jonge vaders direct na de bevalling twee weken vrij moeten kunnen nemen. Kamerlid Van Gent wil daartoe een initiatiefwet indienen.

Nu hebben mannen recht op twee dagen betaald verlof bij de bevalling van hun vrouw of vriendin. Volgens GroenLinks gaan die meestal op aan de bevalling zelf en het doen van aangifte op het gemeentehuis. De partij vindt dat vaders de tijd moeten krijgen om zich aan hun baby te hechten.

Uit onderzoek blijkt volgens GroenLinks dat kinderen met een zorgzame vader zich sneller ontwikkelen en op school beter presteren.

14 REACTIES

 1. Ja, en van twee weken op de bank zitten wordt ik als vader zeer zorgzaam!

 2. misschien is het wat om hiervoor je overtollige vakantiedagen gebruiken?

 3. Wat is het toch met linkse partijen? Waarom moeten ze zich overal mee bemoeien?

  Zwangerschapsverlof is iets tussen de werkgever en de werknemer: man of vrouw. Hou je er buiten.

 4. "Nu hebben mannen recht op twee dagen betaald verlof bij de bevalling van hun vrouw of vriendin. Volgens GroenLinks gaan die meestal op aan de bevalling zelf en het doen van aangifte op het gemeentehuis."

  Daar waren ze ooit ook voor bedoeld, dacht ik.

  "Uit onderzoek blijkt volgens GroenLinks dat kinderen met een zorgzame vader zich sneller ontwikkelen en op school beter presteren."

  Grappig. Als een rechtse rakker als, pak ‘m beet, Dalrymple dat zegt staat de hele goegemeente op z’n achterste benen…

 5. [4] Wat bedoel je , Martin? "Daar waren ze ooit ook voor bedoeld?"
  Dat de organisatie van de gemeentelijke overheid zo is opgezet dat het je een dag kost om aangifte van een geboorte te doen?

 6. De beste manier om kinderen tot presteren te laten komen en om ze te laten hechten, is via … scholing thuis, ofwel home-schooling zoals ze dat in de Verschrikkelijke Staten zeggen. Schaf de leerplicht en alle voorstanders (inclusief onze volksmennende vrienden van de PSP) af, en laat het individuele recht zegevieren !!!

 7. Waarom moeten mensen zonder kinderen opdraaien voor het verlof (verlof is niet gratis) van mensen met kinderen?

  Een heel stel collega’s is nu op zwangerschapsverlof. Daar betaal ik flink aan mee via de WW-premie.
  Wat rechtvaardigt het dat ik voor andermans keuze voor kinderen opdraai?
  Maar als je het lef hebt er wat van te zeggen dan heb je ze allemaal tegen je. Kennelijk is het heel normaal dat anderen daar voor opdraaien.

 8. doe ook maar 2 weken verlof voor de conceptie.
  Het is heel erg belangrijk dat de vader zich rustig kan voorbereiden en kan bedenken wat een kind betekent voor de maatschappij, het mileu en zijn vrije tijd in de kroeg.

 9. [7] Don’t shoot the messenger, maar de argumentatie is dan dat die kinderen later jouw pensioen betalen.

  Goed, die argumentatie is op honderden plaatsen fout (alleenstaanden dragen meer af dan ouderen, het gaat niet om pensioen maar AOW en juist dit omslagstsels is de oorzaak van de ellende nu, je kunt goed beargumenteren dat juist minder mensen in een land als Nederland goed voor de welvaart – en milieu – is, etc), maar zoals meestal gaat het niet om argumenten maar om emoties en onderbuik. En vooral stemmen.

  Immers moet jij maar eens als modaal gezien proberen rond te komen als kostwinner en een verzorgende ouder en twee kinderen. Dat lukt wellicht, maar is verre van een vetpot. Je levensstijl zal dalen tot die van iemand rond het wettelijk minimuminkomen.

  De oorzaak is uiteraard de belachelijk hoge belastingen, premies, heffingen en verplichte kosten die je moet maken in dit land, maar binnen die realiteit is het zo dat je praktisch afhankelijk bent van die toeslagen en uitkeringen.

  Omdat de gemiddelde burger logischerwijs niet verder kijkt dan zijn eigen portemonnaie, zal die fel eisen dat hij die toeslagen wel krijgt. En bij dat gevoel komt vanzelf een rationale om dit te rechtvaardigen. Omdat half Nederland dit ook roept, krijg je vanzelf het idee dat het ‘normaal’ en dus ‘rechtvaardig’ is.

  Die toeslagen en uitkeringen hogen weer de belastingen op en remmen de welvaartsgroei en versterken zo de afhankelijkheid van de staat. De cirkel is rond.

  Het erge is dat dit niet eens bewust is. Op libertarische websites wordt de staat wel eens gezien als een intelligente entiteit die dit alles plant. De realiteit is dat dit een organisch groeiende entiteit is die niet bestaat uit een centrale groep aansturende mensen. Anders was het niet zo moeilijk het process te stuiten.

  Het merendeel in het systeem heeft er belang bij op korte termijn om het te behouden. Deelnemers in het systeem gaan het normaal vinden en iedereen die in contact komt daardoor ook. Denken buiten de kaders van je omgeving is immers voor ieder mens lastig. De groep groeit en assimileert zo steeds nieuwe mensen.

 10. [9] Precies!
  "Omdat de gemiddelde burger logischerwijs niet verder kijkt dan zijn eigen portemonnaie, zal die fel eisen dat hij die toeslagen wel krijgt"

  Dit is dus een hele kromme. Maar ook die wordt veroorzaakt door de aanname dat als al die toeslagen afgeschaft worden dit *niet* zal resulteren in een belastingverlaging, zodat alles nog duurder wordt. Hij kan dus beter fel eisen dat zijn belasting verlaagd wordt.

  Als je je bij genoemde aanname neerlegt kun je dus *nooit* meer naar een einde aan de herverdeling streven. Bij afschaffing van subsidies behoort onlosmakelijk de teruggave van de daarmee gemoeide gelden aan de burger. Dat maakt alles uiteindelijk goedkoper, omdat je alleen nog maar (evt. mogelijk wat meer) betaalt voor zaken die je afneemt, en helemaal niet meer voor zaken waarin je niet geïnteresseerd bent.

  En dit gaat niet eens over subsidie maar afdwingen van zaken bij werkgevers, zodat de producten van bedrijven weer duurder worden en uiteindelijk de lasten voor de burger dus ook hoger. Maar aan de andere kant hebben de ‘captains of industry’ zelf richting aan de overheid gevraagd, dus die kunnen ook niet meer zeuren…

  Collectivisme, hoe kom je er ooit weer vanaf?

 11. In Scandinavie bestaan dergelijke regelingen al, waarschijnlijk voor langere perioden. Met dergelijke regelingen wordt het voor de werkgever niet gemakkelijker, maar wel veel duurder. In het bijzonder voor kleine bedrijven zijn dergelijke zaken niet op te brengen.
  Hugo van Reijen

 12. [2] niet iedereen heeft overtollige vakantiedagen. Mensen in het onderwijs hebben wel veel vakantie, maar zitten daar ook aan vast.

 13. Het lijkt mij fijn en ook voor me partner
  Om er langer te zijn voor haar en het kind

  je kan meer steun en hulp bieden

  en wie wilt nu niet zoveel mogelijk bij zijn eigen kind zijn !! en vooral in het begin !

  en voor de werkgevers ,die hebben niets te klagen met wat extra verlof dagen extra aan hun personeel
  hoe dan ook, ze zullen waarschijnlijk hun auto in te wissellen voor een lada !

Comments are closed.