De afgelopen dagen was Geert Wilders in het nieuws door zijn bezwaren tegen uitspraken van anderen.
Die zouden “haat zaaien” en voor hem “demoniserend” werken en daardoor een gevaar voor zijn leven opleveren.

Dit is te meer verwonderlijk omdat hij zelf niet bekend staat om voorzichtig te zijn in zijn uitdrukkingen over anderen. Wilders bewijst daarmee zijn partij voor de VRIJHEID geen goede dienst. In tegendeel hij laat een fascistisch trekje ervan zien.

Ook wil Wilders de vrijheid verder beperken door een uitgebreider verbod op het hebben van meer dan één paspoort. Niet alleen zou dit moeten gelden voor bewindslieden, zoals leden van de Tweede Kamer, gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders, maar ook onder andere voor rechters, officieren van justitie, politieagenten, ambassadeurs en militairen,

Overigens is hij niet de enige tegen vrije meningsuiting. Rita Verdonk, volksvertegenwoordigster in die andere volkspartij voor VRIJHEID en democratie zegt als reactie voor Radio1 dat Wilders te ver is gegaan met zijn uitlatingen over een “tsunami van islamisering”.

21 REACTIES

 1. "Dit is te meer verwonderlijk omdat hij zelf niet bekend staat om voorzichtig te zijn in zijn uitdrukkingen over anderen."

  Geef eens een voorbeeld.

  Overigens vind ik dat je lastig kan ontkennen dat er in de (linkse) media een sfeer wordt gecreëerd waarin een headline als op 6 mei 2002 mogelijk wordt gemaakt. Dat is toch wat anders dan via democratische weg dingen aan de orde stellen in de Tweede Kamer.

 2. [1] Voorbeeld. Wat mijzelf opviel in de debatten in de Tweede Kamer was het gemak waarmee Wilders het dubbele paspoort in verband bracht met de loyaliteit van zijn collegas.

  Zie ook oud artikel: "Haatzaaien moet mogen":
  http://www.vrijspreker.nl/v

  Inderdaad kweken de (linkse) media een anti-Wilders sfeer. Maar net zo min als Wilders persoonlijk verantwoordelijk is als een rechtse rakker een moslim vermoordt, is een (linkse) journalist verantwoordelijk als een linkse rakker iets tegen Wilders onderneemt.
  En welk platform wordt gebruik is m.i. secundair.
  En, nogmaals, ik ben geen voorstander van "onfatsoenlijke" uitspraken. Wel tegen een overheid die gaat bepalen wat jij en ik wel of niet mogen zeggen.

 3. Hub, ik zit hier in een spagaat. Ik ben absoluut vóór vrijheid, maar ook vóór het verbod op meerdere paspoorten voor het lijstje functionarissen uit je betoog. De vrijheid die jij hier voorstaat geeft gelegenheid tot misbruik in het kader van de politieke correctheid. Zie in dit verband het recente bericht betreffende een Duitse rechter, wiens nationaliteit overigens niet is vrijgegeven:
  http://www.hetvrijevolk.com
  alsmede mijn allereerste publicatie op HVV omtrent de rechterlijke macht en Islamitische gebruiken:
  http://www.hetvrijevolk.com

  Koppel daaraan de recente berichtgeving rond de verkrachting van een niet-Islamitisch meisje door Marokkaanse tieners, waar door Mohammedanen niet zoveel verkeerds in wordt gezien ("het was toch geen moslima?") en het mag duidelijk zijn dat het toelaten van rechters die deze ideeën delen een zeer kwalijke zaak is.

  Dus ook hier geldt weer dat we binnen het huidige systeem vrijheden zullen moeten inperken om vrijheid te bereiken. Het verstrekken van die vrijheden leidt tot (meer) geweld jegens de gewone burger, en dat is nu juist wat de rechterlijke macht geacht wordt te voorkomen.

  Wilders heeft inderdaad harde, maar ook zeer duidelijke uitspraken gedaan, waarbij het steeds om de principiële achtergronden ging, en hij nooit op de man heeft gespeeld. Dat zijn tegenstanders onterecht iets anders beweren, is omdat zij geen weerwoord hebben zodra zij inhoudelijk op zijn argumenten in zouden willen gaan. Ook zijn uitspraken aangaande moslims betreffen uitsluitend de radicaliserende variant, die sterk in opkomst is. De uitspraak van Verdonk is wat mij betreft out-of-character, en duidt er wat vermoedelijk op dat zij er niet van op de hoogte is dat in Scandinavië (groeps-)verkrachtingen van niet-Islamitische vrouwen door moslims aan de orde van de dag is. Een trend die nu dus ook onze kant op komt.

  Op HVV en Nederkrant is hier meerdere malen aandacht aan besteed. Je kunt nu eenmaal geen libertarische vrijheden verstrekken aan lieden wiens enige doel is die vrijheden te misbruiken om anderen te onderwerpen. Een verdere Islamisering van Nederland zal het libertarische, of zelfs maar liberale streven van velen definitief zinloos maken.

  Tenslotte: de geschiedenis toont aan dat links veel meer bereid is geweld te gebruiken dan rechts. Dat gold voor o.a. Mao, Stalin, Castro, en Hitler, maar ook voor RaRA en de krakersbeweging (GroenLinks), de RAF en Baader-Meinhofgruppe (sympathie bij GroenLinks, zie Britta Böhler, nu senator voor GL), Milieudefensie (Volkertje, en met Bont voor Dieren de PvdD) en de huidige linkse actiegroepen.

  Denk ook aan de acties tegen Janmaat, waar bij mijn weten niemand voor is opgepakt, en de huidige acties tegen ‘kamp Zeist’. Het klimaat voor de moord op Pim is m.i. overduidelijk geschapen door links, PvdA, Groen Links en D’66 voorop, en het nu gecreëerde klimaat rond Wilders is nog veel agressiever dan destijds rond Pim. Ik denk dat Geert helemaal gelijk heeft, en dat als hij aan de vooravond zou staan van een eclatante verkiezingsoverwinning er absoluut weer een linkse knakker op zal staan om hem om te leggen. Links leeft weliswaar van democratie (democratie leidt nu eenmaal altijd tot socialisme) maar gelooft niet in democratie (socialisme leidt nu eenmaal altijd tot dictatuur). Als links democratisch haar zin niet krijgt grijpt zij altijd naar geweld.

  Veel anti-libertarischer dan de linkse kerk wordt het niet. Hoe kun je op een dergelijke groepering in ’s hemelsnaam libertarische principes willen toepassen?

 4. @R Hartman: Ja, dat idee heb ik ook steeds ja… Vreemd genoeg beschouw ik Wilders nog voor een groot gedeelte als libertarisch, meer dan anderen.

  Ben het wel eens met je betoog hoor.

 5. Ik ben het eens met Hartman Hubert. We weten allemaal dat de islam een totalitaire ideologie is en dat de socialisten hun meelopers zijn. Wilders kaart echter de kwesties aan en hij speelt nooit op de persoon (bijvoorbeeld secularisering en paspoorten). Anders is het met de extreem-collectivistische politici die continu op de persoon spelen, herinner je nog de kwestie Fortuyn? Het is juist uitstekend dat we iemand als Wilders hebben en ook zelfs als Verdonk, want problemen worden nu aangekaart, waar voordien deze werden verzwegen en mensen aan hun lot overgelaten in criminele wijken, voornamelijk bevolkt door islamieten. We weten ook dat de islam nooit verenigbaar kan zijn met en klassiek-liberale samenleving. Dus of de islam verdwijnt, of het liberalisme verdwijnt. De keuze is aan ons. Dit is niet alleen in ons land aan de hand, maar speelt in geheel West-Europa. Aan de ene kant de realisten, aan de andere kant de multiculturalisten die de wegbereiders zijn van de islamisering. In Iran is dat in 1979 ook gebeurd door de toenmalige socialistische Tudeh-partij en communistische Mujahedeen-I-Kalq. Deze werden na de overwinning van Khomenei geëlimineerd. Dat lot wacht natuurlijk onze extreem-collectivisten ook als de islamieten het voor het zeggen krijgen.

 6. [2] Dubbel paspoort en loyaliteit zijn natuurlijk wel rechtstreeks gelinkt. Je kunt niet ‘absoluut’ loyaal zijn aan Pietje als (uitvoring geven aan) die loyaliteit wordt ingeperkt door Jantje, aan wie je wettelijk mede-onderworpen bent…

  En daarbij heeft Albayrak die discussie al gesmoord door keihard te stellen dat ze "soms 100% loyaal is aan Nederland, soms aan Turkije, en soms aan mezelf". ‘Nuff said.

 7. Beste Hub,

  Ik bewonder je consequente houding. Ondanks alles blijf je vasthouden aan het principe.

  Wilders is ook niet mijn man, maar ik weet het ook niet meer. De VVD is niet liberaal genoeg, de rest is links of conservatief. Wilders is ook meer conservatief, dan echt libertair.

  Zoals Wilders nu door links (en inmiddels door rechts) in een hoek gedreven wordt, is veelzeggend. Ze hebben dus echt niets geleerd van Fortuyn. (En vandaag deed Rita Verdonk, die zelf het demoniseringstokje droeg de afgelopen jaren, daar ook nog aan mee. Niemand leert iets.)

  Nu is kritiek nodig en nuttig en iedereen moet alles kunnen zeggen, maar hier wordt een ongelijke strijd gestreden. Wilders wordt door velen gelijk gesteld met fascisme en al wat niet dan.

  Feit is dat Wilders veel onderwerpen bespreekbaar maakt, want niemand anders durft meer. Als er weer een gek komt, die Wilders neerschiet, dan houdt iedereen zijn/ haar mond: dhimmitude zal het resultaat zijn.

  Ondanks dat moeten we nu aan onze principes vasthouden en Wilders met ons. Vrijheid van meningsuiting gaat boven alles, haatzaaien moet mogen. (Al vind ik het verschrikkelijk om te zeggen dat we tot dat niveau zijn gedaald. Ik heb maar makkelijk praten, Wilders wordt bedreigd met 30 doodswensen per dag.)

  Leve het vrije woord. Het zijn barre tijden mijn vrijheidslievende vrienden.

  Zing mee met Stef Bos – "Is dit nu later?"

  Is dit nu later als je groot bent. Ik snap geen donder van het leven, ik weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nu later….

 8. Dat zelfs Verdonk nu vindt dat "tsunami" niet mag begrijp ik helemaal niets van.

  Heeft iemand echter al kritiek gehoord op deze uitspraak van ons aller Femke Halsema, van het "libertarische Groen Links" (volgens een van onze staatsomroeptoeters):
  "Er heeft een politieke aardverschuiving plaatsgevonden en die heet SP".

  Volgens mij is een tsunami een gevolg van een onderzeese aardverschuiving.
  Kan iemand even uitleggen waarom ’tsunami’ onfatsoenlijk zou zijn maar ‘aardverschuiving’ niet? Wat is het verschil?

  Zie http://www.hetvrijevolk.com

 9. [2] Dat ‘gemak’ kan mede herleid worden tot de formulering van loyaliteit in de grondwetten van de landen waarvan de bewuste politici de nationaliteit bezitten, Turkije en Marokko.

 10. [7] Dank voor compliment Jimmy, en ik vind het fijn dat je het begrijpt.
  Je houden aan een principe (dat je goed hebt bestudeerd en begrepen) maakt het leven gelukkiger en het begrijpen van anderen (vaak) gemakkelijker.
  [3] [5] Ik vind deze reacties zo belangrijk dat ik er zondag in een volgend artikel: "Principieel of Praktisch" op terug hoop te komen.

 11. Merkwaardig voor iemand die aanhanger is van de vrijspreker, erop publiceert, zegt voor volledige vrijheid te zijn en dan in een land vol taboes waar de burger al lang tabak van heeft en waar niet alleen wij maar vooral het nageslacht als er dat in deze politieke atmosfeer nog zal zijn, de gevolgen van zal moet dragen. Hard roepen, hard schreeuwen, smeken, het helpt allemaal niet. De politiek laat zijn oren hangen naar drie of vier miljoen bezetters die onze sociale fondsen komen leegroven zonder dat er iemand ingrijpt. Wie zal de kassa straks nog vullen? Die steuntrekkers misschien? Trouwens, het mag een wonder heten dat Nederlanders nog altijd bereid blijven de door onze overheid afgeperste lasten te blijven betalen.

  De vrijsprekers zijn alleen maar voor om zelf meer te verdienen en de zieke, de gebrekkige, de oude mens te laten creperen. Van mij mogen mensen met ondernemersgeest of veel verantwoording in hun beroep best beter verdienen, maar miljoenen toe-eigenen omdat ze nu toevallig daarvoor in de gelegenheid zijn vind ik pure diefstal en …immoreel. Of dat de staat of een bedrijf is maakt mij niet uit.

  Maar goed, de overheid luistert niet naar ons, maar laat de oren hangen naar de
  landbezetters, de vijfde colonne zo je wilt want daar gaat men niet kijken of die acht of meer kinderen wel juist is, de KB wordt zonder slag of stoot uitgekeerd. Controleren dat doen ze bij de autochtone Nederlander, die al die lasten wel zonder morren betaald

  Kort en goed Vrijsprekers claimen voor zichzelf de absolute vrijheid, maar Wilders moet zijn mond houden. Dat Wilders zo hard en vaak schreeuwt is blijkbaar de enige manier om gehoord te worden met minder kunnen we niet! Dus wat mij betreft moet Wilders op het ingeslagen pad verder als hem straks door links niet het zwijgen wordt opgelegd. Ik hoop dat zijn kiezers, waar ik er een van ben een front maken en als het er op aan komt zich laten horen, dat doet de "Anti”fa die ook tot leger linkse profiteurs hoort om minder!

 12. Het spook en het inkruidiënt.

  Men neme: het morele bevel, het verleden, het foute ideaal, het jaar, het getal, het haar, het paspoort, het papiertje, het fascisme, het ras en het zaad.
  En zaaien maar…

  Daarom is non-idealist Geert Wilders de haatzaaiende fascist??

  Het god nog aan toe!

 13. Dit is wel een interessant probleem hoor. Het komt er grofweg op neer: moet je tolerant zijn tegen intolerantie?

 14. [13] Volgens mij zeggen Karl P. en Immanuel K. van niet. Qua principe zou je dan als libertariër onvoorwaardelijk achter Wilders kunnen staan. Praktisch gezien is hetr gewoon wat lastiger (vanwege alle randverschijnselen en omgevingsfactoren).

 15. Volgens mij is de totale libertarische vrijheid alleen als het ver van je af staat, als het dichtbij komt dat is het al een stuk minder, en zeker als mens zich dichtbij jou niet gedraagd zoals jij dat wil. Dat is het probleem met zuivere ideologieen. Ik theorie zijn ze fantastisch, in de praktijk werken ze niet, omdat niemand zich precies zo gedraagt. Je moet gewoon kijken wat het beste is voor de ‘echte’ Nederlanders

 16. [11] "De vrijsprekers zijn alleen maar voor om zelf meer te verdienen en de zieke, de gebrekkige, de oude mens te laten creperen."

  Wannes, kun je deze uitlating onderbouwen?

  Een libertariër staat 0% belasting voor, en persoonlijke vrijheid, voor iedereen. Wat je verdient mag je houden. Dus zo’n beetje als een EU politicus, die door jou en mij betaald wordt en veel meer verdient dan jij en ik in een soortgelijke functie. Daarbij krijgt hij nog wat toeslagen ook, zodat deze beroepsgroep zo’n beetje de enige is die netto meer verdient dan bruto. Daar mag je wat mij betreft wel boos over worden.

  Misschien wordt het wat duidelijker als je onder ‘woordenlijst’ even de begrippen belasting, libertarisme en vrijheid opzoekt. Het heeft voor mij niet zoveel zin om die hier te citeren.

 17. [7] Interessante observatie Jimmy en heel goed gezien. Ik hoop nog op een land, waarin meningen kunnen worden verkondigd en waar er over onderwerpen kunnen worden gesproken zonder iemand op zijn persoonlijke integriteit aan te kunnen vallen. Wat Wilders doet dat deed Winston Churchill ook in de jaren 30. In de Engelse documentaire ,,The Years in the Wildernëss" werd Churchill ook verketterd, vanwege zijn enorme kritiek op het nazisme en de slappe houding van de Fransen en Engelsen daartegen. Churchill zag duidelijk in dat het nazisme een totalitaire ideologie was, waarvan de aanhangers wilden dat die werden opgedrongen aan anderen. Je ziet dat de extreem-collectivisten geen weerwoord hebben of niet bereid zijn om de discussie aan en zodoende Wilders monddood proberen te maken via karaktermoord, zodat een Volkert van de Graafkloon hem om kan leggen. De extreem-collectivisten deinzen namelijk voor niets terug. Dat deden de bruinhemden in de jaren 30 ook niet.

 18. [14] Arend,
  Precies. Politiek is een kwestie van checks and balances. Het is een spel op het slappe koord.

 19. [19]

  MWAAAH … per slot is Little Mozart ook slechts een nederige en volgzame … MONARCHIST … die op een riante pensioen rekent …

  En dat laatst wordt hem door de neus geboort als er ooooit een politieke omwenteling komt … Of niet soms.

 20. [1] u heeft helemaal gelijk overigens vind ik dat mijn vader net een mooie gitaar heeft gekocht waar hij zeer trots op is

Comments are closed.