Nog steeds ontmoet ik personen die menen dat het met de schade gedurende de vorige eeuw aangericht door personen zoals Lenin, Fidel Castro , Joop den Uyl en anderen, wel meevalt. Men kan bij een communist of crypto-communist geen groter onbehagen opwekken dan hem langs de neus weg eens te vragen hoeveel miljard schade een politiek systeem aangericht heeft in de Sovjetunie,Cuba, Noord-Korea , Nederland of een andere dwarsstraat.

Het is natuurlijk heel moeilijk een schatting van de aangerichte schade /inkomstenderving te maken, die verschillende persoonlijkheden de bewoners van deze planeet berokkend hebben. Maar iedereen zal het er over eens zijn, dat de schade astronomisch is.
Grappig dat werknemers ( bij voorkeur in de tijd van de baas) te hoop lopen en demonstreren als het gaat om 0,53 procent of 0,21 procent van dit of van dat, maar dat de triljoenen schade die vadertje Stalin, Kameraad Den Uyl of Kim Il Sung aangericht hebben, hen koud laten.
Hugo van Reijen

13 REACTIES

 1. Kun je aangeven welke factoren deze schade veroorzaken / hebben veroorzaakt, en hoe ongeveer de verdeling van die kosten ligt? Ik ben met je eens dat het heel moeilijk, zo niet onmogelijk zal zijn een schatting te geven, maar je zult wel aannemelijk moeten maken dat er schade is en wat die schade veroorzaakt. Zoals het er nu staat is het nogal een vrijblijvende opmerking, en vrees ik dat de ‘lefties’ het niet met je eens zullen zijn, dat de schade astronomisch is, of zelfs maar dat er (vermijdbare) schade is.

 2. Leuk zo’n stelling, maar zonder enige onderbouwing neem ik dergelijke uitspraken niet serieus.

 3. Wat bedoel je met "schade" ? Om precieser te zijn: het Nederlands recht kent verschillende categorieen schade, t.w.:
  1. Persoonlijke schade (overlijden, letsel);
  2. Vermogensschade (zaakschade);
  3. Immateriele schade (psychische schade, reputatieschade, hinder).

  Graag jouw omschrijving.
  SpyNose

 4. [2]

  dit is zo evident, dat je ook zonder onderbouwing kunt weten dat het onbecijferbare schade heeft aangericht.

  álles wat er nu is op materieel gebied komt van de mens z’n nieuwsgierigheid en ondernemingszin. socialisme voert uit naam van ‘de sociale rechtvaardigheid’ een strijd tegen de productieve mens ten gunste van klaplopers en losers waardoor die nóg minder gemotiveerd raken om productief/zelfredzaam te worden. het tegenstrijdige aan dit is dat de rekening van ‘sociale rechtvaardigheid’ betaald wordt door de productieven/zelfredzamen en hoe meer die gehinderd worden door allerlei restrictieve regelgeving des te minder zullen zij in staat zijn die rekening te blijven voldoen.

  iemand die dat simpele mechanisme niet snapt is een idioot. grootste bewijs zijn klaplopers als marijnissen, bos, balkenende, halsema, pronk enz. enz. enz.

 5. Als je, als communist, geen eigendom hebt (alles is van de staat) dan kan je dus ook geen schade leiden. Communisme is dus een staatssysteem waarbij er nooit schade is bij de individuele burgers. Tenzij je onderdrukking, honger en het ontbreken van enig fatsoenlijk vooruitzicht als schade beschouwd, maar laten we even niet moeilijk doen….

 6. Voor het uiten van propaganda en loze leuzen moet je bij de NOS wezen Hub, dan bereik je ook een hoop meer mensen dan hier…..

  Moet je alleen wel de namen vervangen door Lubbers, Zalm en Reagan… 🙂

 7. [5]

  toch wel, want onvrije mensen genereren véééééééér minder welvaart dan vrije. waarom zou je ook, als je er toch niet beter van wordt? dus ook een bezitloze onvrije lijdt schade.
  [6]
  lubbers en zalm ja, maar Reagan?

  nu ben je toch in de war want hij heeft eigenhandig honderden miljoenen slachtoffers bevrijd van marxistische regimes onder leiding van types als lenin stalin en den uyl, waar ze hem in oost-europese landen nog dankbaar voor zijn.

 8. [4]
  "iemand die dat simpele mechanisme niet snapt is een idioot. grootste bewijs zijn klaplopers als marijnissen, bos, balkenende, halsema, pronk enz. enz. enz."

  Je snapt er niks van hoor. Deze keurige mensen hebben het beste met alle burgers voor; alles wordt keurig naar "draagkracht" herverdeeld. De verdeling door de Onzichtbare Hand is immers des duivels en ten slotte is het zo, dat de arbeider die in z’n vrije tijd wat bijklust in de luwte van de schaduweconomie op een dusdanige manier dat de bijklus de hoofdklus wordt en daarmede zijn relatieve belastingpercentage verlaagt, beschermd moet worden tegen de o zo boze mensen die voor eigen rekening en risico in de staatseconomie hun slavenarbeid moeten verrichten. Die hebben namelijk veel sterkere schouders, en moeten meer dragen zodat de nobele herverdelers in Den Haag zichzelf "marktconform" 30% meer uit kunnen keren.

 9. Zelfs als je er van uitgaat dat alle communistische en anderssocialistische aanslagen op de mensheid gedurende de 20ste eeuw slechts 1 % economische groei per jaar hebben verhinderd, is de schade g-i-g-a-n-t-i-s-c-h.
  We zouden dan nu al staan waar we dankzij het socialisme pas binnen een eeuw zullen staan.

 10. [3] Een greep uit de doos met de triljoenen aan schade:
  -doden van initiatief om te werken
  -sterke uitbreiding van activiteiten van de dwangverzekeringsbank
  -enorme dwangoverdracht van inkomens
  -allocatie van schaarse productiemiddelen voor productie van diensten die de strot ingeduwd worden
  -minimumloon
  -winkelsluitingswet
  -voortzetting van dwangdiplomasysteem voor kleine zelfstandigen
  -aanmoediging en accomodering van werkeloosheid
  -verheerlijking en het kweken van zoveel mogelijk minimumlijders
  -subsidiering van misdaad door het onconditioneel gratis ter beschikking stellen van advocaten aan onderstelde minimumlijders
  -ontwrichting van normen en waarden door verheerlijking van linkse dictaturen

 11. [11] Deze site die de vrijheid verdiend zoals alle sites dat verdienen die het vrije woord verkondigen en propageren drúipt van een hoeveelheid ongenuanceerdheid waar zelfs de grootste voorstander van een libertair stelsel ziek van zou moeten worden. Zowel de al of niet officiële columns als de meeste commentaren geven een mening weer die gezien de haatgevoelens die ze oproepen ten opzichte van andersdenkenden latent bedenkelijk mag worden genoemd. Vooral het socialisme wordt gezien als de grootste boosdoener van alle idealismen en ideologieën en als het ware weggehoond en afgeschilderd als de enige ware as van het kwaad , nog steeds afgerekend op vervlogen tijden en vormen die duidelijk achterhaald zijn. Dat mág van mij. Zelfs de vrijheid om andere politieke richtingen te kleineren en te verketteren hoort bij de ook door mij hoogstaande vrijheid. Toch zou hier en daar de stem van de minderheid die jammer voor de libertanen elders en in de echte wereld de stem van de meerderheid is wat meer respect kunnen verdienen conform de stelling hier rechtsboven .

 12. [12] Piet, gradaties van socialisme zijn gradaties in ellende. Dat is een empirisch gegeven. Socialisme heeft in haar meest stricte vorm miljoenen levens gekost. Het is dus niet ongenuanceerd om dit een moreel verwerpelijke ideologie te noemen. Dat "mildere" vormen minder levens kosten of alleen maar financiële schade, doet aan het morele oordeel niets af. A = A, slecht =slecht.

  Of vind jij dat een onschuldig iemand doodslaan te ver gaat, maar dat een beetje molesteren moet kunnen?

Comments are closed.