De meeste politici wekken de indruk dat ze naar de manier waarop de Nederlandse deelname aan de oorlog in Irak tot stand gekomen is, wel eens een onderzoek zouden willen doen, maar dat ze door hogere machten daarin verhinderd worden.

Wat is er toch te verbergen? Als er niets te verbergen zou zijn, dan zouden Jan Peter Balkenende en zijn trawanten toch niet zo moeilijk doen?

Reeds bij de formatie van het kabinet stelde Jan Peter dat een allereerste eis was dat er geen onderzoek mocht komen.
Wouter Bos en Jacques Tichelaar van de PvdA hadden tot dan toe steeds verklaard dat zij voor een onderzoek naar dat geheim van Irak waren. Maar kennelijk hebben ze moeten zweren dat ze om aan de regering deel te nemen, het houden van een onderzoek moesten tegenwerken.

Bij de bespreking van de regeringsverklaring probeerde Jan Marijnissen (SP) het nog eens. Hij stelde zelfs dat hij over een motie tot onderzoek een “hoofdelijke stemming” wilde hebben. Hij wilde wel eens zien of al die PvdA vertegenwoordigers van het volk dan zouden tegenstemmen.
Dit werd weer prompt de kop ingedrukt door Jacques, die duidelijk maakte dat die vertegenwoordigers niet vrij waren om naar hun geweten te kiezen, of naar wat hun achterban zou wensen. Neen, zij werden verplicht om tegen een onderzoek te stemmen.
Dat moet toch voor veel PvdA-kiezers wel een ontgoocheling zijn? Of merken die niet eens wat er gebeurt?

Wij blijven zeer benieuwd wanneer en op welke manier de waarheid aan het licht gaat komen.

11 REACTIES

 1. Ze merken het niet, want er is niets aan de hand volgens de kiezer, het gevaar is daar…

 2. Hub,
  "Neen, zij werden verplicht om tegen een onderzoek te stemmen."

  Hier zijn de precieze bewoordingen van het "verbod" van Tichelaar van essentieel belang.
  Want als dat werkelijk zo is, hoe verhoudt zich dat dan tot art. 67 lid 3 Grondwet, dat de leden van de Staten Generaal "zonder last" stemmen ?

 3. Ach ja, Tichelaar zal wel de goede bewoordingen hebben gekozen of misschien ook wel niet. Dat maakt eigenlijk niet uit als zelfs de kamervoorzitter het vrije woord doodleuk de kop in mag drukken zonder ontslag of zelfs maar een officiële reprimande.

  Punt is dat je een districtenstelsel (provincies) moet krijgen om deze wantoestanden af te schaffen.

 4. Wil je ooit een districtenstelsel vestigen, dan moet daar toch eerst een staatsrechtelijke discussie aan voorafgaan, zou ik menen. Zolang die staatsrechtelijke discussie niet wordt gevoerd, valt er niet te denken aan een districtenstelsel, maar blijven alle staatsrechtelijke gedrochten, zoals het huidige (partij)stelsel van evenredige vertegenwoordiging gewoon in stand.

 5. [2] [3] Ja, ik denk net als Cornoo, dat die bewoording niet veel verschil uitmaakt.
  Het feit is dat de HELE PvdA fractie aan Tichelaar gehoorzaamde!
  Die NL-grondwet stelt immers hele,aal niets voor.

 6. [5] Hub,
  Ik begrijp jou en [3] niet. Als iemand zegt, dat "je een districtenstelsel (provincies) moet krijgen om deze wantoestanden af te schaffen," moet ik toch aannemen, dat hij de NL grondwet op een bepaalde manier veranderd zou willen zien. Dan is toch de vraag, wat hij precies zou willen veranderen en langs welke weg hij dat zou willen zien verwezenlijkt ?

  En dan is toch de eerste vraag, wat er NU aan schort ?

  Ik weet ook wel, dat de onafhankelijkheid van de Leden van de Tweede Kamer een wassen neus is, maar als je kritiek hebt, moet je wel een concreet voorbeeld hebben. Want tot nu toe kwamen de kamerleden weg met het argument, dat ze formeel NIET verplicht waren het fractiestandpunt van hun regeringspartij te volgen.

  Bijgevolg is elke uitspraak van een fractieleider van een regeringspartij op dit punt politiek en staatsrechtelijk interessant.

  Als je daarentegen alleen maar zegt, zoals jij doet: "Die NL-grondwet stelt immers hele,aal niets voor", maar niet duidelijk maakt, wat er aan schort, neem je in de *huidige* setting een ongeloofwaardige positie in met het risico, dat jou wordt kwalijk genomen, dat jij geen geloofwaardig alternatief biedt, ook al zou je jouw ontwerpgrondwettekst van een quasi-libertarische of klassiek liberale staat voorstellen.
  Of je het leuk vindt of niet, politiek gaat nu eenmaal over potentieel haalbare zaken.
  Groet,
  SpyNose

 7. Misschien is men bevreesd, dat allerlei correspondentie met Washington aan het licht komt.

 8. [6] OK, als we elkaar niet begrijpen is er minimaal één van ons onduidelijk. Neem aan ik.

  Poging:
  Het onderwerp is :"het geheim van Irak", waarbij de leden van de Tichelaar-fractie verplicht werden, door Tichelaar, om tegen te stemmen.

  Dan zegt Cornoo dat op welke manier T. dit ook gezegd heeft, niet veel uitmaakt.
  Wat telt is m.í. dat ze inderdaad slaafs gehoorzaamden.

  Dit is een bewijs dat klopt wat je zegt:
  "Ik weet ook wel, dat de onafhankelijkheid van de Leden van de Tweede Kamer een wassen neus is, maar als je kritiek hebt, moet je wel een concreet voorbeeld hebben. Want tot nu toe kwamen de kamerleden weg met het argument, dat ze formeel NIET verplicht waren het fractiestandpunt van hun regeringspartij te volgen."

  En een concreet bewijs (van de wassen neus, waarover we beiden het eens zijn) is het onderhavige geval.

  Dat die grondwet geen zak voorstelt, hebben we in het verleden overigens al vaak ter sprake gebracht:
  Als je rechten omschrijft, en achter elke paragraaf zegt dat die rechten gelden, tenzij het algemeen belang anders ligt, dan kun je die rechten net zo goed niet omschrijven.

  Of een districtenstelsel dat kan verbeteren, is m.i.een heel andere dicussie.

  BTW, ik heb nog steeds het idee dat we het wel eens zijn!

 9. [8] Hub,
  "Het onderwerp is :"het geheim van Irak", waarbij de leden van de Tichelaar-fractie verplicht werden, door Tichelaar, om tegen te stemmen. Dan zegt Cornoo dat op welke manier T. dit ook gezegd heeft, niet veel uitmaakt.
  Wat telt is m.í. dat ze inderdaad slaafs gehoorzaamden."

  Pakken we art. 67 lid 3 Gw erbij: "De leden stemmen zonder last."
  Dat grondwetsartikel wordt niet geclausuleerd. Dit artikel staat onder Hoofdstuk 3, par 2, werkwijze van de Staten-Generaal.

  Het gaat hier om het begrip "zonder last". Want tot dusver kunnen ze bij elke stemming volhouden, dat ze “zonder last” het fractiestandpunt volgen. Bewijs het tegendeel maar…Fractievergaderingen zijn geheim.
  Op die manier wordt dus de Grondwet stelselmatig door de partijhiërarchie en de fractiediscipline omzeild. De Grondwet kent trouwens ook helemaal geen politieke partijen.

  Juist daarom is in dat verband de precieze bewoording van de uitlating van T. Aars politiek-staatsrechtelijk wel degelijk erg interessant. Hij kan namelijk grondwettelijk geen enkel kamerlid *verplichten*. En zo wordt het wel gesteld.

  2. "Dat die grondwet geen zak voorstelt, hebben we in het verleden overigens al vaak ter sprake gebracht:
  Als je rechten omschrijft, en achter elke paragraaf zegt dat die rechten gelden, tenzij het algemeen belang anders ligt, dan kun je die rechten net zo goed niet omschrijven."

  Ik neem aan, dat je met "rechten" "grondrechten" (burgerlijke rechten) bedoelt. Die vallen onder Hoofdstuk 1. Daar luidt de clausule inderdaad: "behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet."

  Je zegt: "Of een districtenstelsel dat kan verbeteren, is m.i.een heel andere dicussie."

  Da’s waar, maar daar zei Cornoo nou juist over: "Punt is dat je een districtenstelsel (provincies) moet krijgen om deze wantoestanden af te schaffen."

  En daar ging dus de discussie over.

  Mijn punt is en blijft, dat je geen grondwetswijziging kunt bediscussieren, zonder met relevante argumenten aan te komen, wat er mis gaat, waarom het misgaat en wat je voorstelt om het gebrek te repareren (de vragen "wat wil je precies veranderen ?" en "hoe ?"; m.a.w. hoe kom je van A naar B ?).

  Nogmaals, wie dat nalaat loopt het risico niet serieus te worden genomen.

  Daarover zijn we het toch eens, nietwaar ?
  Groet,
  SpyNose

 10. [9] "Daarover zijn we het toch eens, nietwaar ?" Helemaal!

  Overigens heeft heeft het weinig zin om energie te besteden om de grondwet veranderd te krijgen.
  Zolang er nog zo weinig mensen zijn die begrijpen, en er achter staan, dat ieder mens een recht op zijn eigen leven, lichaam en eigendom heeft, (of hoort te hebben) en een soeverein individu is, kom je niet verder.
  Beter is om alle energie te steken in het duidelijk maken van dit vrijheids ideaal. Duidelijk maken dat het de enige morele manier van samenleven is. En daardoor tevens de meest praktische die messte welvaart en vrede zal brengen.
  Als dat voldoende doordringt, is het veranderen van de grondwet een fluitje van een cent!!!
  En dat is optimisme!!!

 11. Het geheim van Irak is nog vele malen groter dan wij weten. AlQuaida noemt de Amerikanen Kruisvaarders! De eerste kruisvaarders waren in Jeruzalem op zoek naar een groot geheim onder het mom van bescherming van de christenen die naar Jeruzalem wilden komen. Ook toen werden vele Islamieten en westelijke strijders opgeofferd voor een zoektocht naat een groter geheim, een geheim waar nog steeds naar gegisd wordt. Het heeft echter alles te maken met macht en de ware betekenis van ons verblijf op deze aardbol. In Irak, de bakermat van onze beschaving gaan we verder zoeken. En ook nu offeren we Islamieten en westerse soldaten op voor een groter geheim. Welk geheim? Nog steeds weten we het niet maar het moet een enorme impact op ons verblijf hier op aarde hebben en slechts weinigen mogen het weten. Wij kunnen er aleen maar naar gissen. En wie te dicht bij komt,……………..

Comments are closed.