NOS:26 Maart 2007 Kort nieuws binnenland

“Vorig jaar hebben bijna 1 miljoen huishoudens huursubsidie gekregen. De gemiddelde toeslag was 150 euro.”


Dus bijna een kwart van het Nederlandse volk kan niet zelf de huur van de woning betalen. Een zeer ongezonde toestand veroorzaakt door de overheid die zich bemoeit met de woningmarkt en dat uiteraard met negatief resultaat.

Maar het wordt nog erger.

Gelijktijdig publiceert het Financiële Dagblad een artikel van de Delftse hoogleraar volkshuisvesting Peter Boelhouwer.
Hij stelt daarin dat over twee a drie jaar een groot tekort aan huizen zal ontstaan omdat het aantal huishoudens nog blijft groeien. Terwijl de door het kabinet gewenste bouw van 80 tot 100 duizend woningen per jaar onmogelijk gehaald kan worden.

Hoewel de woningmarkt in België en Duitsland ook niet compleet vrij is, is die toch stukken meer vrij dan in Nederland. Vandaar dat daar wel meer woningen tegen een veel lagere prijs beschikbaar zijn dan in Nederland.
Er is maar één conclusie: Vrijheid Werkt.
Veel beter dan het “samen werken” wat de overheid oplegt.

25 REACTIES

 1. Helemaal met je eens, maar voor een leek zou ik het artikel even een stukje verder uitwerken… Dan is hij ook mailbaar naar andere mensen om ze bewust te maken van de kloteoverheid.

 2. Valt me nog mee, die 150 miljoen euri.
  (of worden dat soort bedragen ‘gewoon’ wanneer je weleens wat leest over de overhead?)

 3. [2] Zal wel 150 Euro per maand zijn…

  Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Kinderbijslag, hele min. van sociale zaken allemaal schrappen, en een basisinkomen van zeg: 1400 Netto per maand voor elk huishouden en de eerste 20.000 sowieso niet belasten. En daarboven ook flinke verlagingen. Dan maak je pas mensen rijk. En op deze manier kan je ook socialistische stemmers naar je toe trekken.

  Is natuurlijk niet 100% liberaal. Maar dit is heel verkoopbaar aan kiezers en ECHT sociaal, en je zult altijd wel wat belastingen nodig hebben voor: politie en defensie, en dijken etc .

 4. het volgende is wel interessant te weten
  de coorporaties sluiten hypotheken met een looptijd van 50 jaar op objecten die ze verhuren terwijl ze jaarlijks de huur verhogen tot een limiet welke bepaald wordt door Den Haag…..

  Tevens kent den haag een bedrag toe aan individuen om een deel van deze huurverhoging op te kunnen vangen maar deze persoonsgebonden subsidie gaat natuurlijk regelrecht naar de coorperaties. verkoop van afgeschreven woningen aan kapitaalkrachtige huurders zorgt er voor dat het segment huursubsidie stijgt, en de jaarlijkse huurverhoging doet daar nog een schepje boven op.

  De huurprijs ligt veel te hoog en de mensen die het niet kunnen betalen mogen minder huur betalen indien ze aantoonbaar kunnen maken dat ze te weinig verdienen met als resultaat dat het verschil onder dwang afgepakt van het collectief in de pot van de coorperaties terecht komt.

  is het bekend wat de directie-salarisen zijn en welke hoeveelheid middelen de coorperaties ge-accumeleerd hebben? Het schijnt dat ze wel wat in kas hebben.

  misschien een idee om dat af te romen en op mindering op de staatsschuld te brengen en tevens de werkelijke/eerlijke huurprijs te rekenen aan klanten

 5. [4] 1400 netto per maand is behoorlijk riant voor velen. Tenzij je bijzondere aftrekposten hebt, is dit al vergelijkbaar met iemand die iets boiven de oude ziekenfondsgrens verdient! Velen zullen dan helemaal niet meer (proberen te) gaan werken. Ofwel, die 1400 moet fors omlaag. Of je moet – zoals je aangaf elders fors bezuinigen via kinderbijslag etc.

  In zijn algemeen, je behoudt hetzelfde probleem als nu met de WW, WAO, bijstand, etc waar de goede onder de onwerkwillende-kwade lijden via (bureaucratische) controles.

  Plus voeg toe dat voor sommigen het huidige systeem (WAO/WIA) rianter is dan een basisinkomen. Die mensen zullen zich dus verzetten tegen verandering van het stelsel. Dat geldt ook voor de bezuiniging op kinderbijslag etc. Diverse gezinnen gaan er op achteruit en worden door brullende politici gelokt om hun stem aan hen te geven zodat ze de ‘rijken’ (= inkomensgroep boven hen) toch weer meer te laten betalen.

 6. [4] Je zult 1400 bruto bedoelen. En inkomstenbelasting slaat helemaal nergens op. Zoals je zegt zullen er altijd wat belastingen blijven, maar dat zijn dan doelgroep-belastingen, zoals voor grondwater, dijken en dergelijke. Dat zijn strikt genomen diensten die je inkoopt van derden, dus dat hoeft niet eens via de overheid, dat kunnen private bedrijven ook uitstekend verzorgen.

  Alle belastingen die alleen maar gericht zijn op herverdeling zijn per definitie asociaal. Al zal er wel een garantie moeten zijn dat er gezorgd wordt voor mensen die buiten hun schuld echt niets kunnen, zoals verstandelijk gehandicapten. Let op: niet voor arbeidsongeschikten, want die moeten gewoon zichzelf (op tijd) verzekeren. Bepaal je meteen zelf de hoogte van de ‘uitkering’, en je bent goedkoper uit dan bij de overheid.

  Wie nog steeds denkt dat het leven onbetaalbaar wordt als alles privaat geregeld wordt, er geen belastingen en dus ook geen subsidies meer zijn moet maar eens gaan rekenen: al die ambtenaren moeten ineens gaan werken (in de private, dan de enige sector, bedoel ik) en komen dus niet meer ten laste van de werkende (in de private sector, dus) burger. Al wordt je sportkluppie dan drie keer zo duur, dan houd je nog steeds (veel meer) geld over. En je bepaalt dan helemaal zelf wat je daar mee doet. En natuurlijk is het dan ook je eigen schuld als je het fout doet: nadenken, en eigen verantwoordelijkheid.

 7. [7] Het zal na vorenstaand relaas duidelijk zijn dat in een libertarische maatschappij die 1400 bruto er ook niet komt. Iedereen zal naar vermogen moeten werken, en naar presatie gaan verdienen. Stimuleert meteen weer om op te letten op school, en zo. En uiteraard moeten de oude vakopleidingen voor bouwvakkers, schilders, timmerlieden, etc. weer terugkomen. Vaklui zijn moeilijk te vinden, en in een libertarische maatschappij zal een goede vakman ook goed kunnen verdienen.

 8. [6]
  Armin schreef: “1400 netto per maand is behoorlijk riant voor velen (-) Velen zullen dan helemaal niet meer (proberen te) gaan werken”

  Dat lijkt me een misvatting. 😉

  Iemand met bijv. een bijstandsuitkering ontvangt nu niet alleen bijstand van de gemeente maar ook huursubsidie, een woonlastenregeling, kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en waterschapslasten, kortingen bij vervoer en evenementen, enz. Het netto inkomen van zo iemand is daardoor veel hoger dan die 1400 euro/mnd. Toch wil het merendeel van de bijstandstrekkers graag werken, simpelweg omdat ze het bestaansminimum waar ze nu op zitten volstrekt onvoldoende vinden.

  Dat veel bijstandstrekkers toch moeilijk uit de uitkering komen komt door de zgn. ‘armoedeval’. Het gaat vaak om alleenstaande moeders en als die parttime gaan werken voor hetzelfde bedrag als hun uitkering gaan ze er door het wegvallen of verminderen van de bovengenoemde subsidies juist in koopkracht op achteruit. En verdienen ze bij naast hun uitkering, dan wordt het bedrag gewoon verrekend met de uitkering. Dit maakt het aanvaarden van parttime werk zinloos (en gebeurt dus ook niet, ondanks de sollicitatieplicht). Vaak kan je pas bij een baan die meer betaalt dan 140% van het minimumloon er zo’n 10% in koopkracht op vooruitgaan.

  Bij een stelsel van bijv. 50% vlaktaks met basisinkomen is hier geen sprake meer van. Van alles wat je boven het basisinkomen verdient mag je dan de helft houden. Zodra je werkt ga je er dan al direct flink op vooruit. Verdien je modaal dan betaal je netto helemaal géén belasting meer, en verdien je bijv. 4 keer modaal dan betaal je netto nog slechts 37,5% belasting tegen 52% nu. Een hele verbetering dunkt me !

 9. [9] Basisinkomen is ongewenst, omdat het nog steeds herverdeling is. Jouw voorbeeld even 1-op-1 bekeken betekent dat dat jij het acceptabel vindt dat jij 2800 euro verdient met hard werken en dat jouw buurman, die de hele dag vrij is, in zijn tuin zit, aan het eind van de maand even de helft van jouw verdiende geld komt halen zodat hij ook weer een maandje verder kan. Hebben jullie allebei 1400 euro, alleen jij hebt er voor gewerkt.

  En het is in werkelijkheid nog erger: elke werkende Nederlander in de private sector voorziet momenteel in het levensonderhoud van 5 Nederlanders. Da’s nog eens wat anders dan 1-op-1…

 10. [9] En buurman heeft natuurlijk ook genoeg tijd om hier en daar wat zwart bij te klussen. Houdt-ie meer over dan jij. Afschaffen van inkomstenbelasting betekent afschaffen van zwart werk. En het kan echt: in freestate New Hampshire is de inkomstenbelasting 0%.

 11. [9] Toch nog even over die 1400 euro:
  Ongeschoold werk betaalt voor een 19-jarige zo’n 7 euro bruto per uur. Als je dus 8 uur per dag werkt, en gemiddeld 22 werkdagen per maand draait, verdien je dus 7*8*22=1232 euro bruto per maand.

  Zelfs met 10 euro per uur kom je op slechts 10*8*22=1540 euro. bruto dus.

  Dus als jij kunt aantonen dat je als staatsparasiet netto meer kunt krijgen dan die 1232 (of 1540) euro toon je wat mij betreft duidelijk aan dat er iets ernstig mis is met deze verzorgingsstaat. Niet dat dat nog nodig was, maar toch.

  Of maak ik nu een rekenfout?

 12. [10] [11] [12]

  R.Hartman: “Basisinkomen is ongewenst, omdat het nog steeds herverdeling is”

  Dat klopt, maar omdat het hier gaat om een systeem met flattax (vlaktaks zoals de belgen zeggen) is het eerlijker dan het huidige progressieve stelsel. Daar komt nog bij dat het een belasting aan de inkomstenkant is, niet aan de uitgavenkant. Vooral dat laatste maakt dat de overheid haar neus in al ons doen en laten steekt en bepaalt hoe wij ons geld moeten uitgeven, ofwel ons leven moeten leven. Als je enkel de inkomstenbelasting afschaft blijf je met dit probleem zitten.

  Zie het daarom als een tussenstap naar het libertarische ideaal waarin iedereen de eigen broek ophoudt. Immers, alleen de belastingdienst die via de toeslagen het belastinggeld verdeelt is nog nodig. Alle andere ministeries en overheidsdiensten kunnen worden opgeheven.

  Met 1400 euri per maand kom je er dan bij lange na niet meer, want voor alles waar de overheid nu voor betaalt zal je dan helemaal zelf moeten gaan betalen. Denk dus maar niet dat die buurman in zijn tuin kan blijven zitten. Die zal ook gewoon moeten aanpakken ! 😉

  Je maakt overigens géén rekenfout. Die zgn. armoedeval (een uitkeringstrekker wordt méér gesubsidieerd dan een werkende) is precies het punt waardoor zo weinig mensen uit de uitkering naar een betaalde baan (kunnen) komen.

  http://en.wikipedia.org/wik
  http://jult.net/txt/nl/basi
  http://www.basisinkomen.nl/

 13. artikel: “Dus bijna een kwart van het Nederlandse volk kan niet zelf de huur van de woning betalen”

  Het is nog veel erger, want bijna iedere huiseigenaar heeft hypotheekrenteaftrek. Dat is ook een vorm van subsidie (t.o.v. de mensen die géén eigen huis hebben).

  Huursubsidie én hypotheekrenteaftrek maken dat het netto besteedbare inkomen in nederland veel hoger ligt dan in de ons omringende landen (belgië, duitsland) waar die subsidies niet bestaan. De markt (projectontwikkelaars, gemeenten, verhuurders, e.d.) maakt daar onmiddellijk gebruik (misbruik) van door aanbod te leveren dat veel duurder is dan in die andere landen.

  Niet dat de kwaliteit gelijk ook veel beter is (in tegendeel) slechts de prijs is, door de kunstmatig volgehouden woningschaarste, zwaar overtrokken. De aanbieders spinnen daar goed garen bij, de afnemers zijn de dupe. Afschaffen die huursubsidie en hypotheekrenteaftrek dus (voor nieuwe contracten, NIET voor de lopende; anders ligt in no-time de hele economie op haar gat 😉

 14. Woningmarkt in Nederland = Trabantenmarkt
  In Oost-Duitsland moest je 10 jaar wachten op een Trabant. In Nederland moet je 10 jaar wachten op een klein, onpersoonlijk huis.
  In Oost-Duitsland waren tweedehands auto’s duurder dan nieuwe, want je kon er direct over beschikken. In Nederland is er een diepe kloof tussen de hoge huren van particuliere verhuur en de relatief lage huren van de woningcorporaties.
  Op de wachtlijst staan wachten is ook een manier van betalen. Daarom: bevrijd de woningmarkt. In de jaren ’50 stonden er al affiches met teksten als Meer vrijheid, meer woningen. Ze zijn nog immer actueel. Toenmalig VROM-minister Sybilla Dekker (VVD) wilde de huurmarkt een klein beetje liberaliseren. Zelfs dat kleine beetje is nog te socialistisch voor de goegemeente hier, maar voor velen buiten Vrijspreker ging het al veel te ver. De Woonbond en de Tomaatpartij kregen een hartverzakking van de plannen. De plannen zijn door de Eerste Kamer niet eens in behandeling genomen. Want de linksconservatieven zijn bang voor woekerhuren.

  Mijn vraag is: wat willen mensen. Huren 2x zo hoog, direct de beschikking over een huis of lage huren en 10 jaar wachten?

 15. Dat het in Duitsland en Frankrijk beter gaat heeft vooral te maken met ruimte. Nederland is een dichtbevolkt en overvol land terwijl in de landen om ons heen volop ruimte is. Natuurlijk is wonen daar goedkoper!

 16. [16]

  Volgens mij is er in Nederland ook genoeg ruimte om te wonen, wanneer je de bestemmingsplannen veranderd.

  Maar, iedereen wil én ruim wonen, én grote parken (waar ze weinig komen) én landschap én bescherming van de zeehond en korenwolf.

  Leuker kunnen we het niet maken voor de burocratie, wel makkelijker.
  ( p.s.: Een stakende belastingdienst, wie zou daar in ‘zijnnaam’ wakker van moeten liggen???)

 17. [13] Net even op de (amteuristische) site van die basisinkomen club gekeken, maar dat is dus helemaal niets. Allemaal onderverdelingen in lege pagina’s, aankondigingen, nieuwsflashes, maar nergens wat men wil en vooral hoe men dat denkt te gaan betalen. Na wat zoeken kom ik wel een PDF download tegen, waar waarschijnlijk e.e.a. in staat, maar na wat ik op het forum tegenkwam, van een betrokkene, heb ik geen trek meer om dat te gaan lezen.

  Op het forum geeft Guido den Broeder ("basisinkomen, omdat het kan") het volgende aan (lang citaat): "…dat het geld in deze samenleving […] het bezit is van de gemeenschap. Ze vergeten daarbij, dat volgens de toch algemeen aanvaarde mensenrechten iedereen hier ook deel uitmaakt van onze gemeenschap, ‘lui ‘ of niet. Het geld dat een uitkeringsgerechtigde ontvangt is dus al zijn/haar eigendom, het is geen gift van andere leden van de gemeenschap. Het staat voor ons recht om als deelnemer van deze samenleving ook in deze samenleving te overleven.

  Dat recht heeft iedereen, ook degenen die betaald werk hebben. De oplossing ligt dus voor de hand: geef iedereen een basisinkomen, genoeg om van te leven, zowel de mensen met als zonder werk. De belasting van het solidair moeten zijn valt dan weg. Iemand die naast zo’n basisinkomen geen betaald werk heeft kan andere dingen doen maar dan wel naar eigen keuze, zonder controleurs. En wie betaald werk doet hoeft daar niets van te zeggen omdat hij/zij daar zelf ook voor mag kiezen."

  Dit getuigt van een dermate groot gebrek aan realiteitszin dat deze club zich hiermee wat mij betreft onmiddellijk diskwalificeert. Het propageert het socialistische toppunt: Al het geld is gemeenschappelijk bezit. Er is geen privaat bezit, er is geen loon naar werken. Niemand werkt, maar iedereen heeft geld. Collectivisme pur sang. Laat maar zitten…

  Hoe dit vanuit de huidige puinhopen een (tussen-)stap richting libertarisme zou moeten zijn ontgaat me volledig.

 18. [18]
  Milton Friedman kwam ook al met het idee van een soort basisinkomen in de vorm van negatieve inkomstenbelasting. Dit alks middel om de arbeidsmarkt flexibeler te maken en dus als prima overgang naar een meer libertarisch systeem. Toch was Friedman niet echt een socialist.

 19. [9] Je mist het punt. Er zijn hele volksstammen die 1400 netto per maand voor op je reet zitten (en zwart bijklussen) wel lekker vinden.

  Hoe voorkom je dat? Dat is de kwestie.

  Dat van die armoedeval klopt allemaal wel, maar verandert daar niet zo veel aan.

 20. [18] Exact mijn bezwaar. het basisinkomen wordt vaak bepleit door mensen met een links-collectivistische inslag om het werken tot optioneel iets te maken los van inkomen. Kunnen ze lekker thuiszitten.

  Maar als je de negatieve inkomensbelasting bekijkt, hetgeen een net iets andere implementatie is van hetzelfde systeem, zie je dat het ook liberaal kan. Oa Friendman heeft daar over geschreven.

  Maar ik zie het als een utopia. Teveel mensen zullen ‘lui’ zijn. Zeker als je immigratie toelaat uit landen met een ander (arbeids)ethos.

 21. [13] Niet zozeer "kunnen" komen, maar vaak ook "willen". het "kunnen" heeft meerr te maken met de hoge arbeidskosten voor ongeschoold werk. Alhoewel met een goed arbeidsethos je erg ver kunt komen zo bewijzen de talloze mensen in de 52% schijf zonder enige opleiding of anders minder extreem de mensen die gewoon netjes rondkomen zonder de hand op te houden.

  Maak arbeid goedkoper, minder bureaucratisch en flexibeler en je zult zien dat juist in de grote steden er veel werk onstaat.

 22. [14] je hebt gelijk dat de prijzen opgedreven worden, doch eigenlijk zijn de Nederlandse prijzen natuurlijker dan de buitenlandse want gebaseerd op het bruto inkomen ipv netto. 🙂

 23. Nog even een stukje uit de speech van John Galt (Atlas Shrugged) dat ik wel van toepassing vind op het idee van basisinkomen, en dat exact weergeeft hoe ik daar over denk:

  "Zij verkondigen dat ieder mens dat geboren wordt recht heeft op een bestaan zonder arbeid en, niettegenstaande de daaraan tegengestelde wetten van de realiteit, recht heeft op een minimum aan middelen van bestaan – zijn voedsel, zijn kleding, zijn onderdak – zonder inspanningen zijnerzijds, als zijn morele geboorterecht. Om het te krijgen – van wie? Stilte. Iedereen, verkondigen zij, bezit een gelijkwaardig deel van alle technologische voordelen die in de wereld gecreëerd zijn. Gecreëerd – door wie? Stilte."

 24. [18] Lezen is moeilijk. Het basisinkomen verdeelt niet al het geld, maar slechts een deel ervan. Voor het grootste deel van de economie blijft het nog steeds mogelijk om uit de hele range van systemen en ideologieen te kiezen. De leden van de Vereniging Basisinkomen hebben dan ook allerlei verschillende politieke en filosofische achtergronden.

Comments are closed.